F�lix Lope de Vega Carpio

A furfangos menyasszony

La discreate enamorada


Ford�totta: Berczeli A. K�roly


ELS� FELVON�S
M�SODIK FELVON�S
HARMADIK FELVON�S


Szem�lyek:

Belisa, �zvegy
Fenisa, le�nya
Bernardo, kapit�ny
Lucindo, fia
Hernando, szolga
Leonardo, szolga
Gerarda, h�lgy
Doristeo, nemesember
Finardo, nemesember
Fulminato, szolga
Liseo, Fabio, szolg�k

 ELS� FELVON�S

Utca

ELS� JELENET

Belisa �s Fenisa, lef�tyolozva

BELISA
Mindig csak a f�ldre n�z le,
Mert egy tisztes �ril�ny
L�ba al� n�z csup�n.

FENISA
S nem n�zhetek f�l az �gre?

BELISA
Ne bosszants e fecseg�ssel!

FENISA
Furcsa! Isten nem az�rt
Teremtett �ly sok szem�lyt,
Hogy legyen, ki �gre n�z fel?
Nem az volt a k�v�ns�ga,
Hogy az ember az eget
- Amelynek teremtetett -
N�zze folyton �s csod�lja?
Az�rt van az a sok �llat,
Hogy a f�ldet lesse csak,
Mert c�lja sem magasabb;
�n a f�ld�n mit csod�ljak?

BELISA
L�lekben emelkedj f�l te
A mennyekbe, ez a sz�p,
Mert egy le�ny a szem�t
Mindig les�ti a f�ldre.
Le�nynak a sz�gyen�rzet
Legf�bb kincse, birtoka,
Mindent megnyersz �ltala,
S n�lk�le csak k�r, baj �rhet.
Szob�d ablak�b�l, l�nyom,
Hogyha t�prengsz, b�nkodol,
Elm�lkedhetsz b�rmikor
A sz�p mennyei vil�gon.
Onnan, hogyha elm�l�zol,
Merenghetsz sz�z t�vol�n.

FENISA
Nem vagyok ap�ca t�n,
S el�g a sok b�lcs tan�csb�l.
Hogyha folyton pr�dik�lsz te,
S az�rt s�t�lsz, hogy perelj,
Nem alkalmas ez a hely:
S ink�bb a szob�mba z�rj be,
S ford�tsd r� a kulcsot t�zszer.

BELISA
Elt�lzod megint nagyon.

FENISA
Te meg meg�lsz, asszonyom,
Hogyha mindig �gy n�m�tsz el.
Szememmel most mi bajod van?
Mit v�tettek teneked?

BELISA
M�g szend�bbek legyenek,
S�sd le �ket sokkal jobban.
S ne haragudj, ha megmondom:
De oly k�v�ncsi a n�,
Ak�r a kis csecsem�,
Ki elb�mul minden dolgon.
Sok fics�r �l itt Madridban,
R�d n�znek csak, �s szem�k,
Mint a vill�m, sz�ven �t.

FENISA
Mint a vill�m? T�nyleg �gy van?

BELISA
Sz�ved r�gt�n l�ngra lobban,
B�r a ruh�d �p marad.

FENISA
Ismerhetn�d l�nyodat:
Ily esend� sose voltam.

BELISA
Sz�l�sa volt nagyany�dnak,
Hogy az utc�n oly riadt
Egy sz�p le�ny, mint a vad,
Kit vad�szok k�r�l�llnak.
Meginog, ha h�zelegnek,
S�hajukt�l elbukik;
Minden f�rfi �gy tud itt
N�zni, hogy ny�lk�nt sebez meg.

FENISA
S hogy megy egy le�ny itt f�rjhez,
Hogyha nem n�zik soha?

BELISA
Ily m�don nem is fog a
N� f�rjet, mert sz�rny�s�g ez.

FENISA
S mit tesz akkor?

BELISA
                         
�rzi tisztes
Er�ny�t �s h�rnev�t.

FENISA
Kinek p�nze nincs el�g,
Sz�ps�g�vel hat. Nem �gy tesz?
Mert a f�rfi nem kiv�n csak
Er�nyt.

BELISA
         
H�t mit?

FENISA
                  
Birtokot.


M�SODIK JELENET

Lucindo, Gerarda �s Hernando, akik meg�llnak
az utca egyik oldal�n, t�vol Belis�t�l �s Fenis�t�l

GERARDA
(Lucind�hoz)
Sz�vszerelmed �n vagyok?

LUCINDO
(Gerard�hoz)
�gy van! Ezt j�l eltal�ltad.

GERARDA
�, mily pomp�s udvarl� vagy!

LUCINDO
Ez a m�di.

FENISA
(f�lre)
                 
� van itt.

GERARDA
Mindig majmolsz valakit.

LUCINDO
N�h�ny fics�rt? G�nyol�dsz csak.
F�rfi vagyok, �rtsd meg v�gre.

FENISA
(f�lre)
Jaj nekem, hogy hasztalan
�ltatom csup�n magam,
Szeretem �t, �mde �n e
F�rfiban viszontszerelmet
�breszteni nem tudok.

GERARDA
Olyannak, ki csak gagyog,
Az �n sz�vem csalfa cselt vet.
S megmondom, hoppon maradsz, ha
M�k�zol csak �nvelem.

LUCINDO
Bolonds�g ez, s nevetem.

GERARDA
M�g karmolsz is, te vadmacska?
Van gy�gyszerem �m ez ellen,
Mert e n�, b�rm�ly kac�r,
Szerelmemmel fel nem �r.

LUCINDO
�gy leh�t�d csak szerelmem,
Mert h�t mi abban a v�tek,
Hogyha oly n�t, aki itt
�rtatlanul szemezik,
K�z�mb�sen megdics�rnek?
S mondtam neked annyiszor m�r,
Te vagy az �n mindenem.

GERARDA
Indi�nok k�zt ilyen
B�kokkal jobban boldoguln�l.
Ott m�g kell ily encsem-bencsem,
T�k�r, gy�ngy meg szem�veg,
Mind sietve veszi meg.
Ez�sttel nem hatsz meg engem!
A szerelem aranyt�mbj�t
Add, s ne �lmot, kedvesem.

FENISA
�, hogy engem senki sem
Szeretett ily eped�n m�g.
S ez a f�rfi nem tud r�lam,
S �lek-halok �rte �n.


HARMADIK JELENET

Doristeo, Finardo, - Belisa �s Fenisa az egyik oldalon;
Lucindo, Gerarda �s Hernando a m�sik oldalon

FINARDO
(Doriste�hoz)
Itt volt vele a leg�ny.

DORISTEO
�riember?

FINARDO
         
Az val�ban.

DORISTEO
�k azok ott?

FINARDO
                  
J�nnek �ppen.

GERARDA
L�tod azt a dali�t?

LUCINDO
L�tom h�t.

GERARDA
                  
Nos, � im�d,
S nemhi�ba eped �rtem.
S mindaz, amit mondtam, �des,
Tr�fa �s nem igaz �m.
Megyek, mert � v�r re�m.
(Doriste�hoz megy)

LUCINDO
Mit tegyek?

HERNANDO
                  
Nem t�veszt c�lt ez.

LUCINDO
(f�lre, Hernand�hoz)
Elragadjam ezt a szotyk�t?
Vagy lesz�rjam d�h�sen?

HERNANDO
Szereted?

LUCINDO
         
L�sd, �g szivem.

HERNANDO
Akkor v�z kell, azt hozok h�t.
Szerelmedet m�rt fecs�rled
Ily cefr�kre, j� uram?

GERARDA
(Doriste�hoz)
Mindenem vagy csakugyan.

DORISTEO
Megnyugtat �szintes�ged.
M�r-m�r elfogott a m�reg,
Mikor j�nni l�ttalak,
S hozz� ez a rongy alak
Lovag m�dra k�s�rt t�ged,
�m, mert otthagytad, Gerarda,
Ny�jtom karom boldogan.
..........................................

GERARDA
J�jj velem.

DORISTEO
         
Hov�?

GERARDA
                  
A parkba.
(Gerarda, Doristeo �s Finardo el.)


NEGYEDIK JELENET

Belisa, Fenisa az egyik oldalon,
Lucindo �s Hernando a m�sikon

LUCINDO
Elmentek?

HERNANDO
                  
S hozz� sietve.
J� nekik, s ne b�ntson ez.

LUCINDO
S az ki!

HERNANDO
                  
Az Fenisa lesz,
Szomsz�dod, ki sz�p �s szende.
Van viszont egy r�mes anyja,
Kit, hol nincsen n� el�g,
Messzi f�ldre k�lden�k.

FENISA
(f�lre)
Nincsen n�, ki ilyen balga.
Egy f�rfit, ki �szre sem vett,
H�n szeretek s �ldom �t.

LUCINDO
Sosem l�ttam azel�tt.

FENISA
(f�lre)
V�gyam alig f�kezem meg!
Mit tegyek, hogy v�gre l�ssa
F�tyol n�lk�l arcomat?
Sz�vem mennyi gondot ad...
S nincs rem�ny az orvosl�sra.

HERNANDO
Hogyha l�tn�d ezt a l�nyk�t,
Aki oly sz�p, balgam�d
Nem szeretn�l egy loty�t,
S t�bb� l�tni sem kiv�nn�d.
Nem tudom, hogy tudsz-e r�la,
J� aty�d...

LUCINDO
                  
Mi van vele?

HERNANDO
Abban s�ntik�l, hogy e
Sz�p l�ny anyj�t - s ez nem m�ka -
N��l vegye nemsok�ra.

LUCINDO
Megn�s�l az �n ap�m?

HERNANDO
N�zd meg m�r, mily sz�p e l�ny,
�gy v�lem, hogy nincsen p�rja.

LUCINDO
J�l tudod, Gerarda t�lt be,
S nem felejtem k�nnyed�n.
Mit n�zzek e l�nyon �n?

HERNANDO
Angyal ez, s lesz�llt a f�ldre.

LUCINDO
F�lt�kenynek cs�nya minden,
S b�rha n�z, se l�t, se hall.

FENISA
(f�lre)
Tervem pomp�s, b�r badar,
Ezt kell gyorsan v�ghezvinnem.
Elmegyek Lucindo mellett,
S leejtem e keszken�t.
� felveszi, �m el�bb
Arcom b�j�n elmerenghet.
S m�g a szemem n�zi, menten
Megsejti, hogy szeretem.

HERNANDO
N�zd szem�t, mily �desen
Csillan benne v�gy s a kellem.

BELISA
Menj�nk, l�nyom, k�s� van m�r,
T�rj�nk haza szapor�n.

HERNANDO
Mellett�nk megy el e l�ny,
Szebbet nem is tal�lhatn�l.

(Belisa �s Fenisa halad el mellett�k, az ut�bbi leejti a zsebkend�j�t.)

LUCINDO
Angyal ez, val� igazs�g!

HERNANDO
Zsebkend�je leesett.

LUCINDO
�tadom, nem nagy eset.
(F�lveszi a zsebkend�t, s a h�lgyekhez l�p.)
Ford�tsa fel�m az arc�t.

FENISA
Hogy? Mi az, amit kegyed k�r?

LUCINDO
Ezt a kend�t leltem itt.

FENISA
S az eny�m? V�rjon kicsit.
Nem hiszem, de...
(Felfedi s leleplezi mag�t teljesen.)

LUCINDO
                           
Mit keresg�l?

FENISA
Megn�zem itt a ruh�mban.

BELISA
Mi t�rt�nt?

FENISA
                  
Itt nincs... Nah�t...

BELISA
Nos?

FENISA
         
Egy zsebkend�t ad �t...

BELISA
�s ti�d?

LUCINDO
(f�lre)
                 
Szebbet se l�ttam.

FENISA
Ezt szeretn�m tudni �ppen.
Itt sincs, b�rhogy kutatom.

HERNANDO
(f�lre)
Elhagyja a nyugalom
Azt, ki elmer�l szem�ben.

FENISA
Zsebeim is megvizsg�lom.

BELISA
Hagy abba!

FENISA
                  
L�sd, sietek.
Itt sincs.

BELISA
         
V�rtam eleget.

FENISA
Elt�nt.

BELISA
         
Menj�nk haza, l�nyom.

FENISA
Van szeg�lye?

LUCINDO
                  
S mily remek!

FENISA
�s csipk�je?

LUCINDO
                  
Nem tudom.

BELISA
�csorogsz a ny�lt uton,
Csak hogy j�l megn�zzenek.

FENISA
J� uram, ne k�rje t�lem,
Hogy a m�s�t vegyem el.

LUCINDO
Bizony�tsam esk�vel?

FENISA
Engedje, hogy megk�sz�njem.
Fesl�s l�tszik a szeg�lyen?

LUCINDO
�gy hiszem.

FENISA
                  
S mely oldal�n?

BELISA
Abbahagyhatn�d tal�n.

LUCINDO
Az �n�, percig se k�tlem.

BELISA
Hagyja, hogy menj�nk utunkra.
A zsebkend�t meg tegye
Szenteltv�ztart�ba be.

FENISA
(f�lre)
B�r a sz�ve l�ngra gy�lnak.

BELISA
Menj�nk.

FENISA
         
Megyek.
(Elindul, de r�gt�n visszafordul.)

HERNANDO
                           
Van szebb n�la?

LUCINDO
F�lt�kenyek mind vakok.

FENISA
(visszafordul)
Uram!

LUCINDO
         
Az �n� vagyok!

FENISA
K�rem �nt, ha megtal�lja
Azt, ki� feltehet�leg
E zsebkend�, s merthogy �n
Gyanitom csak, hogy eny�m,
Mondja meg az illet�nek,
(F�lre.)
(Azt, hogy sz�vem izzik �rted)
Azt, hogy itt lakom k�zel
Kertek alj�n...

HERNANDO
(f�lre)
                 
Mily kebel!
Nincs p�rja sz�p termet�nek!

FENISA
Ama Bernard�val szemben,
Aki tisztes kapit�ny.

LUCINDO
�, hisz � az �n ap�m!

FENISA
(f�lre)
�des m�lys�g, nyelj el engem!

BELISA
Megbolondult�l?

FENISA
                  
Megyek, de
Ez az �r azt mondta, hogy
Szomsz�dunk.

BELISA
                  
J�jj h�t, konok!
Menj�nk!

FENISA
(f�lre)
B�r viszontszeretne!
(Mindketten el.)


�T�DIK JELENET

Lucindo, Hernando

HERNANDO
Hogy tetszik, gazd�m?

LUCINDO
                           
Nagyon sz�p,
S hozz� f�rge, eleven,
�m Gerard�t szeretem,
S m�sra gondolni se tudn�k.
Cs�sz�s s�r a f�lt�kenys�g,
S b�rmily er�s f�rfi vagy,
Elnyel ez a l�gy iszap,
S leh�z, b�rmily h�s, nemes l�gy.
Sz�rny� n�zni egy le�nyt, ki
M�s f�rfival �deleg,
Sz�ved k�sk�nt sebzi meg,
S legh�bb v�gyad bosszut �llni,
V�gyam m�gis gyarl� volna,
Hogyha m�s n�t, aki csak
R�m pillant s t�n csinosabb,
Megszeretn�k megbomolva.

HERNANDO
K�nny� n�ket h�n szeretnek
F�rfiak, mert kedvesek,
B�r er�ny�k elveszett,
S �gy maguk is elveszettek.
S�rdog�l a tisztes asszony,
Mert ki oly kedves neki,
Az a f�rfi megveti,
S nincs mit sz�vb�l visszaadjon,
Mert tudja, hogy keseregve,
Mag�nyban kell �lnie;
�m ha kiny�lik esze,
Megj�n gyorsan tr�f�s kedve,
S alig h�zod ki a l�bad
H�z�b�l d�h�ngve t�n,
Megvigasztal�dik �m,
S sz�z f�rfi is tart mag�nak.

LUCINDO
H�n csak tiszta n�t szerethet,
Mert a c�da csapod�r.

HERNANDO
S minden f�rfi nagy szam�r,
S m�g but�bb, ha f�lt�keny lett,
F�k�nt ha kard is van n�la.
B�zom benne, hogy agyad
Tisztul s nem lesz makacsabb,
S r�eszm�lsz az igazs�gra.

LUCINDO
Van okom, ha nem teszem meg.

HERNANDO
Egy k�nny� n�, j� uram,
Mint a majom, �pp olyan,
Grimaszt v�g a gyermekeknek.
�m ha megj�n a gazd�ja,
Ki� a bot s hatalom,
Biz megszeppen a majom,
Mert a gazda elt�ng�lja.
Kamaszokkal e kis n�csk�k
Elcic�znak komiszul,
S mindj�rt j�k, ha j�n az �r,
Aki b�lcs, �m nem id�s m�g.
Ez a n� is tart a horgon,
S mert nem fog ki egyhamar,
Hagyja, �szk�ljon a hal,
S f�lt�kenny� is tesz folyton.

LUCINDO
Mit tegyek h�t?

HERNANDO
                           
Keresned kell
Biztos ellenszert hamar.

LUCINDO
S akkor elm�lik a baj?

HERNANDO
El.

LUCINDO
         
S mivel?

HERNANDO
                  
�j szerelemmel.

LUCINDO
K�r besz�ln�nk mostan err�l,
N�zz�k meg, hogy merre j�r?

HERNANDO
Nos, bel�tod v�gre m�r;
M�ssal l�fr�l s �gy hergel f�l.
Egy b�lcs a f�lt�kenys�get
Horg�szbotnak h�vta csak,
Mellyel h�rt �s aranyat
Horg�sznak, kik ezt rem�lnek.
Nem sz�gyelled, hogy e semmi,
Mellyel a sz�l j�tszadoz,
Fogva tart, mint egy gonosz
Hatalom, s le fog teperni?
Birtokod zs�ros csal�tek,
F�lt�kenys�g a zsin�r,
S biztosan van �gy, mikor
Egy horgot vet t�bb leg�nynek.
�gy, mit az a b�lcs mondott a
R�szed�sr�l, szent igaz,
Csakhogy jobban illik az
N�kre, csalfa asszonyokra.
P�kh�l� a legt�bb n�mber,
Fognak legyet, kicsiket,
�m az er�s nekimegy,
S minden sz�lat j�tszva t�p el.
Sz�gyen, hogy �n oktatlak ki,
Mint kell �lni okosan.

LUCINDO
Most m�r untatsz csakugyan.
L�tod, nincs m�d elszakadni
T�le, mert a p�kh�l�ban
�n vagyok a l�gy.

HERNANDO
                  
Szeg�ny!

LUCINDO
H� hal vagyok zsineg�n,
S cs�ng�k rajta elhal�an,
J�jj, hogy l�ssam �t viszont m�r,
Sz�vem b�r t�r j�rja �t.

HERNANDO
Azt hiszem, m�s v�r re�d,
S megb�nod, hogy �gy loholt�l.

LUCINDO
L�tnom kell, m�g ellenem v�t.

HERNANDO
Mily konok vagy, J�zusom!

LUCINDO
�n fen�kig kiiszom
Gyilkos m�rged, f�lt�kenys�g!
(Elmennek.)


HATODIK JELENET

Szoba Belisa h�z�ban
Belisa, Fenisa

BELISA
K�penyed m�r levetetted?

FENISA
Levetettem m�r, any�m.

BELISA
Akkor vedd f�l szapor�n.

FENISA
Haragod megr�mit s meglep.
Mit v�tettem, hogy �gy sz�lsz r�m?
Megs�rtettelek tal�n?

BELISA
Ismerlek �n m�r, te l�ny.
B�nh�d�m is �rte j�csk�n.
Hogyha itthon tartan�lak,
Tudomisten, ennyiszer
Nem d�h�ten�l te fel.

FENISA
Elm�lik biz j�neh�ny nap,
M�g valami csoda folyt�n
Kiviszel a s�tat�rre
S k�nozol csak hazat�rve.
Ink�bb z�rj be j�l!

BELISA
                           
Boszork�ny!

FENISA
Mi�rt k�tsz h�t folyton bel�m?
S m�rt p�rlekedsz semmi�rt?

BELISA
L�ha vagy, s ez, l�sd be, s�rt.

FENISA
L�ha?

BELISA
         
Hidd el, l�tlak �n.

FENISA
Mi�rt? Eszem tal�n egy d�lceg
Dali�n vagy lovagon j�r?
Vagy kaviccsal megdobott m�r
Egy leg�ny, hogy r�ja n�zzek?
L�ttad m�r, hogy mise k�zben
Kacsintgattam b�rkire?
Ifjak k�s�rgettek-e,
Hogy �gy �t�lkezz f�l�ttem?
Ker�t�n� j�rt e h�zban?
Felt�nt e itt oly pap�rlap,
Melyre cs�nya sz�kat �rtak?
Tollat, tint�t lelt�l n�lam?
Vagy oly szalagot, amely
M�s�, s melyr�l mit se tudsz?
Nincs oly kend�, sem papucs...

BELISA
Hasztalan soroltad el
Mindezt, mert szerintem egy l�ny
H�rnev�vel m�gse j�tszhat.

FENISA
Mit?

BELISA
         
J� az el�vigy�zat.
S r�m is kell gondolnod ezt�n.
Szeretn�m, ha �rizkedn�l
Mindatt�l, mit felsorolt�l,
S b�r most minden lakat j�l z�r,
M�g er�sebb kell ezekn�l.

FENISA
(f�lre)
B�rmennyire �vsz is engem...

BELISA
Mit mondt�l?

FENISA
                  
Hogy megtenn�m �n
Azt, mit k�v�nsz, de hagyj b�k�n,
E sok morg�s t�rhetetlen.
Mondd csak, any�m, l�nykorodban
Szent volt�l?

BELISA
                  
Utc�n, mis�n
S otthon is a halk, szer�ny
N�nek mintak�pe voltam.
Szemem folyton les�t�ttem.

FENISA
S hogy ment�l h�t f�rjhez akkor?

BELISA
L�tott az �g a magasb�l,
�s � �gy d�nt�tt f�l�ttem.

FENISA
Nagyn�n�m azt mondta gyakran,
Im�dkozt�l j� sokat,
Mert �gy az �g f�rjet ad.

BELISA
�n? Hogy ap�dat megkapjam?

FENISA
M�g b�jt�lt�l is ev�gett,
Mint egy buzg� remete,
S mindez annak a jele,
Hogy egy f�rjre volt sz�ks�ged.

BELISA
Eszembe se jutott. R�mes!
Igaz ebben nincs szemernyi,
Mert ap�ca v�gytam lenni,
S nem sz�vesen mentem f�rjhez.

FENISA
Akkor m�rt volt�l f�lt�keny
Ap�mra, kit az �g szerzett?

BELISA
Mert ha szokny�t vagy �kszert vett,
S b�rmit, mi nekem volt �kem,
Elvitte m�s n�nek �.
K�sz�nd ezt ily asszonyoknak.

FENISA
�gy hallottam, hogy kopognak.

BELISA
N�zd, Fenisa meg, ki j�?

(Fenisa a r�cshoz megy, hogy kin�zzen rajta.)

FENISA
�gy l�tom e r�cson �t,
Szomsz�dod, a kapit�ny.

BELISA
Sejtem m�r, hogy mit k�v�n.

FENISA
Sejted? Mit kiv�n teh�t?

BELISA
Napok �ta n�z e f�rfi.
Megszeretett �hatatlan!
�n persze k�z�nyt mutattam.
Azt hiszem, hogy meg fog k�rni.
S ez, hab�r v�ratlan �rt,
Nem j�n rosszul, merthogy �
�r, s hozz� el�kel�.

FENISA
Megbocs�ss e kacaj�rt.

BELISA
Min nevetsz?

FENISA
                  
Mert egyre l�tlak,
Mily szent volt�l, mint le�ny,
Templomban s utc�k sor�n,
S otthon is minden le�nynak
P�ld�t mutatt�l szer�nyen,
S most meg biztosan meg�rzed,
Hogy a kapit�ny j�n �rted.
�gy vagy az �n p�ldak�pem?

BELISA
Ostoba, � nagyon gazdag,
S f�rfi n�lk�l �ll e h�z.
Lesz ap�d, ki r�d vigy�z.

FENISA
M�g kis�l, az�rt akartad
Ezt is, csak, hogy nekem kedvezz.

BELISA
H�t nem is volt m�s a tervem,
Hogy legyen, ki r�d �gyeljen:
F�rfi, aki v�delmed lesz.

FENISA
Adj el�tte engem f�rjhez,
S akkor megv�d az uram.

BELISA
Meg is teszem biztosan,
Mihelyt j�n, kit j�l meg�rtesz.

FENISA
Hogy nem j�tt, v�d t�ged �rjen.

BELISA
Megv�d majd a kapit�ny.

FENISA
A te f�rjedn�l tal�n
Jobban megv�d az �n f�rjem.

BELISA
Fia is van s megt�rt�nhet,
Hogy megegyezel vele.

FENISA
(f�lre)
�, Lucindo, dr�ga te!
Akkor lesz csak sz�p az �let!


HETEDIK JELENET

Bernardo kapit�ny j� megjelen�s� f�rfi; tollbokr�t�s sisakja,
kardja �s r�vid t�re van. R�gi v�g�s� kapit�ny.
Fulminato s m�g egy szolga, el�bbiek

KAPIT�NY
Minthogy k�stek h�vni engem,
Nem v�rtam az enged�lyt,
Melyet sz�vem h�n rem�lt,
S �gy jogosan cselekedtem.
Azon k�v�l, hogy szomsz�dok
Vagyunk, s Flandri�b�l j�ttem,
M�s is lebeg m�g el�ttem.

BELISA
(f�lre)
(�rtem j�tt s ez �pp el�g ok.)
S�rt� csak az volna, ha
Nagys�god nem l�pne be
Hozz�nk, mint e h�z feje,
Kinek ez az otthona.
Fenis�m, �ltesd le menten.

(A kapit�ny le�l.)

KAPIT�NY
T�vozzatok innen gyorsan!
(A szolg�khoz, akik elt�voznak.)

BELISA
Az b�nt, l�nyom, hogy nem hoztam
Rendbe magam siettemben.
Tetszet�s a f�tyolom?

FENISA
Pomp�s, ahogy rajtad �ll.

BELISA
S arcom vid�m?

FENISA
                  
Csupa b�j.

BELISA
S biztat is, �gy gondolom...

FENISA
Hogyne.

BELISA
         
S mire?

FENISA
                  
Al�zatra.

BELISA
L�gy �tkozott, dr�ga l�nyom.
Nem szerett�l soha, l�tom.

Fenisa
(f�lre)
�, lemond�s szent csapatja!
Mikor enni sem tudnak m�r,
S f�j, hogy m�snak foga annyi
Van, hogy tud m�g j�t harapni.
N� vagy, s m�rt ne pr�b�lkozn�l?

BELISA
�pp ma nem volt r� id�,
Hogy �polgassam magam.

FENISA
�, ne l�gy ily nyugtalan!

BELISA
Hogy?

FENISA
         
K�zben elalszik �.

BELISA
J�, akkor mell� �l�k le.

FENISA
� r�stelli a hev�t,
S m�gis a te arcod �g.

BELISA
(a kapit�nyhoz)
V�rom, hogy sziv�t ki�ntse.

KAPIT�NY
Belisa, �n mint oly k�zeli szomsz�d
(Ez �gy is meghittebb viszonyt jelez),
Hogy �n der�k s er�nyes h�lgy, tudom r�g.
L�tom naponta �s megnyugtat ez,
S mert n�s�lend� mindent tudni v�gyna,
Tudom, hogy sz�rmaz�sra is nemes,
S mivel sziv�nket, b�rha m�ly az �lma
Id�sebb korban, sz�ps�g �s er�ny
�breszti f�l csak s gyujtja tiszta l�ngra,
F�rj�l kin�lom h�t magam fel �n,
Ki v�nnek l�tszom, �m megtudja gyorsan,
Hogy m�g ifj� vagyok, kem�ny leg�ny.
Egy kiss� megviselt, hogy t�boroztam
Sok orsz�gban, mint harcos katona,
Aludtam s�rban a f�ben, harmatosban,
S a post�t gyakran �n vittem tova;
S a virraszt�s s az �g� seb fel�rli
Az ifj� h�st, ak�rmily marcona.
K�roly cs�sz�rt a v�zi �s a f�ldi
Harc v�nitette meg, �gy mondta ezt,
B�r �tven sem volt s b�trabb, mint a t�bbi.
�n hatvanban sz�lettem �s kereszt-
Sz�l�im voltak Alba herceg�k, kik
�gy f�nylenek, mint ritka �gitest.
�r�kk� �ton voltam, �s a f�rfit
Megedzi ez, s izmos lesz, mint a vas.
De most szomsz�d vagyok, s �n�k meg�rtik:
Egy h�zn�l jobb a v�n, mint a kamasz,
Ki p�nzt, birtokot, mindent elfecs�rel,
S j�n-megy, m�g akad egyetlen garas.
Korom t�n s�rti �nt, de f�rge, �ber
S er�s vagyok, j�l alszom �s eszem,
S megbirk�zom a legszilajabb m�nnel.
Beteg nem voltam eddig sohasem,
Kiv�ve azt, mid�n p�rbajra keltem,
S mid�n egy harcban megs�r�lt kezem,
Van egy fiam, der�k �s feddhetetlen,
V�r m�r re� egy tisztes hivatal,
Hely�t meg�llja t�n szil�rdan ebben.
Rem�lem, � itt senkit sem zavar.

FENISA
(f�lre)
Adn� az �g, hogy m�r is itt lehetne!

KAPIT�NY
K�l�nben is � �tra kell hamar.
�n h�t, Belisa, k�rem esdekelve,
Hogy adja l�ny�t hozz�m hitves�l.
Az �n gondom lesz a gazdag kelengye,
S nem lesz m�s dolga, ha hozz�m ker�l,
Hogy �vja azt, mit kardommal szereztem.
S ha v�nnek tart, s megt�r kelletlen�l,
Megl�tja majd, hogy ifju m�g a testem.

BELISA
L�nyom kez�t k�ri �n
T�lem, der�k kapit�ny?

KAPIT�NY
Mondja, hogy eny�m e l�ny,
S boldogan megk�sz�n�m.

FENISA
(f�lre)
Jaj nekem! H�t mi ez itt?
Azt hittem, any�m megy f�rjhez,
Lucindo meg az eny�m lesz,
S t�n m�g ma jelentkezik.
�lom volt csak, k�pzelet,
Oly kedvez� volt a helyzet,
�s a v�ge m�gis ez lett,
S �gy miden k�tba esett.

BELISA
Azt hittem, hogy nem a l�nyom,
�n kellen�k �nnek jobban.

KAPIT�NY
Nem, Belisa.

BELISA
                  
Boldog voltam...
�s vagyok is, hogy ezt l�tom...
Fenisa, � r�d p�ly�zik.

FENISA
(f�lre)
Hittem �n valamiben,
Boldog is volt a szivem
Mind e sz�rny� csal�d�sig.
�mde minthogy ily csal�ka
Volt e sz�p hit maga is,
�lnok, csalfa �s hamis,
�des �lmok �rul�ja,
Mely megtr�f�lt �ly kegyetlen,
Maradjon h�t �lom, �n meg
T�bb� szebbet nem rem�lek,
Hit nem csal meg t�bb� engem.
(Fenn Belis�hoz.)
Majdnem biztos voltam abban,
Hogy m�tk�ja te leszel.

BELISA
Engem � m�r nem vesz el;
L�nyom, sz�gyenben maradtam.

FENISA
�, �des szerelmi �lmok!
�br�ndoztam r�latok,
S cs�ful megtr�f�ltatok!
Minden �lom balga s �lnok!

BELISA
L�nyom, sz�gyenben maradtam
H�zass�gi terveimmel;
Ifj�s�god gy�jtja �gy fel,
S nem kell v�n, hol fiatal van.
Gy�zt�l, de az�rt �szn�l l�gy,
S mindazt, ami t�rt�nt, �rtsd meg.

FENISA
M�g v�n korban gy�z az �rdek,
Ifjan f� a b�j s a sz�ps�g.
Mert ti, �regek, kik egykor
�lveztetek eleget,
�lvezn�tek, m�g lehet,
Mert oly kapzsi az �regkor.
J�l�t, p�nz �s �zes �tek,
Lust�lkod�s... s kell-e t�bb?
Kell, mert ifj� gy�ny�r�k
�zeit is szeretn�tek.
M�ltatlan lenne, hogy �n ne
Fogadjak most sz�t neked,
S mert f�radt vagyok s beteg,
S sz�m�tok a t�relm�re,
Egy h�napot k�rj te t�le,
M�g �gyeim rendezem.

BELISA
Elint�zem �gyesen,
H�l�s lehetsz m�r el�re.
(A kapit�nyhoz l�p, hogy besz�ljen vele.)

FENISA
Okos voltam, hogy �t f�rj�l
Elfogadtam - egyel�re -,
Mert amir�l nem tud � se,
Minden egy�b erre �p�l.
Hogyha �n most nemet mondok,
Megharagszik, s akkor, �, jaj,
Nem sz�lhatok Lucind�val,
S elrontom az eg�sz dolgot.
Apja kedv��rt viszont
J�rhat-kelhet �r�mest itt.

(Belisa �s a kapit�ny kettesben besz�lget.)

KAPIT�NY
Nekem minden nagyon tetszik,
Mit a kedves l�nya mond,
Semmi az a h�nap, ez nem
G�t s szivem nem h�ti le.
Hagyja, hogy sz�ljak vele.

FENISA
(f�lre)
Sz�nd�kom szerint cselekszem!

KAPIT�NY
Nem hangzott el soha m�g
Madridban, �n dr�ga szentem,
Oly hat�rozat, amelyben
Volna ennyi b�lcses�g.
Meggy�z�tt er�nyed engem,
Hogy b�r nagyon fiatal
Vagy, az eszed b�lcsre vall,
S felfog�sod sem �retlen.
S m�t�l fogva, mert szeretn�k
Egyenl� lenni veled,
�r�d �s aty�d leszek,
S jaj annak, ki ellened v�t.
�s ha Isten �d er�t,
Er�nyed b�sty�in�l
Ez a sz�rk�l� szak�ll
Lesz a l�r�s �s er�d.
S hogyha e deres f� m�gsem
V�lik ifj� d�szed�l
S kir�v�an elvegy�l
Az ez�st az arany�rcben,
Akkor b�ven megtet�zem
Aj�nd�kkal koromat.

FENISA
Mint kiv�l� �r s lovag,
Hozz�m ifjodt�l eg�szen.
Nincs sz�ks�g h�t al�zatra,
Tied vagyok �n.

KAPIT�NY
                  
Tied?

FENISA
Tal�n ne tegezzelek?
Te! S ezt b�rki meghallhatja!

KAPIT�NY
Ism�t �j kegy! Teringett�t!
Lenne ez csak Flandri�ban,
Tivorny�zn�nk mindah�nyan,
Mert �n mindent latba vetn�k!
Bajv�v�sban is r�szt venn�k,
B�trabban mindenkin�l,
�s ha lesz r� enged�ly,
Madrid sem l�tott ilyet m�g.

FENISA
K�rlek sz�vb�l, ne h�borgasd
Madridot ilyesmivel.

KAPIT�NY
L�sd, mindenre r�veszel,
Megszel�d�ted az ordast.
�m ha nem te k�rn�l erre...

FENISA
Sz�ln�k p�r sz�t, keveset.

KAPIT�NY
Mindent adok s megteszek.

FENISA
�ltessen az �g kegyelme.
(Halkan a kapit�nyhoz.)
Nem tudtam eddig, hogy fiad Lucindo,
Ifj� lovag, ki h�zad ajtaj�n
Gyakorta j�r ki-be, s �n l�tom innen.
Most mondta meg, hogy j�tt�l, j� any�m.
De minthogy � fiad �s �n a m�tk�d
Vagyok s leszek, ha Isten is seg�t,
Hogy j� er�ben �rvendjek frigy�nknek...

KAPIT�NY
�, m�ly �des szavak, besz�lj csak �gy,
Mert ajkad szegf�, melynek enyhe napja
Megolvasztja �sz f�rtjeim hav�t.

FENISA
Nos, arra k�rlek, f�kezd szenved�ly�t,
Hogy nyughasson s ne �ld�zz�n tov�bb.

KAPIT�NY
�ld�z fiam?

FENISA
                  
Ha �, amint ez illik,
Ismerne m�rt�ket s tudn�, mik�nt
Kell udvarolni egy tisztes le�nynak,
Nem sz�ln�k most s nem firtatn�m e t�nyt,
Mert nem vagyok k�nyesked�, sem �lszent.

KAPIT�NY
S hogy �ld�z �?

FENISA
                  
�r balga levelet,
S ezt eljuttatja harmadik szem�llyel
Hozz�m oly szesszel, mely s�rt m�dfelett.
Minden bar�tn�t felhaszn�l e c�lra,
S a furcsa az, hogy sz�ve b�r lobog,
A h�zass�gr�l eml�t�st se tett m�g.

KAPIT�NY
Bolond e fick� s ez gal�d dolog.
Bocs�ss meg, k�rlek, s hidd el, hogy ezent�l
Nem zaklat t�bb� a pimasz.

FENISA
                                     
De �
Fiam lesz nemsok�ra, s nem szeretn�m,
Ha vad haraggal r�ngatn�d el�;
Te oly okos vagy, s �rted majd a m�dj�t.

KAPIT�NY
B�zd r�m, szerelmem, ezt. �s �vjon �g!
Belisa, megjutalmazom Fenis�t,
De �gy, hogy lelje benne �r�m�t.
S nem k�rek m�st, csup�n hogy �ldjon Isten,
S hogy adj sz�momra, dr�g�m, enged�lyt,
Hogy l�tni t�ged b�rmikor j�hessek.

BELISA
Isten vele!

(A kapit�ny el.)


NYOLCADIK JELENET

Belisa, Fenisa

BELISA
                  
Az �g ily nem rem�lt
Szerencs�ben s javukban r�szes�tett.

FENISA
Boldog vagy?

BELISA
                  
Nem l�tod?

FENISA
                           
Csak leplezed
A s�relmet, mely k�noz, mar bel�lr�l.

BELISA
Hogy?

FENISA
         
Azt hitted, megk�ri a kezed.

BELISA
Ez r�galom, gyere!

FENISA
(f�lre)
                          
�des Lucind�m,
Ha csalfa cs�nyem nem fogod te fel,
Okos nem vagy, s Madridban sem sz�lett�l,
De hogyha �rted, t�st�nt keresel,
�s madridi vagy, s b�lcsebb mindenekn�l.
(Elmennek.)


KILENCEDIK JELENET

Utca
Lucindo, Hernando

LUCINDO
Gavall�runk egyre k�sik.

HERNANDO
Majd kij�n, csak l�gy nyugodt.

LUCINDO
Nyugton lennem szenved�s itt.

HERNANDO
Nagy h�z ez, s a sok zugot,
F�lk�t minden cs�ppke r�sig
Megmutatja a leg�nynek.
K�t h�t kell, m�g sz�pszer�vel
Ennyi lyuk v�g�re �rnek.
K�t napig sem b�rn�m �n el,
Ink�bb g�ly�n v�n�ln�k meg.

LUCINDO
Hogyha e boldog leg�ny
Evezhet most Gerard�nak
G�ly�j�ban k�nnyed�n,
R�ja �r�gy f�rfi v�r csak
Szerte a part f�veny�n.
�, Hernando, baj, hogy oly
N�t szeretek, akinek
Nincs sz�ve �s b�rmikor
Sz�nlel, biztat, h�zeleg,
S h�sebb, mint a k�szobor!

HERNANDO
Megszeretni n�szem�lyt
Egyszer�, ha � meg�rt,
�m ha sz�ved l�ng�z�n,
S b�red m�gis g�ny s k�z�ny.
�ly v�gy torz �s h�je s�rt.

LUCINDO
� j�n, s a h�lgy letekint
Ablak�b�l.

HERNANDO
                  
Sz�p fi�t
K�v�n l�tni s m�la k�nt.


TIZEDIK JELENET

Doristeo Finard�val kil�p Gerarda h�z�b�l,
aki megjelenik az ablakban

GERARDA
(f�lre)
Lucindo! � jajgat �gy!

LUCINDO
Megl�sd, meggy�t�r megint!

DORISTEO
B�jos, ugye?

FINARDO
         
M�dfelett.
S hozz� oly udvarias!

DORISTEO
N�zd e pomp�s termetet!

FINARDO
(f�lre Doriste�hoz)
Nem Lucindo ez?

DORISTEO
                           
De az!

FINARDO
�gy j�n, mint ki fenyeget.

DORISTEO
�gy j�n, mint kit sz�ve hajt,
�n tudom, hogy hasztalan.

GERARDA
(f�lre)
F�lt�keny! S egy felkavart
Sz�v, amelynek k�nja van,
Az tud csak szeretni majd.
�gy, hogy jobban felzaklassam,
Doriste�val t�rsalgok,
S b�r nincs vonz� e pasasban,
�gy h�l�zom be a majmot,
Hogy emez is f�jj�n lassan.
Ah, lovagom!

LUCINDO
                  
�n voln�k ez?

GERARDA
Nem �nt h�vom, hanem azt.

DORISTEO
Engem, h�lgyem?

GERARDA
                           
�nt h�t, �des!

LUCINDO
L�tod?

HERNANDO
(f�lre Lucind�hoz)
        
         Ez t�n lelohaszt,
Mert e n� mindenre k�pes.

LUCINDO
Keress�nk oly �r�gyet,
Mely vele azt hitetn� el,
Hogy j�nni m�s k�sztetett.

GERARDA
(Doriste�hoz)
S�t�ln�k �n m�g ma �jjel,
J�jj�n s j�l j�r m�dfelett!

DORISTEO
�s hov� megy?

GERARDA
                  
A ligetbe.
J�jj�n �rtem.

DORISTEO
                  
Itt leszek.

LUCINDO
Egy�tt mennek - enyelegve.

HERNANDO
T�ged ugratnak ezek.
K�nl�dsz csak; mi sz�ks�g erre?

DORISTEO
S m�g mit �hajt?

GERARDA
                  
Semmit kedves.

DORISTEO
Isten �nnel.

FINARDO
         
Minden rendben?

DORISTEO
Elmehet�nk.

FINARDO
                  
Pomp�s est lesz.

(Doristeo �s Finardo el.)


TIZENEGYEDIK JELENET

Lucindo �s Hernando az utc�n, Gerarda az ablakban

LUCINDO
R�ntsak kardot, mert b�nt engem?
Nos, mit sz�lsz e jelenthez?
No de v�rjon! Istenemre,
F�lt�kenny� teszem �t,
S majd fell�ngol a szerelme,
Ha j�l meggy�tr�m el�bb;
Minthogy nem seg�t Isten se!

HERNANDO
S hogy hajtod ezt v�gre, gazd�m?

LUCINDO
Szerzek egy n�t �jszak�ra,
Elviszem a parkba s azt�n
L�tni fogja ez a d�ma,
Mint enyelg�nk ott a padk�n.

HERNANDO
S az ki lesz?

LUCINDO
                  
Nem is sejtem m�g.

HERNANDO
R�akadni most neh�z lesz.

LUCINDO
Nem fontos. - Egy n�i kelm�t
R�d dobok...

HERNANDO
                  
De akkor R�mes
Ty�knak h�vhatsz.

LUCINDO
                           
Nos, megtenn�d?

HERNANDO
Megkerg�lt�l?

LUCINDO
                  
Mit sz�m�t ez?

HERNANDO
H�t ha nagy leg�nybe botlok,
S nem lesz teket�ria?

LUCINDO
Nem j�rsz rosszul, annyit mondok,
A t�bbi csak sz�fia;
Odam�gy most �s egy m�sik
N�cske ut�n �rdekl�d�l.

HERNANDO
J�, de azt�n meg ne sz�nd itt,
Mert ha hall egy m�sik n�r�l,
F�lt�keny lesz s nem cic�zik.
Ah, Gerarda, sz�p kisasszony!

GERARDA
Hernando, te vagy?

HERNANDO
                  
Csak �n.

GERARDA
Kotr�dj!

HERNANDO
         
Kell, hogy meghallgasson!

GERARDA
�pp r�d v�rok, sz�p leg�ny!

HERNANDO
K�rd�sem van �nh�z s az nyom.

GERARDA
Mit k�v�nsz?

HERNANDO
         
Kell tudnia,
Lakik-e itt a k�zelben
Egy l�ny: Stef�nia?
�t kellett volna k�vetnem,
Egy bolondnak �haja
Ez volt, de �n �nt csod�lva
Elvesztettem a nyom�t.

GERARDA
Gazd�d ezt j�l kifund�lta!
Mamlasz � s ha v�r re�d,
Mondd meg neki, hogy Gerarda
�ly furfangon j�l mulat.
(Lucind�hoz.)
Beltenebras m�sa-k�pe!
Meddig kergetsz �lmokat?
�ly tett�rt b�k j�r cser�be;
Ejnye, j�jj, s mutasd magad!
Nagy h�st m�melsz, �mde hogyha
Megl�tsz, reszket mindened.
J�l vigy�zz a pulzusodra!
J�zus, l�zas vagy, beteg!
Homlokod t�zel! Te szolga,
Hozz e szeg�ny f�lt�kenynek
N�h�ny korty narancslevet.

HERNANDO
(f�lre)
Majom.

GERARDA
         
Az volt csak a terved,
Hogy �n f�lt�keny legyek?

LUCINDO
K�nos ez.

HERNANDO
         
Itt pukkadok meg.
K�lt�t ismersz?

LUCINDO
                  
S az mi�rt kell?

HERNANDO
H�tha van gyilkos receptje
K�gy�k ellen, mint e n�mber,
S r�ad�sul szerezhetne
Macskazen�t is, hogy �jjel
Megbosszantsuk e boszork�nyt.
�n r�zom majd a kolompot,
M�g fel nem kel s nem rikolt r�nk.
Lesz leped�, s ny�g, sikong sok
N�p, kez�ben fejsze, zord l�ng...
Istenemre!...

LUCINDO
                  
Hallgass, balga!
�, Gerarda, sz�p szerelmem!

GERARDA
H�vt�l? P�! (El.)

LUCINDO
                  
Itt hagysz magamra?
� hov� m�gy? R�d kell lelnem!
K�rlelhetem, meg se hallja!
S �n �ldom e sz�vtelent.

HERNANDO
Stef�nia merre ment?

LUCINDO
Hallgatsz, gal�d!

HERNANDO
                  
Van eszembe!
Mert a h�zba most l�pett be.

LUCINDO
Szerelmem! Meg�l e csend!

HERNANDO
Aty�d j�n.

LUCINDO
         
M�g csak ez kellett!


TIZENKETTEDIK JELENET

A kapit�ny, Lucindo, Hernando

KAPIT�NY
Kereslek m�r reggel �ta.

LUCINDO
J�l tudom, mi d�lja kedved.
Nemr�g fogt�l vallat�ra,
S �n elmondtam, m�rt kesergek.
�mde tudd meg, j� aty�m,
Szeretni az �n koromban
Nem k�ptelens�g tal�n,
Minthogy d�lceg alakom van,
S l�ngra gy�jtott ez a l�ny.
Hogy szem�lye kiss� k�tes...

KAPIT�NY
Mi az, hogy k�tes? Bolond vagy?
K�gy�nyelv, te! Nagy s�rt�s ez!
�gy r�la fiam se sz�lhat!
L�ba nyom�ba se l�phetsz!

LUCINDO
Most �ppen nagyon haragszom,
F�lt�keny vagyok, hogy egy-k�t
F�rfit szeret a kisasszony.

KAPIT�NY
Mit besz�lsz? M�st is szeret m�g?
Sz�zi p�r s b�j �g ez arcon!
Nem! Ez r�galom, gal�d!
Mondd meg akkor, kit t�ntet ki?

LUCINDO
T�ged is szeret teh�t?

KAPIT�NY
Engem nem tudna szeretni?

LUCINDO
�, igen.

KAPIT�NY
         
Csak j�r a sz�d.

LUCINDO
Ink�bb b�nt, hogy � kikezd
H�sszal is, oly l�ha n�.

KAPIT�NY
Te csak az�rt mondod ezt,
R�la, ki el�kel�,
Mert f�lted, s ez nagy kereszt!
Istenemre, hogyha �t nem
Akarn�m most n��l venni,
P�r kardv�g�st kapn�l t�lem!

LUCINDO
N��l venn�d? H�t szemernyi
Tisztess�g sincs m�r e n�ben?...

KAPIT�NY
Mit tudsz r�la, mit fecsegsz te?

LUCINDO
Azt, hogy � b�jos loty� csak.

KAPIT�NY
(f�lre)
Bolh�t �ltet a f�lembe...
S az lett v�ge e sok sz�nak,
Hogy megingott n�szom terve.
Mint amikor valaki
T�kr�t tart el�nk, hogy abban
L�ssuk azt, mi t�voli,
�gy leptek meg irgalmatlan,
B�r ostoba szavai.
Most r�gt�n hozz�megyek,
S elmondom, jaj, amiken
T�prenghetek eleget. (El.)

HERNANDO
Mit sz�lsz ehhez?

LUCINDO
                  
A szivem
�rte sz�rom �t! Te meg
Rugdald kapuj�t.

HERNANDO
                  
V�rj! Hallgass!

LUCINDO
J�jj ki, Gerarda, te aljas!

HERNANDO
L�gy finom, hisz � oly dr�ga.


TIZENHARMADIK JELENET

Gerarda, Lucindo, Hernando

GERARDA
Te z�rgetsz itt, f�lnadr�gja?

LUCINDO
Nem tudom, r�m mivel hathatsz,
Hogy azonnal meg nem �llek?

GERARDA
Micsoda �j mese ez?

LUCINDO
Igaz, c�da, hogy bel�led
Aty�m feles�ge lesz?

GERARDA
S�ss ki m�g el�kel�bbet!
�mde hogyha minden�ron
�r�gy kell, hogy l�ss esetleg,
Jobbat eszelj ki, bar�tom.

LUCINDO
M�rt van az, hogy kezem reszket,
S kardomat bel�d nem v�gom?
Nem l�ttad itt az ap�mat?
� mondta el, � kegyetlen,
Hogy legv�g�l kik�t n�lad,
N��l vesz s �gy meg�l engem.

GERARDA
Sose l�ttam �t, s csod�llak,
Hogy kital�lsz ily z�lds�get,
Csak hogy sz�lj hozz�m, pimasz.

HERNANDO
K�rem h�lgyem, � nem v�tett,
Mert amit mond, sz�nigaz.

GERARDA
Halkabban sz�lj, s l�gy szer�nyebb.

HERNANDO
M�rt hallgassak? Az igazs�g
Hangos, de a hazug hallgat,
Vagy suttog, hogy rajt ne kapj�k.

GERARDA
Meglep, hogy ily arc�tlan vagy.

LUCINDO
Engem, hogy ez mit sem hat r�d.
Mikor besz�lt�l ap�mmal?
Mikor l�ttad?

GERARDA
                  
E bolonds�g,
Lucindo, val�ban r�d vall.

LUCINDO
Lehets�ges, hogy befont�k
�t szavaid, s mit se l�t, hall?
�rd�g�k vagytok ti, n�k!

GERARDA
S angyalok a f�rfiak!
Megvallani nincs er�d,
Hogy a sz�ved megszakad,
Mert m�s j�rt itt m�r el�bb?
S�rt k�z�ny�m s kital�ltad
Ap�dr�l e sz�p mes�t.

LUCINDO
Hozz�d a szent h�zass�gnak
Terhe nem is illen�k;
Hidd el, engem b�ntan�l csak!
�lj k�tezer esztend�ig
Az �reggel, ki miatt
Sz�vem ezt�n em�szt�dik,
M�g val�ban megszakad.
Kelepc�be esett � itt,
S mondd, sz�momra lehet-e
Sz�rny�bb �s borzalmasabb,
Mint l�tni, hogy �sz feje
F�l�tt s�tsz, mintha a nap
Havas szirtre t�zne le?
L�tni, hogy egy v�n test mellett
Ott fekszik egy sz�p, kecses n�,
Kinek a t�l fagya kellett!
� meg csak mad�rijeszt�,
Ny�ri h�ben furcsa szerzet!
Isten veled, mostoh�m!
Megb�nod m�g, hogy mint f�rjet
Folyton l�tod ezut�n,
S ajkam csak kezedhez �rhet,
� meg sz�jon cs�kol �m!
Rosszul v�lasztott�l, hidd el!

GERARDA
Mondd, igaz, mi feld�l t�ged,
Vagy harcolsz r�mk�peiddel?

HERNANDO
B�rcsak r�mk�pek lenn�nek!

GERARDA
Ebb�l tudom, hinni mit kell!
Meghallottad, hogy a park
Esti s�t�m c�lja lett,
S j�tt�l, hogy ezt megzavard.
Csakhogy �n kocsin megyek,
S lesz, ki zeng p�r r�gi dalt.
Te meg z�rgess, ha van kedved,
Stef�nia ajtaj�n.

LUCINDO
Meg�llek!

GERARDA
                  
Nem ijedek meg! (El.)


TIZENNEGYEDIK JELENET

Lucindo, Hernando

HERNANDO
Elt�nt.

LUCINDO
         
F�rtelmes le�ny!
Szerelmes szivem be szenved!
Nyisd ki ajt�d, �des lelkem!
(Hernand�hoz.)
Leskel�dj e kulcslyukon,
Szolg�l�ja meg ne lepjen.

HERNANDO
Megbabon�zott nagyon!

LUCINDO
Biztos, hogy � �l meg engem!

HERNANDO
V�n aty�dat megkeverte,
Csak az�rt, hogy meggy�t�rj�n.

LUCINDO
Aty�m k�nnyelm�, s e cefre
Vonz�bb b�rkin�l e f�ld�n,
S f�j�n is kell a szerelme.


TIZEN�T�DIK JELENET

A kapit�ny, el�bbiek

KAPIT�NY
M�g mindig itt �csorogtok?

LUCINDO
T�ged, uram, meglep ez?
Hogyha e n�, kit im�dok,
�letednek p�rja lesz,
Nagy csoda, hogy elb�cs�zom
H�z�t�l b�songva �n,
Mert holnap m�r te, de m�g ma
�n vagyok itt a leg�ny?

KAPIT�NY
Azt hiszem, hogy megbomolt�l.
Mindenf�le r�galmakkal
Illeted sz�p Fenis�mat,
�t, ki �des, tiszta angyal.
Elmondtam, hogy mit fecsegt�l,
S majdnem fak�pn�l hagyott.
Szerencse, hogy oly szem�rmes,
S �gy nem t�rt�nt baj nagyobb.
Nincs nemesebb h�lgy ann�l, ki
Any�d lesz.

LUCINDO
         
Kir�l besz�lsz h�t?

KAPIT�NY
Fenis�r�l!

LUCINDO
                  
Jellemz� r�d!
Fenisa, uram, le�ny,
�s akir�l �n besz�lek,
Gerarda, a kurtiz�n.
S �ppen � lakik e h�zban.

KAPIT�NY
Mi k�ze e Gerard�nak
Fenis�hoz?

LUCINDO
                  
Itt m�l�ztam,
Mikor r�m t�rt�l, aty�m,
S dorg�lt�l, hogy v�gy� sz�vvel
J�rk�lok egy h�lgy ut�n.

KAPIT�NY
M�sban s�ntik�ltok ti,
Szolg�ddal, e j� pip�val.

HERNANDO
Biztos megint cs�nyre gondolsz.
Mert k�tkedni sose �tall,
B�rmily der�k egy �reg.

KAPIT�NY
Nos, Fenis�t szereted?
Tagadod?

LUCINDO
                  
Hogy �n Fenis�t?

KAPIT�NY
Sz�val nincs hozz� k�z�d,
S m�g csak nem is �ld�z�d
Ker�t�kkel, lev�lk�kkel?
Most mondta, hogy tegnap �jjel
R�csos ablaka alatt
Suttogt�l l�gy szavakat,
S ez m�r vallom�ssal �r fel.

LUCINDO
Lev�lk�ket? Ker�t�ket?
S r�cson �t k�rnyeztem �t meg?
Hernando...

KAPIT�NY
                  
Csak ily tan�d van?
Nyelve, szeme oly hamis,
Hogy hazug a lelke is,
S l�d�t mindig nyomorultan.
�ppen ez�rt halld szavam:
�gy �ljek, hogy ha m�g egyszer
Arra j�rsz s ilyet cselekszel,
S ablak�n, b�r r�csa van,
Bekukkantasz, akkor �rtsd meg,
H�zamat elhagyod v�gleg!

LUCINDO
Hallgass meg!

KAPIT�NY
                  
Ne sz�lj! El�g!

LUCINDO
Egyetlen sz�t ejten�k.

KAPIT�NY
S az mi l�gyen?

LUCINDO
                  
Hogyha �
Mostoh�m lesz, �sse k�,
�mde az�rt nem sz�p t�le,
Hogy bajt okoz m�r el�re,
M�g nem t�rt�nt meg a n�sz!

KAPIT�NY
Hagyd abba!

LUCINDO
         
K�rlek.

KAPIT�NY
                  
S vigy�zz! (El.)


TIZENHATODIK JELENET

Lucindo, Hernando

LUCINDO
H�t ez meg mi? Jaj nekem!
V�dat emel, miel�tt
L�ttam volna ezt a n�t.

HERNANDO
Nem az, ki oly melegen
S gy�ng�den lesett re�d,
M�g kend�j�t adtad �t?

LUCINDO
� az.

HERNANDO
         
Akkor �ljenek meg,
Hogy ez csel, mit az�rt tervez,
Mert bel�d nagyon szerelmes.

LUCINDO
Mit fecsegsz itt?

HERNANDO
                  
Azt, mi t�rt�nt.
�n n�gy jelet olvastam ki
Szem�b�l, m�g zsebkend�j�t
K�sz�lt neked odaadni.
�gy �zent � illend�k�pp.
Zsebkend�j�t - szemem nem csal -
Lejtette sz�ntsz�nd�kkal,
�s amit ap�dnak r�tt fel,
Hogy te gy�tr�d levelekkel,
Azt jelenti, hogy �rj b�tran,
S este, ha m�r f�lhom�ly van,
V�r r�d r�csos ablak�ban.

LUCINDO
Istenemre, furcs�n fest ez!

HERNANDO
Pr�b�ld meg, mert mit se vesztesz.

LUCINDO
Nem vesztek semmit, val�ban,
Mert e sz�p h�lgy, akiben
Annyi j� s elb�jol� van,
S nemcsak �l�nk �rtelem,
Sz�v is, amely enyhet �d csak;
Megac�lozza szivem,
Hogy Gerard�n bosszut �lljak.
Menj�nk hozz� m�g ma �jjel,
�s ha igaz, hogy ily m�don
H�v oda, amint hiszed,
Akkor nem t�rt�nt ez �don
F�ldgoly�n furcs�bb eset.

HERNANDO
Fontos, hogy bel�d szeressen,
Mert el�sz�r ezt a cefr�t
K�nny�szerrel elfeledn�d,
Azt�n az se volna j�, ha
V�n aty�d megh�zasodna.
Mert ha �ppen ez a v�gya,
�nszerintem jobban j�rna
Tisztes anyj�val, kir�l csak
Sz�pet �s j�t tud a f�ma.

LUCINDO
Hogyha � szeret, nagy �g,
�j nadr�got kapsz s zek�t.

HERNANDO
Ideadhatod ma m�g.

LUCINDO
Mert e n�t, ki oly eszes, hogy
K�t tapasztalt �reget
L�v� tesz �s megszeret
Oly f�rfi�t, akinek
Arc�t alig n�zte meg,
S azt, mit gondolt, furcsa, csalfa
Csellel neki tudtul adta,
�ly �des n�r�l mit mondjak?
H�vd furfangos menyasszonynak!M�SODIK FELVON�S

A Szent Jeromos s�t�ny. - �jszaka van

ELS� JELENET

Doristeo �s Finardo �jszakai ruh�ban, Gerarda kalapban
s r�vid f�tyolk�nt�sben, Liseo, Fabio

DORISTEO
H�s az �j!

FINARDO
                  
Oly kellemes.

GERARDA
Mennyi forr�s, tiszta csermely!

DORISTEO
Nincs haz�nkban kedvesebb hely,
Mely e parkkal versenyez.

GERARDA
Mily b�jos kutak!

DORISTEO
                           
Csobognak.

GERARDA
S l�gyan gy�ngy�zik viz�k.

DORISTEO
S �rad szerte minden�tt
L�gy szell�je e haboknak.
Boldog vagy, hogy elj�tt�l h�t?

GERARDA
Mindig j� lennem veled.

DORISTEO
�lj�nk le.

FINARDO
                  
Csod�s liget.

DORISTEO
�lvezz�k d�s aj�nd�k�t.
Hangoljanak a zen�szek?

LISEO
Egyik h�rom meglazult.

GERARDA
K�r.

DORISTEO
H�zd fel j�l azt a h�rt.

FABIO
Kezdj�k v�gre?

DORISTEO
                  
J�, kezdj�tek.

FABIO
Mit daloljunk?

DORISTEO
                           
H�t Lope
Egyik �des-b�s dal�t.

LISEO
Azt, mely s�haj s csupa v�gy.

FINARDO
�ppen j�l illik ide.

Zen�szek
(j�tszanak �s �nekelnek)
L�tva b�jod, kedvesem,
S�hajtok szerelmesen,
�m ha t�lem messzi vagy,
S�hajtok magam miatt.
Hogyha l�tlak, k�t szemem
Boldog s csillog sz�ntelen,
�m ha ti�d zord velem,
Nem vigasztal semmi sem,
S�hajtok s ha messzi vagy,
S�hajtok magam miatt.


M�SODIK JELENET

Lucindo, Hernando, el�bbiek

LUCINDO
(f�lre Hernand�hoz)
Mondt�k, hogy dalos leg�nyek
K�s�rik majd �ket el.

HERNANDO
Itt t�bb f�rfi �nekel.

LUCINDO
S hozz� nem is rossz az �nek.

HERNANDO
Abbahagyt�k, mint mad�rk�k,
Mikor ember k�zeleg.

LUCINDO
Menj hozz�juk k�zelebb.

HERNANDO
Baj lesz ebb�l, ne kiv�nd h�t!

LUCINDO
Tr�fa ez, s ha Fenis�hoz
Nem mehet�nk m�g, el�bb
Bosszantsuk meg ezt a n�t.

HERNANDO
F�lt�keny vagy, h�t tr�f�lkozz;
S�r az igaz szerelem.
V�rj, megn�zem s�t�lgatva.

LUCINDO
V�rlak.

(Hernando k�peny�be burkol�zva elhalad az �l� csoport el�tt, majd visszafordulva visszat�r gazd�j�hoz.)

FINARDO
         
Mit b�mul e balga
T�kfilk�? Mily szemtelen!

DORISTEO
Valamit elveszthetett,
S azt keresi itt a parkban.

GERARDA
�nekelj magad, de halkan.

LISEO
J�.

GERARDA
         
S ne pengesd hangszered.

HERNANDO
(f�lre gazd�j�hoz)
R�ismerek a hangj�r�l.

LUCINDO
Gerarda az?

HERNANDO
                  
Nem k�ts�ges.

LUCINDO
Jaj!

HERNANDO
         
Mif�le gy�nges�g ez?

LUCINDO
�s amaz?

HERNANDO
                  
Ha nem l�tn�d j�l:
� a lovag.

LUCINDO
                  
Jaj nekem!

HERNANDO
N� jajgat �gy, aki sz�l.

LUCINDO
Itt hagylak, s �n egyed�l
Megyek oda.

HERNANDO
                  
Esztelen!
F�lismernek r�gt�n t�ged.

LUCINDO
Mondd, �l�ben �l?

HERNANDO
                           
S hogyan!

LUCINDO
K�t szemem csak arra van,
Hogy k�nt faljon, mely mar, �get.
�, sz�rny� m�reg, amely
�letem hamar kioltod,
Mert �l minden cseppnyi kortyod,
Mit szemem moh�n lenyel!
Jaj, m�rt is j�tt�nk ide?

HERNANDO
Menj�nk innen, azt javaslom.
Az az angyali kisasszony
V�r r�nk, besz�lj �vele.

LUCINDO
Milyen angyal?

HERNANDO
                  
H�t Fenisa.

LUCINDO
Angyalokkal most nincs kedvem
T�rsalogni.

HERNANDO
                  
T�vedsz ebben.
� szeret s ez sz�ra b�rna.

LUCINDO
� r��r, ha oly h� �s j�!
Els� szerelme vagyok!
Engem �pp�gy v�rhat ott,
Mint Leandert ama H�r�.
�mde ez a c�da l�ny itt,
Aki m�s �l�be �l,
�sszet�r kegyetlen�l,
Hogyha n�zem m�g sok�ig.
Itt a ruha?

HERNANDO
                  
Itt van, persze.

LUCINDO
Vedd fel.

HERNANDO
                  
�s ha gyanut fogna?

LUCINDO
Eltakar a hosszu szoknya.

HERNANDO
�n n� leszek! Sz�p menyecske!

LUCINDO
Menj, �s itt a s�r� f�kn�l
�lt�zz �t hamar le�nynak.

HERNANDO
Megteszem, csak meg ne b�njad...

LUCINDO
Menj, fajank�!

HERNANDO
                  
J�, de v�rj�l,
S bajban se felejtsd el ezt:
Hogyha m�r megtett�l n�nek,
V�dj �m, s azon se lep�dj meg,
Ha hasacsk�m n�ni kezd. (El.)


HARMADIK JELENET

Lucindo Gerard�t�l t�vol �ll; Doristeo, Finardo, Liseo �s Fabio �l

LUCINDO
Szerelmen nem seg�t a lelem�ny sem!
Az �sz nem gy�gy�t f�jdalmas sebet,
S hab�r a h�lt sz�v szikr�t rejteget,
Hamv�t hi�ba sz�tod fel, hogy �gjen.
F�lt�kenys�g, harag m�g �szrev�tlen
Elringat t�n, hogy k�nodat feledd;
De tudsz-e oly f�s lenni �s hideg,
Hogy h�s maradj e f�lt� szenved�lyben?
�, f�lt�kenys�g! B�lcsen mondanak
A szerelem gondj�nak, sz�nyog�nak,
Fojt� f�stj�b�l kelsz �letre csak.
Mit sz�m�t, hogyha elringat a b�nat
Egy �nt f�rfit, ha kegyetlen szavak
F�lr�zz�k, b�rha sz�ve egyre b�gyad?


NEGYEDIK JELENET

Hernando fejkend�vel �s szokny�nak viselt k�penyben;
Lucindo s a sz�n el�ter�ben: Gerarda, Doristeo, Finardo, Fabio �s Liseo

HERNANDO
(f�lre Lucind�hoz)
J�l festek? Mondd meg �szint�n.

LUCINDO
Oly j�l, hogy sikert rem�lek.

HERNANDO
�s a szoknya? Vonz-e t�ged?

LUCINDO
Pomp�s.

HERNANDO
                  
�s a kend�?

LUCINDO
                           
Szint�n.

HERNANDO
Nem vagyok kiv�natos?

LUCINDO
H�t...

HERNANDO
                  
E sok g�nc l�ngra gy�jt?

LUCINDO
J�jj m�r!

HERNANDO
            
Megl�sd, t�bolyult
Szerelmed m�g bajba hoz.
(Az �t szem�lyhez k�zelednek.)

DORISTEO
Mintha egy �r k�zeledne
D�m�j�val mifel�nk.

GERARDA
Hozza kecses h�lgyek�nt!
S m�ly pomp�s rajta a kelme!

DORISTEO
Hogy?

GERARDA
         
S szaga is sz�d�t�.

DORISTEO
J�l kikente ez mag�t.

FINARDO
K�nnyen ler� legal�bb,
Hogy...

DORISTEO
         
Mi?

FINARDO
                  
�ji lepke �.

DORISTEO
Mellette foglal helyet.

GERARDA
S hozz� gyorsan s felhev�lve.

FINARDO
Az, hogy �ppen mell�d �lt le,
Sz�m�ra fontos lehet.

LUCINDO
(Hernand�hoz)
Sz�p Stef�ni�m, szivem,
Kellemes az �j e parkban?

HERNANDO
(n�i hangon)
Rossz voltam s meggondolatlan,
Hogy n�n�m nem j�tt velem.
De �n b�zom vakon �nben,
S amit k�v�n, azt teszem meg.

LUCINDO
Urak, m�rt nem �nekelnek?

HERNANDO
(n�i hangon)
Abbahagyt�k, hogy �n j�ttem?

GERARDA
(f�lre)
Lucindo ez, ah, tudom m�r!
�s szereti ezt a l�nyt!
Nyilv�n � az, ki ir�nt
�rdekl�d�tt ablakomn�l.
Sz�nleltem csak a k�z�nyt,
J�tszottam csak a gonoszt,
�lnok voltam, �mde most
L�tva �t, a v�r el�nt.
Megleck�ztet a bety�r,
T�r�vel most visszav�g,
�gy bossz�lja meg mag�t.

HERNANDO
(f�lre Lucind�hoz)
N�zd, a pen�sz eszi m�r?
J�l enyelgek? J� ez �gy?

LUCINDO
L�thatod, hogy m�rgel�dik.

GERARDA
(f�lre)
(Szenved�lyes ez a n� itt,
S � oda se heder�t!)
Doristeo, l�gy oly angyal,
Hozz vizet, hogy szomjam oltsam.

DORISTEO
M�ris megyek, s b�rha gyorsan
Visszat�rek az itallal,
T�voll�temet ne �rezd,
�k zen�ljenek neked.

GERARDA
Egyed�l m�gy? F�ltelek.

FINARDO
Elkis�rjem?

GERARDA
                  
J�l tenn�d ezt.
Itt mi vagyunk elegen.

FINARDO
Menj�nk h�t.

DORISTEO
                  
Gyer�nk.

FINARDO
                           
�g �ldjon!

(Doristeo �s Finardo el.)


�T�DIK JELENET

Gerarda, Lucindo, Hernando, a zen�szek)

GERARDA
(f�lre)
L�tnom kell �t b�rmi �ron,
S t�l sok itt az idegen.

LISEO
�nekelj�nk?

GERARDA
                  
Cs�ndre v�gyom.
Hadd maradjak magam itt.

FABIO
(f�lre Lise�hoz)
Biztosan v�r valakit.

LISEO
T�ladott a k�t bar�ton.

FABIO
Ne zavarjuk �t tov�bb h�t.

LISEO
J�jj, Fabio, �gy a jobb!

(A zen�szek elmennek.)


HATODIK JELENET

Lucindo, Gerarda, Hernando

GERARDA
Asszonyom!

HERNANDO
(n�i hangon)
        
         Ez �n vagyok?

GERARDA
L�tni szeretn�m mag�csk�t.

HERNANDO
L�tni engem? �s mi�rt?

GERARDA
�n szomsz�dom, �gy tudom.

HERNANDO
Nagy csap�s ez, J�zusom!

GERARDA
Oly baj ez? �n f�lre�rt!

HERNANDO
T�ls�gosan nagy meleg van,
Lucind�m, gyer�nk tal�n.

Lucindo
Laz�ts kiss� e ruh�n,
S mozogj kiss� szabadabban.
S fedd fel magad v�gre m�r,
L�ssa e h�lgy, hogy mily sz�p a
Legk�zelebbi szomsz�dja,
Kit az udvar is csod�l.
Leplezd le izz� szemed, mely
V�gyat s �rigys�get �breszt.

HERNANDO
B�s vagyok �n, s jaj, ne k�rd ezt,
Szemem k�nnye, mint a tenger,
�rad folyv�st egy Gerarda
Nev� undok n� miatt,
Kit kecsesnek mondanak.

LUCINDO
Boldogs�god � zavarja?
Hidd el, dr�g�m, �lmodol.
Hogyha �n ily n�t szeretn�k,
J�jj�n r�m olyan betegs�g,
Melyre nincsen �r sehol!
Ne legyen t�bb gy�ny�r�m
Karjaid k�z�tt, se n�szom,
Mikor szob�dba bem�szom,
Hogyha �n �t becs�l�m.
Isten s�jtson b�rmik�p!
S cs�kosan ez �des ajkon
Sz�jam t�bb� ne tapadjon,
Hogyha e n� tetszen�k!
S hogyha �t l�tni kiv�nn�m,
L�gy te hozz�m mostoha,
S hitvesem se l�gy soha!

GERARDA
(f�lre)
Meddig t�rjem ezt, te �rm�ny!

HERNANDO
�tkoz�dni cseppet sem sz�p!

GERARDA
�rjen utol �tka engem,
Mintsem hogy ezt elviseljem.
Feld�l ennyi esztelens�g!

HERNANDO
Mondj�k, j�rsz e n� ut�n,
Ez�rt vagyok olyan s�padt.

LUCINDO
Lepje p�r el sz�p orc�dat,
Mert �n r�d v�gyom csup�n.

GERARDA
Ebb�l nem eszel, nem �m!
(R�t�mad Hernand�ra.)

LUCINDO
Hogy lehetsz ily neveletlen?

HERNANDO
Stef�ni�t b�ntja! Engem!

GERARDA
Vessz meg, sz�p Stef�ni�m!

LUCINDO
Hagyd, Gerarda!

HERNANDO
                           
B�nt ilyen
F�nom n�t, mint �n vagyok!

GERARDA
Pusztulj!

LUCINDO
         
Ez, Gerarda, sok!
Menj!

HERNANDO
Meg�l ez esztelen! (El.)


HETEDIK JELENET

Lucindo, Gerarda

GERARDA
Ki ez a n�, nyomorultja?

LUCINDO
Oly n�, aki eped �rtem.
S t�vedt�l, hogy oly id�tlen
Volt�l hozz�, mit se tudva,
Mert e h�lgy nagy�ri d�ma,
S r�fizetsz m�g e pofonra.

GERARDA
Hulljon fejem b�r a porba,
T�bb rossz nem j�n m�r ut�na!
Hagyd, hogy menjek!

LUCINDO
                           
N�h�ny sz�t m�g!
Annak, aki megvet engem,
Nincs joga, hogy �gy kezeljen,
Mintha a kuty�ja voln�k.

GERARDA
�n megvetlek, mindenem?

LUCINDO
Mindened vagyok?

GERARDA
                           
Te dr�ga!
H�v�s k�z�nyt szimul�lva,
R�d v�gytam csak sz�ntelen.
�n Doriste�t vetem meg.
Lucindo, te vagy az �lmom:
S sz�vem �jb�l felaj�nlom.

LUCINDO
Mit l�tok? Nincs sz�ve ennek!

GERARDA
�s hogy �rezd, mint im�dlak,
J�jj hozz�m, s szeretni foglak.

LUCINDO
Korb�cs kell az asszonyoknak,
Mert mind olyan, mint az �llat.
De most v�ge, s m�rgel�dhetsz!
Csak Stef�ni�t im�dom!

GERARDA
M�rt hagysz most el, dr�gas�gom?

LUCINDO
Itt az �j, s a te id�d ez.

GERARDA
J�jj velem ki otthonomba.

LUCINDO
Nincs orvoss�g erre!

GERARDA
                           
R�mes!

LUCINDO
Doristeo a ti�d lesz,
Derekad majd � �tfonja.

GERARDA
(let�rdel)
T�rden �llva k�rlek �n,
J�jj hozz�m s ott f�lfedem,
Mi�rt voltam oly sz�vtelen,
Mi�rt voltam hozz�d kem�ny.
F�lt�kenys�g volt oka,
S jaj, most s�rok �s s�hajtok,
J�jj s ne l�gy oly b�szke zsarnok!

LUCINDO
Szerett�l h�t valaha?

GERARDA
Te volt�l a szemem f�nye.

LUCINDO
�letedbe ker�l az, ha...


NYOLCADIK JELENET

Hernando, m�r a saj�t ruh�j�ban; el�bbiek

HERNANDO
Kit sz�ntak itt �ldozatra?

LUCINDO
...�jabb k�n �s b�nat �rne.

HERNANDO
(f�lre)
Hogyha Lucindo a karddal
Bossz�t akar �llni rajta,
S csak d�f�st v�r m�r Gerarda,
�n leszek a ment�angyal!
(Lucind�hoz)
Mi t�rt�nt, uram?

LUCINDO
                           
De j�kor
J�tt�l, szolg�m; ezer h�la!

HERNANDO
Kereslek vagy k�t �r�ja,
S f�ltem m�r, hogy elkall�dol,
Mert e h�lgyr�l megtudt�k, hogy
Nincsen otthon.

LUCINDO
                  
Ez a m�sik.

HERNANDO
Nem Stef�nia e l�ny itt?

LUCINDO
Hulltak a mennyk�csap�sok!

HERNANDO
Ez Gerarda?

LUCINDO
                  
J�l megn�zd �t.

HERNANDO
Hagyd itt, mert azt mondj�k r�lad,
Stef�ni�t elraboltad.

LUCINDO
Gerarda, besz�l�nk k�s�bb.

GERARDA
Hallgass meg h�t!

LUCINDO
                  
Soha!

GERARDA
                           
J�jj el!

HERNANDO
(f�lre Lucind�hoz)
J�l csin�ltad! Ez der�k!

LUCINDO
Tudni, hogy szeretsz, el�g.
Bossz�t �lltam. - K�r�r�mmel!
(Mindketten elmennek.)


KILENCEDIK JELENET

Doristeo, Finardo, Gerarda

DORISTEO
Mit se hoztunk. �jszak�ra
Minden bolt s �zlet becsuk.

FINARDO
Majd berugtunk egy kaput.

GERARDA
F�rasztottalak hi�ba.

DORISTEO
Egyed�l vagy?

GERARDA
                  
Egyed�l.

DORISTEO
S a zen�szek?

GERARDA
                           
Elmentek m�r.

FINARDO
Semmit sem kaptunk, milyen k�r!
Madridban megsz�gyen�l
K�nnyen az, ki nem v�v �jjel
Harci v�rtben, hanem ink�bb
Inna egy kis bort, p�link�t
J� kal�ccsal, s�tem�nnyel!

GERARDA
Ezzel m�r elk�stetek,
Rosszul �rzem magam.

DORISTEO
                           
Akkor
Megh�lt�l e fuvalatt�l.

GERARDA
Jobban �rt e nagy meleg.

DORISTEO
(Finard�hoz)
�rtesz a csillagos �ghez?

FINARDO
Azt tudom, hogy kocsink b�ven
Lesz hajnalra.

DORISTEO
                  
S felkel�ben
Van a nap, m�r �jra f�nyes.
Menj�nk, te meg bujj az �gyba.

FINARDO
S�padt vagy, j�jj, v�r a hint�.

Gerarda
(f�lre)
Menn�l h�v�sebb Lucindo,
Ann�l jobban v�gyom r�ja.

(Elmennek.)


TIZEDIK JELENET

Utca
Lucindo �s Hernando

HERNANDO
Oly boldognak l�tszol, hogy azt hiszem,
Eszedbe sem jut m�r a dr�ga dajna.

LUCINDO
K�rlek, ne tr�f�lkozz.

HERNANDO
                           
Ki tett ilyen
Csod�t veled, mely lelked felkavarta?

LUCINDO
A megnyugtat� �rz�s, hogy szeret.
S �ldott legyen a csel s a ritka �tlet,
Az �ji park s n�i k�penyeg,
A k�n...

HERNANDO
         
�s �t, ki �des, csacska n�d lett,
Szeg�ny Stef�ni�t ne �ldja �g?
Tekintve, hogy Gerarda karmait
M�g �rzi, s arca a pofont�l �g!

LUCINDO
Kiny�lt az ablak, v�r r�m, � van itt!


TIZENNEGYEDIK JELENET

Fenisa az ablakban: el�bbiek

FENISA
Ah, uram!

LUCINDO
         
Ki az, ki r�m sz�l?

FENISA
Egy n�. J�jj�n k�zelebb.

HERNANDO
Ez csak Fenisa lehet,
Nyilv�n most b�jt ki az �gyb�l.

FENISA
Mondja meg a nev�t nyiltan,
Miel�tt besz�lni kezdek.

LUCINDO
�rk�dj, maradj v�gre veszteg.

HERNANDO
Mindenki alszik Madridban,
M�g Gonzalo is, pedig v�n.

LUCINDO
Lucindo vagyok, se�ora,
S v�dolom az els� sz�ra,
S hogy ez b�k csak, alig hinn�m.
Tudja, hogy �n Bernard�nak
Vagyok fia?

FENISA
                  
Hogyne tudn�m.

LUCINDO
S l�ttam �nt itt, vagy az utc�n?
Udvaroltam s unszol�lag
Kegyei�rt esdekeltem?
�rtam ezer levelet?
S tisztess�g�t s�rtve meg,
R�cs�n cs�ngtem szerelmemben?
F�lvertem, itt csapva zajt,
S k�zvet�t�kkel zavartam?

FENISA
Ne bosszankodj�k szokatlan
Cselemen, mit sz�v sugallt.
Nem �ld�z�tt szerelm�vel,
Nem z�rgetett r�csomon,
S oly panaszra sincs okom,
Mit sz�vesen viseln�k el.
Levelet sem �rt nekem m�g,
Senki sem besz�lt �n�rt,
S m�gis tudtam, hogy meg�rt,
S elj�n, hogy megismerkedj�k
�nvelem, ki itt bez�rva
�gy �rhettem el e c�lt.
Engem v�gyam �szt�k�lt,
�nt viszont a b�tors�ga.
Atyja kezemet megk�rte,
�mde �n �nnek sz�lettem,
S egyszer tal�n mind a ketten
Istent buzg�n �ldjuk �rte.
S nem bolonds�g, hogy neki
Sz�ntam e torz szerepet,
Atyja j�zan �s �reg,
S �nt, ak�r �n, szereti.
Az, hogy idej�tt s meghallgat,
Arra j�, hogy ezt k�z�ljem,
S k�rem �nt, mert b�zom �nben,
K�sz�nje meg e bizalmat.
�s ha k�ls�m s vagyonunk t�n
Megfelel - b�r �nt jobb asszony
Illeti meg...

LUCINDO
                  
Ne �rasszon
El t�bb keggyel itt az utc�n!
Minden sz�, mit mond, olyan,
Mint a mag, mit boldog �r�n
�gi k�z lelk�nkbe sz�r t�n,
�s az r�gt�n megfogan.
Szerencs�mnek tartom, kedves,
Hogy ennyire tetszem �nnek,
Mert �n �rdemelne t�bbet,
S �nt b�rni, ez t�l nagy kegy lesz.
�ldott a nap, melyen �n
�nt a t�ren �szrevettem,
Ott �bredt a v�gy f�l bennem,
S el nem nyugszik k�nnyed�n.
Mindazt, amit aty�m mondott,
Gyarl�, szer�ny �rtelemmel
Nem foghattam hirtelen fel,
S k�s�bb j�ttem r� csak, hogy jobb
Nem vit�zni, hanem gyorsan
Tiszt�zni a helyzetet.

FENISA
S v�gyam �gy ismerte meg.

LUCINDO
S v�gyam, hogy ezt viszonozzam.
S�t, minthogy �gy ad�s lettem,
R�ad�st is fizetek.
�m ha aty�m e frigyet
S�rgeti, mert t�relmetlen,
Mihez kezdek akkor �n?

FENISA
Nem �r c�lt � egyhamar,
S elv�gre, ki fiatal,
Az van soron s nem a v�n.
Nem tudja �n, mit mer egy n�,
Aki nemes c�lra t�r.

LUCINDO
Esz�vel �n elb�v�l!
Csele szinte megh�kkent�,
F�rfi sem tal�l ki jobbat.

FENISA
Pedig ez m�g csak a kezdet.

LUCINDO
Ily n�t tal�l�n neveznek
El: furfangos menyasszonynak.

FENISA
Atyja megbocs�tja t�n,
Hogy �ltala - tudt�n k�v�l -
Azt adhatom �nnek h�r�l,
Mit nem tudhat az any�m.
Hogyha �nnel elcsevegn�k,
Akkor �nt lecsep�l�m,
S ebb�l m�ris �rti �n,
Forr�n �h�tom szerelm�t.
R�sen legyen h�t, ha szidn�m,
S fejtse meg, mit �zenek.

LUCINDO
�rn�m b�rja sz�vemet,
S b�zhat ezent�l b�rmit r�m.

FENISA
�gy megtudja, mik t�rt�nnek
H�zunkban e r�cs megett,
S mikor atyja engemet
N��l venne, mit sem �rt meg,
Mert mire � �szbe kap,
H�zasok lesz�nk mi r�g.

LUCINDO
B�r rejtve maradna m�g
C�lunk, m�g elj� e nap.
S rendelkezz�k velem b�tran,
Mert �n okos m�dfelett.

FENISA
Elmondom h�t tervemet,
Melyet �rk�nt kifund�ltam.
Atyj�t megk�rem, hogy �nt
K�ldje hozz�m, hogy meg�ldjam,
�gy j�rk�lhat majd e h�zban,
S m�g j� any�m se d�h�ng.
S b�zz�k bennem, �rdemes,
Vagy t�r�tsen �szre menten.

LUCINDO
�nnek adtam m�r a lelkem,
S vak bizalmam jele ez.
�t k�rdje, ha neki hisz.

HERNANDO
J� uram, a hajnal p�rj�t
K�sz�ntik m�r a pacsirt�k,
S magasan a V�nusz is.
Itt e kalm�r h�z�ban meg
Egy f�rjecske pitypalattyol,
Meg�rtheted e sok zajb�l,
Hogy b�cs�zz, mert f�lderengett.

FENISA
Menj, szerelmem, itt a reggel,
S baj lesz, ha any�m itt lep meg.

LUCINDO
K�rj aty�mt�l engedelmet,
Hogy j�hessek.

HERNANDO
                           
A nap felkel.

LUCINDO
Adj valami csek�lys�get,
Hogy majd azzal fek�djem le.

FENISA
Magam adn�m, ha lehetne.

HERNANDO
Hagyj�tok m�r abba, k�rlek.

FENISA
Itt egy szalag.
(Egy selyemszalagot dob neki.)

LUCINDO
                  
Hogy k�sz�njem?

FENISA
Sz�tsa v�gyad.

HERNANDO
                  
Nyilv�n haszn�l.

LUCINDO
Minden v�gyam n�lad van m�r.

FENISA
�g veled!
(Visszah�z�dik.)


TIZENKETTEDIK JELENET

Lucindo, Hernando

LUCINDO
         
Elment?

HERNANDO
                  
Nem k�nnyen!

LUCINDO
Mily szerencse!

HERNANDO
                  
Hogy szerelmes
Lett�l bele r�gt�n?

LUCINDO
                           
�gy van.

HERNANDO
�s Gerarda?

LUCINDO
                  
M�r meguntam.

HERNANDO
Hogyan?

LUCINDO
         
�gy, hogy sokkal szebb ez.
S csillog �l�nk szellem�vel.

HERNANDO
Vad spanyol v�r s indulat!

LUCINDO
�lmom �, s e kis szalag
Ezer Gerard�val �r fel!

(Elmennek.)


TIZENHARMADIK JELENET

Gerarda otthon�nak el�csarnoka
Gerarda, Doristeo

DORISTEO
Mi�rt vagy hozz�m oly rideg?
Mondd meg m�r az igazat!
F�rfi vagyok, akinek
Val�tlant nem mondanak:
Lucind�t te szereted?

GERARDA
Azt hittem, hogy cs�ppet sem, de
Tegnap �jjel...

DORISTEO
                  
V�ge m�r.

GERARDA
Zordul n�zett a szemembe,
S �gy unt, hogy ett�l ak�r
M�g a h� is l�ngot vetne.
L�ttad azt a h�lgyik�t, ki
Mell� �lt le a padon?

DORISTEO
S Lucindo volt az a f�rfi,
Ki vele volt?

GERARDA
                  
F�jdalom!

DORISTEO
�r az ilyesmit meg�rti.
Ah, Gerarda, f�lt�kenys�g
K�noz t�ged.

GERARDA
                  
Meghalok.
Mert e k�n, ha ellened v�t,
S ann�l, mit elb�rsz, nagyobb,
Legy�zi szived szerelm�t.
Elt�n�dve Lucind�nak
Szavain, mit csak fut�lag
Mondott e n�csk�nek �,
Megtudtam, hogy �rin�,
Kit nagyon f�lthetnek, �vnak,
Mert egy szolga - akkor este -
Stef�ni�nak nevezve
R�m�lten futott ut�na,
Visszavinni otthon�ba.

DORISTEO
Engem s�jt a balszerencse!
B�r szerencse is lehet!
Hogy h�vj�k ez �rih�lgyet?

GERARDA
Baj van? Mi t�rt�nt veled?

DORISTEO
Mert ismer�s n�v �t�tt meg,
S �tkod rajtam ver sebet.

GERARDA
Stef�ni�t mondtak �k.

DORISTEO
Stef�ni�t?

GERARDA
         
�gy hallottam.

DORISTEO
Megb�nh�dik a rip�k!
�rm�nykodik otthonomban,
S t�ged is megs�rt el�bb?

GERARDA
Nem �rtelek.

DORISTEO
                  
Mert hugomnak
Stef�nia a neve.

GERARDA
� az!

DORISTEO
         
S �n meg se toroljak
Oly b�nt, mely s�rt ennyire,
S �rul�m�d bemocskol csak?

GERARDA
Bosszuld meg magad kem�nyen,
Cs�nya folt ez �ly er�nyen!

DORISTEO
Meglakol most a svih�k!
Mondtad, hogy Stef�ni�t
K�s�rgette a s�t�tben.
Becs�letem elveszett!
Hah, j�kor j�tt�l, Gerarda...

GERARDA
Meglepnek kiss� ezek...

DORISTEO
Hogyha fej�t elcsavarta,
F�rje lesz! �gy helyesebb!

GERARDA
F�rje lesz? Hisz �gy m�g rosszabb!
Nagyobb csap�s ez nekem!

DORISTEO
S ez neked bajt m�rt okozhat?

GERARDA
J�l tudod, hogy szeretem,
S megn�s�ted?

Doristeo
(f�lre)
        
         (R�ja most hat.)
Mondd meg mi m�st tehetek?

GERARDA
�lj meg el�bb engemet!

DORISTEO
Menj innen!

GERARDA
(elmen�ben)
K�r volt besz�lnem!

DORISTEO
Meggyal�zta kis n�v�rem!
Nincs bossz� kegyetlenebb!
Megkeresem most Finard�t,
Ker�tse t�st�nt el�,
S vagy megv�v velem lovagm�d,
S meg�l�m, ha nem fogad sz�t,
Vagy meglesz az esk�v�.
Vagy h�zass�g, vagy hal�l!
S bukott h�gom, r�d mi v�r?
Megtudtam most - b�r nagy �ron -:
M�s baj�ban ne v�jk�ljon,
Ki bajt otthon is tal�l.

(Elmennek.)


TIZENNEGYEDIK JELENET

Szoba Belisa h�z�ban
Belisa, a kapit�ny, Fenisa, Fulminato

FENISA
Szerezz azzal �r�met,
Hogyha k�rnem ezt szabad:
K�ldd hozz�m a fiadat,
Minthogy anyja �n leszek.

KAPIT�NY
Nincs semmi e k�v�ns�gban.

FENISA
B�lcsebb enn�l mi lehet?
Megcs�kolja kezemet,
S buzg�n v�rja, hogy meg�ldjam.

BELISA
Minthogy �n e h�z gazd�ja,
B�tran j�het a fia.

KAPIT�NY
�gy j�n ide, mint haza,
S azt is tudja m�r, ki v�rja.
Fulminato...

FULMINATO
                           
Parancs�ra!

KAPIT�NY
H�vd ide a z�szl�st r�gt�n!

FULMINATO
Megyek! (El.)

Fenisa
(f�lre)
        
         Hogy � idej�jj�n,
S szemem szemt�l szembe l�ssa,
Itt e h�zban, �t a dr�g�t,
Ez val�ban k�sz csoda.

KAPIT�NY
(f�lre)
B�r k�z�mb�s mosolya,
M�gis b�sz�t e kiv�ns�g.
Fiam ifj�, csupa h�v m�g,
S furcs�llja majd, hogy nem � e
T�nd�ri sz�p l�ny k�r�je,
Hanem csup�n �n, a v�ns�g.
Ki k�tli, hogy csinosabb
N�lam �, s e le�nyk�nak
Nyilv�n rossz �rz�se t�mad
Roskatag korom miatt.
Nem volt b�lcs, de � s�rgette,
Hogy fiamat ideh�vjam,
S mihelyt megj�n - m�r ez �gy van -
V�nebbnek l�tszom mellette.
M�ris �l a f�lt�kenys�g,
T�bb� nem j�n � ide.


TIZEN�T�DIK JELENET

Lucindo, Fulminato, Belisa, a kapit�ny, Fenisa

FULMINATO
Itt a z�szl�s �r, ime!

LUCINDO
(f�lre)
(�ldanom kell a szerencs�t,
Hogy �t �jb�l l�thatom.)
Uram...

KAPIT�NY
(f�lre)
        
         (Nagyobb k�n nincs enn�l.)
Ak�r t�ncra perd�lhetn�l.

LUCINDO
Hogyan?

KAPIT�NY
                  
K�nnyed vagy s finom.

LUCINDO
Nem te h�vatt�l im�nt?

KAPIT�NY
Cs�kolj kezet h�t any�dnak!

LUCINDO
Hogyne...

KAPIT�NY
                  
Ne ronts �gy r�!

LUCINDO
                           
V�rjak?...

FENISA
(f�lre)
J�l kinevetem szeg�nyt.

LUCINDO
Mint leend� any�m, k�rem,
Engedje, hogy meghatottan
Sz�p kez�t most megcs�koljam.

KAPIT�NY
T�lzott e b�k mindenk�ppen!
El�g, ha csak k�znek mondod,
Sz�p jelz�re nincsen sz�ks�g!

LUCINDO
Szebb jelz�t is hozz�f�zn�k,
�kes a sz�j, hogyha boldog.

FENISA
Sz�p szavakhoz okos f� kell!

BELISA
Kedv�t m�r ez is elrontja?

KAPIT�NY
�llj f�l! Nem szeretem, hogyha
Kezet cs�kolsz sz�p jelz�kkel.

BELISA
Hagyja �t, hisz nem tett rosszat,
Kezet cs�kol az anyj�nak.

LUCINDO
Uram, minthogy az ap�m vagy,
Nem c�lom, hogy bajt okozzak.

KAPIT�NY
Ne nevezz ap�dnak folyton!

LUCINDO
Egy fiatal n�t any�mnak
H�vok, kit ez joggal b�nthat,
S baj, ha �nt aty�mnak mondom?

KAPIT�NY
Ott, hol nem sz�m�t a kor m�g,
J�l hangzik az, hogy: aty�m!
�n azonban �nom �m,
Mert remete s pap se voln�k.
Cs�kolj kezet! S l�gy r�vid!

FENISA
(f�lre)
�, hogy v�gytam �ly helyzetre!

LUCINDO
Nyujtsa kez�t! Ett�l kezdve
Sorsom is megv�ltozik.
(F�lre, hozz�.)
Tedd el ezt a papirost.
(Egy lev�lk�t rejt a kez�be.)

FENISA
(f�lre)
Elrejtettem.

LUCINDO
                  
S adja r�m
�ld�s�t, mint j� any�m,
Ezt v�rja h� fia most.

KAPIT�NY
H� fia! Ez mit jelentsen?
�j jelz�t s�t�tt megint ki!

LUCINDO
(f�lre)
Ajkam kacs�d meg�rinti.

FENISA
�ldjon t�ged meg az Isten,
S adja, hogy lelj olyan l�nyra,
Kivel �lhetsz boldogan,
Vagyis legyen �pp olyan,
Mint azt j� any�d kiv�nja.
Isten adja neked �t, kit
�rz�l sz�vedben jelenleg,
� is �ldjon meg s emellett
J� legyen v�gs� id�dig.
Isten mind megadja ezt,
S azt is, hogy b�t ne okozz�l,
S hogy sz�t fogadj nekem most m�r,
S csak az illet�t szeresd.
Isten adja, hogy nemes l�gy,
Becs�ld meg, hogy itt lehetsz,
S mert aty�dat b�ntja ez,
�zd el sziv�nek keserv�t,
(A sz�v�re mutat.)
Isten t�ged �gy seg�ljen,
S adjon oly j� s h� szivet,
Hogy �n �gy szeresselek,
Mintha te voln�l a f�rjem.

KAPIT�NY
H�t te milyen h�zass�gi
K�nyvb�l vetted ezeket?
Jobb lesz, ha befejezed.

FENISA
(f�lre)
F�lt�keny.

LUCINDO
(f�lre)
        
         Az lenne b�rki.

FENISA
Any�m, egy sz�t kell v�ltanom veled m�g.

(Fenisa halkan besz�l az anyj�val, a kapit�ny pedig Lucind�val.)

BELISA
Mit k�v�nsz?

FENISA
         
Itt e c�dul�cska.

BELISA
                           
L�tom.

FENISA
Kelm�kr�l �s ruh�kr�l r�pke jegyz�k,
Mit adni �hajt dr�ga kapit�nyom.
Elolvasn�m, de �gy, hogy � ne l�ssa,
S te se higgy oly gyarl�, hi� bolondnak,
Ki csak ruh�ra gondol, semmi m�sra,
Mikor szivem ily f�rfi�rt rajonghat.
L�gy sz�ves, sz�rakoztasd.

BELISA
                           
K�sz �r�mmel.

FENISA
(f�lre)
Milyen neh�z j� �r�gyet tal�lnom,
Hogy level�t, mely boldog v�ggyal �nt el,
Elolvassam titokban, s minden�ron,
M�g v�laszoljak is, mert erre v�r csak.

BELISA
(a kapit�nyhoz)
J�jj�n! P�r sz�t �nnel csak �n ne v�ltsak?

FENISA
(olvas)
"Dr�g�m, ap�mmal nem birok, hi�ba,
Megv�dolt�l, s az�ta h�borog csak,
F�lt�keny s elk�ld Portug�li�ba.
Seg�ts, avagy tekints m�ris halottnak.
Tudv�n, hogy ma megcs�kolom kezecsk�d,
Le�rtam ezt a p�r sort, mert hiszem m�g,
Hogy boldogs�gunkat te is szeretn�d."
(F�lre.)
(Ily csap�s �rt m�gis engem?
Ily f�lt� v�gy gy�tri �t?
Isten b�ntet, mert el�bb
Szerencs�mmel dicsekedtem.)
Lucindo, elolvastam m�r.
(F�lre, Lucind�hoz.)
Jobban f�jlaln�m mindenn�l,
Ha portug�l f�ldre menn�l,
S percre is magamra hagyn�l.
S j� aty�d b�rmit csin�ljon,
S lehet b�rmily esztelen,
Mert nagyobb a szerelem,
Mint az eg�sz Portug�lhon.

LUCINDO
J� lenne veled besz�lnem,
S fogni t�ged �tkarolva!

FENISA
Annak is megvan a m�dja,
Hogy itt �t�lelj.

LUCINDO
                           
S mik�ppen?

FENISA
Egyszer�en sz�nlelem,
Hogy sz�d�l�k s �sszeesve
�t�lelsz �s f�lemelsz te.

LUCINDO
T�ntorodj meg!

FENISA
                  
Jaj nekem!

(�sszeesik, Lucindo �tkarolja, hogy f�lemelje.)

KAPIT�NY
Mi t�rt�nt?

LUCINDO
         
Megt�ntorodva
�sszeesett a mam�m,
S �n elkaptam szapor�n.

KAPIT�NY
Ez a leend� f�rj dolga!
(Sz�tv�lasztja �ket.)
Hordd el magad, az �rd�gbe!

LUCINDO
Udvariass�gb�l tettem...

BELISA
F�j valamid, kicsi szentem?

KAPIT�NY
T�vozz t�st�nt, �d�z k�lyke!

LUCINDO
Megyek.

KAPIT�NY
         
Kotr�dj sebesen!

LUCINDO
Elkergetsz?

KAPIT�NY
                  
Menj valah�ra!

LUCINDO
(f�lre)
�, Fenisa, �, te dr�ga!
�, isteni �rtelem!
Mindent fel�lm�l eszed!
Megmutattad - s kincset �r ez -,
Hogy egy asszony mire k�pes,
Aki okos �s - szeret. (El.)


TIZENHATODIK JELENET

Belisa, Fenisa, a kapit�ny, Fulminato

FENISA
Hidd el, nem �rzem �n rosszul magam.

KAPIT�NY
Ez megnyugtat.

FENISA
                  
Elment m�r a fiam?

KAPIT�NY
Elment fiad.

FENISA
                  
Sajn�lom m�dfelett.

BELISA
Szeretn�d l�tni? Gyorsan! M�g lehet!

FENISA
Hadd menjen el!

KAPIT�NY
                           
E sz�d�l�snek is
E gaz k�ly�k volt nyilv�n az oka!
Egy percig sem maradhat otthon �,
S nem l�p e h�zba sem t�bb� soha!

BELISA
�n nem szereti t�lzottan fi�t.
Pedig megvallom, tetszet�s leg�ny,
S ha akkor ismerhettem volna �n,
Mikor l�ny voltam m�g, gy�ng�d vir�g,
A f�rjem is lehetett volna t�n.

FENISA
(f�lre)
Kap�ra j�tt ez az �tlet igaz�n.

KAPIT�NY
� tetszik �nnek?

FENISA
                           
Sz�t se sz�lj, any�m!

BELISA
E h�z harct�r, s �n itt a kapit�ny.
Sz�t fogadunk.

KAPIT�NY
                  
Ez sem nyugtat meg �m!

FENISA
(f�lre, az anyj�hoz)
Nem Bernardo �zent a c�dul�n,
S nem ruhajegyz�k volt azon.

BELISA
                           
Hanem?

FENISA
Lucindo adta �t.

BELISA
                  
S mit �rt neked?

FENISA
J�t fogsz nevetni, hogyha f�lfedem.

BELISA
Kiv�ncsiv� teszel.

FENISA
                  
Azt �rta meg,
Hogy frigyre l�pne.

BELISA
                  
�s kivel?

FENISA
                           
Veled.

BELISA
Velem? Miket fecsegsz!

FENISA
                           
A t�nyeket.
Az �rta, tetszel n�ki m�dfelett,
�rett korod oly v�gyat gy�jt szeg�nyben,
Hogy jobban l�ngol, mint az apja �rtem.
S m�g azt is �rta, hogy e n�s�l�ssel
Majd egyes�l k�t birtok s k�t vagyon,
S ut�daink �lhetnek gazdagon.
Ha olvasn�d, nem vetn�d e rem�nyt el,
De k�r, hogy portug�l �tj�t hamar
G�told te meg, mert ebbe belehal.

BELISA
Mi az, hogy portug�l �t? �r�let!
A rendes l�nyok p�ldak�p�ket
Szokt�k tisztelni tisztes sz�leikben:
S �n �jb�l, l�sd, elad� l�nyka lettem,
Kinek, hogy tisztes h�r�t g�ncs ne �rje,
Sz�ks�ge van megint egy dr�ga f�rjre,
S kir�l te sz�lsz most, �ppen megfelel,
Mert kedves, sz�p, s a sz�vem gyujtja fel.

FENISA
Mit �r mindez, ha kell mennie?

BELISA
Hogyan?

FENISA
         
Neked kell megg�tolnod ezt.

BELISA
Nem utazik! De j�jj�n � ide
Titokban, hogyha m�r lesz�ll az est.

FENISA
Menj h�t, �n meg besz�lek jegyesemmel.

BELISA
(f�lre)
Egy kiss� elhanyagoltam magam!
Ezt�n r�videbb f�tylakat veszek fel,
S t�k�rbe n�zek gyakran, mert ha kedvel,
�v� leszek sz�vemb�l, boldogan. (El.)


TIZENHETEDIK JELENET

A kapit�ny, Fenisa

KAPIT�NY
K�sz csoda, hogy j� any�d
Itt hagyott magunkra v�gre.
S minthogy �gy senki se l�t,
Ny�jtsd ide a kezecsk�d te,
Sz�p Fenis�m.

FENISA
                  
Ne tov�bb!
Ne �lj vissza helyzetemmel!

KAPIT�NY
F�ltelek s ha ez t�zel fel,
Ny�jtsd kezed bar�tilag.

FENISA
Tan�k n�lk�l nem szabad.

KAPIT�NY
Van tan�nk, ha nem is ember,
Itt a v�gy s a szerelem.

FENISA
Igazad van, ha fiadra
F�lt�keny vagy sz�ntelen.

KAPIT�NY
�ld�z most is a bitangja?

FENISA
S ez m�r s�rt is.

KAPIT�NY
                  
Meghiszem.

FENISA
Zajt hallottam �jszaka
R�csomn�l, s �gy megriadtam
R�m�lt�mben, mint soha.
Kapkodtam e k�bulatban,
Nem volt k�zn�l a ruha,
K�penyt r�ntva h�t magamra,
Ablakomhoz t�molyogtam...
Mi�rt n�zel ily felkavarva?

KAPIT�NY
Hogy n�zhetn�k r�d nyugodtan,
Mikor feld�l ez a balga?

FENISA
�s az ablakr�sben ott
Egy kis lev�lk�re leltem.

KAPIT�NY
Nincsen gal�ds�g nagyobb!
Oroszl�nt ismer meg bennem!

FENISA
Magad �gy felizgatod.
Nyugodj meg h�t!

KAPIT�NY
                           
Erre nincs m�d!
Jaj neki, ha meglelem. (El.)


TIZENNYOLCADIK JELENET

Fenisa

FENISA
�gy �rtes�tem Lucind�t,
Hogy a r�csn�l mely helyen
Tal�lja meg levelem.
S v�laszomb�l �rti meg,
M�rt lett any�m h�dol�ja,
S azt a titkos tervemet,
Hogy j� any�m �gy g�tolja
Meg, mit apja tervezett.
S any�mnak nem lesz neh�z,
Hogy kij�rja a kegyelmet,
S elh�ruljon �gy e v�sz,
Mert ha most Lucindo elmegy,
Minden-minden k�rba v�sz. (El.)


TIZENKILENCEDIK JELENET

Utca
Hernando, Lucindo

HERNANDO
S hogy t�rt�nt ez?

LUCINDO
                  
Ha l�tt�l volna engem,
Amint e l�ny el�tt let�rdelek,
Azt mondan�d, hogy nem szebb m�remek sem.

HERNANDO
Hasam fogom, hogy ez t�rt�nt veled.

LUCINDO
Ha v�zben l�tn�d Tantaluszt, ki ebben
Rokon, mert t�bbet � sem szenvedett,
Meg�rten�d, hogy enyh�bb szomjus�ga,
Mint l�tni ajkat s v�gyni r� hi�ba.

HERNANDO
Nem enyh�tett a k�z?

LUCINDO
                           
Vad l�ngomat t�n
H�t�tte kiss� kez�nek hava,
De lelkem m�ris ott cs�ng�tt az ajk�n,
Mely vulk�n lett, s nem csillapul soha.
S ajk�ra forr�n, mondd, mikor tapad sz�m?

HERNANDO
�s megharaptad?

LUCINDO
                  
Nem vagyok kutya!
Nemes m�rv�nyt, krist�lyt harapni v�tek!
Megcs�koltam, mint b�lv�nyt, �gi k�pet!

HERNANDO
Aty�d j�n.

LUCINDO
         
Hallgass! Hagyd, hogy tovamenjen.


HUSZADIK JELENET

A kapit�ny, el�bbiek

KAPIT�NY
Fejed lehorgasztod, megl�tva engem!
S elb�jsz sut�n el�lem.

LUCINDO
                           
Hogyha sejtem,
Hogy ezzel gyan�s�tasz, bizony�ra
R�gvest elmenn�k Portug�li�ba.

KAPIT�NY
Csak ne lep�dj meg itt olyan nagyon.
Fenisa, j�l tudod, menyasszonyom!

LUCINDO
H�t nem te k�v�ntad, hogy mint any�mnak
Kez�t megcs�koljam? �s rossz szok�s csak,
Hogy sz�pnek mondtam h�feh�r kez�t.

KAPIT�NY
M�r h�feh�r is? Hogy sz�p, nem el�g?
Eh, egyre nagyobb g�zeng�z leszel!

LUCINDO
Felb�sz�thetlek �n ily semmivel?
Sz�rsz�lat hasogatsz s dics� e tetted!
De �ruld el, mivel s�rtettelek meg?

KAPIT�NY
Az semmi t�n, amit Fenisa mondott?
Hogy �jjel zajt csapt�l s e cs�nya dolgot
Azzal tet�zted, hogy egy c�dul�t
Dugt�l a r�cs al�?

LUCINDO
                  
Hogy �n?

KAPIT�NY
                           
Te h�t!

LUCINDO
Mutassa meg! Az �n �r�som-e?

KAPIT�NY
Egy sz�t se! V�rj! M�g csak az kellene!
Ha m�s ir�sa, m�g nagyobb a baj!

LUCINDO
(f�lre, Hernand�hoz)
Hallod?

HERNANDO
         
J�l.

LUCINDO
                  
Nos?

HERNANDO
                  
Tudom, hogy mit akar.
Nem k�ts�ges, hogy v�laszt �r neked,
S most �gy tudatja, hogy a levelet
A r�cs alatt keresd, ott megleled.

KAPIT�NY
Cs�nd! J�nnek. S nem szeretn�m semmik�ppen,
Hogy eg�sz Madrid frigyemr�l besz�ljen.

(Halkan besz�lgetnek.)


HUSZONEGYEDIK JELENET

Doristeo, Finardo, el�bbiek

DORISTEO
N�zd, apj�val t�rsalog!

FINARDO
Nem sz�m�t, h�vd f�lre b�tran.

DORISTEO
(Lucind�hoz)
K�rem �nt egy sz�ra csak.

LUCINDO
�pp ap�mmal diskur�ltam...
S azt is j�l tudom, hogy �n
M�rt keres ily izgatottan.
(Apj�hoz.)
Elmondok mindent, ap�m,
Hogyha ezen t�ljutottam.

(F�lreh�z�dnak besz�lni Lucind�val.)

KAPIT�NY
Mondd, mit akarhatnak �k?

HERNANDO
Pajt�sok.

KAPIT�NY
         
Ez k�rtya-�gy!

HERNANDO
Meglehet.

KAPIT�NY
                  
S a k�rtya csak
Bajt okozhat minden�tt.

DORISTEO
(Lucind�hoz)
Megbocs�sson, hogy hab�r nem
Ismerem, most sz�lok �nh�z
(�ly esetben egy lovagnak
Arca szerf�l�tt k�z�mb�s),
�n Gerard�t kedvelem.

LUCINDO
Hogyha ez a baja csak,
�n a h�lgyet �tadom.

DORISTEO
Nem �.

LUCINDO
         
M�g m�s is akad?

DORISTEO
M�s is, �s ez oly gal�ds�g,
Hogy csak az �n tisztes atyja
M�rs�kel vad haragomban.

LUCINDO
�nt ez a n� j�l becsapta.

DORISTEO
�nt b�ntotta, hogy Gerarda
Kegyeit �n �lvezem,
S �gy �llt bosszut rajta �n, hogy
Bemocskolta h�rnevem.
Udvarolt az �n hugomnak,
Aki j�mbor, �mde balg�n
�jjel �nnel ment a parkba.

LUCINDO
R�mk�p ez s mer� agyalm�ny!
H�g�t �n nem ismerem,
S nem hurcoltam meg nev�t sem,
S azt sem tudom, hol lakik.

FINARDO
Meglep� ez, �s nem �rtem.
R�szedett e d�ma minket.

DORISTEO
M�rt, mikor Stef�ni�nak
H�vj�k �t, ki �zvegyasszony,
S holt f�rj��rt gy�tri b�nat?

LUCINDO
�rtem m�r a f�lre�rt�st.
M�s volt az a h�lgy, uram,
Oly h�lgy, kivel h�zass�got
K�tn�k m�ris boldogan.
S hogy Gerarda meg ne tudja
Esk�v�m el�tt nev�t,
Azt mondtam, mi �pp eszembe
Jutott ottan legel�bb.
�ppen �gy mondhattam volna
Francisc�t avagy Juan�t.
Megesk�sz�m, hogy ez �gy volt.

DORISTEO
Megd�lt akkor e gal�d v�d.
Elhiszem, s b�r nem sz�ks�ges,
M�gis arra k�rem �nt meg,
�rulja el bar�ts�gb�l:
Hogy h�vj�k a b�jos h�lgyet?

LUCINDO
Minthogy hamar feles�gem
Lesz, nev�t nem titkolom,
Fenis�nak h�vj�k, s m�r r�g
Szeretj�k egym�st nagyon.
Itt lakik a szomsz�dunkban,
Gyakran l�tom, amint itt j�r
Utc�nkban, a kertek alj�n.
�mde aty�m agg�dik m�r,
Engedje meg, hogy t�vozzam.

DORISTEO
J� h�rem forgott vesz�lyben.
Sajn�lom, hogy megzavartam.
M�tk�j�val sok� �ljen!

(Lucindo el.)


HUSZONKETTEDIK JELENET

A kapit�ny, Doristeo, Finardo, Hernando

KAPIT�NY
Gazd�d hov� megy?

HERNANDO
                  
Nem tudom.

KAPIT�NY
                           
Kih�vt�k?

HERNANDO
Besz�lj ezekkel.

KAPIT�NY
                  
Baj van, j� urak?
Ha nem csal�dom, v�vni v�gynak, �gy h�t
Azt mondom �n is: p�rbajozzanak!
De � fiam, s b�r nem k�z�lte titk�t,
�n f�laj�nlom n�ki kardomat.
�n�k ketten vannak, de � csak egymaga,
Fi�val egy�tt k�zd a j� apa.
Mi Flandri�ban sem f�lt�nk a harct�l,
�n kapit�ny, � z�szl�s: rajta h�t!

FINARDO
�k megtesznek mindent, mit �n parancsol,
Mert tisztelik, mint b�tor katon�t.
De sz�v�kben t�bb� m�r nem harag forr,
S �gy �lnek ezt�n, mint k�t j� bar�t.
F�lt�kenys�gb�l sz�rmazott a v�d,
S kis�lt, hogy m�s a h�lgy, kit � im�d.
S m�r azt is tudjuk, hogy ki �, e d�ma,
S hogy Fenis�nak h�vj�k, �gy tudom.

KAPIT�NY
Fenisa? Mit?

FINARDO
                  
Azt mondta, nemsok�ra
N��l veszi, mert szereti nagyon.

KAPIT�NY
Ink�bb p�rbajban �rje �t hal�la.

DORISTEO
Mit �hajt �n?

KAPIT�NY
                  
Az �n menyasszonyom
A h�lgy, s nem az �v�. Ez�rt felel!

DORISTEO
(f�lre, Finard�hoz)
A gy�va l�ditott.

FINARDO
                  
Te hitted el.

DORISTEO
Stef�ni�t elcs�b�totta akkor!

FINARDO
Sz�nlelt! Hajtsuk fel �t!

DORISTEO
                           
Egy katona
Eliszkolt, mert f�lt, megijedt a kardt�l!

FINARDO
S e fick� ily der�k ember fia!

(Doristeo, Finardo el.)


HUSZONHARMADIK JELENET

A kapit�ny, Hernando

KAPIT�NY
Az �n m�tk�mnak h�dol, s ott csatangol
A h�za t�j�n minden �jszaka!
S azzal dicsekszik, hogy elveszi �!

HERNANDO
Ezt mondta volna? Alig hihet�!

KAPIT�NY
Ker�tsd el� �s csomagolj be azt�n!
Most m�r egy percig sem t�r�m meg itt.
Megy Portug�li�ba!

HERNANDO
(f�lre)
        
                  Balga gazd�m
Besz�lt megint.

KAPIT�NY
                  
Unom m�r cs�nyjeit!
A r�cson z�rget, �t �gy felriasztv�n,
"Any�m" - suttogja �lnokul, pedig
Azt mondja t�n titokban: "Asszonyom"!
E s�rt�st t�bb� t�rni nem fogom!
Menj s �rtes�tsd, hogy k�sz�lj�n az �tra.
Szedd s�torf�dat.

HERNANDO
                  
N�s�lj meg el�bb.

KAPIT�NY
Nem �hajtom, hogy nyugalmam feld�lja.
Szolg�lja a kir�lyt, �s ne e n�t!
S Madridba sem t�rhet m�r vissza �jra.

HERNANDO
Megnyugszol, ha meglesz az esk�v�d.

KAPIT�NY
Megkapja t�lem most a gaz zsiv�ny;
Nem lesz itt � cs�b�t� Don Juan.HARMADIK FELVON�S

Utca Belisa h�za el�tt. - �jszaka

ELS� JELENET

Lucindo aranyh�mz�s� k�penyben, tollas kalapban; Hernando

LUCINDO
S elmondta aty�m nekik,
Hogy a l�ny az � m�tk�ja?

HERNANDO
El, de r�m, Stef�ni�ra,
Mindez m�r nem tartozik.

LUCINDO
S Doristeo esk�szik r�,
Hogy a h�ga �gy - te vagy.

HERNANDO
J� aty�d meg szinte vak!
Jaj, ha a val�t gyan�tn�!
Doristeo s t�rsa �gy h�t
T�ged keres minden�tt,
Azt hiv�n, csup�n �r�gy
Fenisa, hogy mentsd az irh�d.
M�rt �rultad el nev�t?

LUCINDO
Azt hittem, megnyugtatom.
K�r, hogy aty�m aznapon
Tal�lkozott vele m�g.

HERNANDO
S Portug�li�ba elm�gy?

LUCINDO
Hogy menn�k, mikor Fenisa
Lev�lk�j�ben meg�rta
Mind saj�t, mind anyja terv�t?

HERNANDO
Ott volt�l a r�csn�l?

LUCINDO
                           
Persze!

HERNANDO
S volt lev�l?

LUCINDO
                  
M�rt ne lett volna?
S �ppen ott, hol aty�m mondta,
Mikor r�m t�rt f�kevesztve.
Egysz�val elolvastam, s ott
Arra buzd�t, hogy szinleljek
Anyja ir�nt h� szerelmet.
S r�gt�n!

HERNANDO
                  
Szeresd a v�n szatyrot?

LUCINDO
�t.

HERNANDO
         
H�t ez furcsa eset!

LUCINDO
S m�st is k�r.

HERNANDO
                  
Ezenfel�l?

LUCINDO
K�rjem �t meg hitves�l.

HERNANDO
Az anyj�t?

LUCINDO
                  
L�gy csendesebb!
Mindj�rt itt lesz a balk�non,
S meghall...

HERNANDO
                  
Pomp�s gondolat!
Nem tudja m�r �tadat
Megg�tolni, csak ily m�don.
Nagyszer� n�!

LUCINDO
                           
Azt hiszem.

HERNANDO
S besz�lni kiv�nsz vele?

LUCINDO
Azt szeretn�m, hogyha te
V�llaln�d a szerepem.
L�gy Lucindo, s m�g Belisa
T�rsas�g�t �lvezed,
�n Fenis�val leszek.
K�l�nben ezt is meg�rta.

HERNANDO
S mit besz�ljek?

LUCINDO
                  
Vallj szerelmet!

HERNANDO
Sokat tud kisasszonyod,
S �n ezerszer gondolok...

LUCINDO
Mire?

HERNANDO
         
Hogy � kincs s becs�ld meg.

LUCINDO
Most mutasd meg, mit tudsz, l�ssam,
El tudod-e a v�n h�lgyet
Sz�d�teni?

HERNANDO
                  
Most meggy�zlek,
Hogy nincs p�rom.

LUCINDO
                           
Cs�b�t�sban
Most kit�nhetsz! S elhiszem,
Hogy nagyobb szellem vagy n�lam.

HERNANDO
Mit kezdjek e rossz g�ny�ban?
Ruha n�lk�l senki sem
D�lceg gavall�r.

LUCINDO
                           
Tudom...

HERNANDO
Add r�m aranyk�penyed.

LUCINDO
Mindenem ti�d lehet!
Tedd fel d�szes kalapom!

HERNANDO
�s te ezt, de meg ne kedveld.

(K�penyt �s kalapot cser�lnek.)

LUCINDO
�gy is lovag maradok.

HERNANDO
M�st mutat az alakod,
Ruha teszi, l�sd, az embert!

LUCINDO
Cs�nd, ott �llnak az ablakn�l.


M�SODIK JELENET

Fenisa �s Belisa felt�nik a magas r�csn�l; el�bbiek

BELISA
Adj helyet, l�nyom, s te menj el,
Lucind�val besz�lnem kell.

FENISA
Honnan tudod, hogy itt van m�r?

BELISA
K�t f�rfi� k�zeleg,
S erk�ly�nket figyelik.

FENISA
Val�ban �k ezek itt,
Csalhatatlan a szemed.
Itt hagylak most. Mily csinos vagy...
S �n addig sz�t v�ltok e
Szolg�val.

BELISA
                  
Hisz az g�gye.

FENISA
Bolonds�ga sz�rakoztat.
S �zenn�k is, ha szabad,
Valamit a kapit�nynak.

BELISA
Menj h�t oda.

HERNANDO
                  
M�r itt �llnak,
S itt m�r mindent hallanak.

LUCINDO
N�zd, Fenisa elt�nt innen.

HERNANDO
Anyja rajta t�ladott.

BELISA
�n Lucindo?

HERNANDO
                  
Nem vagyok,
Mert hiszen csak �n �l bennem,
S �gy az�rt foh�szkodom,
Hogy lelkem, mely itt hever,
S az �n�, emelje fel
A magasba, asszonyom.
(F�lre, Lucind�hoz.)
J� �gy?

LUCINDO
         
Folytasd, kit�n�!
Meggy�z�en tudsz fecsegni!

HERNANDO
Cicer�n is t�lteszek, mi?

BELISA
Furcsa t�n, hogy az a n�,
Aki anyja Fenis�nak,
Ki meg az �n marcona
Atyj�nak lesz asszonya,
Oly ifj�t, mint �n, kiv�nhat,
B�r �n vej�nek fia;
M�gis, minthogy szeret �n,
Sz�momra ez oly �r�m,
Amit meg kell tudnia.
Tetszem �nnek? Igaz ez?
S eszm�nyk�pe is lehetn�k?


HARMADIK JELENET

Fenisa megjelenik a m�sik r�csos ablakban, Belisa az el�z�ben l�that�.
Lucindo �s Hernando az utc�n

FENISA
(halkan)
Lucindo!

LUCINDO
                  
Ki sz�l?

FENISA
                           
Ki lelk�t
N�ked adta, s most �res.
J�jj, s hagyd, hogy a szolga v�gleg
Megsz�d�tse j� any�mat.

HERNANDO
Hogyha aty�mban v�gy t�madt,
B�r id�s �s sokat �rt meg,
L�nya ir�nt, aki nyers m�g,
�n, mint ifj�, v�gyom �gve
Az �n �rett sz�ps�g�re.

FENISA
Meghalok, �gy nevethetn�k.

HERNANDO
Ez a tisztes f�tyol �s e
Sz�zi ap�caruha,
S hozz� f�rfi idoma:
Mind f�nyt vet sz�p jellem�re.
Ez a gy�szos papucs is, mely
L�ba hegy�t fogva tartja,
Hogyha �gy l�p a talajra,
Mint egy oszlop, vasalt fr�zzel,
Ez a t�m�r hang s ez illat,
Mely vad v�gyakat csihol,
S mint rizsen fah�j s cukor,
Szerelm�nek olyan �zt ad;
�s e szepl�k arra j�k, hogy
M�sr�l vonj�k el figyelm�nk,
S k�nt�se meg - l�tja, felt�nt -
Leplez titkos �ji cs�kot;
Ez az orr is pirkad l�gyan,
�mde a sz�v rajta �t
Sz�vja balzsam illat�t,
Mint boldog Ar�bi�ban;
F�tyol, orr �s oszlopl�bak,
Szepl�, k�nt�s �s top�n,
Mind ny�zs�gve hat re�m,
Mint t�rh�za a tud�snak.

LUCINDO
Hallottad?

FENISA
                  
�n att�l tartok,
R�j�n any�m a csal�sra.

LUCINDO
Baj, hogy �gy kifigur�zza,
�m, ha nem j�n r�, sokkal jobb.
Mert �ruld el, dr�ga, te,
Mire jut a mi szerelm�nk,
Hogyha aty�m m�gis elk�ld
B�szen t�led messzire?
El ne feledd, kedvesem,
Hogy s�rgeti utamat.

FENISA
Dr�g�m, ne gy�t�rd magad,
Ezt �n j�l elrendezem.
Mert any�m oly m�dfelett
�h�tja a te szerelmed,
Hogy egyk�nnyen el nem enged.

LUCINDO
J�, de egyre k�zeleg
Esk�v�d, s ez nagy bajt hoz r�m,
Mert ha aty�m a f�rjed lesz,
S �n meghalok, mihez kezdesz,
Dr�g�m, egy halottal azt�n?
Mert ak�rmily okos is l�gy,
Nem lelsz m�dot te sem arra,
Hogy ki egyszer meg van halva,
Felt�madjon s �ljen ism�t.

FENISA
Hogyha �n neked sz�lettem,
S azt is tudom biztosan,
Hogy nem �ltatom magam,
S �n is �lek a szivedben,
Akkor aty�d balga terv�t
Meghi�s�tjuk mi j�tszva.
Van f�lded, s egy gazdas�gba
Elmegyek, ha �gy szeretn�d.
Furfangosnak ismersz engem,
Szerelmesnek �s okosnak,
M�rpedig �n n� vagyok csak,
S hozz� b�tor s elsz�nt ebben.

LUCINDO
Hogyha elhat�roztad, hogy
Innen elragadjalak,
�n sem f�ltem magamat,
S ily nagy tettet v�grehajtok.
M�g ma �jjel, dr�g�m, tedd meg,
�kszert, ruh�t szedj-rakj �ssze,
S j� any�d b�rmint d�h�ngne,
Holnap d�lben megsz�ktetlek.
S nem rettent meg m�r aty�m,
B�rmint �ld�z, fenyeget.

FENISA
Any�m pedig engemet
�l meg esk�v�nk ut�n.

BELISA
S elhat�rozta, hogy t�ged
Elk�ld Portug�li�ba?

HERNANDO
F�lt�keny s ez ment agy�ra!
Ki l�tott ily �r�lts�get?
Azt hiszi, hogy Fenis�nak
Rabja vagyok s �t im�dom,
Felverem �t �jszak�kon,
S m�g mis�n is �t l�tn�m csak.
Nos, h�t ez�rt sz�m�z innen!

BELISA
Fenis�t nem szereted h�t?

HERNANDO
�n Fenis�t? Sz�rny� egy v�d!
Itt nyeljen a f�ld el engem,
S hat vad paraszt hurcol�sszon
Faluj�ba s ott �lj�n meg,
Mert nem �rdemlek k�l�nbet,
S �ly r�t legyen pusztul�som;
�sdi pusk�nak goly�ja
Szaggassa sz�t ezt a keblet,
Kardot szegezzen szivemnek
Egy gal�d s gy�k�rig tolja,
Hogyha �n �t szerelemmel
�ld�ztem valaha b�rhol,
S sz�ltam volna h�zass�gr�l,
Hogy v�gy�t �gy �bresszem fel!

LUCINDO
T�ny, amire esk�szik.

BELISA
Megnyugtatt�l, kedvesem.

HERNANDO
T�l e sz�p �rzelmeken:
Tudn�l adni valamit?
Mert ha b�rmi feld�h�t,
S esk�dve kell bizonykodnom,
R�gt�n megkordul a gyomrom;
Terhes n�k �reznek �gy!

BELISA
�, meg�hezt�l, lovag?

HERNANDO
Cefet�l!

BELISA
         
Jaj, nem el�g
J�, mi van, de k�lden�k
Holnap reggel finomat.
Mondd meg h�t, milyen bef�ttre
V�gyol, mert az �dess�ghez
�rtek �n s ez b�szk�v� tesz!
Meggy izgat, vagy zsenge k�rte?
�szibarackom se rosszabb.
Mit szeretsz? Kell, hogy bevalld!

HERNANDO
�n? Petrezselymes pacalt!
S f�dolog, hogy j�l megmossad.

BELISA
Ezt szereted? Legyen! J�l van.
Tiszta lesz �s �zletes,
Edd, ha a kedvenced ez.

HERNANDO
�n megb�zom gusztusodban.
Holnap k�ldd min�l kor�bban.

LUCINDO
Nincs enn�l nagyobb zsiv�ny!

BELISA
Pomp�s pacalt f�z�k �m!

HERNANDO
�sszefut a ny�l a sz�mban!

BELISA
�gy szereted?

HERNANDO
                  
Hogyha m�r
Firtatod, �n felelek:
Annak, aki �zvegyet
Szeret, csak pacal duk�l.

LUCINDO
J�n valaki, h�!

BELISA
                  
Ki zaklat?

HERNANDO
Kedves szolg�m, akin�l
Nincs k�l�nb, terefer�l.

BELISA
N�gy kereke nincs ki annak!

HERNANDO
H�re rossz. De most sietnem
Kell, agy�!

BELISA
                  
Nagyon vigy�z r�d.

LUCINDO
J�rk�lnak m�r, halld e l�rm�t.
�g veled.

FENISA
                  
T�vozz, szerelmem!
- J�l elcsevegt�l vele.

HERNANDO
Eff�le nem ritka n�lam.

LUCINDO
Menj�nk gyorsan. J�jj ut�nam.
Mondd, mit k�rt�l t�le, te?

HERNANDO
Egy pacalt.

LUCINDO
                  
Sz�modra, balga,
Ez f�ls�ges eledel?

HERNANDO
N�ked eg�sz birka kell,
N�kem el�g a pacalja.

(Elmennek.)


NEGYEDIK JELENET

Szoba Gerarda h�z�ban
Doristeo, Gerarda

GERARDA
Megnyugszik e f�lt� sz�v, ha
Megtudom az igazat.

DORISTEO
J�zan eszem azt gyan�tja,
Hogy tal�n � megriadt,
�m tisztes �gy arra b�rta,
Hogy vakmer�n s tal�lomra
Stef�nia nev�t mondja,
Mert apj�nak ugyanakkor,
Nyilv�n mer� fondorlatb�l,
Fenisa a v�lasztottja.

GERARDA
Atyja mondta, azt hiv�n,
Hogy Fenis�t te...

DORISTEO
                           
Hogy �n?

GERARDA
Szereted, s �, hogy megb�k�lj,
V�llalta el hitves��l.

DORISTEO
Ezt nem �rtem.

GERARDA
                           
Te szeg�ny!
Nem sz�p t�le, hogy Fenis�t
Asszony�nak mondta �?
Merthogy �gy nem h�bor�tj�k,
S tisztelik.

DORISTEO
                  
�gy �rthet�.
J�l besz�lsz, de akkor �ly v�d
H�gom �ri �s nekem
Bizony�t�k kell, val�di!

GERARDA
Nekem is, mert szeretem.

DORISTEO
K�ptelens�g �gy agg�dni
H�rnev��rt sz�ntelen.

GERARDA
Nos, szeretn�d valah�ra
Tudni, hogy Fenisa ki?

DORISTEO
Persze.

GERARDA
         
Menj�nk otthon�ba.

DORISTEO
Nem fogja megmondani,
Hogy Lucindo a bab�ja!

GERARDA
Megmondja, s tudod, hogyan?

DORISTEO
Nos?

GERARDA
         
Te engem �ld�z�l.

DORISTEO
�n?

GERARDA
         
Mint aki odavan,
S t�rrel hitves�re t�r.
Sz�nleg f�rj leszel...

DORISTEO
                           
Remek!

GERARDA
�k bizonnyal holtra v�lnak,
S megnyugtatnak engemet,
S �n elmondom Fenis�nak:
Lucind��rt epedek,
S �rte hajszolsz, tudva ezt,
Mert amiben k�telkedt�l,
� megmondta egyenest.

DORISTEO
Nincs fur�bb a n�mberekn�l!

GERARDA
Ink�bb nagy �sznek nevezd!

DORISTEO
�, ti n�k!

GERARDA
                  
�s spanyolok...

DORISTEO
J�jj!

GERARDA
         
Ha vele maradok,
Elmondja az igazat.

DORISTEO
N�, kit �z az akarat,
Oly tenger, mely h�borog.

(Elmennek.)


�T�DIK JELENET

Szoba Belisa h�z�ban
A kapit�ny, Fenisa, Belisa

KAPIT�NY
Sz�nd�k�t ha ismerem,
H�zamt�l nem �z�m �n el.

BELISA
Megvallott mindent ma �jjel...

KAPIT�NY
Mert e n�sz �r�m nekem,
S k�v�nok hozz� szerencs�t.

BELISA
�mha dr�g�m �tra kel,
G�tat k�z�nk az emel
�ppen, aki j�t tehet m�g.

KAPIT�NY
Hogyha sejtem, � mit tervez,
Minthogy �nt �gy megszerette
(Megvallom, der�k e tette,
B�r nem el�g �rett ehhez),
�n magam is k�zd�k b�tran
Boldogs�g��rt, hiszen
Ezzel nyer csak hitvesem,
S minden m�s lesz ily csal�dban.
Mert ha elvenn� net�n
N�m anyj�t Lucindo, akkor
- B�rmily furcsa ez - fiamb�l
Lesz az �n saj�t ap�m.
S Fenisa mint feles�gem,
S �nnek l�nya, a fiamban
Atyj�t tisztelheti majdan,
S j�t mulat az esem�nyen
M�s is, mert ily csere �ssze-
K�sz�lja a sz�lakat.

BELISA
S �n b�nk�dtam amiatt,
Hogy Lucind�t el�ld�zte,
S nem hajland� tenni m�g egy
L�p�st sem, hogy visszatartsa.

FENISA
T�l szigor� volt haragja.

KAPIT�NY
�rr� lett bennem a m�reg.

FENISA
F�lt�kenys�g volt oka
Ennek a sz�m�zet�snek?

KAPIT�NY
�t f�ltettem, dr�ga, �rtsd meg,
Mert egy n�, Stef�nia,
Sz�tott benne oly szerelmet,
Hogy azonm�d meg akarta
�lni e n� k�t lovagja,
S megteszik, ha ott nem termek.

BELISA
Sz�rny�s�g! M�s n�t szeret h�t?

FENISA
(f�lre)
�, mit hallok, jaj nekem!

KAPIT�NY
�gy mondt�k, s nem k�tkedem,
B�r meglehet, hogy hazugs�g,
Persze, �n is �rdekelt f�l.
Megbocs�sson: Megyek �rte. (El.)


HATODIK JELENET

Belisa, Fenisa

BELISA
Itt maradtam v�rig s�rtve.

FENISA
Nincs les�jt�bb helyzet enn�l.

BELISA
Hogyha van m�s n�je is,
Mell�fogtunk akkor ennek!

FENISA
(f�lre)
�rted tr�f�b�l esengett,
Gondolv�n, hogy l�pre visz,
�mde engem szerelemmel
�ltatott s most r�szedett...

BELISA
Mit mondasz?

FENISA
                  
Azt, hogy ne vedd
K�szp�nznek, mit mond ez ember!
F�lt�keny s hi�ba inted,
Sok z�lds�get �sszehord.

BELISA
�, ki tudja, mily koholt
H�rrel j�n s gy�t�r megint meg!
J�nnek! �s mily zajosan!

FENISA
Nyitva hagyt�k a kaput.

BELISA
Boldoguljon a hazug,
Hogyha m�r m�s n�je van!


HETEDIK JELENET

Gerarda, akit Doristeo �ld�z, meztelen t�rrel a kez�ben; el�bbiek

GERARDA
Seg�ts�g, h�lgyek, gyorsan, v�djetek meg!
E zsarnok �ld�z, m�g meggyilkol �!

DORISTEO
Ki v�djen meg, rogy h�zass�gt�r�?

BELISA
Ne �lje meg! Mit v�tett � kegyednek?

FENISA
Uram, meg�lljon! M�rt akarja veszt�t?

GERARDA
�n h�zass�gt�r�?

BELISA
                  
Meg�rdemel
E h�z annyit, hogy t�r�t rejtse el!

DORISTEO
E n� sz�m�ra az csup�n a ments�g,
Hogy �ly nemes h�lgyekt�l k�rt seg�lyt,
Mert �td�fn�m sziv�t s meghalna menten!

GERARDA
S te is meghaln�l, mert te �lsz szivemben.

DORISTEO
Megcsaltad azt, ki szerelmet rem�lt!
Hazug boszork�ny! Istenemre, �n m�g...

FENISA
Nyughasson m�r! Hiszen megsz�llta �nt
A f�lt�s �rd�ge, s roml�sba d�nt
Mindenkit t�bolya s egy csalfa r�mk�p!

BELISA
(Doriste�hoz)
�n azt javaslom, ne maradjon itt,
J�jj�n szob�mba s mindent mondjon el,
Hogy elcsit�tsa v�gre k�njait.

DORISTEO
H�l�ra k�szt e meg�rt� kebel,
Nagy sz�gyenem meg kell hallgatnia.

BELISA
S a h�lgy l�nyommal itt marad maga.
Hogy h�vj�k �t, uram?

DORISTEO
                           
Stef�nia.

(Belisa �s Doristeo el.)


NYOLCADIK JELENET

Fenisa, Gerarda

FENISA
Az �g mentette �nt meg ily vesz�lyben.

GERARDA
M�g most is reszketek, j� asszonyom.
Hov� mehetn�k, jaj?

FENISA
                  
K�rem, ne f�ljen,
S mondjon mindent el.

GERARDA
                           
Megpr�b�lhatom.
�n oly n� vagyok, kin�l nincs
Sehol boldogtalanabb,
S b�r azt l�tja, tudja meg most
V�gzetes balsorsomat.
Burgosban sz�lettem, �mde
J� sz�l�im - f�jdalom! -
Gyermekk�nt Madridba hoztak
Dajk�m karj�n egy napon
D�s j�l�tben neveltek f�l,
S t�n k�ls�mnek k�sz�n�m,
Vagy ruh�mnak, hogy megk�rt e
F�rfi, akit ismer �n.
Kedvem ellen mentem f�rjhez,
Ez m�r �gy is nagy teher,
�mde �n e h�zass�gban
Poklok k�nj�t t�rtem el.
�ltem vele elcs�ggedve
S �ld�z�tt az �r�let,
Hogy �ngyilkos leszek ink�bb.

FENISA
Sz�rny�!

GERARDA
                  
Sajnos, �gy esett.

FENISA
Egy kereszt�ny n�, se�ora,
M�gsem �li meg mag�t,
S�jtsa b�rmily gy�trelem s k�n.

GERARDA
M�g ezt �n nem �lte �t.
Nem tudhatja, mit jelent az,
Elt�rni, kit nem szeret,
�lni azzal, ki ellens�g
Nappal s �jjel sz�rnyeteg.
Ennyi szenved�s azonban
M�gis enyh�lt, amikor
J�tt egy ifj�, oly napf�nyk�nt,
Mely gyujt, s a szivig hatol.
Z�szl�s volt �s csinos ember,
Megsz�d�tett, nem csuda,
S ellen�ll�som megt�rte
V�gk�pp az egyenruha.
�gy a f�rjem t�rsas�g�t,
Mely k�nos volt s ostoba,
Kellemess� teszi - v�ltem -
Ez a kedves katona.
S teljes�lt a k�v�ns�gom,
Mert a sz�t k�vette tett,
S m�sf�l �ven �t szerelm�nk
Gy�z�tt mindenek felett.
�m az id� haladt�val
Zajt csaptak az �rigyek,
S f�rjem m�r csak azt hallotta,
Hogy j�h�r�n folt esett.
Kezdett t�st�nt gyanakodni,
S �rt �ll�tott oda, ki
Mint mad�rijeszt�, majd a
Mad�rk�t elkergeti.
�n kerestem m�s megold�st,
Ablak, szomsz�d, mind bev�lt,
Mert szerelmesp�r, ha kell, h�t
Fort�lyos lesz �s csal�rd.
�mde, hogy r�vid legyek most,
S �nt se tartsam fel sok�,
Sz�lt valaki nagy titokban,
S figyelmem f�lh�vta r�,
Hogy Lucindo, �gy h�vj�k �t,
L�tva karddal f�rjemet,
Megv�ltozott hirtelen s egy
Fenis�nak nevezett
L�nynak, akit igen sz�pnek
�s okosnak mondanak,
Udvarolt, hogy elvehesse,
S hozz� min�l hamarabb.
Engem e terv �gy feld�lt, hogy
H�zam futva hagytam el,
S hajszoltam e h�l�tlant, ki
Csak megvet�st �rdemel.
K�zben akadt r�m a f�rjem,
�n meg, amint l�tja �n,
Itt keresem azt, kinek cs�f,
Gy�szos sorsom k�sz�n�m.
Ismeri �n azt az asszonyt?
Mert itt lakik valahol.
Tudja, hogy ki �, ki�rt e
Sz�v most oly sz�rnyen lakol?
F�rjem el�l mened�ket
Leltem itt, �n oly nemes,
�mde orvosl�st a testen
T�l a l�lek is keres.

FENISA
Lucindo �nt szereti?

GERARDA
Ismeri?

FENISA
         
B�r ne ismertem
Volna �t �s � sem engem.

GERARDA
�n meg �nt! Mily pokoli!
�reztem, hogy b�natomnak
�n lehet csak okoz�ja!

FENISA
T�ved �n, s ezt fel ne r�ja,
K�njaim sokkal nagyobbak!
�n vagyok Fenisa, sajnos!
Engem csalt meg a rip�k,
Mert sz�vb�l szerettem �t,
S �lnokul r�m ennyi bajt hoz!
�n vagyok, kit nagy titokban
N��l akart venni �,
S nem sejtv�n, hogy l�k�t�,
�n �r�mmel r��llottam.
�m a v�gs� pillanat ez,
Hogy j�kor s idej�ben
Meg�rizzem m�g er�nyem,
S visszavonjam szavamat.
M�g ma atyj�hoz megyek n��l,
Csak hogy megkinozzam,
S k�v�nom, hogy marja mostan
Oly l�ng, mely mar engemet.
�s ha �n szereti m�g,
�ljen vele boldogan.

GERARDA
�n d�lt fel h�t csakugyan?
�n rabolta el sz�v�t?
�nt h�vj�k h�t Fenis�nak?

FENISA
Legyen nyugodt, asszonyom,
Lucind�j�t �tadom.

GERARDA
Sorsom �nnek tanuls�g csak.
Lucindo oly �lnok f�rfi,
S oly hizelg�, amilyen
Nincsen t�bb.

FENISA
                  
Alig hiszem,
Hogy t�bb csal�d�s fog �rni
�g veled, gal�d szerelmem!
S �n ki?

GERARDA
                  
�n? Stef�nia.

FENISA
�gy h�t m�gis igaza
Volt a kapit�nynak ebben.
H�rb�l �n �nt ismerem m�r,
�m most l�tom a val�t.

GERARDA
K�rem �nt, hogy semmim�d
Meg ne t�rje �t e h�zn�l,
M�g er�ny�t �ri k�r.

FENISA
Asszonyom, ett�l ne f�ljen.

GERARDA
Most, hogy nyugton h�gy a f�rjem,
Mennem illik v�gre m�r.
Egy n�v�rem h�za megv�d.
�, ugye, nem vesztem �nt el?

FENISA
�hajt l�tni?

GERARDA
                  
K�sz �r�mmel.
B�r bar�tn�ja lehetn�k!
Titkos ajt� van?

FENISA
                           
Nyitom
M�ris, ha Lucind�hoz megy.

GERARDA
�n biztat, hogy hallgasson meg.
Ah!

FENISA
         
Siessen, asszonyom.

GERARDA
(f�lre, t�voz�ban)
Fondorkodva tudtam �n meg,
Hogy Lucindo kit vesz el,
Most teh�t sz�pszerivel
V�get vetek szerelm�nek.
Sz�p e n�, s ez nem �r�m!
F�lt�keny vagyok s ha nincs m�d
Visszaszereznem Lucind�t,
Lent az utc�n meg�l�m. (El.)


KILENCEDIK JELENET

Fenisa

FENISA
Kegyetlen vill�m s�jtott, jaj, hal�lra,
S lelkemben sz�rke, h�s �sz�k maradt,
B�r hegytet�n, hol puszt�t h� s a fagy,
Virult rem�nyem �rva p�lmaf�ja.
Vir�gzott m�r, mikor d�r hullt re�ja,
M�jusban �rte jeges fuvalat,
Mert f�nak, hogyha rajta r�gy fakad,
El�g egy kis fagy �s lehull vir�ga.
Nem kell m�r szerelem, mely oly csal�ka,
S az �szt orr�n�l fogva vezeti,
�s minden bajnak, b�nak okoz�ja.
Elvesztj�k azt, mi j� �s mennyei!
De feledhet�-e a boldog �ra,
Ha a csal�d�s csak kedvez neki?


TIZEDIK JELENET

Lucindo, Fenisa

LUCINDO
Sz�nd�kunkhoz h�ven, �me,
Itt vagyok, hogy v�gre sz�p
Terveinket teljes�tve,
F�rj legyek s te feles�g;
S hogy ne sz�lljon szerte h�re,
Vakmer�en, b�r titokban,
Kis szob�dba behatoltam,
Lent hagyv�n egy kocsit, melyben
Helyet foglal majd szerelmem,
Boldog sz�ll�st lelve ottan.
J�jj, dr�g�m, ne k�slekedj�l,
V�r a bat�r lent az �ton;
Proserpina sem volt enn�l
Szebb, mikor elvitte Pl�ton,
Mert �zte a f�ktelen v�r.
M�rt habozol? S m�rt n�zel r�m?

FENISA
M�g csak ne is vonakodjam?
Tr�f�lsz? Elment az eszed t�n?
Hogy besz�lsz itt?

LUCINDO
                           
Mi bajod van?
Mondtad, sz�ved v�gre megsz�n,
Vagy m�s r�szes�l e kegyben?
Nem b�ztatt�l �jjel engem,
Hogy kocsival j�jjek �rted?

FENISA
�ruld el, kivel besz�lted
Ezt meg, mert �n elfeledtem.

LUCINDO
Nem veled besz�ltem itt?

FENISA
                           
De!

LUCINDO
S mit? Hogy nem tudod, ki hitte?!

FENISA
Azt, hogy any�m lesz a p�rod,
�n meg j� aty�dra v�rok.

LUCINDO
Mit? Hogy any�d? �gy l�d�tsz te?

FENISA
Nincs sz�ks�gem hazugs�gra.
Van tan�nk r�, hogy any�mat
N��l veszed nemsok�ra.

LUCINDO
F�lrevezett�l! Gyal�zat!

FENISA
Sz�szeg� te vagy, s a gy�va!
�n csak felh�vom figyelmed,
Hogy aty�dhoz megyek n��l,
Mert any�m a jegyesed lett!

LUCINDO
Mit? Az ember beleb�d�l!
�rd�gien kieszelted!
H�t m�r arra sem eml�kszel,
Hogy te szerett�l el�bb meg?
�s ap�mat nem el�gszer
K�ldted r�m, hogy idej�jjek,
Mert s�v�rg� v�gyban �gsz el?
Csak terveink �rdek�ben
Sz�nlelt�k, hogy �t megk�rem!
Mit fecsegsz most r�la h�t?

FENISA
Azt, hogy f�rjem lesz ap�d,
S mi sem v�ltoztat e t�nyen.
Hogyha any�m neked nem kell,
B�r r� nagyobb tisztelettel
N�zhetsz, mint Stef�ni�ra,
Menj, s keress, mert bizony�ra
Jobb n� az, kit m�st�l csensz el.
Megjegyzem, keres a f�rje.

LUCINDO
�rtelek m�r! Jellemz� e
P�r sz� a f�lt�kenys�gre!
T�ged ez a k�lt�tt s d�re
N�v b�nt, c�lj�t f�lre�rtve!
Szolg�m j�tszotta egy �jjel
Stef�nia szerep�t,
�n k�rtem, hogy �lt�zz�k fel
N�nek, de most m�r el�g!
J�jj s ne k�slekedj a b�rrel.
Hogyha �ly nev� n�t l�ttam,
Szakadjon le r�m az �g,
Sz�k�lk�djem napvil�gban,
Sz�lljak s�rba �lve m�g,
S n�lk�led bolyongjon �rnyam.
Hidd el v�gre, hogy ez h�bort,
Stef�nia Hernando volt,
S f�tyol takarta az arc�t.

FENISA
Ismerlek! Mindez ravaszs�g,
S volt eszed, hogy j�l kim�dold!
K�s�n j�tt�l s arra k�rlek,
�rizd meg a tekint�lyed,
Mint aty�mhoz illik ez;
Mert ki any�m f�rje lesz,
Azt aty�mk�nt becs�ln�m meg.

LUCINDO
Mit mondasz?

FENISA
                  
Csak azt, mi j�zan.

LUCINDO
�szn�l vagy?

FENISA
                  
Te k�rdezed m�g?

LUCINDO
Egyik�nk bolond val�ban.

FENISA
Hogyha tombolsz, jobb, ha elm�gy,
F�rjem j�n s nem mond le r�lam.

LUCINDO
�g, irgalmazz!

FENISA
                  
Majd csak ezt�n!

LUCINDO
         
�ngyilkos leszek.

FENISA
                  
Bolonds�g.

LUCINDO
Mit tegyek h�t?!

FENISA
                  
N�s�lj meg.

LUCINDO
                           
L�m,
Mily val�di gondom volt r�d,
S mily k�nnyelm� vagy, szeles l�ny!
L�sd, mily v�gy�n j�ttem �rted,
�gy tettem, amint te k�rted,
�n helyt�lltam ember�l.
S l�sd, a terv nem teljes�l,
Mert oly n� vagy, ki nem �rt meg.
L�sd, milyen tal�l� az, ha
Rosszat mond a f�rfinem
R�latok, b�r semmi haszna!
L�sd, �n terv�nkh�z hiven
J�ttem, semmit sem mulasztva!
�mde isten adja, hogy
Ment�l el�bb megb�nd m�g ezt,
L�gy oly b�s, mint �n vagyok,
S mindazt, mi f�j, te is �rezd!
Ily bossz�n�l nincs nagyobb!
�rvendj h�t buzg�n aty�mnak,
� jobb n�lam csakugyan,
B�r kev�sb� hat re�d csak,
S �n megnyugszom okosan,
Hogy nem n�m, csup�n any�m vagy.
S mert aty�m b�n�m miatt
Elk�ld Portug�li�ba,
N�zd el, hogy zavartalak,
Mert elindulok tal�n ma,
S �jb�l �r leszek, szabad! (El.)

FENISA
Istenem, ne menj el, �...
M�gsem! �lnok �s ravasz!
Menj utadra, �rul�!


TIZENEGYEDIK FEJEZET

Hernando, Fenisa

HERNANDO
H�, figyelj!

FENISA
                  
Mit integetsz itt?

HERNANDO
Lagymatag vagy, s sz�kni k�sz�lsz?
S morc is, ez sehogy se tetszik!
Nem j�tt Lucindo ide,
S nem v�rsz r�, hogy menj vele?

FENISA
Megv�ltoztattuk a tervet.

HERNANDO
Hogy?

FENISA
         
Mert h�t � nem felel meg,
Minthogy foglalt a szive.
M�s n��rt van � oda!
Ki ez a Stef�nia?

HERNANDO
Megj�rtuk e cs�nytev�ssel.

FENISA
Mit besz�lsz?

HERNANDO
                  
Mert h�t e n�mber
�n voltam egy �jszaka.

FENISA
� volt�l te?

HERNANDO
                  
Egy k�penybe
Burkol�zva, mint ki szende,
�ltem �n Lucindo mellett.
L�tott egy h�lgy s f�lt�keny lett.
S nyilv�n � ezt elfecsegte.
Mert a gazd�m ide�lja
� volt, �rn�m, teel�tted,
S mint egy tigris, j�r ut�na,
S nem b�k�ti semmi �t meg,
�zi s a l�b�t lej�rja
Elsz�ntan s f�lt�kenyen.

FENISA
Megcsaltak, ez m�r vil�gos.

HERNANDO
Sz�m�ra, hidd el nekem,
B�rmily roppant nagy e v�ros,
K�v�led nincs senki sem.
Mit �zensz?

FENISA
                  
�n? J�n any�m!
Nem tudom. T�nj gyorsan el!

HERNANDO
Megyek hozz� szapor�n. (El.)


TIZENKETTEDIK JELENET

Belisa, Fenisa

BELISA
Elk�ldtem, s ha �rdekel...

FENISA
Mondott valamit tal�n?

BELISA
Elmondanom is neh�z,
Oly borzaszt�n kell nevetnem.

FENISA
M�r nem �r meglepet�s.

BELISA
L�ngra gy�lt ir�ntad menten.

FENISA
ly gyorsan?

BELISA
                  
S mindenre k�sz!
K�r, hogy l�gy a feles�ge.

FENISA
M�r h�zas.

BELISA
                  
Csak mondta �gy,
Mert ez a n� r�besz�lte.

FENISA
F�lt�keny, s ez iszony�t.

BELISA
Nyilv�n az, mert reszket �rte.
S �ppen ez�rt egyeztek meg,
Sz�nleli, hogy � a f�rje,
Mert a f�rfi att�l retteg,
Hogy a h�g�t sz�gyen �rte,
�s a n�, hogy itt esetleg...

FENISA
Megcsalj�k!

BELISA
                  
Lucindo, persze.

FENISA
R�ja f�lt�keny teh�t?

BELISA
S �n is! Sz�vem megsebezte.

FENISA
Tiszt�n l�tok rajta �t,
S azt mondom, nyugodt lehetsz te!
(F�lre.)
(Elmulasztottam e pomp�s
Alkalmat, hogy od�bb�lljak,
�mde akad m�g megold�s,
Mert mi m�g ma h�zast�rsak
Lesz�nk, ak�rmit papol m�s.)
Hallgass r�m s ne l�gy gondterhes,
Mert mihelyt e ravasz n�, ki
Isten tudja, mit is tervez,
�let�nkre akart t�rni,
Elment, mert t�bb �sz kell ehhez;
Megjelent Lucindo t�st�nt,
S t�ged im�d, hangoztatta.

BELISA
S biztos ez?

FENISA
         
P�r perce t�rt�nt.
Azt is mondta, hogy az apja,
�lvezv�n �jb�l az �nk�nyt,
Ellenzi, hogy rendesen
Feles�g�l elvegyen,
�ppen ez�rt azt kiv�nja,
Hogy titokban l�gy a p�rja.

BELISA
Kezdett�l ezt tervezem.
Nem tetszik a kapit�nynak,
Hogy �gy n�s�l a fia,
�gy v�li, hogy megsz�lj�k csak,
Mert �v� a sz�z ara,
M�g Lucindo telt d�m�t kap.
S m�gis � lesz az �n f�rjem!

FENISA
Azt mondta, megl�togat
M�g ma �jjel a s�t�tben.

BELISA
Hogy k�pzeled?

FENISA
                  
Furcsa vagy!
T�st�nt elvesz, azt rem�nylem.

BELISA
Sz�lj neki... M�r alkonyul.

FENISA
Menj s k�sz�lj ez alkalomra.

BELISA
Mily gy�ny�r jut sorsomul!
S �rigyeln�d m�morom, ha
Tudn�d, mily v�gy k�nja d�l.
Feld�sz�tem n�szi f�lk�m,
Illatos lesz minden ott.

FENISA
T�gy, any�m, �gy, �mde f�rg�n.

(Belisa el.)

FENISA
M�g egy csel, s megnyughatok
�des n�szban egyes�lv�n!


TIZENHARMADIK JELENET

A kapit�ny, Fenisa

KAPIT�NY
Itt vagy, Fenis�m.

FENISA
                  
V�gytam m�r ut�nad.
Hol van Lucindo? Mert any�m szeretn�
A h�zass�got ny�lbe �tni m�r.

KAPIT�NY
Mily h�zass�got?

FENISA
                  
Az �v�t s eny�met.

KAPIT�NY
J�l mondja, mert oly kurta, l�sd, az �let,
S bolond, ki messzi terminusra v�r.

FENISA
Most j�ttem r�, az �rz�kek csal�rdak,
Hogy nem Lucindo volt, ki ablakomn�l
�llt �jszaka...

KAPIT�NY
                  
Ki h�t? Ne t�gy veszett�!

FENISA
Megtudtam ma, hogy egy bar�tja j�rt itt,
S �gy k�rlek, Lucind�t ker�tsd el�,
Hogy h�zunk ajtaj�t �rizze �
Hernand�val, s sz�ljon, ha l�tna b�rkit.
Mert �jjel t�z fel� a kerten �t
Itt megjelent a k�rd�ses bar�t,
S szob�mnak ajtaj�n bez�rgetett.
Azt hittem, t�n any�m, ki engemet
Megl�togat gyakran, s ha nincs bez�rva
Ajt�m, h�t j�l elint�z a par�zna.

KAPIT�NY
P�ld�tlan aljass�g ez! S �nnekem
Kell �rt �llnom!

FENISA
                  
Ne tedd ezt, �desem,
Mert m�g �riznek �k, velem leszel.

KAPIT�NY
�s hol?

FENISA
         
Szob�mban, mert ott rejtlek el.

KAPIT�NY
�, add kezed!

FENISA
                  
De j�l vigy�zz magadra,
J�jj �rim�d �s fedd be arcodat,
S a bajszod ny�rd le, mert �gy csinosabb
Vagy sokkal, hogyha k�ped nem takarja
E sok sz�r, s jobban tetszel is nekem.

KAPIT�NY
Ily nagy kegy�rt m�g ezt is megteszem,
S legszebb ruh�mba �lt�z�m fel �n!
A bajszomt�l megv�lok k�nnyed�n,
Mert n�lk�le vonz�bb egy v�leg�ny.
S most m�r eny�m leszel.

FENISA
                           
Menj! K�zeleg
Az �j. �s sz�lj fiadnak.

KAPIT�NY
                           
�g veled!

(Elmennek.)


TIZENNEGYEDIK JELENET

Szoba a kapit�ny h�z�ban
Lucindo, Hernando

LUCINDO
M�r megb�nta.

HERNANDO
                  
Mit besz�lsz te?

LUCINDO
Hallhatod.

HERNANDO
                  
Mer� szam�rs�g.

LUCINDO
Elhinn�d te is, ha l�tn�d.

HERNANDO
Sz�noki fog�s, hogy �rte
Lelkendezzem m�dfelett.
Nos, tied volt legal�bb?
Oly f�l�nyes g�g hat �t.

LUCINDO
M�g meg�red v�gemet.

HERNANDO
Ez komoly?

LUCINDO
                  
�n meg akartam
�t sz�ktetni, j�l tudod,
S oly kelletlen fogadott,
Hogy otthagytam felkavartan.
Visszak�ldtem a kocsit h�t,
S cimbor�im hazamentek.

HERNANDO
M�r pedig Fenisa szenved,
L�ttam �n a k�nja titk�t...

LUCINDO
Mit l�tt�l?

HERNANDO
                  
Azt, hogy f�lt�keny.

LUCINDO
�s kire?

HERNANDO
         
Stef�ni�ra.

LUCINDO
Lesz-e v�ge valah�ra?!
�m ne b�nts most, hagyj b�k�ben;
Minden bajt a sz�v csin�l.

HERNANDO
J� aty�d j�n.

LUCINDO
                  
B�nom �n!


TIZEN�T�DIK JELENET

A kapit�ny, el�bbiek

KAPIT�NY
Mit lebzselsz itt, sz�p leg�ny?

LUCINDO
Holnap megyek �tra m�r.

KAPIT�NY
J�l van, de el�bb Belis�t
Elveszed s m�ris mehetsz.

LUCINDO
J�t�k volt �s tr�fa ez!

KAPIT�NY
Terved ez volt, m�dos�tsd h�t
B�rmint, ez r�d tartozik,
�mde itt kell most maradnod.

LUCINDO
S m�rt?

KAPIT�NY
         
Mert most tudtam meg azt, hogy
Fenis�nak �lmait
Cimbor�d zavarja meg.

LUCINDO
�jra becsaptak teh�t.

KAPIT�NY
� gyanakodott re�d,
S most mondta, hogy t�vedett.
Mert az �jjel ismeretlen
F�rfi� kertj�k fal�n �t
M�r el�rte kis szob�j�t,
S ajtaj�t megverte csendben,
S arra k�rte, nyissa ki,
Persze, � nem �llt k�t�lnek.

LUCINDO
Hogy manaps�g mik t�rt�nnek!

KAPIT�NY
�n meg�g�rtem neki
- S ezt � k�rte kedvesen -,
Hogy te �llsz �rt �jszaka.
Megteszed?

LUCINDO
                  
Ha �nt szava
K�ti, akkor megteszem.

KAPIT�NY
�n rohanok mindenk�ppen,
V�gy fegyvert �s �vjon �g! (El.)


TIZENHATODIK JELENET

Lucindo, Hernando

LUCINDO
F�rj leszek s � feles�g.

HERNANDO
Hogyhogy?

LUCINDO
                  
Mert most v�gre �rtem.
Azt akarja, hogy �n menjek
Hozz� a kis kerten �t.

HERNANDO
Persze, merthogy az a v�gy
L�ngol benne, mint tebenned.
Piszk�lta a f�lt�kenys�g,
�gy teljes�l k�v�ns�god.

LUCINDO
Mennyi csel! De mit se b�nok,
Mert ma c�lhoz �rkezem m�g!
K�ss kardot s menj�nk sietve,
S �llj te �rt. De ez titok!

HERNANDO
Sz�vesen, mert v�rni fog
Beatriz, szivem szerelme.
(Elmennek.)


TIZENHETEDIK JELENET

Utca
Doristeo, Finardo

FINARDO
Gyan�dr�l, nem tudom, mint v�lekedjem,
A h�gom, l�tom, m�r nem �rdekel,
Mert v�gzetes l�ng lobbant fel szivedben,
S a s�rtett g�g e l�ny el�tt hever.

DORISTEO
Gerarda vett r� ily csal�sra engem!
Hogy f�rj legyek s ott ezt hitessem el,
De megpillantva sz�ps�ges Fenis�m,
�gy elvak�tott menten, mint a vill�m.
Anyj�val elvonultam m�s szob�ba,
Ott megvallottam �n az igazat,
S megk�rtem l�ny�t, azonm�d ut�na.

FINARDO
Csitt! Itt �llunk �pp ablaka alatt.

DORISTEO
�, Parnasszus, boldog s dics� haz�ja
A m�zs�knak, kik f�nyt �rasztanak,
�, n�, kihez e f�ld�n nincs hasonl�,
S kin�l szebbet nem l�t �tj�n Apoll�!

FINARDO
S elvenn�d �t?

DORISTEO
                  
Ha � is �gy akarja.

FINARDO
�s j� h�zb�l val�?

DORISTEO
                  
Mindenkin�l
K�l�nb �, oly er�nyes, �s az anyja
Oly szent, hogy hozz� senki f�l nem �r.

FINARDO
S van birtoka?

DORISTEO
                  
E k�rd�s szinte balga!
Mert nincs nagyobb kincs, mint az oly szem�ly,
Ki elvonul mindig mag�ba sz�llva,
�s sz�z er�nye minden hozom�nya.


TIZENNYOLCADIK JELENET

A kapit�ny, leny�rt bajusszal, ki�lt�zk�dve, �jszakai ruh�ban;
Fulminato, el�bbiek

KAPIT�NY
(Fulminat�hoz)
Menj haza, nincs r�d sz�ks�g m�r.

FINARDO
(halkan Doriste�hoz)
N�zd, itt j�nnek.

DORISTEO
                  
S j�l elfedve.

FINARDO
Ajtaj�n t�n nem mennek be;
Mindkett� csak arra s�t�l.

FULMINATO
K�v�nod, hogy v�rjalak,
Vagy h�vjak t�bb szolg�t is m�g?

KAPIT�NY
Nem kell, merthogy az �r tiszt�t
Ell�tja e k�t alak.
Nos, megyek! Siess!

FULMINATO
                           
Kik �k?

KAPIT�NY
Lucind��k! (Bemegy.)

FULMINATO
                  
V�ltok egy-k�t
Sz�t vel�k.

FINARDO
                  
Bement.

DORISTEO
                           
Te szent �g!

FINARDO
Nincs l�ny sz�zibb �s hiv�bb!

FULMINATO
�hajtj�k a t�rsas�gom?

FINARDO
Nincs sz�ks�g r�, megbocs�t...

FULMINATO
Eln�z�st...

DORISTEO
                  
Menjen tov�bb!

FULMINATO
T�vedtem, most m�r bel�tom. (El.)

DORISTEO
Itt maradtam sz�gyenemben.

FINARDO
Sz�p hozom�ny az er�ny.

DORISTEO
Isten, �gy t�vedjek �n?

FINARDO
Cs�nd!

DORISTEO
         
M�rt?

FINARDO
                  
J�nnek �jra ketten.


TIZENKILENCEDIK JELENET

Lucindo, Hernando, Doristeo, Finardo

LUCINDO
L�bam, reszketsz! L�gy er�s most!

(Bemennek.)

DORISTEO
K�t�lh�gcs�t dob le?

FINARDO
                  
Nyilv�n.

DORISTEO
M�ly h�z ez?

FINARDO
                  
Nem tudhatom.
Legink�bb er�d lehet m�g,
Merthogy olyan sok ellens�g
M�szik �t e falakon.

DORISTEO
F�lmentek m�r?

FINARDO
                  
Nem vit�s.

DORISTEO
Mennyi asszony lehet itt?

FINARDO
J�nni l�tok valakit,
M�g nem telt meg t�n a h�z.


HUSZADIK JELENET

Gerarda f�rfiruh�ban; Doristeo, Finardo

GERARDA
(f�lre)
(Tan�k n�lk�l s balga sz�vvel,
Lopva j�ttem �n id�ig,
S meglesem, mint �lldog�l itt
Ellens�gem �s mit m�vel.
Nem hiszem, hogy t�vedek, mert
- B�r j�l takar a sarok -
Hernando �s � az ott.
Rajtacs�pem a gazembert!)
Itt vagy, sz�vtelen?

DORISTEO
                           
Ki sz�l? H�!

GERARDA
�n, Lucindo!

DORISTEO
                  
Ki?

GERARDA
                           
Gerarda!

DORISTEO
�, te!

GERARDA
         
Nem kellesz, te csalfa,
Sz�vem m�r Doriste��.

DORISTEO
�n vagyok Doristeo, l�m!

GERARDA
Te? �s itt mit keresel?

DORISTEO
T�ged.

GERARDA
         
S ezt hogy higgyem el?

FINARDO
Mindkett� ez �ji �r�n
L�tni k�v�nt valakit:
� Lucind�t s te Fenis�t.

DORISTEO
�gy igaz.

GERARDA
         
Gy�tr� az �ly v�gy.

DORISTEO
K�mked�nk mindketten itt.
Mondd, mily h�z s mif�le n�p ez?
H�rom f�rfi ment el�bb be.

GERARDA
H�rom?

FINARDO
                  
S harminc is bef�rne.

GERARDA
Nem! Fenisa oly er�nyes!
S�ss�k ki, hogy mint lehetne
�ket onnan kif�st�lni.

FINARDO
Ord�tsuk, hogy t�z �t�tt ki.

DORISTEO
Nem rossz �tlet s van �rtelme.

FINARDO
(hangosan)
T�z van! T�z van!

DORISTEO
                  
T�z!

GERARDA
                           
Seg�ts�g!


HUSZONNEGYEDIK JELENET

Belisa, majd r�gt�n Fenisa �s Lucindo; el�bbiek

BELISA
(bel�lr�l)
�g a h�zam! F�l, ti szolg�k!

DORISTEO
T�z!

BELISA
(bel�lr�l)
        
Szomsz�dok! Vagy kik oltj�k?
F�l, l�nyom, nem f�ltem �gy m�g!

FENISA
(bel�lr�l)
T�z van, any�m!

DORISTEO
                  
�g a h�z!

Lucindo
(bel�lr�l)
Hozzatok gyorsan vil�got!


HUSZONKETTEDIK JELENET

A kapit�ny, Belisa, Lucindo, Fenisa, Hernando egy �g� f�kly�val,
Gerarda, Doristeo, Finardo

KAPIT�NY
�g a h�z?

BELISA
                  
Ilyet ki l�tott?

LUCINDO
�g?

FENISA
         
H�t senki sem vigy�z?

HERNANDO
Hol van az a t�z, uram?

GERARDA
Bennetek van, csakhogy ezt nem
L�tja, aki becs�letben
�lt �s vak, b�r szeme van.
Hogy lehet, hogy f�rfiak
Rejt�zzenek tisztes h�zban,
S hozz� ketten?

DORISTEO
                  
Nem, mert h�rman!

HERNANDO
Mindenki p�cban marad!

BELISA
�n f�rjemmel voltam ott.

KAPIT�NY
S �n ifj� n�m �lelgettem.

BELISA
�, �n volt az? Lehetetlen!

KAPIT�NY
�, �n volt? Megcsaltatok!

BELISA
Mit tett�l, te szemtelen l�ny?

FENISA
Lucindohoz mentem f�rjhez.

BELISA
�gy becsapt�l? Sz�rny�s�g ez!
L�tom rajtad! Mit nevetsz r�m?

KAPIT�NY
Mondd, Lucindo, l�v� tesznek
�ly ap�t j� gyermekek?

LUCINDO
�n Fenis�t r�g im�dom,
S l�sd, � is viszontszeret.
Mindaz, amit veled tett, csak
Csel volt s tr�fa, hogy velem
H�zass�got k�ss�n v�gre.
�, ti mind, kik itt jelen
Vagytok s nehezteltek is r�m,
�t�lkezzetek felettem:
Nem jobb, ha az �n ap�m e
Tisztes h�lgyet, aki egyben
Hitvesem �desanyja,
N��l veszi, minthogy �k
Korban jobban megfelelnek,
S tartsuk meg az esk�v�t
Mi is, kikben ifju sz�v ver?
Sz�lj, besz�lj, Gerarda, b�tran.

GERARDA
B�r f�lt�keny sz�vvel j�ttem,
Ebben annyi igazs�g van,
Hogy e k�t tan�csad�val,
Kik r�szt vesznek most e perben,
Vallom �n is, hogy v�lassza
�t aty�d, ki feddhetetlen,
S te vedd el Fenis�t, �men.

DORISTEO
Igazs�gos ez �t�let,
J�v�hagyom �n is.

FINARDO
                           
�n is.

LUCINDO
Add kezed.

FENISA
                  
Ti�d e l�lek.

KAPIT�NY
Ny�jtsa h�t kez�t �n is m�r.

BELISA
Mindent sz�pen rendbe tett.

HERNANDO
(f�lre)
Mert az ilyen v�n geb�nek
Megfelel b�rmily nyereg.

GERARDA
Mindketten elk�s�rhettek.

DORISTEO
Felmegy�nk hozz�d, Gerarda.

KAPIT�NY
Hernando, vezesd e n�ket
Lakm�rozni a h�zamba.

HERNANDO
Egy�tt lesz az eg�sz banda.

LUCINDO
J�t�kunkon sz�rakoztak,
Szerelemr�l sz�lt, s most v�ge

A FURFANGOS MENYASSZONYNAK!