Ez a(z) http://www.scribd.com/doc/36153635/Jose-Silva-Gyogyithatsz Google által tárolt változata. Ez egy pillanatfelvétel, ahogyan az oldal megjelent a következő időpontban: 2010. nov. 13. 03:53:42 GMT. Az aktuális oldal azóta meg is változhatott. További információ

Szöveges változat
A következő keresési kulcsszavak láthatók kiemelve: silva gyógyíthatsz  
Jose Silva - Gyógyíthatsz

Jose Silva - Gyógyíthatsz

JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ Jósé Silva autodidakta tudós, akit a gyógyítás művészetének fel­ tárásában soha nem korlátozott a tudományos kutatás hagyomá­ nyos gyakorlata. Világunk furcsaságait kutatva olyan igazságokat fedezett fel, melyeket végül is ma már a hagyományos laboratóri­ umi kutatás is igazol. Ez a könyv a gyógyítás és a kiváló egész­ ség megtartása terén végzett kutatásainak eredményeit összegzi. Róbert B. Stone kandidátus, hetvennél több önsegítő könyv szerzője és társszerzője, a Silva-féle módszer egyik oktatója. El­ ménk lehetőségeiről szóló előadókörutakon már kétszer körbe­ utazta a földgolyót. A Silva-féle Agykontrollt Japánban, Új-Zélandon és Thaiföldön is oktatta. Tagja a New York-i Tudo­ mányos Akadémiának és a MENSA szervezetnek. AGYKONTROLL KFT. Az eredeti mű címe: You The Healer (Kramer, 1986) ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ © Jósé Silva 1986 Az .Agykontroll" világhírű szerzőjének „Gyógyíthatsz" című műve külö­ nös könyv. Az öngyógyításon és gyógyításon kívül a szerző egyéni élet­ szemleletét is kifejti benne, illetve a könyv végén módszerének olyan speciális alkalmazásait is leírja, melyekkel még tanítványai közül sem mindenki ért egyet. A Silva-féle Agykontroll azonban nem egy vallás, hanem képességeink kifejlesztésének rendkívüli, tudományosan sok szempontból már ma is igazolt módszere. Nem kell tehát kritikátlanul, „dogmaként" kezelni a szerző minden szavát. (Mellesleg a könyvben Silva is idéz olyan véle­ ményt, amivel nem tud teljes mértékben azonosulni.) Szívem szerint egy-két fejezetet kihagytam volna a magyar fordításból, de ezt természetesen nem lehet megtenni. Nagyon sajnálnám, ha vala­ ki csak azért tenné félre a művet, mert egyik-másik állításán megütközik. Orvosként és az Agykontroll gyakorlójaként ugyanis szilárd meggyőző­ désem, hogy - mindenek előtt az öngyógyítás terén - olyan hatékony módszereket tanít ez a könyv, amelyek igazi kincset érnek. Azok számá­ ra isrendkívülhasznosa„Gyógyíthatsz",akikaSilva-féle Agykontrollt cél­ jaik elérése érdekében könyvből próbálják elsajátítani, mivel ehhez a mű részletes metodikai útmutatót nyújt. Az .Agykontroll" és a „Gyógyíthatsz" hasznosan egészítik ki egymást. Meg kell ugyanakkor mondanom, hogy saját Agykontroll-tanfolyam-élményeim, a „Titokzatos erők tudománya" és a „Görbüljek meg, ha nem igaz" című könyvek elolvasása után én már semmire sem merném ka­ pásból azt mondani, hogy „képtelenség!". Azt hiszem, csak a korrekt, módszeres, tudományos vizsgálatok tisztázhatják hitelt érdemlően egyegy állítás igazságtartalmát. Hibának tartanám viszont, ha nem használ­ nánk egy milliók számára hatásosnak bizonyult, veszélytelen módszert csupán azért, mert hatásmechanizmusa még nem teljesen tisztázott. A jelek szerint mindenesetre igazat szólt Shakespeare, aki így ír a Ham­ letben: „Több dolgok vannak földön és egen, Horatio, mitsem bölcselmetek Álmodni képes."* Dr. Dómján László orvoskandidátus és agykontrolloktató Fordította: dr. Dómján László és Dómján Andrea © Agykontroll Kft., 1389 Budapest, Pf. 115, tel.:488-0118 ISBN 963 02 7825 1 Borítóterv: Szilvási György ötlete alapján készítette Dómján Jenő Készült az IMIPrint Kft. nyomdájában, Nyíregyházán, Felelős vezető: Nagy Imréné * Arany János fordítása 7 BEVEZETÉS Egy kényelmes karosszékben ülő ember behunyja szemét, majd háromszor mély lélegzetet vesz. A kívülálló nem tudja, hogy az illető az első kilégzéskor háromszor elképzeli a hármas számot, a második kilégzéskor háromszor maga elé képzeli a kettes szá­ mot, a harmadik kilégzésre pedig az egyes számot jeleníti meg háromszor. Azt sem tudja a szemlélő, hogy emberünk ezután 10től egyig visszaszámol, majd gyógyító hatású látványt vetft lelki szemei elé. Ha a kívülálló bekukucskálhatna az illető elméjébe, akkor látná, amint a férfi megjeleníti ott önmagát, s egy képzeletbeli balzsam­ mal dörzsöli be jobb könyökén a fájdalmas részt. Karját tökélete­ sen egészségesnek képzeli el. Néhány másodperc múlva befejezi elmegyakorlatát, és kinyitja szemét. Nemsokára már teljes gőzzel teniszezik, anélkül, hogy könyöke „visszafeleselne". Az illető Silva-féle Agykontroll-tanfolyamon vett részt korábban. Megtanulta ott, hogy miként juthat tudatának olyan szintjére, ahol elméje irányításán keresztül testét is befolyásolhatja. N.L.-nek gyulladás zajlott ujjai ízületeiben, ami akadályozta őt munkájában, ugyanis N.L. műszaki rajzoló. Időnként ellazultan maga elé képzelte duzzadt ízületeit. Elképzelte, hogy kiporszívóz­ za saját ujjait. Az ízületi betegséget fehér por jelképezte, amit a por­ szívó képes volt kiszívni. Majd duzzanat nélkül képzelte el ujjait, s látta önmagát, amint fájdalommentes kézzel éppen dolgozik. Mindezt naponta megismételte, három percig elidőzve a tökéle­ tesen egészséges állapotot mutató képen. Egy héten belül napi háromperces befektetései kezdtek megté­ rülni: ujjainak duzzanata és kidudorodásai ténylegesen csökken­ ni kezdtek. Három hét alatt teljesen megszabadult ízületi problémájától. R.S. mellkasi fájdalommal kínlódott. Orvosa angina pectorist* diagnosztizált. Elmagyarázta a betegnek, hogy a panasz oka a szív verőereinek meszesedése, megkeményedése. Plakknak ne­ vezett lerakódás jött létre az artéria belső falán, emiatt pedig rom­ lott a szívizom vérellátása. Kevés koleszterint és zsírt, sok rostot tartalmazó étrendet, valamint mozgást - sétát, úszást - javasolt. * szívtáji szorító fájdalom heveny koszorúér-elégtelenségben ELŐSZÓ Nem kell betegnek lenned. Nem kell betegségben meghalnod. Természetes állapotod az egészség. Jogod van tökéletes egészségben élned, egészen addig, amíg természetes okok miatt meg nem halsz. Ebben az izgalmas, áttörést jelentő könyvben Jósé Silva feltár­ ja mindazt, amit a betegségek pszichoszomatikus okairól és gyó­ gyításáról megtudott 1944-ben megkezdett úttörő kutatásai során. Számos betegről olvashatsz majd, akik évekig szenvedtek, ugyanakkor nagyon rövid idő alatt meg tudták magukat gyógyíta­ ni, miután megtanulták alkalmazni elméjük csodálatos erejét. Olyan bevált elsősegélyfogásokról is hallasz majd a konkrét ese­ tek kapcsán, amelyek képesek gyorsan korrigálni a balesetek okozta sérüléseket. A legfontosabb azonban az, hogy megtanulhatod a könyvből, miként előzd meg a betegségeket - sőt a baleseteket is -, s ehhez miként segítheted hozzá szeretteidet, azáltal, hogy úgy kezdesz élni, hogy életed egészséges, biztonságos és boldog legyen. Tényleg lehetséges mindez? 1966 óta már több millió azoknak a száma, akik a hetvenkét or­ szágban oktatott Agykontroll tanfolyamokon elsajátították, és az­ óta életükben sikeresen alkalmazzák az elme fejlesztésének és a stressz kezelésének egyedülálló, Silva-féle módszerét. „Köszö­ nöm, hogy megmutatta, miként tegyem életemet jobbá" - ez a leggyakrabban visszatérő fordulat a Jósé Silvának írt levelekben. Ez a könyv megváltoztathatja életedet, ha elolvasod, és lépés­ ről lépésre követed a benne található egyszerű útmutatót. Döbbe­ netes eredményeid gyorsan meg fognak győzni a módszer hatékonyságáról, s azon fogsz csodálkozni, vajon miért nem használja ezt mindenki. Eljön még az az idő is! Ma annak van itt az ideje, hogy te kezdd el használni ezeket a módszereket, hogy ezáltal életednek és szeretteid életének min­ den további perce boldog és egészséges legyen. 8 R.S. betartotta az étrendi és életmódbeli tanácsokat, azt azonban valamivel még megtoldotta: programozással. Ellazulva elképzel­ te szívének részlegesen eldugult verőereit, majd képzeletében egy csótisztítóval kipucolta azokat. Utolsó, harmadik képén, a plakktól megszabadított egyik szíveret látta. Mindezt naponta megismé­ telte, s egy hónapon belül a mellkasi fájdalmak jelentősen ritkultak. Két hónap alatt a fájdalom teljesen megszűnt, és évek múltán sem újult ki. M W rendszeresen megkínlódott menstruációival. A vérzés vár­ ható ideje előtt egy héttel napi két percet szánt arra, hogy „beszél­ jen" testéhez és képzeletében menstruációs fájdalom nélkül lássa magát. A havivérzés idején becslése szerint a szokásos fájdalom­ nak így már csak a felét érezte. Gyakorlással fájdalma azóta to­ vább csökkent. VAN MEGOLDÁS Ha lehetőséged lenne arra, hogy elméd segítségével megsza­ badulj a fájdalmaktól, élnél a lehetőséggel? Ha lehetőséged lenne arra, hogy elméd segítségével elaludj, ab­ bahagynád az altatók szedését? Ha lehetőséged lenne arra, hogy segíts magadon és barátaidon a legkellemetlenebb egészségügyi gondok leküzdésében, élnél a lehetőséggel? Hosszú idő után végre az orvosi szakma is kezdi felismerni, hogy elménk beteggé tehet minket, illetve, hogy elménket be lehet taní­ tani a folyamat visszafordítására, vagyis a gyógyításra. A Silva-féle módszer ezt a felismerést már évtizedek óta sikerrel alkalmazza. Dr. Carl Simonton, a Travisi Légi Támaszpont onkológusa rákos betegei gyógyítására alkalmazza a Srlva-féle módszer egy részét, és azóta sokkal nagyobb arányú gyógyulási eredményt ér el. Si­ monton doktor „Elmedinamika" néven alkalmazta a Silva-féle módszert. Később felhasználta a Silva-féle módszer továbbfej­ lesztésének újabb eredményeit is. Eljárását ma Simonton-módszernek nevezi. Tőle függetlenül, dr. Dean Ornish, a Harvardi Orvosi Egyetem klinikusa, szívbetegeinek relaxációs (ellazító) és vizualizációs (gondolati képeket megjelenítő) módszert dolgozott ki, amely bizonyos étrenddel és testgyakorlattal kombinálva ered­ ményesnek bizonyult egy kontrollált, tudományos kísérlet során. A vizsgálatban részt vevők legtöbbjének csökkent szívbetegség 9 okozta mellkasi fájdalma, sokan közülük teljesen meg is szaba­ dultak a fájdalomtól. A gyógyíthatatlan betegekkel foglalkozók, pozitív hatásai miatt egyre gyakrabban alkalmazzák a relaxációt és a vizualizálást. A Time magazin egyik 1983-as számának címlapján szerepelt a kö­ vetkező vélemény Simonton módszeréről: „Bármily bizarrnak is tűnik, az eljárás "Szignifikáns számú, gyógyíthatatlannak számító betegen segített, minden várakozást meghaladó módon és mér­ tékben"" - mondja Sanford Cohen, a bostoni egyetem pszichiáte­ re. Amióta Simonton doktor megismerkedett a Silva-féle módszerrel, és beépítette azt híres programjába, sok száz orvos és több ezer nővér végezte el a tanfolyamot. 1973-ban Edgár Mitchell űrhajós megalapította a Szellemi Tudo­ mányok Intézetét (Institute of Noetic Sciences), melyet „az elme és a tudat természetének és lehetőségeinek jobb megismerésé­ re, s az így szerzett tudással az emberi jólét és az élet minőségé­ nek javítására" szentelt. Annak idején a Simonton-módszert alátámasztó állításokat meg­ kérdőjelezték vagy forrásuk hitelességét kétségbe vonták. Az em­ lített intézet arról számol be, hogy a következő, korábban „vadnak" számító állításokat ma már mértékadó orvosi körök is elfogadják: 1. Az ember lényegesen nagyobb mértékben képes befolyásolni saját élettani folyamatait, mint ahogy azt korábban valaha is elkép­ zelhetőnek tartották. 2. A gyógyulásban egyaránt részt vesz a test és a tudat, valamint az a bizonyos valami is, amit sokan léleknek neveznek. 3. Negatív érzelmeknek káros pszicho-fiziológiai (lelki-élettani) ha­ tásaik lehetnek. 4. Pozitív érzelmeknek pozitív pszicho-fiziológiai hatásaik lehet­ nek. 5. Az elme számos úton tart fenn kapcsolatot a testi folyamatok­ kal, s ezek némelyike a gyógyulás felé „billentheti a mérleg nyel­ vét". 10 11 helyiségben tartózkodott. A kísérletben pedig nem különleges, ha­ nem hétköznapi, különféle területen dolgozó emberek vettek részt. Egy másik laboratóriumban - a Backster Alapítványnál, San Diegóban, Kaliforniában - a kutatók kimutatták (Róbert Stone szerző jelenlétében), hogy a gondolatok befolyásolják a szoba másik fe­ lében lévő emberi sejtek viselkedését. Az ilyen kísérletek azt támasztják alá, hogy te és a barátaid hosszabb, boldogabb és egészségesebb életet élhettek, ha irá­ nyítani tudjátok elméteket. Ez a könyv épp erre tanít meg. A Silva-féle Agykontroll módsze­ rét ma már hetvennél több országban, több millióan sajátították el. Ők már jobban kiaknázzák elméjük lehetőségeit, s nemcsak egészségük, hanem az irányított intuíció (megérzés), a nagyobb kreativitás (találékonyság), magasabb intelligenciahányados és a hatékonyabb problémamegoldás érdekében is. A könyvből elsa­ játíthatod ennek a módszernek azon részeit, melyekkel visszasze­ rezheted és megőrizheted egészségedet, és amelyekkel ugyanebben segítségére lehetsz családodnak és barátaidnak is. TESTEDET ELMÉD SZÁMÍTÓGÉPE IRÁNYÍTJA A Silva-féle módszer megmutatja, miként használhatod ki agyad kibernetikai, vagyis számítógépszerű lehetőségeit annak érdeké­ ben, hogy egészségesebb és eredményesebb légy. A könyv elol­ vasása után tudni fogod, miként előzheted meg, hogy elméd megbetegítsen. Megtanulsz védekezni a stressz, a feszültség el­ len. Megtudod, miként gyógyíthatsz, s hogyan segítheted elő, hogy orvosod segíthessen rajtad. Nagyon fiatalon megtanulunk megbetegedni. Valójában erre programoznak be minket az olyan közlések, mint pl.: „Ha vizes lesz a lábad, megfázol!" Agyunk idegsejtjei ezt instrukcióként, tel­ jesítendő utasításként fogadják. A közlés így önmagát beteljesítő jövendöléssé válik. Megfigyelünk másokat, ahogy beteggé válnak. Elképzeljük, hogy velünk is ugyanez történik. Ezt aggódásnak hívják. Az aggó­ dás maga is programozás. Az elménkben őrzött képek is teljesí­ tendő utasításként hatnak. Gondolataink és szavaink is programozó hatásúak. A negatív gondolatok és negatív érzéseket jelentő kifejezések negatív, vagy nem kívánatos programozást A tudományos közvéleménynek ez a fokozatos változása a 60as évek vége óta folyik, amikor is először álltam ki a „világ elé" a Silva-féle módszerrel. Ez a változás okot ad az ünneplésre. Az or­ vosi gondolkodásmódra jellemző merev, allopátiás* megköze­ lítés helyett ma már elfogadják, hogy a gondolati elképzelés tény­ leges és hasznos eredményeket produkálhat. Sportolók manapság úgy törnek nagyobb eredményekre és jobb állóképességre, hogy képszerűén jelenítik meg önmagukat, amint tökéletesen játszanak, vagy ideális iramban futnak. Ha az amatőr a golfpályán lopva a bal oldalt leselkedő, sáros területre, majd a jobb oldali sűrű erdőre pillant, máris pontatlan célzásra programozta be agyát. A profi csak a lyuknál elhelyezett zászlót nézi, s agyát így ideális ütésre programozza be. Az elménkben lévő képek rendkívüli hatást gyakorolnak testünk­ re. Pozitív képek kívánatos hatásokat, negatív képek nemkívána­ tos hatásokat váltanak ki. A huszadik század egyik legjelentősebb felfedezése, hogy el­ ménk megbetegíthet, de ugyanakkor meg is gyógyíthat minket. Egyre többen kezdik megérteni, hogy gondolatvilágunk megvál­ toztatásávaltestünk is változik. Ha tudod a mikéntjét, elméd segít­ ségével sugárzóan egészségesen élhetsz, szervezeted védeke­ zőrendszere, az immunrendszer teljes hatékonysággal fog mű­ ködni, és energiával töltődsz fel. Elméd segítségével gyorsan magszabadulhatsz kellemetlen egészségügyi problémáktól, pl. megfázástól, fejfájástól, makacs fájdalmaktól. Ha tudod a mikéntjét, elméddel segíthetsz orvosod­ nak is, hogy megszabadítson akár olyan súlyos betegségtől is, mint a rák. Sőt, elméd segítségével hasonló módon másnak is hasznára le­ hetsz - távolból, akár anélkül is, hogy az illető tudna róla. Hihetetlennek hangzik? Ezek tudományos tények! A tudomány manapság már elfogadja, hogy elménk szellemi erőtéren át kive­ títődhet máshová, és hatást gyakorolhat az anyagra. Nemrég egy texasi laboratóriumban, vizsgálati személyek akaratlagosan tud­ ták fokozni vagy csökkenteni egy másik ember bőrének elektro­ mos aktivitását, aki egy húsz méternél távolabb lévő másik * A hivatalos medicinában alkalmazott alapelv, mely a betegséget, tünetet helyezi a középpontba, s azt a kiváltó okkal ellentétes hatású tényezővel próbálja gátolni, megszüntetni. <2 13 Az 1. ábra ezt a négy szintet szemlélteti. Látható, hogy az alfa szint mélyebb rétegét alapszintnek nevezzük. Ez az alfa legalacso­ nyabb frekvenciaszintje, melyet a legtöbb Silva-féle technikában alkalmazunk. Este elalváskor és reggel ébredéskor ezen a termé­ szetes, kellemes, békés, ellazult állapoton áthaladva jutunk el az alvásba, illetve az ébrenlétbe. A könyv segítségével megtanulod, hogy miként maradj ezen a szinten, s hogyan használd azt önma­ gad és mások meggyógyítására, és önmagad újraprogramozására. Mi köze van az alfa szintnek az említett, előnyös egészségi ha­ tásokhoz? Biofeedback berendezéssel (biológiai visszajelző me­ chanizmus) dolgozó kutatók felfigyeltek arra, hogy alfa szinten jó dolgok történnek testünkkel. A stressznek kitett szervek és szerv­ rendszerek működése javul. A vérnyomás normalizálódik. A pul­ zus egyenletesebbé válik. A Texas állambeli Laredóban azt keresték a kutatók, miként lehet elménk lehetőségeit minél na­ gyobb mértékben kihasználni, s eközben azt figyelték meg, hogy alfa szinten a vizsgálati személyek korábban befolyásolhatatlan funkciókat is befolyásolni tudtak. A tudatalattinak vagy tudattalan­ nak tartott képességek tudatosabbá váltak. A szokások tudato­ sabb irányítás alá kerültek. Az automatikus testi működések is befolyásolhatóbbá váltak. Az emberi elme zsenialitását, melyet csak egy-egy villanásnyi felismerés kapcsán tapasztalunk meg, alfa szinten parancsra ki lehetett váltani, hogy így az rendkívül ere­ deti módon oldjon meg problémákat. A SILVA-FÉLE TRÉNING ÁTTEKINTÉSE Agyadat már számtalanszor beprogramoztad, hogy életed nagy részét önállóan intézze. Reggel felkelsz, felöltözöl, megkötöd a ci­ pőfűződet, vezeted a kocsidat - mindezt anélkül, hogy akár egy pillanatig is gondolkoznod kellene ezeken a műveleteken. Silva módszerével megtanulhatod, miként használd elmédet életed tu­ datosabb irányítására. Megtanulhatod, miként használd elmédet: * elalvásra, tetszés szerinti időpontban; * felébredésre, ébresztőóra nélkül, tetszés szerinti időpontban; * ébren maradásra álmosság esetén; * fejfájás elmulasztására; * problémák megoldási módjának megálmodására; * dohányzás abbahagyására; eredményeznek. A pozitív gondolatok és pozitív érzéseket jelen­ tő kifejezések pozitív, vagy kívánatos programozást eredményez­ nek A negatív programozás boldogtalanságot, sikertelenséget és betegséget szül. A pozitív programozás boldogságot, sikert és jó egészséget eredményez. Ha negatív gondolkodásra vagy beprogramozva, akkor negatív mintába ragadtál bele. Ha nem módosítod a programozást, sem­ mi sem változik. Ezért töltik meg kórházainkat olyanok, akik pedig egészségesek szeretnének lenni. Át kell programozniuk magukat. Programozásunktól eltérően viselkedni fárasztó küzdelem. Át­ menetileg megváltozhatsz, de végül visszatérsz beprogramozott viselkedésedhez. A változtatáshoz újra kell programozni magadat. Például megváltoztathatod étkezési szokásaidat, ha új étrendre térsz át. Azt mondjuk ilyenkor, hogy „diétázunk". Kevés ember tud azonban tartósan diétázni. Amint abbahagyják, és visszatérnek korábbi, beprogramozott étkezési szokásaikhoz, általában gyor­ san visszahízzák a leadott kilókat. Újra kell programozniuk étke­ zési szokásaikat. A betegséget okozó, negatív programozást új, pozitív programozással lehet kioltani. A SILVA-FÉLE MÓDSZER FORMULA TÍPUSÚ TECHNIKÁI Az egészség javítását célzó újraprogramozás Silva módszeré­ vel úgy történik, hogy egy alfa szintnek nevezett tudatszinten, vagy mentális állapotban, gondolati elképzelést alkalmazunk. Az alfa olyan szint, melynél az agyhullámok a normális, éber ál­ lapotnak megfelelő frekvenciának mintegy felére lassulnak le. Tel­ jesen ébren és éberen agyunk másodpercenként 14-21 energiaimpulzust bocsát ki. A kutatók ezt a normális ébrenléti ál­ lapotot béta szintnek nevezik. Amikor este ágyba bújsz és elalszol, agyad említett pulzálása lelassul. Ahogy az ágyban behunyt szemmel fekszel és ellazulsz, az elektroenkefalográf - az említett lüktetést kimutató gép - felére csökkent frekvenciát jelez. A 7-14 Hz közti frekvenciát a kutatók alfa szint­ nek nevezték el, ami az álmos ébrenlét ellazult szintje. Ahogy el­ alszol, agyhullámaid még jobban lelassulnak. Közepes mélységű alvás közben másodpercenként 4 és 7 közötti impulzus regiszt­ rálható, mely a théta szintnek felel meg. Az ennél ritkább pulzálás a delta frekvenciasáv, ami a legmélyebb alvás szintje. 14 15 kében tudatos irányítás alatt működhessen. A tréningnek ez a sza­ kasza lehetővé teszi, hogy a hallgatók képzeletükben képileg megjelenítsék saját testüket, zajló gyógyulási folyamatokat.kép­ zeljenek el, majd megtapasztalják a javulást. A tanfolyam utolsó óráiban a résztvevők egyértelmű bizonyosságot szereznek ké­ pességükről, miszerint „érzékelni" tudnak számukra ismeretlen embereket, fel tudják ismerni azok betegségeit és korrigálni is ké­ pesek testi elváltozásaikat. * fogyásra; * hosszú listák könnyű megjegyzésére; * eredményesebb tanulásra; * bonyolult problémák megoldására; * a test bármely részén jelentkező fájdalom elmulasztására; * tested elváltozásainak kijavítására; * mindkét agyféltekéd saját érdekedben történő bekapcsolásá­ ra; * kreatívabbá és fogékonyabbá válásra; * mások betegségeinek gyógyítására. Az úgynevezett formula típusú technikákkal ezt a tizenhat hasz­ not nyerheted. Formula alatt a következőt értem: - „Először tedd ezt, aztán azt, aztán amazt!" -, vagyis egyszerű gondolati lépése­ ket, legtöbbször alfa szinten. Nyolcmilliónál többen vettek már részt, mintegy hetven ország­ ban, minimálisan 32 órás Silva-féle Agykontroll-tanfolyamon. A tanfolyam során a résztvevők 10 órányi irányított relaxációban vesznek részt, hogy ennek eredményeként legyőzzék pl. a fáradt­ ságot, álmatlanságot vagy a feszüléses és migrénes típusú fejfá­ jást. A tréningnek ebben a kezdeti szakaszában tanulják meg, hogy miként jussanak el gyorsan és egyszerűen alfa szintre, majd miként használják azt testük vitalitásának és energiájának kontrol­ lálására, valamint problémáik feszültség és stressz nélküli megol­ dására. A tanfolyam következő szakaszában megtanulják, miként von­ ják jobban irányításuk alá a hagyományosan tudatalattinak, vagy tudatosan nem befolyásolhatónak tartott lelki és élettani működé­ seket. Technikákat sajátítanak el, melyek javítják a memóriát és a koncentrálóképességet, alkalmasak idült vagy hirtelen jelentkező fájdalmak elsősegély szintű ellátására, lehetővé teszik rossz, rög­ zült szokások elhagyását, valamint az elme eredményesebb hasz­ nálatát különféle problémák megoldására. A tréning harmadik és negyedik szakaszában egy sor képzelet­ gyakorlat révén viszonyítási pontokat építenek ki, melyek a szub­ jektív működés irányítását is lehetővé teszik. A bal agyfélteke a fizikai világ felé irányul, míg a jobb a nemfizikai - vagy mondhat­ nánk, szellemi - világ felé, mely kreatív. Ennek következtében az új viszonyítási pontok mintegy átitatják a jobb agyféltekét a bal agyfélteke előnyeivel, s így lehetővé teszik, hogy az a nagyobb tu­ datosság, fokozott kreativitás és az egészség befolyásolása érde- FIZIKAI T VILÁG LÁTVÁNY HANG SZAG IZ TAPINTÁS T BETA KULSO . TUDATOSSÁG SZINTJE LELKI ' NINCS IDŐ VILÁG ÉS TÉR Í-£D= ALFA T M BELSŐ S S A G <3C *3= • GYRCTMUS [MÁSODPERCENKÉNTI IMPULZUSSZÁM) ALAPSZINT jff THÉTA DELTA TUDATTALAN •"SEBÉSZETI, FOGÁSZATI, SZÜLÉSZETI, STB. ÁLTALÁNOS ÉRZESTELQÍTES SZINTJE © Copyright Jósé Silva. Mindm jog fenntartva. Laredo, Texas 78044. * E S P e érzékeken kívüti érzékelés 1. ÁBRA: AZ AGYMŰKÖDÉS NÉGY SZINTJE "6 17 ELSŐ RÉSZ A NEGYVEN, NAPONKÉNTI GYAKORLAT 1.GYAKORLAT A KULCSFONTOSSÁGÚ ELLAZULÁS 1975 áprilisában, a 34 éves M.B.-t egy philadephiai kórházban ~űtétre készítették elő. A megelőző két hónapban ugyanis foko:=:osan megbénultak karjai és lábai, s ennek okaként az orvosi . zsgálatok nyaki gerincvelő-daganatra derítettek fényt. Műtét után •ossz hírt kapott. Az idegsebészek nem tudták eltávolítani a rossz"dulatú tumort, mert az szorosan összefüggött a gerincvelővel. Egy-két évre számíthatott már csak az életből. Egy év múlva, műtétének első évfordulóján, vizsgálatra kellett ~iennie az idegsebészetre. Az orvos teljesen egészségesnek ta2ta. Nyoma se volt daganatnak. Ugyanaz az orvos, aki egy évvel orábban közölte M.B.-vel, hogy gyógyíthatatlan beteg, most azt ~ondta, hogy a műtét idején ezek szerint mégis tévedett. Mit tett M.B. ez alatt az egy év alatt? A Silva-féle módszert alkal­ mazta. HOGYAN HASZNÁLD EZT A KÖNYVET Egy 32 órás tanfolyamon megszerezhető ismeretanyagot könyvből nyilván csak 32 óránál hosszabb idő alatt lehet elsajátí­ tani. A többletidő részben az olvasáshoz, részben a gyakorláshoz kell. Ha gondosan követed az első részben leírt útmutatást, akkor így is megtapasztalhatod a tanfolyamon elérhető jótékony egész­ ségügyi hatást. Már holnap reggel nekikezdhetsz az új képessé­ gek elsajátításának. Hat hét alatt szinte mindent megtanulhatsz. Ennek érdekében minden reggel, ébredés után néhány percig gyakorolnod kell majd. Ilyenkor vagy ugyanis még a leglazább, s így a gyakorlás ekkor hozza a legtöbb eredményt. Gyakorlással még jobban ellazulsz, és eléred az alfa szintet. Maga az ellazulás is gyógyító hatású, így annak tested már az első perctől hasznát látja. Később, ahogy egyre gyorsabban és jobban el tudsz már lazul­ ni, képes leszel agyad programozására használni az alfa állapo­ tot - éppúgy, mintha egy számítógépet programoznál -, hogy megszüntethess kellemetlen tüneteket, vagy korrigálhass bármi­ lyen kóros testi folyamatot. Ha úgy gondolod, először olvasd végig a könyvet, de aztán térj vissza az elejére, és végezd el a negyven gyakorlatot, naponta egyet. Negyven nap után jelentős gyógyításra leszel képes maga­ don és másokon is. Tanfolyamon valamennyivel gyorsabban haladhatsz, mert ott ta­ pasztalt vezető segít ellazulni, és hangosan felolvassa a szövege­ ket, melyek lépésről lépésre mély relaxációba juttatnak. A könyvet használva, az olvasáshoz nyilván ki kell nyitni szemedet, ami vi­ szont akadályozza az ellazulást. Ennek ellenére el fogod tudni ér­ ni 40 napi, reggelenkénti gyakorlással a szükséges relaxációs mélységet. Akkor pedig nekikezdhetsz a pozitív programozásnak, ami segít legyőzni a betegségeket. Körülbelül 10 hónappal a műtét után hallott M.B. a Silva-féle -ódszerről, s ekkor elvégezte a tanfolyamot. A vizsgálat előtt ~ ndössze két hónapig gyakorolta az ott tanultakat. Naponta három alkalommal - felébredés után, ebéd után és ela.vás előtt - kb. 15 percig mélyen ellazult. Olyan relaxációs tech¬ " Kát alkalmazott, mely szerint először a fejét, majd nyakát, vállait r o , vagyis valamennyi testrészét ellazította, le, egészen a lába uj•a g. Ellazulás után képszerűén vetítette maga elé testét és a da­ ganatot. Elképzelte, hogy a tumor fokozatosan kisebbedik. Minden relaxációja során egyre kisebbnek és kisebbnek képzelte ei a daganatot. Képzeletében immunrendszerét - teste védekezőrendszerét, a fehérvérsejteket - is megjelenítette, ahogy azok ker­ getik, elcsípik és elpusztítják a daganatsejteket. Azt mondta önmagának, hogy teste minden alkalommal kiüríti ezeket az el­ pusztított daganatsejteket, amikor ő WC-re megy. Emellett pozitív --asításokat is adott magának: ellazult, meditatív állapotában újra és újra megismételte a „Minden nap és mindenhogyan, egyre joboan, jobban és jobban vagyok" mondatot. •8 19 Gyógyító erővel fegyverkezhetünk fel azáltal is, ha pozitív gon­ dolati képeket és magunkban elmondott szavakat alkalmazunk. A Silva-féle módszer egészségjavító hatása az ellazult állapot­ ban alkalmazott pozitív gondolati utasításokon alapszik. A mód­ szer könnyű és egyszerű, s gyakorlással egyre hatékonyabbá válik. Kezdőként is joggal számíthatsz csodára. Hited és elvárá­ sod „zöld utat" ad agysejtjeidnek, hogy testedet jobb állapotba hozzák. Eljött a döntés ideje. Akarod-e, hogy jobban ura legyél életed­ nek? Ha igen, akkor nemcsak egészséged fog javulni, hanem az 2 et minden más területén is előnyös változást tapasztalsz majd, "iert agysejtjeid, melyek vagy lebzseltek, vagy ellened dolgoztak, egyszerre csak életed jobbá tételén fognak fáradozni. Mivel nem tudod egyszerre olvasni a könyvet, s ugyanakkor reaxálni is, ezért a következő stratégiát javaslom: először olvasd el í teendőt, majd tedd le a könyvet, hunyd be szemed, és végezd e a gyakorlatot. íme az első instrukciósor: ' Helyezkedj el kényelmesen egy széken, s hunyd le szemed! 2 Vegyél mély lélegzetet, majd kilégzés közben lazítsd el testedet! 3 Lassan számolj visszafelé 100-tól 1-ig! •t Ábrándozz valami békés helyről, amit jól ismersz! 5 Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban 'ogom tartani testemet és elmémet! 5 Mondd magadnak gondolatban, hogy amikor 1 -tői számolva az 3-ös számhoz érve kinyitod szemedet, teljesen ébernek érzed -^ajd magad, s jobban, mint korábban! A 3-as számhoz érve is-ételd ezt meg! Szemed kinyitásakor újra erősítsd meg (Szemem -yitva van, teljesen ébren vagyok, és jobban érzem magamat, - nt korábban)! Olvasd el újra a tennivalót! Most pedig tedd le a könyvet, és vé­ gezd el agyakorlatot! Most megtapasztaltad a programozást. D rogramozási képességed gyakorlással egyre jobb lesz. Egyre gyorsabban és egyre mélyebben fogsz ellazulni. Képzeletbeli ké­ sed egyre valósághűbb lesz, elvárásod és hited egyre nagyobb esz, s így egyre nagyobb és egyre jobb eredményeket fogsz majd e^rni. Az egész úton végigvezetlek. A könyv végére érve tudsz majd segíteni magadon, hogy egészségesebb légy, s elméd energiájá• 2J. távolból, másokat is egészségesebbé programozhatsz. Amikor M.B. mesélni kezdett orvosának ezekről az elmegyakor­ latokról, az egyszerűen kiment a szobából. A dolog teljesen ide­ gen volt számára. Kevés orvos hajlandó elfogadni, hogy elménken keresztül képesek vagyunk megjavítani testünket. Az orvostudományi egyetemeken nem tanítják az ilyen kölcsönhatá­ sokat. Még nem. A könyvben idézett gyógyítási esetek többségében a Silva-féle Agykontroll hallgatók nevének csupán kezdőbetűit írjuk ki, hogy ne legyenek kitéve a környezetükben élő, szkeptikus emberek esetleges kellemetlenkedéseinek. Időnként mégis kapunk olyan leveleket is, melyek írója annyira lelkesen akarja megosztani sike­ rét másokkal, hogy feljogosít minket teljes neve közlésére. Sok esetben még tanúk aláírása és hitelesítés is szerepel a beszámo­ lókon. Ilyen esetben örömmel írom ki a teljes nevet. ELMÉD NAGYOBB RÉSZÉNEK AKTIVÁLÁSA Rájöttél már, hogy a Silva-féle módszer kulcsa a relaxáció, az el­ lazulás. Az itt tanított relaxáció azonban nem passzív. Megtanulsz aktívan relaxálni. Az ellazítás és az ellazult állapot használata is ak­ tív folyamat. Amikor elménket ellazulásra és pozitív képek megal­ kotására használjuk, akkor agyunk kreatív funkcióját aktiváljuk - a jobb agyféltekének egy olyan funkcióját, melyet gondolkodásunk során ritkán veszünk teljes mértékben igénybe. Egyszerűbben fogalmazva: a Silva-féle módszer révén tudato­ san irányíthatjuk elménk mélyebb szintjeit. Lehetővé válik, hogy viszonylag alacsony frekvenciájú agyhullámú (alfa) állapot segít­ ségével megnöveljük tudatosságunk körét és problémamegoldó képességünket. Legkönnyebben egészségügyi gondjainkat old­ hatjuk meg, mert azok forrásaira közvetlenül hathatunk. VISELKEDÉSÜNK PROGRAMOZÁSA SZAVAKKAL ÉS KÉ­ PEKKEL Testünk fel van készítve az öngyógyításra. Azzal akadályozzuk meg ezt a természetes folyamatot, hogy aggódással és feszült­ séggel, stresszel reagálunk az eseményekre. Ezt az akadályt úgy számolhatjuk fel, hogy a külvilág eseményeire nyugodtan reagá­ lunk. 20 2.GYAKORLAT TESTED IRÁNYÍTÁSA ELMÉD IRÁNYÍTÁSÁN KERESZTÜL 1. Helyezkedj el kényelmesen egy széken, s hunyd le szemed! 2. Vegyél mély lélegzetet, majd kilégzés közben lazítsd el testedet! 3. Lassan számolj visszafelé 100-tól 1-ig! 4. Ábrándozz valami békés helyről, amit jól ismersz! 5. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet! 6. Mondd magadnak gondolatban, hogy amikor 1 -tői számolva az 5-ös számhoz érve kinyitod szemedet, teljesen ébernek érzed majd magad, s jobban, mint korábban! A 3-as számhoz érve is­ mételd ezt meg! Szemed kinyitásakor újra erősítsd meg (Szemem nyitva van, teljesen ébren vagyok, és jobban érzem magamat, mint korábban)! Tested irányításához irányítani kell elmédet. Az elme irányításá­ hoz irányítanod kell az alfa szintet. Az alfa szint irányításához irá­ nyítanod kell ellazult állapotodat. A kiindulópont a relaxáció irányítása. Hadd meséljem el az ame­ rikai haditengerészetnél szolgáló M.R. hadnagy történetét: - Nyolcéves repülős karrierem a haditengerészetnél nemrég ko­ moly veszélybe került. Egy gyógyszer allergiás reakciót okozott nálam, s ennek kapcsán rövid ideig ritmuszavarom támadt. A hadsereg brooke-i orvosi központjában kivizsgáltak, s kide­ rült, hogy egyik szívbillentyűm beteg, úgynevezett mitrális prolapszusom van. Ez olyan veleszületett szívrendellenesség, amit csak speciális műszerrel lehet kimutatni. A katonai szabályzat nem te­ szi lehetővé, hogy ilyen elváltozással bárki pilótaként szolgáljon. Két másik konzultáns is megerősítette a vizsgálat eredményét. Ügyem vesztésre állt. Három hét múlva újabb orvosi vizsgálatra kellett még jelentkeznem a haditengerészet repülő- és űrhajós központjában. A Silva-féle technikákat ugyan nem gyakoroltam rendszeresen, de arra még emlékeztem, hogy segítségükkel korrigálni lehet a kó­ ros elváltozásokat. Gyakran merültem alfa szintre, és lelki szeme­ im elé egy tökéletes, hibátlan szívet képzeltem. Emellett azt ismételgettem magamban újra és újra, hogy szívem most már hi­ bátlan. Addig gondoltam erre, éjjel és nappal, míg végül tényleg elhittem. 21 Három hét múlva három orvos is megvizsgált a haditengerészet­ nél. Nem találták a mitrális prolapszust! A 33 éve fennálló, vele­ született elváltozás eltűnt. Valamennyi diagnosztikus műszer és vizsgálat makkegészséges szívet jelzett. Újra repülhettem. Ma már szilárdan hiszek abban, hogy megvan bennünk a ké­ pesség életünk jobbá tételére. M.R. relaxált és hibátlannak képzelte el szívét. Amit az elme kép­ szerűén megjelenít, azt meg is valósítja, - ha... Ez egy nagy ha. Amit az elme képszerűén elképzel, azt meg is valósítja, ha alfa frekvencián van. Agyunk másfél kilós, kopo­ nyánkbazártszerv. Elménk határtalan terjedelmű, de agyunk függ­ vénye. Agyunk az alfa szinten - különösen a jobb agyfélteke, tehát a gondolat, érzés és érzelem birodalma - szolgál minket igazán. M.R. akkor képzelte el egészséges szívét és beszélt önmagához, mikor agya ezen a frekvencián működött. A szubjektív vagy alfa szinten a gondolati képek és szavakba foglalt instrukciók jelentik azokat a mechanizmusokat, melyek révén fizikai változást hozha­ tunk létre. Ezen mechanizmusok alkalmazását nevezzük progra­ mozásnak. M.R. alfa szinten képzelte el szívét tökéletesnek, s ezzel arra programozta be elméjének számítógépét, hogy azt tö­ kéletessétegye. Elménk vezérli agyunkat, agyunk pedig testünket vezérli. így a test engedelmeskedett. A kulcs az alfa, mely eltávolít az objektív birodalomtól, a fizikai világtól s a szubjektív világba, az oki vagy kreatív birodalomba jut­ tat, abba a birodalomba, mely a fizikai világ forrása. Ezen a szin­ ten időzve átjár az a boldog érzés, hogy önmagádban, egyedül vagy. Tudatában vagy a külvilág körülötted zajló eseményeinek, mégsem veszel abban aktívan részt. Testi és lelki nyugalom tölt el. „ÉREZNI" AZ ALFA SZINTET Minden, naponta végzett gyakorlattal egyre mélyebbre jutsz, egyre közelebb az alfához. Elérve aztán alfát, a naponkénti gya­ korlás annak mélyebb szintjeire juttat. Ugyanakkor meg is akadá­ lyozza, hogy túl mélyre merülj (alvásba), és képessé tesz arra, hogy elmédet magad és mások tökéletesen egészségessé téte­ lére használhasd, amíg alfában maradsz. 22 Barbara Brown, neves biofeedback* kutató, be tudott tanítani embereket alfa szintjük befolyásolására azzal, hogy az alfát kelle­ mes érzésekkel kapcsolta össze. E könyv társszerzője Silva-oktató Hawaii-on, s az alfa megma­ gyarázására az aloha hawaii szót használja. Az aloha egységet, kerek egészt jelent, melyet magyarázata szerint a szó középső be­ tűje, az ..o" szimbolizál. Tegyünk fogantyút az egységre, s máris eljutottunk az alfához. Ezt úgy demonstrálja, hogy a táblán függő­ leges vonalat húz az aloha szó o betűjéhez, s így abból p betű az aloha szóból pedig alpha lesz. Alfában lenni valóban gyönyörű érzés. Ennek oka talán az, hogy ilyenkor eltávolodunk a fizikai világtól a belső világ felé - egy lé­ péssel közelebb jutunk a mennyhez. Alfába jutva nem hallasz harangszót, sem szirének énekét, vagy hangot, mely jelentené, hogy megérkeztél alfába. Egyszerűen csak jól érzed magad. POZITÍV HOZZÁÁLLÁS Tömören fogalmazva: a Silva-féle módszer tudatosságra szok­ tat alacsony agyfrekvencián, speciális előnyök érdekében. A tu­ datosságnak ez a befolyásolása lehetővé teszi a gyakorló számára, hogy javítsa produktivitását és problémamegoldó ké­ pességét. De tegyük fel, úgy állsz hozzá ehhez a tréninghez, hogy „más­ nak talán sikerül, de nekem biztos nem fog menni''. Ez a hozzáál­ lás is programozó hatású. Ha megtartod, akkor arra programozod agysejtjeidet, hogy álljanak ellen a gyakorlatoknak, és tartsák fenn a jelenlegi állapotot. Vagy tegyük fel, a gyakorlatsor befejezése után úgy gondolod, hogy a te speciális egészségi problémádon úgysem segít a mód­ szer. A sikertelenség ilyen elvárása is programozásként hat, és kö­ zömbösíti a gyakorlatok során elért eredményeidet, hogy beteg maradhass. Vágyból, hinni tudásból és elvárásból áll össze a hit, ami a programok megvalósítását lehetővé tevő kapocs elménk és agyunk között. Agyunk az objektív és a szubjektív birodalomban is működik. 23 Vegyünk például egy ragyogó képességű egyetemistát, akinek apja azt akarja, hogy fia ügyvéd legyen. A fiú ugyan nem akar ügy­ véd lenni, de apjának remekül menő ügyvédi irodája van, s nagy Köztiszteletnek örvend. Apja biztatására így a fiú mégis ügyvéd iesz. Ugyanolyan jól megy majd neki, mint apjának? Nem, mert iem teljes odaadással dolgozik. Ez a felemásság pedig kihat egész pályájára, s csak középszerű ügyvéddé válik. Hasonlítsuk össze a fiú vágyát apja fiatalkori ösztönzésével. Az aoa égett a vágytól, hogy sikeres ügyvéddé válhasson. Minden anyagi és egyéb nehézséggel szembeszállt, s végül sikerült neki. Az objektív és a szubjektív világban is a vágy, a hit és az elvárás •eremti meg a siker lehetőségét. Carl Simonton doktor új betegeinek megmutatja a korábbi bete­ geinek a kezelés előtti és utáni felvételeit. „Ezen a képen látja a rá­ kot; ezen már nem." Nem dicsekedni akar ezzel, és nem is rnreklámról van szó. A beteg negatív elvárását és hitét ("Halálra:éít vagyok.") próbálja így pozitív elvárássá és hitté átfordítani ("Én s meggyógyulhatok!"). Ezeket a képeket általában egyszerre :óbb betegnek vetíti ki, diáról. Ahhoz is ragaszkodik, hogy a csaad a hozzátartozók is lássák a képeket. Meg akarja változtani a paládnak a beteg életkilátásaival kapcsolatos elvárását és hitét, "ogy kommunikációjukban azt közvetítsék a páciensnek, s így pozirv módon programozzák őt újra. A hit kapcsolja be a lelki számítógépet, jelzi, hogy „programo­ zás indul". A hit arra is képessé tesz, hogy lelkesen vetítsünk magunk elé r-gy végeredményt, s a lelkesedés megnöveli a számítógépet mű«ódtető energiát. Agyunk ezt követően feldolgozza a hívő elmétől • apott információt. Elemző részlege zöld utat ad: - Sikerülni fog! ezt közli. Mikor a világon a második műszívet kapott beteg műtéte után -•ahány nappal már felült ágyában, az orvosok ujjongtak. Az As­ sociated Press idézte egyikük szavait: „A pozitív lelki hozzáállás •endkívül jelentős és rendkívül nagy súlyú tényező a felépülés szempontjából". A MEGERŐSÍTÉS FOLYAMATA Az irányító az elme. Előnyünk származik hát elménk irányításá­ ról, mert így elvárásunk és hitünk segítségével sikert érhetünk el. * biológiai visszajelző mechanizmus 24 25 ébren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem maga­ mat, jobban, mint korábban. És ez így van. NYOLC LÉPÉS, AMI VALÓJÁBAN CSAK HÁROM Vedd végig az alábbi nyolc lépés magyarázatát, hogy megértsd céljukat, s közben hozzászokj sorrendjükhöz is: 1. Elménk nem tud mélyen ellazulni, ha testünk nem laza. Oko­ sabb előbb WC-re menni, hogy aztán tested teljes kényelemben lehessen. Emellett lehet, hogy az első ébredéskor még nem vagy teljesen fenn. Biztosan teljesen felébredsz, ha kimész a WC-re. Ar­ ra az esetre, ha mégsem lennél elég éber ahhoz, hogy ébren ma­ radj, állítsd ébresztőórádat 15 perccel későbbre, nehogy lekéss dolgaidról. 2. Ahogy már elmondtam, a szemgolyó kb. 20 fokkal történő fel­ felé fordítása agyunkban alfa ritmust vált ki, s egyúttal fokozza a jobb agyfélteke aktivitását. Később ilyen szemállással alkotunk majd képzeletbeli képeket. Szemünknek ez a minimális felfelé for­ dítása egyszerű módon segíti elő az alfába jutást. 3. A visszaszámlálás lazító, az előreszámolás aktiváló hatású. Az 1,2,3 olyan, mint a „Felkészülni, vigyázz, rajt!". A 3-tól 1-ig való visszaszámlálás lecsendesít; sehova se visz, csupán önmagadon belül mélyebbre. 4. Ha ellazult állapotban valamilyennek elképzeled magad, akkor az valóra válik. Azok a hipochonderek (képzelt betegek), akik el­ lazulnak és úgy betegnek képzelik el magukat, sokszor akaratla­ nul is létrehozzák a testi tüneteket. Te ennek ellenkezőjét fogod tenni. Lelki szemeid előtt egy áhított állapot képét jeleníted meg fiatalnak, egészségesnek és vonzónak látod magad. 5. Az ellazult állapotban, gondolatban elismételt szavak jelentése megvalósul. Elménket erre programozzák be a képek és szavak. 6.,7.,8. Ez a három utolsó lépés egyszerűen a gyakorlatot befeje­ ző 5-ig számolást tartalmazza. Az előreszámolás aktivál. Mind­ emellett hasznos magadnak ekkor is „utasításokat" adni, hogy 5-höz érve valóban élénk legyél. Erre a számolás megkezdése e¬ lőtt, menetközben, és a végén, tehát 5-höz érve, szemed kinyitá­ sakor is szükség van. Holnap reggel, mikor felébredsz és nekikészülsz a gyakorlatnak, rájössz majd, hogy a nyolc lépés valójában mindössze három: 20 fokban felfelé fordított szemgolyókkal: 1. Holnap reggel felébredve, szükség esetén menj ki WC-re! Utá­ na bújj vissza az ágyba! Állítsd be ébresztőórádat 15 perccel ké­ sőbbre! 2. Hunyd be szemed, és lecsukott szemhéjad alatt nézzél kissé felfelé (kb.20 fokos szögben)! Elemeztem a vizualizálás (képalkotás) folyamatát, s kikísérletez­ tem annak legjobb módját. Emlékszel hogy néznek fel emberek, amint épp valami kérdésre próbálnak feleletet találni? Mintha a vá­ lasz a mennyezetre vagy az égre lenne írva. Megfigyelésem szerint ily módon felfelé tekintve agyunk alfa rit­ musú hullámokat produkál. Ha pedig felfelé nézünk és egyúttal nem fókuszáljuk tekintetünket konkrét tárgyra, tehát csak révete­ gen nézünk, akkor szintén nagyobb mértékű jobb agyfél aktivitást váltunk ki. A KÉPZELETBELI KÉPERNYŐ Az agykontroll szempontjából legelőnyösebb, ha szemünk a ho­ rizontnál kb. 20 fokkal magasabbra néz. Ezt a területet nevezem képzeletbeli képernyőnek. A képzeletbeli képernyő alfa szinten történő használata fontos eszköz egészségünk javításában. Mindezt szem előtt tartva, folytathatod az előbb elkezdett gya­ korlatot: 3 Számolj lassan, gondolatban - hangtalanul - 100-tól 1-ig! Két szám között kb. egy másodperc szünetet tarts! 4 Amikor elérsz az 1-es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! 5 Gondolatban mondd magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet! 6 Majd mondd magadnak gondolatban: - Számolni fogok 1-től 5tg. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és telje­ sen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint koráb­ ban. 7. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ős számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom érezni magamat, jobban, mint korábban. 8 Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra erősítsd meg: - Szemem nyitva van, teljesen 26 27 50-re, majd 25-re, majd 10-re, végül 5-re! Egyéb változók hozzá­ adása bizonytalanná tenné a viszonyítási pontot, s így az ered­ ményt is. Milyen eredményekre számíthatsz 40 nap múltával? Képes le­ szel arra, hogy ülve, szemeidet kissé felfelé fordítva, visszaszámolj 5-től 1 -ig, és eközben * több energiát, * több lelkesedést, * eredményes napot, * jobb egészséget és * optimizmust programozz be magadnak. 1. Visszaszámolsz 100-tól 1-ig. 2. Egészségesnek képzeled el magad és kijelented, hogy egész­ séges vagy. 3. Elszámolsz 1-től 5-ig, kijelented, hogy egészséges és teljesen éber vagy. NEGYVEN NAP, AMI MEGVÁLTOZTATHATJA ÉLETED Most már tudod, mit tegyél holnap reggel. De mi legyen azután? íme: * Számolj visszafelé 100-tól 1-ig tíz reggelen keresztül! * Ezután számolj visszafelé 50-től 1-ig tíz reggelen keresztül! * Ezután számolj visszafelé 25-től 1-ig tíz reggelen keresztül! * Ezután számolj visszafelé 10-től 1-ig tíz reggelen keresztül! A 40, reggeli visszaszámlálós, relaxációs gyakorlat után elég lesz 5-tól 1-ig visszaszámolni, hogy egészséged érdekében el­ kezdhesd használni alfa szintedet. Az utóbbi mikéntjéről a következő oldalakon olvashatsz. A gya­ korlatok időszakában is folytasd az olvasást, mert már 40 napnál korábban is hasznát láthatod az ügynek: * Megváltoztathatod reggeli képedet, hogy segíts valamilyen egészségügyi problémádon. * Segíthetsz másokon. * Jobban megértheted, hogy mit tehet elméd problémáid meg­ oldása, és egyéb természetű életcéljaid elérése érdekében. * Felépítheted hitedet és elvárásodat, s ezeken keresztül növelrteted egészségmegőrző képességedet. Ha végigcsinálod ezt az egyszerű gyakorlatsort 40 reggelen ke­ resztül, akkor megtanulod alfa szinten irányítani elmédet. Szinte gyerekesnek tűnik, hogy ott feküdj, és magadban vissza­ számolj. Ilyenkor azonban mindig egy-egy olyan viszonyítási pontra teszel szert, ami segítséget jelent a következő alkalommal. Egyre mélyebbre merülsz, egyre jobban lelassulnak, és egyre in­ kább befolyásod alá kerülnek agyhullámaid. A „befolyásod alá ke­ rülnek" azt jelenti, hogy: (1) céltudatosan teszed, és (2) nem alszol el. Ez a kontroll tehát alfába juttat és ott tart, mélyebbre nem me­ rülsz. Célszerű ugyanúgy végezni reggelente a gyakorlatokat: ugyan­ azokat a lépéseket, ugyanott és ugyanakkor tedd! Egyedül a visszaszámlálás kiindulópontja változzon, tíz naponként 100-ról 28 29 hogy meg lehet oldani a vesekövességet, ha képzeletedben ujja­ iddal összemorzsolod a követ, s ezután reggel kivizeled a törme­ léket; hogy az ízületi bántalom okozta duzzanatot meg tudod szüntetni úgy, hogy képzeletben port szívsz ki a bütyökből. Sza­ vaim azonban most még valószínűleg nem igazán hatnának rád. Ami hat, az az első kézből származó tapasztalat. Hadd mutassam be hát a floridai Tag Powellt! Saját maga mondja el gyógyulása történetét. Azóta egyébként a Silva-féle módszer egyik legsikere­ sebb oktatójává vált. TAG POWELL TÖRTÉNETE A csontvelőgyulladást 14 éves koromban kaptam. Ez nem csont­ rák, de bizonyos szempontból hasonlít rá. Esetemben a betegség térdem táján pusztított. Eredete bizonytalan: talán műtéti fertőzés következménye volt, talán másé. Teletömtek antibiotikumokkal, de nem segített. Szerencsés esetben az antibiotikum elmulasztja a betegséget. Körülbelül 3 évenként újra és újra meg kellett operálni. Az orvo­ sok feltárták a beteg részt, kivágták a fertőzött szöveteket, kikapar­ ták a csontot, majd összefoltoztak. Két, maximum három évig tűr­ hetően voltam ezután, de aztán megint csak műtétre volt szükség. Rádiumkezeléssel is kísérleteztek, a baktériumok elpusztítása cél­ jából rádiumot helyeztek csontomba. Mindössze két évig tartott a hatás. Később mást próbáltak: a lábamból nyert baktériumokat rá­ diummal sugarazták be, majd fél éven keresztül, heti két alkalom­ mal visszaadagolták a lábamba. Nem sikerült. Az összes létező kezelést végigzongorázták. Ekkortájt végeztem el egy Silva-féle tanfolyamot. Körülbelül hat hónappal a Silva-féle tanfolyam elvégzése után térdem kezdett megdagadni. Akkorára nőtt, mint egy léggömb, s végül mankózásra kényszerültem. A fájdalom leküzdésére hasz­ náltam ugyan a Silva-féle fájdalomkontroll technikákat, ekkorára dagadt testrésszel közlekedve azonban szinte óhatatlanul nekineki ütöttem térdemet valaminek (ráadásul abban az időben szűk helyen is dolgoztam), s ilyenkor mindig iszonyú erős fájdalom nyi­ lallt belém. Elmentem a helyi orvoshoz, aki a Floridai Orvosi Egyetem Köz­ ponti Klinikájára küldött, Gainesville-be. Ott egy műtét során kivág­ ták volna egész térdízületemet, hogy azt 72 órára hőkezelésnek 3.GYAK0RLAT KEZDESZ SEGÍTENI MAGADON 1. Hunyd le szemed, majd behunyt szemmel nézzél kissé felfelé kb. 20 fokos szögben! 2. Lassan számolj visszafelé 100-tól 1-ig hangtalanul, vagyis gon­ dolatban! A számok között tarts kb. egy másodperces szünete­ ket! 3 Amikor elérsz az 1-es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet! 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, "•unt korábban. 6 Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7 Számolj tovább 5-ig. Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb¬ r en vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, .tobban, mint korábban. És ez így van. Jó reggelt! Csodálatosan lazának érezted magad az 1-es szám­ hoz érve? Mostantól reggelenként gyakorolva, egyre lazábbnak érzed majd magad. Az egész folyamat egyre megszokottabbá válik. Egyre kellemesebbnek érzed majd. A kellemes érzés az ellazulás kulcsa. Minél többet gyakorolod a reggeli ellazulást, az fokozatosan an­ nál automatikusabbá válik. Tíz reggel után már az 50-től 1 -ig szá­ molás is kiváltja ugyanazt a jótékony hatást, mint most a 100-tól 1 -ig számolás. Harminc további reggel után már „profi relaxáló" leszel, irányítani tudod majd elméd alfa szintjét, melyen a képi megjelenítés teremtő hatású. Elsorolhatnám most mindazt a hatást, ami a Silva-féle módszer­ rel, az egészségestesti állapot elképzelése révén, elérhető - hogy el lehet tüntetni foltot a tüdőről, és meg lehet szüntetni a köhögést; 30 tegyék ki, majd 30 napig fagyasszák, s ezután visszaoperálják. -Talán ez beválik - mondta az orvos. Talán. Nem csoda, hogy ilyen óvatos biztatás után valahogy nem igazán vonzott a terv. A java­ sort eljárást általában csak végső esetben alkalmazzák, jobbára már csak szinte menthetetlen végtag esetén. Jobb híján valami antibiotikumot és gondolkodási időt kértem az orvostól. Hazamentem. Tanácstalanul feküdtem ágyamon. Térdem nagy­ jából röplabda méretűre dagadt. Nadrágom szárát nem is tudtam már ráhúzni. Egyik este, ágyamon heverve, elgondolkoztam: Hiszek-e igazán a Silva-féle módszerben? Ha igen, akkor meg kéne próbálnom. Ez 1978 elején történt, mintegy hat hónappal a tanfolyam után. Szintemre mentem. Arra emlékeztem, hogy a csontvelőgyulla­ dás ellen a fehérvérsejtek harcolnak. Emlékeztem a tanfolyamon tanult vizualizálásra, s képzeletben harcba hívtam különböző test­ részeim fehérvérsejtjeit. Lábujjaimmal kezdtem, s gondolatban térdemhez irányítottam valamennyit. Hadsereget toboroztam, s el­ képzeltem, ahogy megjelennek a „csatamezőn". Felsorakoztattam a sereget a jobb csípőnél, majd képzeletem­ ben fehér lovakra ültettem a fehér pajzzsal és széles, hatalmas, fe~ér kardokkal felfegyverzett katonákat. A harcrakész csapatot vé­ gű1 gondolatban „Rohamra!" vezénykiáltással megindítottam. Képzeletemben újabb és újabb hullámban támadtak katonáim a harcmezőn a rossz sejtekre. A rossz sejteket sovány, sötét színű, vékony kardú, kis pajzsú, gyengécske seregnek festette le képze­ letem. Újabb és újabb hullámokban vezényeltem harcba katonáimat, és igazán beleéltem magam a csatába. Idővel az az érzésem tá­ madt, hogy nem győzünk, épp csak tartjuk állásainkat. Elgondol­ koztam: mit is tesz az orvos? Kikaparja a csontot. Lézersugarat vetettem hát be, akár a Csillagok háborújában. Azt programoztam be. hogy a lézersugár csak a baktériumokat pusztítsa el, a fehér­ vérsejteket ne bántsa. Ráirányítottam a sugarat a fertőzött terület­ re. Annyira átéltem az egészet, hogy a lézersugár bevetésekor fájaalomra számítottam. Fájdalmat nem, mindössze egy kis meleg­ séget éreztem. A sugarat körbeforgatva ugyanúgy kivájtam a be­ teg szöveteket a térdnél, ahogy az orvos tette volna a csontkaparóval. Ezután kivontam a harcból a lézert. Annyira kimerített erőfe- 31 szítésem és a régóta tartó fájdalom, hogy gyorsan álomba zuhan­ tam. Reggelre kelve kb. golflabda nagyságú gennygyülem jelent meg a beteg területnél. Délfelé kifakadt. Térdem állapota folyamatosan javult. Azóta egyszer sem volt gondom térdemmel. A Silva-féle pszichikus-gondolati - vagy minek is nevezzem - mű­ tét utáni nyáron egy társasággal elmentem röplabdázni, életemoen először. Ha korábban röplabdázni próbáltam volna, biztosan <órházban kötök ki. Egész nap játszottam. Otthon este fájt a lábam. Fájt a térdem. Ez azonban örömteli érzés volt, mert ezúttal izmaim fájtak. Tizen­ négy éves korom óta ugyanis nem sokat használtam azokat az iz­ mokat. A javulás folytatódott, egyre jobb és jobb lett állapotom. Ma már törökülésben is tudok ülni. Vettem egy kis, piros sportkocsit, mert már nem volt gond a kocsiba való ki- és bemászás. A gyógyulás­ ul véglegesen tavaly, Egyiptomban bizonyosodtam meg. Föl-le másztam a nagy piramison, amire korábban garantáltan képtelen ettem volna. Estére teljesen kidöglöttem, de másnapra már kutyaoajom se volt. A programozás kb. 30-45 percig tartott. Vágyam, hitem és elvá-ásom erős volt, hisz majdnem élet-halál helyzettel kellett szemoenéznem a tervezett térdfagyasztással meg az egésszel kapcso­ latban. Nem térhettem ki előle. Úgy hiszem, azért végeztem egy menetben az egész gyógyítást, mert úgy éreztem, hogy feltétlenül meg kell tennem. Nem az volt, nogy „megpróbálom". Egyszerűen meg kellett tennem. Nem az volt, hogy „reménykedem, hátha": lábam egy részét vágták volna ki, ha kudarcot vallok. Az ilyen vágy, az élet vagy halál helyzet szinte bármihez elegen­ dő energiát ad. Ha megtalálod a módját, hogy ilyenfajta vágyat gerjessz magadban, akkor eléred céljaidat. Tudom, mert megtasasztaltam. Vágyam, az alfa szinten alkalmazott Silva-féle techni­ kával, meghozta az eredményt. AGYUNK FREKVENCIÁJÁNAK LECSÖKKENTÉSE Amit Tag Powell tett önmagával, azt a Silva-féle módszerrel so¬ Kan naponta megteszik. Minél hatékonyabbá válnak reggeli lazító 32 gyakorlataid, annál jobban fogod tudni kezelni magad és mások egészségügyi problémáit. Agyunk gyógyító szerv. Agyunk működteti testünket. Túl sok­ szor használjuk tudattalanul megbetegítésre. A mindennapos szó­ csaták és komoly krízishelyzetek között mindenféle, megbetegítő hatású lelki stressznek vagyunk kitéve. Az, hogy nem tudjuk még, milyen stresszhelyzet milyen kelle­ metlen tünetet okoz, még nem jelenti azt, hogy ne tudnánk közöm­ bösíteni a tünetet. Tag Powell sem tudta fiatal korban kialakult térd­ betegségének pontos okát. Mégis meg tudta azt gyógyítani elmé­ jével. Tovább gyakorolva fokozatosan automatikus reflexet építesz ki magadban. Ha stressz ér, akkor attól elszigetelődsz, hozzáállásod rugalmasabbá válik, s a feszütség egyre kevésbé visel meg. Kép­ zeletedet használva megszüntetheted a betegség eredeti tünete­ it, emellett azonban valószínűleg más kellemetlen állapot is elmú­ lik. A LELKI KÉPALKOTÁS: TALÁN LEGJELENTŐSEBB ADOTTSÁGUNK X. azt a képet alakította ki magáról, hogy ő egy gyenge, könynyen megbetegedő ember. Retteg a környezetében felbukkanó baktériumoktól és vírusoktól. Elképzeli, ahogy ilyen vagy olyan be­ tegség utoléri. Borzasztóan fél az öregségtől. Y azt a képet alakította ki magáról, hogy erős és egészséges. Ahelyett, hogy fejében betegségképeket hordana, örökifjúnak, ak­ tívnak és vonzónak látja önmagát. Y élete várhatóan énképének megfelelően alakul, s kettejük kö­ zül neki van nagyobb esélye jó egészségre. X., a hipochonder is várhatóan énképének megfelelően él majd, és oly módon támad­ ja meg saját testét, hogy nagyon is valóságos kellemetlenségek­ hez és betegségekhez juthat. Elménk képzelőtehetsége teremtő hatású. Nincs olyan ember­ alkotta dolog, ami ne gondolati képpel kezdődött volna. A gyö­ nyörű rózsakertet nyilván előre elképzelte a kertész. A festményt előbb elképzelte a festő. A szék is, melyen éppen pihensz, először a tervező agyában öltött képet, s csak aztán gyártották le. Kérdezd meg magadtól, vajon kinek a fejében született meg a rajtad lévő ruha formájának és mintájának képe! Vagy lakásod ki- 33 -«k a fejében született meg, mielőtt a tervrajz és a munka mene­ te papírra került volna? Valaki elképzelte ezeket, különben nem lé­ teznének. A képzelőtehetség az emberiség teremtő ereje. Ben­ sőnkből fakad. Nikola Tesla, a század elején élt, korát messze megelőző, ame-kai feltaláló képes volt elektromos találmányai képét gondolat­ ban megjeleníteni. Két hónapnál rövidebb idő alatt megvalósított oármilyen nevéhez fűződő motort vagy rendszermódosítást, mijtán azokat képzeletében megalkotta. „A kigondolt berendezés minden alkatrésze - írja - legapróbb részletéig tökéletesen valósá­ gos és kézzelfogható volt képzeletemben." Tag Powell képzeletbeli képe a fehérvérsejtek hadseregéről is eopolyan valóságos és kézzelfogható volt, mint Tesla képei. Az elképzelt lézer bekapcsolásakor még fájdalomra is számított. A siker képletének fontos eleme, hogy az elképzelt dolgot való­ ságként kezeld. Amikor reggeli gyakorlatodban az 1 -es számhoz érve energikusnak és makkegészségesnek látod magad, akkor valójában megteremted az elképzelteket. Legyél tisztában azzal, hogy a magadról alkotott kép igazi való­ dat ábrázolja! Az a nem egészen egészséges állapot, amit talán most átélsz, már abnormális állapot. Ennek ellenszere, hogy vágyj valódi énedre, elhidd, hogy valódi énedet állítod helyre a gyakorat során, és elvárd, hogy sikerül is a változtatás, hogy sikerül ma­ gadat valódi éneddé változtatni. Szükség van-e a vizualizálás előtt rajzolásra, ábrázolásra? Egyáltalán nem. Éppenséggel fordítva: kép vagy vázlat elkészíté­ séhez előbb képzeletedben kell megalkotni a képet. Tesla beszá­ molt arról, hogy szerencsére rendkívül könnyen ment neki a vizu­ alizálás. Se modellre, se rajzra, se kísérletekre nem volt szüksége, "alálmányait teljesen valóságos tárgyként látta lelki szemeivel. Valamennyiünkben kiaknázatlan kreativitástartalék rejlik. A kiak­ názás eszköze agyhullámaink lelassítása. Agyhullámaid lelassítá­ sával aktiválod jobb agyféltekédet. A jelek szerint jobb agyfélte­ kénk révén kapcsolódunk a teremtő birodalomhoz, mert azzal te­ remtjük meg vágyunk képét, s így azt létre is hozzuk. 35 4.GYAK0RLAT EGY KIS MEGELŐZÉS 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 100-tól 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! 3 Amikor elérsz az 1-es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! 4 Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet! 5. Mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1-tól 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint ko­ rábban. 6 Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5os számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7 Számolj tovább 5-ig. Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. Máris egy gondolati képet használsz reggeli gyakorlatodban: egészségesnek látod magad. Ha a későbbiekben valamilyen egészségügyi problémád támad, akkor Tag Powellhez hasonló­ an, vizuálisan, te is a probléma megoldására vezérelheted terem­ tő energiádat. Egyúttal azonban fontos, hogy tökéletesítsd relaxációs képes­ ségedet, hogy bármikor alfába kerülhess, amikor képet őrzöl el­ médben. Már maga a gyakorlás is segít, hogy egészséges ma­ radj. A reggelente ismételten előhívott gondolati képed, melyben egészségesnek látod magad, kifejti hatását, s önmagában is eré­ lyes gyógyszerként hat. Nézzük L.W. asszony és két tizenéves fia esetét: - Az utóbbi esztendő ugyancsak rossz évem volt, egyik baj a másikat érte. Megváltoztam, negatív életszemléletű és depresszi­ ós lettem. Megpróbáltam ezt eltitkolni környezetem előtt. Az élet számos területén elvesztettem önbizalmamat, egyre többet ettem, s kezdtem elhízni. Étvágycsökkentő gyógyszert és hashajtót kezdtem szedni, amik valójában nem segítettek. Romlott a hallásom. Hallókészüléket kellett használnom. Férjem miatt is aggód­ tam, ós teljesen tanácstalanul álltam. Fiaimmal szemben is türel­ metlenné váltam, rögtön üvöltözni kezdtem velük, amint valami nekem nem tetszőt műveltek. Ugyanakkor aggódtam is 12 éves, dyslexiás* fiam iskolai előmenetele miatt. Megláttam a Silva-hirdetést. Megmutattam férjemnek, aki elment a bevezető előadásra. Rendkívül lelkesen jött haza. Még mindig szkeptikusan ugyan, de beleegyeztem, hogy kipróbálom. Imáim így találtak meghallgatásra. Megtaláltam magamat. Ma már pozitív, kiegyensúlyozott, friss és nyugodt vagyok, mindenféle gyógyszer nélkül. Ésszerű diétát tartok, sokat tornázom, lefogytam, és remekül érzem magam. Láz­ ba hozott, hogy javul a hallásom, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan eltehetem a hallókészüléket. Türelmesebb lettem fia­ immal, s napról napra, egyre jobban és jobban vagyok. Milyen sors várt L.W. asszonyra a tanfolyam előtt? Egyértelmű­ en veszélyben forgott egészsége, hiszen hízott, emésztési prob­ lémái voltak, hallása romlott. A szervezet kibillent egyensúlyi álla­ potából. Várhatóan további testi problémák jelentkeztek volna. Megtanulta a Silva-féle módszert. Feszültsége oldódott, szerv­ rendszerei kiegyensúlyozottabban kezdtek működni. Reggeli gyakorlataid során te is hasonló „frissítőt" adsz önma­ gadnak. Eszközt kapsz kezedbe a stressz kezeléséhez, és kikö­ vezed a jobb egészséghez és közérzethez vezető utat. Agyunk mintegy másfél kilogrammnyi anyagában kb. 30 milli­ árd idegsejt található. Hasonlóak ezek az idegsejtek egy számító­ gép alkatrészeihez. Ez a számítógépszerű agy arra van beprogra­ mozva, hogy irányítsa testműködéseidet, elraktározza mindazt, amit tapasztalsz és tanulsz, s hogy szükség esetén felidézze szá­ modra ezt az információt. Becslések szerint születésünkkor agy­ számítógépünkben mintegy 2 0 0 0 olyan önálló program van már, melyek testünk tökéletes működését vezérlik. Ebben az egyéb­ ként tökéletes programcsomagban a hibákat a stressz okozza, ami szinte születésünk pillanatában megjelenik életünkben. * az olvasási képesség zavara a központi idegrendszer elváltozása miatt 36 A stressz akkor támadta meg először szervezetedet, amikor ma­ mád hirtelen eltűnt. Talán a második, harmadik vagy negyedik na­ pon történt? Mindegy. A lényeg, hogy aggódni kezdtél. Éhes vol­ tál és nem láttál ennivalót. Még több aggódás. Csípett a pisis pe­ lenka, és nem cserélték ki. Még több szorongás. A szorongás stressz. A stressz megzavarja a tökéletes progra­ mozást. Minél nagyobb a stressz és minél hosszabb ideig tart, an­ nál jobban magzavarja. Végül győz a zavar. A tökéletes progra­ mok tökéletlenné válnak. A test fontos szervei és alapvető rend­ szerei már nem működnek annyira tökéletesen. A BŰNÖS A STRESSZ Hívhatsz orvost, de amellett használd a Silva-féle módszert is a stressz hatástalanítására és a normális működés újraprogramozására. Ötven éve egy operált betegen véletlenül észrevették, hogy a harag megváltoztatja a gyomor belső felszínének a színét. A kö­ zelmúltban felfedezték, hogy a stressz fékezi a fehérvérsejtek mű­ ködését. Ma már nemcsak azt fogadják el, hogy az aggódás fe­ kélyt okoz, hanem azt is, hogy szinte minden testi betegséget va­ lamilyen fajta stresszt, feszültséget okozó gondolkodásmód, ér­ zés vagy érzelem idéz elő. Meg szoktál fázni, gyakran fáj a fejed vagy más testrészed? Volt kanyaród, szamárköhögésed, mumpszod vagy más, úgynevezett fertőző betegséged? Vagy mi a helyzet az olyan fájdalmasabb és súlyosabb beteg­ ségekkel, mint a rák, epekő, szívbetegség vagy ízületi gyulladás? Valamennyit nagyrészt a stressz váltja ki. Nem fogsz örülni annak, amit mondani fogok: önmagadnak kö­ szönheted ezeket. De ne ítéld el magadat emiatt. Az emberiség minden más tagja is ugyanezeket a hibákat követi el. Soha nem tanítottak meg se téged, se engem arra, miként használjuk elmén­ ket, hogy szervezetünk védekező rendszere, az immunrendszer állandó készenlétben álljon és fontos szervrendszereink harmoni­ kusan működjenek. REJTETT GÁTAK LEGYŐZÉSE 37 Miközben reggeli gyakorlataid során sugárzóan egészségesnek látod magad, az egészségedet megzavaró programozás még je­ len van. Az új programozás végül is átveszi annak helyét, ugyan­ akkor meggyorsítja a folyamatot, ha azonosítod és így eloszlatod a régi programozást. Azonosításakor megérted és megszünteted betegséged okát. Most konkrét fogalmakkal leírom az egészséget felborító stressz kigyomlálásának lépéseit. Reggeli gyakorlatod idején, mikor már ellazultál, de mielőtt még egészségesnek festenéd le magad, tedd fel a kérdést önmagadnak: - Miért van ez a testi bajom? Hagyd el­ kalandozni gondolataidat! Talán eszedbe jut nővéred, anyósod, partnered, ügyvéded, házastársad vagy gyereked. Szinte valamennyi stressz emberi kapcsolatból származik. Ha ki tudod deríteni, hogy melyik feszült kapcsolat „piszkál", akkor rá­ állítódsz az okra, s annak megoldására. Az ok megtalálása után képzeletedben fogj kezet az illetővel, vagy öleld meg! Érezd, hogy „elrendezitek" az ügyet! Érezd, hogy megbocsátás - kölcsönös megbocsátás - jár át mindkettőtöket! A megbocsátás átélésekor valójában az egészségedet akadá­ lyozó, rejtett gátakat győzöd le. Oldd fel lelki képekkel a súrlódást, s azzal feloldod a lelki súrlódás testi következményeit is. Most pedig térj át a 4. lépésre, vagyis lásd magad egész­ ségesnek és erősítsd meg a képet szavaiddal: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet ós elmémet! Majd folytasd az 1-től 5-ig számolással, és nyisd ki szemed! Reggeli gyakorlatodat tehát a következőkkel egészítettem ki (a 3. lépés A,B és C alpontjaként jelölöm): 3 A: Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban. - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! 3 B: Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! 3 C: Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s azt, hogy fejetekkel egyetértően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! Meglátod, tényleges kapcsolatod is javulni fog az illetővel. Vál­ tozást idéztél elő, elmozdítottál egy némán megbújó akadályt egészséged útjából. 38 AZ ALFA SZINT ELMÉLYÍTÉSE IZMAID ELLAZÍTÁSA ÚTJÁN Említettem, hogy az alfa szintnek a másodpercenkénti 7 és 14 közti impulzusszám felel meg. Ahogy reggel, behunyt szemmel, kissé felfelé nézve, 100-tól 1-ig visszafelé számolva ellazítasz, va­ lójában e felé az alfa intervallum felé lassítod agyhullámaid frek­ venciáját. Van aki gyorsan eléri azt, másnak lassabban megy. A gyors al­ fába jutás nem jár hátránnyal, a lassúé annyival, hogy tovább tart, míg a fáradozás meghozza gyógyító gyümölcsét. Ezt a hátrányt senki sem kívánja. Nincs is rá szükség. Némi mód­ szertani ismerettel ugyanakkor megelőzheted. Elmondok egy ki­ egészítő gyakorlatot, ami felgyorsítja az ellazulást. Még a vissza­ számlálás megkezdése előtt végezd el, hogy relaxációd prog­ resszívfolyamat legyen! Ennek során figyelmünket testünk külön­ böző izomcsoportjaira irányítjuk, s külön-külön ellazítjuk azokat. Általában a fejtetőn kezdjük, s onnan megyünk lefelé, egészen a bokáig, lábfejig és lábujjakig. A könyvet kezedben tartva, nyitott szemmel, amint éppen olvasod az útmutatást, végezd a prog­ resszív relaxációt! így holnap reggel már könyv nélkül is menni fog. Először figyelj fejed tetejére! Hagyd, hogy belsőleg is átérezd, tudatosítsd, hogy mire figyelsz! Ez a tudatosság bizsergést vagy melegségérzést eredményezhet, amit a fejbőrödbervzajló fokozott véráramlás okoz. Fejbőrödet ellazítva fokozódik a véráramlás. Fej­ tetőd bőrének ellazítása után lazítsd el homlokod! Figyelj homlo­ kodra, tudatosítsd magadban homlokod létét, s lazítsd azt el! Lazítsd el szemeid! Érezd szemhéjadat, mint nedves párnát! La­ zítsd el állkapcsodat és szájadat! Hagyd, hogy nyelved kényelme­ sen megpihenjen szájadban! Lazítsd el nyakadat! Lazítsd el válladat! Lazítsd el karodat! Köz­ ben a könyv tán kissé elcsúszik, de te csak olvass tovább! Figyelj mellkasodra és hasadra! Lazítsd el azokat is! Lazítsd el hátadat és derekadat! Folytasd testrészeid tudatosítását, lépésről lépésre haladva, egyszerre mindig csak egyet ellazítva - csípődet, combodat, tér­ dedet, bokádat és lábujjaidat! Noha még most is olvasol, tehát szellemi tevékenységet végzel, mégis érezni tudod a kiváltott testi ellazulást. Holnap reggel tudni 39 fogod tennivalódat, hogy újra élvezhesd a mély, testi ellazulást. Közvetlenül visszaszámlálás előtt alkalmazd ezt a progresszív re­ laxációt! Nevezzük ezt 2 A. lépésnek! Mivel ehhez néhány percnyi időre van szükség, tőled függ, hogy éppen beiktatod vagy kihagyod! Végezd el holnap reggel, de aztán később már csak akkor, ha időd és kedved van hozzá! Tudd azonban, hogy minden alkalommal egyre hatékonyabbá teszed elmédet az öngyógyításra és mások öngyógyításának elősegítésére! Összegezzük reggeli gyakorlatod 2 A. lépését: 2 A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 40 5.GYAKORLAT SEGÍTESZ ORVOSODNAK 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé, szemöldököd felé! 2. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 100-tól 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes testrészeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1 -es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint ko­ rábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. AZ ÖNGYÓGYÍTÁS NEM HELYETTESÍTI A SZAKELLÁTÁST A gyógyulás három fő előmozdítója az orvosunk iránti bizalom, az ellazult, görcstelen lélek, és a gyógyulásba vetett hit. Ahogy fokozatosan elsajátítod a mentális módszereket, azok hasznos eszköznek bizonyulnak majd bármilyen betegségből va­ ló kigyógyulásodhoz. Nem helyettesítik azonban orvosod tevé­ 41 kenységét, sőt inkább lehetővé teszik, hogy azokkal elősegítsd ér­ dekedben végzett munkájának hatásosságát. Azt tanácsolom, hogy betegség esetén mindig orvosi felügyelet mellett alkalmazd a megfelelő Silva-féle technikákat. Orvosod az objektív dimenzióban dolgozik, te a szubjektívban. Szükség van egyáltalán a szubjektív dimenzió használatára? Ha egy meg nem fogható tényező borítja fel a szervezet kémiai egyen­ súlyát, akkor megfogható tényező várhatóan nem fogja azt tartó­ san helyrebillenteni. A szervezetben kémiai zavart okozó, nem megfogható tényező a már említett, stresszt okozó érzés, maga­ tartás vagy érzelem. Az egyensúly helyreállásához ellazulásra és gyógyító gondolatokra van szükség. Amíg a stresszt okozó érzé­ sek helyett nem tudsz oldott, ellazult lelkiállapotot létrehozni, ad­ dig orvosodtól csak tüneti kezelést remélhetsz. Meg lehet szüntetni az aggódó üzletember gyomorfekély okoz­ ta tüneteit. Ha azonban nem szűnik meg aggodalma, a fekély oka sem szűnik meg, s a betegség állandóan kiújul. Egészséged te­ hát még kitűnő orvosi ellátás esetén is nagyrészt tőled függ. Orvosoddal csapatmunkában dolgozol. MIKÉNT SEGÍTHETSZ ORVOSODNAK, HOGY SEGÍTENI TUDJON NEKED A gyógyszer, amit orvosod felír, objektív szerepet játszik testi ba­ jod meggyógyításában. A külső szintekről a belső szintek felé irá­ nyul hatása. Elméd a testi baj meggyógyításában szubjektív sze­ repet játszik. Az anyag belső szintjeiről a külső szintek felé irányul hatása. A gyógyszer bevétele után merülj alfa szintre. Képzeld ma­ gad elé képszerűén betegségedet és a gyógyszert, lásd, miként jut el az céljához, és hogyan fejti ki ott gyógyító hatását. Ezzel előkészíted belső szintjeidet, hogy összhangba kerüljenek a külsőkkel, s így gyorsabban gyógyulsz. A belső szintek elfogad­ ják a gyógyszert a betegség elmúlása érdekében. A belső ós kül­ ső így gyógyulásod érdekében összedolgozik. Egészségügyi probléma esetén önmagában az alfa szintre me­ nés is már gyógyhatású. Azt javaslom, betegség esetén naponta három alkalommal, 15-15 percre menj alfa szintedre. Erre a leg­ jobb időpont: reggel, ébredés után, ebéd után és este, elalvás e¬ lőtt. Ezekben az időszakokban ugyanis általábban lazábbak va­ gyunk, s így eredményesebben működhetünk alfában. 42 Az orvos szempontjából az az ideális beteg, aki lelkileg és testi­ leg ellazult állapotban van, és alfa szinten. Szemben a szorongó, feszült és nyugtalan beteggel, az ilyen ember maximális hasznát latja bármilyen gyógyszernek. HALADÁSOD Most megtanulod kontrollálni testműködésedet, agyműködése­ det, vizualizálásodat s annak egészségügyi problémák felderíté­ sére való képességét, valamint jobb agyféltekédet, mely gyógyí­ tó erejű. Betegség esetén az alfa szint elősegíti, hogy a betegség a test látható világából átjusson az elme láthatatlan világába. A képzelet korrigálni tudja a hibát az elme láthatatlan világában, ami aztán a test látható világában manifesztálódik. Az alfa szint szabályozása és a kontrollált képzelet használata gyógyító hatású. Elsajátíthatod ezt a kontrollt a reggeli visszaszámolásos és vizualizációs gyakorlatok révén. Ha már jól tudod kontrollálni gondolataidat, akkor képes leszel testileg-lelkileg ella­ zulni, és megtalálod az agyfrekvencia spektrum közepét, ahol az elme és tudat a jobb agyféltekéhez hangolódik. Ez a félteke a kép­ zelet fészke, mely működésben lévő, kreatív energia. A belső vagy szubjektív világból megváltoztatod a külső vagy objektív világot. Holnap reggel, amikor behunyod, és kissé felfelé fordítod sze­ medet, és elkezdesz visszaszámolni, a következő eseménysort indítod be: * Tested ellazul. * Lelked ellazul. * Agyad frekvenciája csökken. * Jobb agyféltekéd aktiválódik. Ezt követően, amikor egészségesnek kezded elképzelni magad - vagyis amikor egy képzeletbeli utazásra indulsz testedben, mi­ közben képszerűén megjeleníted valamennyi, tökéletesen műkö­ dő szerved ós testrészed - egy másik eseménysor indul el. * Képi megjelenítésedet igényként értelmezi szervezeted. * A szubjektív elme megváltoztatja energiameződet. * Az energiamező megváltozása kezd tested fizikumában is mu­ tatkozni. * A képzeletben lefestett dolog materializálódik és megvalósul. 43 Az alfa - elménknek az a relaxált szintje, melyben másodpercen­ ként 7-14 közti impulzusszám mérhető, s melynek középfrekven­ ciája 10 Hz - lehetővé teszi, hogy az elme ráhangolódjon mindkét agyféltekére, amit egyébként ébren, vagyis béta szinten, nem tesz meg. Alfa szinten elménknek rendkívül nagy az ereje. Fel tud is­ merni testi-lelki elváltozásokat, mielőtt még azok a béta vagy kül­ ső fizikai dimenzióban megjelennének, s intuitív módon megérezheti, ha valamire figyelnünk kell. Jobb agyféltekénkkel már akkor felismerhetünk problémákat, amikor bal agyféltekénk erre még képtelen. Jobb agyféltekénk ugyanis az ok szintjén működik, a bal a hatás szintjén. Ezért azzal is segíthetsz orvosodnak, ha megelőző hatású lépé­ seket javasolsz. Nem biztos, hogy ő is szükségesnek fogja talál­ ni ötleteid megvalósítását, de hatékonyságukba vetett hited láttán talán kialakít egy „Nem bánom, ártani nem árt" hozzáállást. 44 6.GYAK0RLAT A STRESSZ LEGYŐZÉSE 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 100-tól 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1 -es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1-től 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. A STRESSZ KEZELÉSÉNEK ÚJ KORSZAKA A stressz forrása a külső, fizikai világ. A belső, lelki világ a stressznélküliség forrása. Mivel jobb agyféltekénk a belső világgal áll kapcsolatban, valóságos aranybányát kínál fel a bal agyfélteke és a stresszel teli külvilág számára. Ez az aranybánya a stressz kezelésének eszköze. 45 Nemrég a katolikus püspökök országos szervezete vizsgálatot végeztetett az Egyesült Államokban működő papok egészségi ál­ lapotáról. Mintegy 4600 pap vett részt ebben az első, alapos, „önértékeléses" egészségügyi felmérésben. A vizsgálat kimutatta, hogy a papok is ki vannak téve mindazok­ nak a betegségeknek, melyek a többi embert is sújtják. Mégis, no­ ha többet dolgoznak, kevesebbet vannak betegállományban. A szokásos nyugdíjkorhatárnál sokkal idősebb korig dolgoznak, át­ lagéletkoruk meghaladja a többi emberét, s idős korukban általá­ ban derűs, békés lelkület jellemzi őket. A papok sokat meditálnak, s a meditáció olyan lelkiállapot, ami véd a stressztől. STRESSZ ÉS A BALESETEK GYAKORISÁGA Az egészségügyi problémák - köztük a balesetek - fő oka a stressz. A stressz gyilkol. Ha nem kap el így, majd elkap úgy. Sehogy se lehet együtt élni a stresszel. Nagy stresszt jelentő eseményt követően a stressz elszenvedő­ jét gyakran éri közlekedési vagy más baleset. Tartós feszültségben élő embereknek nagyobb az esélyük bal­ esetre. A sietősen vacsorát készítő háziasszony (idő-streász) elvágja az ujját. A tizenéves gyerek, aki utál füvet nyírni (stressz), megsérti kezét a fűnyíróval. A feleségére mérges (stressz) férj kocsijával nekifarol egy osz­ lopnak. Stressz hatására elpárolog nyugalmunk és csökken figyelmünk. Minél többet használod alfa szintedet, annál jobban tudsz kon­ centrálni, és annál erősebb lesz önkontrollod. Nem csúszik ki ke­ zedből a kés. Elkerülöd a balesetet. Egy ügyes kormánymoz­ dulattal elkerülöd a koccanást. MIKÉNT SZABADULJUNK MEG SZERVI BAJOKTÓL Minden betegség oka stressz, akármi is legyen a kórkép neve. Könnyebb a szorongással foglalkozni, mint vesebetegséggel, 46 mert könnyebb egy problémát a gyökerénél orvosolni, mint hagy­ ni elburjánzani, és a következménnyel kínlódni. Az élet-halál kérdésben döntést hozó emberekre rendkívül nagy stressz nehezedik, és sokat szoronganak. Náluk gyakrabban je­ lentkezik testi és lelki megbetegedés, többek közt depresszió. A légiforgalmat irányítók, törvényszéki végrehajtók, államférfiak - va­ lamennyien gyilkos nyomás alatt dolgoznak, ami megnehezíti a döntéshozatalt, csökkenti hatékonyságukat, és terhet ró család­ jukra és magánéletükre. Nem elég, ha „pergőtűzben" is tudunk lazítani. Akkor is „kinyif­ fanhatunk". Tudnunk kell, hogyan használjuk az alfát sebeink begyógyítására. A sebek persze a megbetegedéseket és a manap­ ság gyakori elváltozásokat jelentik. Ezért most kifejlesztjük képességünket, hogy figyelmünket egy bizonyos egészségügyi problémára tudjuk irányítani. Utána már képesek leszünk a probléma megoldására koncentrálni. Ez a kon­ centrálás nem azt a megfeszített szellemi munkát jelenti, amit ál­ talában ezzel a szóval jelölünk. Nincs kézre támaszkodó áll, se homlokráncolás. Teljesen más. A Silva-féle módszer ehelyett olyan koncentráláshoz segít, ami a figyelem nyugodt fókuszálá­ sát jelenti, ami lehetővé teszi, hogy agyunk nagyobb területe ve­ gyen részt a folyamatban. Ilyen állapotban nagyobb az esélyünk, hogy egy egészséggel kapcsolatos problémánkra megoldást ta­ lálunk. A Silva-féle módszer hatására jobban el tudjuk fogadni a szub­ jektív tapasztalatokat. Nagyobb mértékben tudjuk kiaknázni érzé­ seinket, képeinket, álmainkat és egyéb belső utainkat, melyeken keresztül egy-egy egészséggel kapcsolatos döntéshez segítséget kapunk. A mai ember tragédiája, hogy túlságosan elfoglalt, s nem talál időt pihenésre és elmélkedésre. Amikor Carl Simonton doktor te­ xasi klinikáján elkezdett segíteni rákos betegeinek, azok az ország egész területéről özönlöttek segítségért. Első lépésként a betegek egy tájékoztató foglalkozáson vettek részt, hogy megismerkedje­ nek a módszerrel. Amikor meghallották, hogy lazítaniuk kell és képzelődni, legtöbbjük hazautazott. Nem akartak részt venni saját gyógyításukban. Szerencsédre te másfajta ember vagy, különben már korábban letetted volna ezt a könyvet. Hajlandó vagy reggelente néhány per­ cet visszaszámlálásra áldozni, hogy alfába juss. 47 Ha a papsághoz hasonlóan mi is valamennyien használnánk jobb agyféltekénket, akkor tovább és eredményesebben élnénk. Az az idő, amit a jobb agyféltekét megmozgató imádsággal, me­ ditációval és elmélkedéssel töltenek, elősegíti az alfa frekvencia kialakulását. Az az idő, amit mások segítésére fordítanak, az is e¬ lőmozdítja a jobb agyfélteke bekapcsolódását. A mai világban is felcsillan azért egy halvány reménysugár. Mint­ ha manapság hajlamosabbak lennének az emberek a meditálásra, a szemlélődésre és imádságra, ahogy fokozatosan egyre job­ ban felismerik a befelé fordulás jótékony hatásait. A jobb agyfél­ tekének azonban még mindig kevés a reklám. Egyre több tanfolyamon oktatják a stressz kezelésének miként­ jét. Ezeket üzleti szervezetek, szakmai társaságok, kórházak vagy magáncsoportok támogatják. Stresszfilmeket és -előadásokat használnak. Mondanivalójuk lényege: „A kis stressz hasznodra van, a nagy tönkretesz." Ilyen tanfolyamokon pszichológiai kérdőíveket osztanak ki a hallgatók között, melyek kitöltése után össze lehet hasonlítani az eredményeket számítógéppel kiszámított stresszértékekkel. Mindez nagyon érdekes a bal agyféltekének, de nem sok gyógyhatást fejt ki. Az ilyen tanfolyamok terápiás fegyvertárába feszült­ ségoldó gyakorlatok, mély lélegzés és relaxációs technikák tartoz­ nak. Némelyiken kezdenek vizualizációs technikákat is alkalmaz­ ni, mellyel a résztvevők békésnek és passzívnak képzelik el ma­ gukat. Némelyik tanfolyamon relaxált állapotban pozitív megerő­ sítést is alkalmaznak. A tanfolyamot létrehozó eseménysorban ott szerepel valahol a Silva-féle tanfolyam is. Ötmillió*, a stressz kezelésében járatos ember hatását már nem lehet figyelmen kívül hagyni. Remélem, hatással lesznek a világ többi lakójára is. Az emberek, egészségük érdekében, hamarosan tanfolyamokra fognak járni. Azután majd azért fognak tanfolyamokra járni, hogy másokat tegyenek egész­ ségessé - s mindezt a stresszt kezelni tudó, belső világot jelentő, kreatív és gyógyító jobb agyfélteke kihasználásával fogják tenni. * mára már nyolcmillió 48 A STRESSZ MEGELŐZÉSE Immunrendszerünk (a szervezet védelmi rendszere) meggyen­ gülését számos súlyos betegség - így a rák, AIDS, leukémia és egyéb, úgynevezett gyógyíthatatlan betegség - fő okának tartják. Az immunrendszer meggyengülése minden esetben életveszélyt jelent. De mi gyengíti le az immunrendszert? Az erre a kérdésre adott egyik választ számtalan vizsgálat eredménye erősíti meg. A stressz! Vegyük szemügyre a stressz három fontos okát: 1. Bűntudat. Amikor tudod, hogy valami rosszat teszel, vagy va­ lami olyat, amit a társadalom rossznak tart, de ennek ellenére foly­ tatod, akkor immunrendszered gyengülését idézed elő. Elképzel­ hető, hogy ez részben a dohányzásra is vonatkozik? 2. Súlyos veszteség. Ha számodra valami vagy valaki nagyon ér­ tékeset elveszítesz, és nem tudod magadat túltenni a vesztesé­ gen, akkor súlyos stressz ér, és megint csak legyengül immun­ rendszered. 3. Munka vagy élet gyűlölt körülmények között. Ez krónikus, tar­ tós stressz. Közismert, hogy a krónikus stressz az immunrendszer legyengülését eredményezi. A stressznek számos egyéb oka is van. A stressz hatása az im­ munrendszerre kritikus lehet, nagyrészt attól függően, hogy az mennyi ideig tart és/vagy mekkora a súlya. Ha késésben vagy munkahelyedről, akkor a buszra várás minden másodperce stresszel terhes, viszont néhány perc múlva megérkezik a busz. A rövid ideig tartó stressz nemigen hagy nyomot életeden. Azt mondják, hogy ha valaki ezer dollárral tartozik neked, az az ő gondja, az ő stresszé. Ha viszont egymillió dollárral, az már a te gondod, a te stresszed. Minél nagyobb a probléma, annál na­ gyobb a stressz. Az említett okokat megismerve mit tehetsz a stresszel? A magá­ tól értetődő válasz, hogy úgy élj, hogy az ne ébresszen benned bűntudatot; fogadd bölcs nyugalommal a veszteségeket; mun­ kádhoz és életedhez biztosíts kellemes körülményeket; és oldd meg a kis problémákat, mielőtt naggyá nőnének! Könnyű ilyen ta­ nácsot adni, de már nem olyan könnyű elfogadni vagy alkalmaz­ 49 ni ezeket. Életünket nem mindig tudjuk tetszésünk szerint irányí­ tani. Elménket azonban tudjuk - vagy tudnunk kell - irányítani. A Sil­ va-féle módszer segítségével gondolatban beprogramozhatod magad, hogy megváltoztasd viselkedésedet. Beprogramozhatod magad, hogy el tudd fogadni veszteségeidet, s hogy az anyagi birtoklás vagy emberi kapcsolatok terén is egy magasabb szintre emelkedj. Alfa szinten kis és nagy problémákat egyaránt eredmé­ nyesen megoldhatsz. Programozásod eredményére várva na­ ponta háromszor 15 percre szintedre mehetsz, s élvezheted a bé­ két, a nyugalmat és a stressz nélküli „vakációt", miközben egyút­ tal immunrendszered is erősödik. A NEGATÍV GONDOLATI KÉPEK HATÁSAI Ha valaha is szemben álltái egy méregfogait rád meresztő, mar­ ni készülő kobrával, akkor csupán az esemény elképzelésének hatására is már adrenalin - a véreloszlást szabályozó, mellékve­ sevelő hormon - árasztja el testedet, bőröd verítékezni, szíved va­ dul dobolni kezd, mintha a kobra a valóságban is újra előtted len­ ne. Ha valaha is szemben álltál féltékeny házastársaddal, dühön­ gő főnököddel vagy egy felbosszantott rendőrrel, akkor csupán az esemény elképzelése vagy az attól való félelem is, hormonjai­ don keresztül ugyanúgy beindíthatja testi reakcióidat, mintha a vészhelyzet valóságos lenne. Tüdőd gyorsabban pumpálja a le­ vegőt. Vérnyomásod megemelkedik. Szíved szaporán ver. Fehér­ vérsejtjeid pedig, melyek tested védő „katonái" a betegségekkel szembeni harcban, legyengülnek. Minél jobban tudsz koncentrálni félelmedre vagy aggodalmad­ ra, annál több kárt tudsz okozni testednek. Szív- és érbetegekről írva Ornish doktor a következőket mondja: „Ha haragszol, ag­ gódsz vagy félsz, akkor vérnyomásod és pulzusszámod jelentős mértékben megemelkedik, verőereid görcskészsége megnő és vérlemezkéid könnyebben összecsapzódnak, s így nagyobb az erek eltömődésének veszélye." íme, néhány gyakran elképzelt jelenet, amely kellemetlen testi következménnyel jár: * Elveszted állásodat, és munka nélkül maradsz. * Infarktusod, rákod vagy más komoly betegséged lesz. 50 * Megtámadnak éjjel az utcán. * Lakásodat kirabolják. * Házastársad hűtlen. * Eltévedsz. * Atomháború tör ki. * Magányos öregség vár rád. * Szeretteddel valami borzasztó történik. * Befektetésed értéktelenné válik vagy értéke csökken. Ha krónikus aggódó vagy, bizonyára könnyen tudod folytatni a sort. Hogy miként reagál tested ezekre a gondolati képekre, az attól függ, hogy korábbi tapasztalataidnak megfelelően milyen érzések ébrednek benned. Élettörténeted programozza be, hogy miként reagál tested ezekre a félelmekre. Ha a lehetséges veszély felis­ merése, és az amiatti kilátástalanságérzés okozta stresszel nem tudsz megbirkózni, akkor a következőkre számíthatsz: * Depresszió * Az agyműködés hatásfoka csökken * Az immunrendszer ereje csökken * Kifejlődik valamilyen betegség Egyik kutatónk, dr. Richárd E. McKenzie, egy körlevelünkbe írt írásában megmagyarázza, hogy miként szakítja meg ezt az ördö­ gi kört a Silva-féle módszer: „Biztosítja annak a tudatossági tényezőnek a kialakulását és megerősödését, mely azonosítja a stresszt és feszültséget. Lehe­ tővé teszi, hogy olyan gondolati és észlelési szabályozást alakít­ sunk ki, melynek révén elkerülhetjük a reménytelenség érzését. Lehetőséget ad olyan negatív érzelmi reakció megváltoztatására, mint pl. a depresszió. És végül, ha mégis szükség lenne orvosi beavatkozásra, akkor eredményesebbé teheti a kezelést." HINNI A BETEGSÉGBEN ÉS ELVÁRNI AZT Akik számítanak a betegségre és azt hiszik, hogy valami olyant tettek, ami beteggé teszi őket, azok valójában önmaguk okozzák betegségüket. 51 Talán azt mondták neked, hogy ha huzatban ülsz, akkor megfá­ zol, s te ezt tényként könyvelted el. Az ilyen elfogadás a tanítást hitrendszered részévé teszi. Legközelebb huzatban ülve, hited mi­ att számítasz a megfázásra. A történet további részét már isme­ red. Legközelebb huzatban ülve, mivel hitrendszeredben megerő­ sítetted az ok-okozati összefüggést, még biztosabb vagy abban, hogy megint megfázol. És lőn. Vírusok és baktériumok mindig körülvesznek, immunrendsze­ red azonban sakkban tartja őket. Elméd ugyanakkor megzaboláz­ hatja, de szabad pórázra is engedheti immunrendszeredet. Az or­ vosok egyre közelebb jutnak annak elfogadásához, hogy elménk javítani képes testi állapotunkat. Hogy rontani tudja és beteggé te­ het, azt már évtizedek óta tudják. A negatív elvárásoktól betegek leszünk. A pozitív elvárásoktól egészségesek. Egyforma hatásfokkal zajlik a két folyamat. Meg­ erősítés hatására ezek az elvárások egyre hatékonyabbá válnak. Megerősítő hatású, ha kimondjuk, vagy hallunk másokat, amint mondják. Az eredmény megtapasztalása is megerősítő hatású, valamint a képi megjelenítés és az elképzelés is. Egy férfi felkeresi orvosát. Az kikérdezi, megvizsgálja, majd felír egy gyógyszert. A beteg elmegy a gyógyszerészhez, kiváltja a ké­ szítményt, és beveszi, mondjuk „négyóránként két tabletta" adag­ ban. Meggyógyul. Egy dologról nem tud. Orvosa semmi kórosat nem talált a vizsgálatnál. A recepten pusztán cukortablettát ren­ delt. A gyógyszerbe és az orvos tudásába vetett hit azonban meg­ gyógyította az illetőt, amihez az is hozzájárult, hogy elvárta a gyógyszertől a gyógyhatást. Ezt placeboeffektusként tartják szá­ mon. Az orvos gyógyszert rendel, de tudja, hogy a beteg elméje végzi majd el a feladatot. S az meg is teszi. Te is kihasználhatod elmédnek ezt a gyógyerejét, s ezzel segít­ hetsz magadon és másokon is. 52 7.GYAK0RLAT MÁSOK GYÓGYÍTÁSA 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 100-tól 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1 -es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. Dr. Rupert Sheldrake, az ezen a területen dolgozó tudósok egyi­ ke szerint valamennyien egy közös intelligenciatéren osztozunk, melyet ő morfogenetikus térnek nevez. Ez a tér emlékeztet Jung kollektív tudattalan fogalmára. Talán az is lehet, hogy ez az úgy­ nevezett Magasabb Intelligencia. Kezdeti kíséreletek igazolják ezen erőtér létezését, annak lehetőségét, hogy azt programozhat­ ja az emberi tapasztalat, s hogy visszahatásként az is programoz­ 53 hat minket. Az utóbbi hatás megfelelne annak a szellemi tevékeny­ ségnek, ami javítja egészségünket, illetve mások egészségét. íme az egyszerű recept, hogy miként segíthetsz magadon és másokon: 1. Menj alfa szintedre! 2. Erősítsd meg gondolatban és szavakban vágyadat, hitedet és elvárásodat, hogy segíteni akarsz! 3. Támogasd ezt meg vizualizálással (képi megjelenítéssel) és el­ képzeléssel! Vizsgáljuk meg részletesebben az említett három lépést! Először hunyd le szemed, nézzél kissé felfelé, és számolj viszszafelé, 100-tól 1-ig! Másodszor, gondolatban fogalmazd meg vágyadat! Ha beteg vagy, gondolatban ismételd meg újra, hogy meg akarsz gyógyul­ ni! Ha barátod vagy rokonod beteg, akkor gondolatban újra fogal­ mazd meg vágyadat, hogy javulását áhítod! Ezután gondolatban mondd, hogy ez meg fog történni - valójában azt, hogy már törté­ nik is! Harmadszor, gondolatban képzeld el, ahogy megtörténik! Ezt két lépésben tedd: (1) jelenítsd meg a betegségtől megtámadott testrészt, majd (2) képzeld el, ahogy éppé válik! Fejezd be gya­ korlatodat! Van ennél egyszerűbb? Menj alfába; hittel és elvárással erősítsd meg vágyadat; jelenítsd meg képszerűén az állapotot és képzeld el a gyógyulást! Az egész csak két percig tart és egy filléredbe se kerül. Hát nem olyan ez, mint valami, amit mindannyiunknak már az óvodában meg kéne tanulnunk? AZ EGÉSZSÉGTEREMTŐ LÉPÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tartós, negatív lelki hozzáállásról már régóta tudjuk, hogy ne­ gatív testi hatást okoz. Most azt tanuljuk meg, hogy a pozitív lelki alapállású emberek ritkán betegszenek meg. De milyen az a po­ zitív lelki alapállás? Erre a kérdésre számtalan választ lehet adni. Ha pl. te vagy a „jó Róbert bácsi", akkor pozitív a lelki alapállásod. Számtalan fajta rózsaszín szemüvegen keresztül nézhetsz. Még­ is, bár mindenféle optimista nézőpontot díjazok, nem mindegyik áll összhangban a Silva-féle módszerrel. A módszer szerint a po- 54 zitív gondolkodást három meghatározó vonás jellemzi: pozitív vágy, pozitív hit és pozitív elvárás. A jobb egészséghez vezető lép­ csőnek is ezek az alapvető építőkövei. Ezek alkotják ugyanis azt a lelki közeget, mely a módszertan további részének eredményes alkalmazásához elengedhetetlen. KÉT MÓDSZER A Silva-féle Speciális Gyógyító Módszert olyan egészségügyi problémák esetén használjuk, melyek a testre lokalizálódnak. A Silva-féle Standard Gyógyító Módszert általános egészségügyi problémákra és tartós, makacs, lokalizálható problémák esetén alkalmazzuk. A Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer „kézrátétel" címen szerepel. Egyik módszert sem tekinti ortodox terápiás eljá­ rásnak az orvosi szakma. A nemortodox, népi és holisztikus* gyógyító módszerek ugyanakkor világszerte egyre népszerűb­ bek. Terjed a hír, hogy egyes, a szokásos kezelési módszerekre nem reagáló betegségek meggyógyíthatok holisztikus módsze­ rekkel. Országonként és államonként különböző törvények sza­ bályozzák ezen holisztikus módszerek alkalmazásának jogi felté­ teleit. A Silva-féle Sepeciális Gyógyító Módszer alkalmazása előtt győződj meg arról, hogy lakhelyeden nem ütközik-e törvénybe, ha képesítés nélkül, a beteget megérintve gyógyítasz. Egy nap például holisztikus technikákat tanítottam Buenos Ai­ resben, Argentínában, egy Silva-féle tanfolyamon. Éppen be akar­ tam mutatni valakin a módszert, amikor az egyik jelenlevő figyel­ meztetett, hogy Argentínában csak orvos gyógyíthat a beteghez érve. - A mai foglalkozás 7 órakor befejeződik - jelentettem be -, most pedig egyórás különfoglalkozást tartok, amin kizárólag orvosokat tanítok meg ezekre a technikákra. A csoportból 27 orvos maradt a teremben. Előadásom végén egyikük a következőt mondta: - Kilenc hónappal ezelőtt autóbal­ esetem volt, és megsérült a nyakam. Minden létező orvosi mód­ szerrel próbálkoztak már, de továbbra is kínlódok. Most is fáj. Se­ gíthetnek rajtam ezek a technikák? - Jó alkalom, hogy megtudjuk - válaszoltam. * A holisztikus orvoslás az embert fizikai-pszichés-tudati egységében szemléli, s aszerint gyógyítja. 55 Egy másik orvos vállalkozott, hogy alkalmazza a módszert. Új­ ra átvettem vele a tennivalókat. Elvégezte a speciális, kézrátételt igénylő beavatkozást, mely mindössze 3-5 percig tart. Ezután megkértem az orvos-beteget, hogy ellenőrizze állapotát, amit ala­ posan meg is tett, mindenfelé tekergetve nyakát. Végül ezt mond­ ta: - Legalább 90 százalékkal csökkent a fájdalom. Ez a dolog tényleg hat! A nap folyamán korábban szóba került, hogy kézrátételkor ugyanaz az energia hat, mint amit az izraeli Uri Geller használ, aki elméje segítségével kanalakat tud meghajlítani. Emlékeztettem az orvost, hogy a kanál tovább hajlik, miután Geller leteszi. -Ne le­ pődjön meg, ha holnap reggelre a fájdalom teljesen elmúlik mondtam. Másnap épp csak összegyűltünk, amikor az említett orvos fel­ állt: - Teljesen elmúlt a fájdalom! Nagy tapsot kapott. A fájdalom, akár krónikus (idült), akár akut (heveny), nem örökségünk, mint ahogy semmilyen betegség sem az. Tökéletes egészséget örököltünk, az a mi jussunk. Önmagunkat megbetegítő képességünket már alaposan kihasz­ náltuk. Kórházaink nagy üzletet csinálnak. A gyógyszervegyészet egyre növekvő iparág. Az egyéni és állami költségek csillagá­ szatiak. A szövetségi kormányzat költségei döbbenetesek. Az önmagunkat meggyógyító és tartósan jó egészséget biztosító ké­ pességünk azonban szinte még érintetlen. Csak mostanában kez­ denek tudomást venni róla. Az emberiség tengerében a Silva-féle tanfolyamot végzettek milliói csupán cseppnek számítanak. Min­ denkinek meg kell tudnia, hogy képes meggyógyítani önmagát és másokat. 56 8.GYAK0RLAT A GYÓGYÍTÓ EMBER Végezd el ismét a 52. oldalon leírt gyakorlatot! Miközben a 40 reggeles, visszaszámolásos tréning során meg­ tanulod az alfába menést, befolyásod alá kerül a 10 Hz-es agy­ frekvencia, az a tudatszint, amit korábban tudatalattinak tartottak. Megtanulod tudatosan használni tudatalattidat. Már kutatásaim korai szakaszában kiderült, hogy ez egyúttal a pszichikus vagy látnoki dimenzió is. Jobb agyféltekénket, mely agyunk intuitív, kreatív és pszichikus része, ezen a frekvencián használhatjuk. Vizsgálatok szerint az emberiségnek mindössze tíz százaléka született látnók. A látnoki tulajdonsággal rendelkezők gondolko­ dásuk során mindkét agyféltekéjüket használják, ami egyfajta élet­ stílust alakít ki. Ezek az emberek „próféták és bölcsek" lesznek. Képesek „betegeket gyógyítani, halottakat feltámasztani, leprásokat megtisztítani és gonosz lelkeket kiűzni". Most te is gyógyítóvá képezed magadat. Valamennyiünknek igénye, hogy másokon segítsünk. Ha vala­ kin segítesz, önmagadon is jobban tudsz segíteni. Tanulásod so­ rán két gyógyító módszert alkalmazhatsz, ha segíteni akarsz egy beteg emberen. Mindkettővel akkor éred el a legjobb eredményt, ha közben alfa szinten vagy. Bár még nem fejezted be a tanulást, már most is elég mély tudatszintre tudsz merülni ahhoz, hogy gyó­ gyító energiát tudj hozzáadni egy beteg emberéhez. Ez az ener­ gia növekedés már lényeges különbséget eredményezhet. Azt a különbséget, ami a betegeskedés és a gyógyulás között van. A Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer A már említett, kézrátételt igénylő gyógyítási módszerek illegáli­ sak Argentínában, de legálisak Brazíliában. Brazília fővárosában egy fiatal lányon mutattam be a speciális módszert, aki bal lábát nem tudta annyira behajlítani, mint a jobbat. A háromperces keze­ lés után azonnal megszűnt az eltérés. Puerto Allegreben, Brazíliában, Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot végzettek népes gyülekezete előtt mutattam be a technikát 57 egy asszonyon, akinek nyaka esés következtében megsérült. Már másfél éve viselt nyaktartó fűzőt, anélkül nem tudta fejét megtar­ tani, az oldalra vagy előre esett. A Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer alkalmazása után levette a nyaktartót. Megkértem, ellen­ őrizze állapotát. Előre, hátra és oldalra hajtotta fejét. A hallgatóság tapsolt. Az asszony hangosan felkiáltott: - Most már újra fogok tud­ ni autót vezetni! Equadorban, Guayaquilben, a sorokból egy hallgató jelentke­ zett, hogy rajta próbáljuk ki a gyógyító technikát. Az oktatáson részt vevő egyik orvos vállalta, hogy elvégzi a kezelést. A beteg három ágyéki csigolyája egy baleset során megsérült. 30 cm-nél jobban nem tudott előrehajolni, mert sérült csigolyáit a sebészek egymáshoz rögzítették. Mégis, miután az orvos végrehajtotta a ke­ zelést, a férfi egészen a földig tudott hajolni. A fülsüketítő tapsvi­ har elültével az orvos kijelentette: - Ezt nem lehetett volna elérni a konvencionális medicina eszközeivel. A most következő módszer alkalmazása esetleg államod vagy országod törvényeibe ütközik. Legjobb, ha előbb tisztázod ezt az illetékes hatósággal. Az itt illetve a következő fejezetben ismertetendő technika a Sil­ va-féle Speciális Gyógyító Módszer és a Silva-féle Standard Gyó­ gyító Módszer. Az elsőt, tehát a Silva-féle Speciális Gyógyító Mód­ szert akkor érdemes alkalmazni, amikor a test viszonylag kis terü­ letére korlátozódik a baj. A másodikat, a Silva-féle Standard Gyó­ gyító Módszert részben kiterjedtebb, általánosabb, részben külö­ nösen makacs, lokális probléma esetén érdemes alkalmazni. A GYÓGYÍTÓ KÉZ SPECIÁLIS FREKVENCIÁJÚ REZEGTETÉSE A Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer elsajátításához meg kell tanulnod kezedet rezegtetni. A kézvibráció a kéz gyors - másod­ percenkénti tíz - rezegtetése. Ezt pl. egy sima asztalon vagy pad lapján gyakorolhatod be. Úgy tartsd kezedet, hogy ujjhegyeid az asztallapot érjék, s így kb. másodpercenkénti 10-es frekvenciával rezegtesd azt, de közben ujjaid hegye maradjon érintkezésben az asztal felszínével! Nézd közben karórád másodpercmutatóját, s számold a rezgéseket! Tanuld meg tartani a másodpercenkénti 10-es frekvenciát! 58 Ez a kézvibrációs technika segíti a gyógyítót, hogy 10 Hz-es agyfrekvencián tudjon működni. Ilyen ütemben rezegtetve kezeit, a gyógyító agya visszajelzést kap, mely segít, hogy az 10 Hz-es frekvencián működhessen. Ha a gyógyító agya 10 Hz-es frekven­ cián funkcionál, akkor az agy és a test energiatere, amit aurának is neveznek, ugyancsak ilyen ütemben kezd vibrálni. Ha egy má­ sik személy kerül ebbe az erőtérbe, akkor annak aurája is átvehe­ ti ezt a 10 Hz-es vibrálást. Amint megtanultad másodpercenként tízszer rezegtetni kezedet, készen állsz a Silva-féle Speciális Gyó­ gyító Módszer alkalmazására. A MÓDSZER Helyezd jobb kezed ujjainak hegyét a beteg fejének bal felére, úgy, hogy a legyezőszerűen álló ujjaid érintsék és fedjék a bal agy­ féltekének megfelelő fejrészt! Bal kezedet helyezd hasonlóan a be­ teg fejének jobb felére, s ujjaid ugyanúgy érintsék és fedjék a jobb agyféltekének megfelelő fejrészt! Az ujjak szétterpesztése nem­ csak megnöveli a fedett területet, hanem jobban ki is engedi az energiát, s az nem jut - mint egy „rövidzárlaton' keresztül - vissza saját testünkbe. Amikor mindkét kéz ujjbegyei hozzáérnek a beteg fejéhez, ak­ kor a gyógyító és a páciens is hunyja be szemét! A gyógyító mély lélegzetet vesz, a levegőt benntartja, előrehajtja fejét, s rezegtetni kezdi mindkét kezét. A levegőt visszatartva és kezét rezegtetve a gyógyító megpróbálja felidézni, milyen érzés is ellazultan alfában lenni. Ugyanakkor észben tartja, hogy a rezegtetéssel egy általa ismert egészségügyi probléma okát akarja megszüntetni. Addig folytatja ezt, amíg levegővel bírja. Mielőtt kifújná a levegőt, és újra levegőt venne, vegye el kezét a beteg fejétől! Majd a gyó­ gyító kinyitja szemét, s finoman addig dörzsöli egymáshoz két te­ nyerét, amíg légzése teljesen rendbe nem jön. A beteg továbbra is csukva tartja szemét. A légzés normalizálódása után a gyógyító megismétli a műve­ letet. Ezúttal bal kezének ujjhegyeit a beteg terület egyik oldalára, míg a jobbét annak másik oldalára helyezi. Újra rezegteti ujjait. Amikor megint lélegzetet kell vennie, elveszi kezét a beteg terület­ ről, és addig dörzsöli egymáshoz tenyereit, amíg légzése nem nor­ malizálódik. Ezt követően ismét a fejen végez kezelést. 59 Fej területén lévő probléma esetén, pl. fejfájáskor, először a be­ teg előtt állva végez egy kezelést. Mély levegőt vesz, majd léleg­ zetét visszatartja, ahogy azt az előbbiekben leírtam. Ezután a be­ teg háta mögé áll, s ezúttal egyszer hátulról végez kezelést. Ekkor azonban a módszer alkalmazása előtt nem teleszívja tüdejét, ha­ nem kifújja a levegőt, és így tartja vissza lélegzetét. Kezét tovább­ ra is másodpercenként tízszer rezegtetve újra megpróbálja felidéz­ ni, milyen érzés is ellazultan alfában lenni. Ezután a korábban le­ írtak szerint, levegővel teli tüdővel, újra elölről végez egy kezelést, s ezzel vége is a beavatkozásnak. A beteg fejére helyezve ujjhegyeit, a gyógyító rögtön elkezdi re­ zegtetni kezét, amint behunyja szemét. A teleszívott tüdővel vég­ zett kezelést pozitív beavatkozásnak nevezzük, az üres tüdővel végzett kezelést pedig negatív beavatkozásnak. Negatív beavat­ kozást csak a fej hátsó részén és csak fejprobléma esetén vég­ zünk. Minden egyéb elváltozás korrigálására pozitív beavatkozást végzünk. A beavatkozás közben a gyógyítónak mindig ellazultnak kell len­ nie, s eszében kell tartania, hogy tevékenységének az a célja, hogy saját elméjében korrigálja a probléma - tehát a beteg bajá­ nak - okát. Ha a gyógyító másodpercenkénti 10-es frekvenciával rezegteti kezét, akkor az érzéstelenítő és fertőtlenítő hatást is kifejt. Ha a be­ tegnek vérző, nyílt sebe van, akkor a gyógyító kezét a seb felett rezegtesse, s közben képzelje el, hogy a vérzés eláll és a seb gyó­ gyul! A gondolatok megerősítéseként a gyógyító mondja hango­ san: - Nincs fájdalom, nincs vérzés! A fájdalom és a vérzés ilyen­ kor általában megszűnik. A SILVA-FÉLE SPECIÁLIS GYÓGYÍTÓ MÓDSZER ÁTTEKINTÉSE Megismétlem tehát, hogy ez a módszer olyan esetben jó, ami­ kor egy másik ember lokalizált betegségének gyógyulását akar­ juk elősegíteni. Előnyös, ha alfába tudsz menni, de nem feltétle­ nül szükséges. 1. Lazíts, s a gyógyulásra vonatkozóan fogalmazd meg vágyadat, hitedet és elvárásodat! 60 2. Helyezd kezedet a beteg fejére - bal kéz a jobb agyfélteke felett, jobb kéz a bal agyfélteke felett - széttárt ujjakkal! Rezegtesd keze­ det másodpercenkónt tízszer! 3. Amikor lélegezned kell, állj meg és dörzsöld össze két kezedet, míg légzésed nem normalizálódik! 4. Ismételd meg a vibrálást a páciens beteg testrészének két ol­ dalára helyezve két kezedet! 5. Ismételd meg a beteg fejének rezegtetését, a bal és jobb oldal a 2. pontban leírtak szerint legyen! 6. Fejezd be a relaxációt! Megjegyzés: A kezelések előtt, után és között mindig dörzsöld össze kezeidet! Vérzés esetén kezedet a beteg terület fölött, attól 7 cm-nél nem nagyobb távolságra rezegtesd, gondolatban képzeld el a vérzés elállását, s mondd hangosan ezt: - Nincs fájdalom, nincs vérzés! AZ ÖNGYÓGYÍTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS ETIKÁJA Azt hinné az ember, hogy az egészség javításával szemben nincs ellenérv. Néha mégis kritikát kapunk, etikai, erkölcsi vagy vallási alapon. Egyesek úgy vélik, hogy a betegség lecke, amiből tanulnunk kell, s ha meggyógyítjuk magunkat, úgy elzárjuk ma­ gunkat a tanulás tapasztalatától. E szerint a gondolkodás szerint más gyógyulásának elősegítésével is, hasonló módon, megfoszt­ juk az illetőt a tanulás lehetőségétől. Mások szerint elménk felhasz­ nált ereje az ördögtől származik; megint mások azt mondják, hogy jogtalanul, tiltott területre lépünk. Mindezen vádakra Jézus tanításában találjuk meg a feleletet. Nem, senkit sem akarok megtéríteni, de arra sem vágyom, hogy valaki más erőltesse rám a véleményét. Hiszem, hogy Teremtőnk tökéletes és mindenütt jelenlévő, s hogy nincs olyan hatalom, mely ne az Övé lenne. Az abnormális dolgokat az emberek okozzák, akik a természet ellen dolgoznak. Ezen abnormális dolgokat úgy korrigálhatjuk, ha együttműködünk a természettel. Amikor Jézus gyógyított, korának vallási vezetői azzal vádolták, hogy az ördöggel cimborál. Később Szent Pál szolgáló tevékeny­ sége nagyrészt azzal telt, hogy lecsitítsa az általa alapított egyhá­ zakban a civakodókat, akik azon vitáztak, hogy melyiküknek na­ gyobb a hatalma, melyikük a legjobb, melyiküknek van leginkább 61 igaza, s hogy megpróbálja inkább a Jézus által kijelölt feladatot teljesíteni: meggyógyítani a betegeket, feltámasztani a holtakat, ki­ űzni a démonokat, és másokat is megtanítani erre. Jézus mondta: „Gyümölcseiről ismeritek meg őket.'r A Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot végzettek célja az, hogy orvosolják a ba­ jokat, és bolygónkat az életre alkalmasabb, jobb hellyé tegyék. Ha az emberiség gyümölcsei rosszak lennének, akkor nem ma­ radtunk volna fenn. Fennmaradtunk. Elménk lehetőségeit jobban kihasználva, valamennyien hoszszabb és boldogabb életet élhetünk. Ez etikus, erkölcsös és val­ lásos, annak ellenére, hogy a Silva-féle módszer se nem vallási, se nem okkult dolgokkal foglalkozó mozgalom. Szervezetünk körül semmi titkos, semmi drámai nincs. Nincse­ nek rituáléink, beavatási szertartásaink. A Silva-féle módszer egy­ szerűen csak meg akarja ismertetni az emberekkel a teljes szemé­ lyiség lehetőségeit, és meg akarja nekik mutatni, hogy elméjük jobb kihasználásával miként szabadulhatnak meg korlátolt gon­ dolkodásmódoktól és haszontalan szokásoktól, s miként érhetik el a kreativitás, életöröm és siker egyre magasabb és magasabb szintjeit. 62 9. GYAKORLAT GYÓGYÍTÓ ENERGIA Végezd el ismét a 52. oldalon leírt gyakorlatot! A SILVA-FÉLE STANDARD GYÓGYÍTÓ MÓDSZER Évszázadokkal ezelőtt, Mesmer söprésszerú kézmozdulatokat végzett. Ezeket nevezték el mesmeri kézmozdulatoknak. Mágne­ ses és gyógyító kézmozdulatoknak is nevezték őket. A régi hawaii kahunák - gyógyítók - is hasonló kézmozdulatokat alkal­ maztak, hogy azzal tisztítsák meg az aurát. Ma már tudjuk, hogy ezekkel a kézmozdulatokkal energiát vittek át. Az energiaátvitelben az elme és a kéz is szerepet játszott. Az energiaátvitelt elménk vezérli és irányítja. Mutass jobb kezed ujjaival bal tenyered felé! Tartsd ujjaidat leg­ alább 30 centiméterre tenyeredtől, hogy ne érezhesd egyik ke­ zeddel a másik kéz melegét! Most - továbbra is bal tenyeredre mu­ tatva - lassan mozgasd fel és le jobb kezedet! Lassan mozgasd kezed, hogy ne keltsél a mozgással légáramlatot1 Bal tenyered­ ben azt fogod érezni, hogy benne valami fel ós le vándorol. Olyas­ fajta érzés ez, mintha hőt vagy légmozgást érzékelnél, de nem ar­ ról van szó. Amit érzel, az energia, ugyanaz az energia, amit a gyó­ gyítás során is használunk. Újabban számos tudós pszichotronikus energiának nevezi ezt. A Silva-féle Standard Gyógyító Módszer során ezt az energiát használjuk fel, egy testi energiát, melyet kézmozdulatokkal adunk át. Mivel azonban ezt az energiát elménk vezérli és irányítja, az el­ mének ellazult állapotban kell lennie, a problémára kell összpon­ tosítania, s emellett őszintén kell kívánnia a gyógyulást. Azonnali hatása érzéstelenítő hatás: a fájdalom megszűnik. Más jelenséget is meg lehet figyelni: fertőtlenítő hatás jön létre, s a nyílt sebek nem fertőződnek be. íme az alapvető eljárás: A beteg ül vagy fekszik, szemét egész idő alatt csukva tartja. A gyógyító alfába megy, s gondolatban ki­ fejezi a beteg gyógyulása iránti vágyát Ezután kézmozdulatokat végez a beteg fölött, annak fejétől egészen le lábujjáig. Mikor már az egész testre kiterjedtek a kézmozdulatok, a gyó­ gyító kezét a páciens fejétől kb. 5-10 cm távolságra helyezi, egyik kezét a homlok elé, a másikat a fej hátsó része mögé. Néhány pil­ lanat múlva kezét két oldalt a beteg halántéka mellé helyezi. Ezt A TUDOMÁNYOS MEGÍTÉLÉS 63 követően egyik kezét a mellkas felső része elé, a másikat a hát mögé teszi, melynek révén gyógyító gondolatokat irányít a test im­ munrendszeréhez. Végül, ha lokális testi bajról van szó, kezét a beteg testrész fölé helyezi, s szellemi úton gyógyulást irányít oda. A Science Digest folyóirat 1984-es, áprilisi számában egy cikk jelent meg, „A gyógyító elme címmel. Ebben felvetik a kérdést, vajon „Meg tudják-e gyógyítani egyszerű gondolatok a testet?', ós ezzel kapcsolatban áttekintik az ilyen irányú tudományos kuta­ tás eredményeit, melyet többek közt az Országos Egészségügyi Intézetben, az Egészség Javításának Országos Intézetében, a Ge­ orge Washington Egyetemen és a Harvardi Orvosi Egyetemen vé­ geztek. Célként a lelki stressz és az immunrendszer legyengülése közti kapcsolatnak, valamint a pozitív gondolati elképzelés im­ munrendszerre kifejtett aktiváló hatásának vizsgálatát tűzték ma­ guk elé. Az említett tudományos testületek egyelőre azonban még nem jutottak döntő kutatási eredményekhez. Feltétlenül meg kell várnunk eredményeiket ahhoz, hogy használhassunk egyszerű elmetechnikákat? Remélem, nem. Remélem, mindenki, aki ezt a könyvet olvassa, elkezdi majd arra használni elméjét, hogy egész­ ségessé tegye magát, anélkül, hogy megvárná, amíg a tudo­ mányos és orvosi társaságok teljesen megmagyaráznák és elfo­ gadnák a jelenségeket. Addig is felajánlhatom saját tudományos magyarázatomat arra vonatkozóan, hogy a pozitív gondolati elképzelés miért hat jóté­ konyan egészségünkre. Minden tárgy, az emberi test is, energiát sugároz és bocsát ki. Ezen túlmenően azonban, minden objektív­ nek, így az erőtereknek is, megfelelő párja van a szubjektív dimen­ zióban - azaz a tudatban. A tárgyak energiakisugárzása kölcsön­ hatásba lép a szubjektív dimenziók elektromágneses-kémiai ener­ giájával. Amikor emberek az objektív (20 Hz-es frekvenciájú) dimenzió­ ban működnek, gondolataik csupán az objektív kisugárzást mo­ dulálják. Szubjektív (10 Hz-es frekvenciájú) dimenzióban működ­ ve azonban a szubjektív és az objektív sugárzást egyaránt meg­ változtatják. Az élettelen anyag, vagyis a tárgyak statikus (rögzített) energia­ mezőt sugároznak ki, melyet a fénysugárzás és a gondolatmodu- 64 Iáit emberi aura megváltoztathat. Egy energiamező megváltozta­ tása, akár objektív, akár szubjektív, mindenképp egy statikus ener­ giamezőhöz való hozzáadást vagy abból való elvételt jelent. Azt jelenti ez, hogy az energiamező modulálásában valami - vagy va­ lamilyen intelligencia - szerepet játszik. Az élő anyag változó erő­ teret sugároz ki, melyet megváltoztathat a fényenergia és az em­ beri aura. TÁVOLI HATÁSOK AZ ALFÁVAL Ha objektív dimenzióban funkcionálva szándékozzuk befolyá­ solni az anyagot, akkor az élettelen és az élő anyagra is csak egy bizonyos, korlátozott távolságon belül tudunk hatni. Ha szubjek­ tív vagy látnoki dimenzióban működve szándékozzuk befolyásol­ ni az anyagot, akkor az élettelen anyagra csak egy bizonyos, kor­ látozott távolságon belül tudunk hatni; az élő anyagra azonban korlátlan távolságig. Az emberi szervezet frekvenciaosztóként és frekvenciasokszorozóként is funkcionál. Függetlenül attól, hogy milyen frekvencián működik agyunk - 20 Hz-en (az objektív dimenzióban) vagy 10 Hz-en (a szubjektív dimenzióban) - s függetlenül attól, hogy gon­ dolkodásunkhoz melyik agyféltekét használjuk, testünk előállítja ennek az alapfrekvenciának a szubharmonikusait - tehát annak tört részét - valamint az alapfrekvencia többszörösét is. A sokszo­ rozott frekvenciák egyike az infravörös hullámtartományba esik. Az emberek mindig automatikusan, tudatosan vagy nem tudato­ san, információt kapnak és tárolnak a környezetükben lévő élette­ len és élő anyagról. Bárki megtanulhat látnokként funkcionálni, ha megtanul tudato­ san működni a tudatalattiban. Sőt, megtanulhat információt sze­ rezni közeli vagy távoli élő anyagról, közeli élettelen anyagról, sőt távoli élettelen anyagról is, az annak közelében lévő személyen keresztül. Az utóbbit „ismétlő effektus' néven tartják számon. AZ ELME MINT CSODADOKTOR A Fiji-szigetek egyikének bennszülöttei valamikor azt állították, hogy egyedül ők képesek izzó parázson járni, de mára kiderült, hogy ez egyetemes képességünk. Több ezer, az élet legkülönfé­ lébbterületén működő, eltérő képzettségű, különböző etnikai cso- 65 portba és kultúrkörbe tartozó ember járt már tűzön. Egyes szemé­ lyiségfejlesztő csoportfoglalkozásokon egy nap - sőt még rövi­ debb idő - alatt tanítják meg a tűzönjárást. Az ilyen tűzönjárásban egyfajta hipnotikus állapot is szerepet játszik. Mi történik valójában a tűzönjárás során? Miként óvhatja meg valamilyen mentális tevékenység bőrünket a perzselő hőtől? A fi­ zika törvényei látszólag megbuknak ennél a jelenségnél, és nincs rá tudományos magyarázat. Az egyetlen elfogadható válasz, hogy elménk képes megváltoztatni az emberi hús molekuláris szerke­ zetét. Egy neves gyógyító, Olga Worrel, meg tudta változtatni a víz spektroszkópos tulajdonságát (színnel kapcsolatos molekuláris elemzővizsgálat) azzal, hogy 20-30 percig kezében tartotta a vizsgálati mintát.* Ez azt jelenti, hogy a víz molekuláris szerkeze­ te megváltozott. Mivel testünk 70-80 százaléka víz, nem nehéz ezek után belátni, hogy egy megbetegedett sejt valóban egész­ séges sejtté alakulhat. Számos kérdésre egyszerűen nincs még válasz. Milyen szere­ pet játszik ezekben az átalakulásokban az energia? Miként irányít­ ja elménk az energiát? Mi a hit, istenhit vagy imádság szerepe? Szerepet játszanak-e a folyamatban olyan tényezők, melyekről még nem tudunk? „Tegyük csak dolgunkat", s hagyjuk, hogy az emberek azt csodának nevezzék? Egyik nap, sok évvel ezelőtt, egyik barátom bejött a hivatalom­ ba. Elmondta, hogy bátyja - a város szolgálatában álló tisztviselő - haldoklik. - De hiszen két napja sincs, hogy beszélgettem a bátyáddal! - Aznap éjjel nagyon rosszul lett, és bement a kórházba. Kide­ rült, hogy leállt a veseműködése, a kórház pedig nem tudott mű­ vesét szerezni. Abban az időben még csak kevés kórházban működött ilyen gép. Elmondta, hogy egy ugyan van a San Antonió-i kórházban, de azzal már egy másik beteget kezelnek. Időközben testvére kó­ mába került, ami urémiában a szervezetben felszaporodott, mér­ gező karbamid agyi hatásának következménye. Amint barátom elment, a kórházba siettem. Gyorsan odaértem, mert csak hatháznyira van tőlem. A hátsó ajtón kellett besurran¬ * E könyv társszerzője. Róbert Stone részt vett 1975 ben a Monté Carlo-i második pszichotronikus világkongresszuson, ahol beszámoltak erről a kísérletről. 66 nom, mert ha a főbejáraton megyek be, akkor az orvosok rendőr­ rel vitettek volna el. Orvosi körökben nem szívlelhették módszere­ imet, ahogy arról majd egy későbbi fejezetben mesélek. A beteg hivatalnok kórtermébe érve, ott találtam annak anyját és lányát is. Kicsit füllentettem nekik: azt mondtam, a Cursillo moz­ galom - egy keresztény tanító szervezet - küldött, hogy imádkoz­ zak a betegért. Korábban ugyan valóban a mozgalom tagja vol­ tam, de az időben már nem. A mama elmondta, az orvosok mindent elkövettek, hogy kihoz­ zák fiát a kómából, de nem sikerült. Nemigen remélhető már, hogy fia életben marad. - Elnézést - mondtam -, elmondom imámat. A beteg jobb oldalán álltam, ágya mellett, s meditációs-koncentráló (látnoki) szintemre merültem. Úgy szóltam, mintha valaki hall­ gatná, amit gondolatban mondok: - Ez a férfi még csak 34 éves. Nagy, erős teste van, s még sok munkát kell elvégezniezen a bolygón. Nem érzem igazságosnak, hogy csak azért, mert veseműködése leállt, meg kelljen halnia. Minden más szerve, mirigye és szervrendszere jól működik. Miért ne adnál lehetőséget arra, hogy veséi újra működjenek? Miközben gondolatban ezt a kérdést mondtam, beteg hivatalno­ kunk hirtelen felült az ágyban, s homályos tekintettel rám meredt. Szemének normálisan fehér része sárgállott a mérgező karbamidtól. Felismert és megszólalt: - Szia, Jósé. Mit csinálsz itt? - Te mit csinálsz itt? - Hol vagyok? - kérdezte. - Jó helyen. Csukd be a szemed és aludj! Minden rendben lesz. Behunyta szemét, visszahanyatlott a párnára, és úgy tűnt, mint­ ha újra kómába esett volna. Az anya kérte lányát, szaladjon orvosért, mondja el neki a tör­ ténteket. Ezt hallván, úgy gondoltam, jobb ha én is szaladok. Két óra múlva megindult a beteg tisztviselő vizelete. Veséi nor­ málisan kezdtek működni. Évekkel később se volt semmi bajuk. A SILVA-FÉLE STANDARD GYÓGYÍTÓ MÓDSZER ÁTTEKINTÉSE 1. Menj alfa szintre! 2. A gyógyulásra vonatkozóan fogalmazd meg vágyadat, hitedet 67 és elvárásodat! 3. A hason fekvő, behunyt szemű beteg teste fölött végezz kezed­ del söprő jellegű mozdulatokat, tetőtől talpig! 4. Néhány másodpercig tartsd kezeidet a beteg feje fölött, homlo­ ka és tarkója, illetve két halántéka mellett, majd mellkasa és háta fölött (az immunrendszerre gondolva), s végül bármilyen lokalizációjú elváltozás fölött! Minden alkalommal képszerűén jelenítsd meg gondolatban a problémát és képzeld el, hogy az elmúlik! 5. Gyere ki alfából! EGY ALAPVETŐ FORMULA, AMIVEL SEGÍTHETSZ MAGADON ÉS MÁSOKON Ez a háromlépéses módszer magában foglalja minden olyan gyógyító beavatkozás alapvető lépéseit, melyben a Silva-féle módszer alkalmazásra kerül. 1. Menj alfába! 2. Erősítsd meg újra vágyadat, hitedet és elvárásodat, hogy a gon­ dolat és annak szavakba öntése gyógyítani fog! 3. Képszerűén jelenítsd meg gondolatban a kóros állapotot, és képzeld el, ahogy rendeződik! A SILVA-FÉLE MÓDSZER HASZNÁLATA Bárhol is tartasz a reggeli, visszaszámolásos, alfateremtő gya­ korlatokban, most már be tudod magad programozni, hogy újra és újra sikerrel alkalmazd a Silva-féle módszert. Ebben a megkö­ zelítésben szerepet játszik az előbb említett, alapvető formula, me­ lyet nem gyógyításra, hanem a gyógyulás beindítására tudsz használni. Először menj alfába! Ezután, saját, ösztönösen jövő szavaiddal fogalmazd meg gon­ dolatban a vágyat, hogy elméd irányításán keresztül tudni szeret­ néd egészségessé tenni magadat, s ugyanebben akarsz mások­ nak is segíteni! Végül, lásd képzeletedben önmagad, ahogy éppen végzed a reggeli visszaszámolásos gyakorlatokat, rezegteted, vagy egy test fölött mozgatod kezedet! Majd képzeld magadat egész­ ségesebbnek, s képzeld el, amint rád mosolyognak olyanok, akik­ nek segítesz egészségesebbé válni. Máris kezdheted! 68 10.GYAKORLAT VÁGY, ELVÁRÁS ÉS HIT Végezd el ismét a 52. oldalon leírt gyakorlatot! A CSODATEVŐK: A VÁGY, A HIT ÉS AZ ELVÁRÁS Bármilyen is életed, megváltoztathatod azt. Olvasd el Ed Thiessen történetét: - Ha valaki hat évvel ezelőtt azt mondja, hogy valaha boldog és egészséges leszek, még csak nem is mosolyogtam volna ezen. Annyira beteg voltam, hogy el se tudtam képzelni, milyen lehet jól lenni. Ez még azelőtt történt, hogy egy ismerősöm felhívta figyelme­ met a Silva-féle módszerre és az elme hatalmára. Amikor 1962-ben megszülettem, azt hitték, nem maradok élet­ ben, vagy ha mégis, akkor várhatóan súlyos agykárosodással és Little-kórral*. Későbbi vizsgálatok kiderítették, hogy izomsorva­ dásom is van. Emellett részlegesen süket és erősen kancsal vol­ tam, továbbá jogi szempontból már vaknak számítottam. A „szakemberek" arra intették szüleimet, ne nagyon reményked­ jenek abban, hogy valaha is olvasni vagy írni fogok tudni, vagy hogy életképes leszek a „kinti" világban - azaz valamelyik intéze­ ten kívül. Emiatt, és romló egészségi állapotom miatt nem számí­ tottak arra, hogy sokáig élnék. Kétéves koromban operálták meg először szememet, hogy kor­ rigálják szemtengelyferdülésemet, és javítsák látásomat. 1967-től 71-ig intézetben és speciális iskolákban telt életem, lá­ bamat és szememet többször megoperálták, hogy rengeteg ba­ jomnak legalább egy részén enyhítsenek. Sajnos egyik műtét se segített sokat. Látásom, hallásom és beszédem tovább romlott. 1978 elején aztán valaki nekem adta egy könyvét, amit nemrég olvasott. Sokszor nézegettem könyveket, vajon hány szót isme* veleszületett, a végtagok görcsös bénulásával és többnyire súlyos szellemi elmaradottsággal járó állapot 69 rek belőlük. Ahogy újra és újra elolvastam az Ön könyvét*, egy idő után elsajátítottam az ott leírt technikákat. Időnként még alud­ tam is a könyvvel. Teljesen elnyűttem. Az orvosok nem értették a dolgot, de egészségem, a jelek sze­ rint javulni kezdett. Nem mondtam el nekik, hogy mit csinálok hogy „programozok". Először járni kezdtem. Hamarosan már járógép és fűző se kel­ lett lábamra és karomra. Hallásom és beszédem is rendbejött. Azt mondták, meg fogok vakulni, de naponta 3-szor 4-szer szin­ temre menve, látásom javult. 1980 elején elhagyhattam az intéze­ tet. Néhány hónappal később nagynéném hallott a Silva-féle Agykontrollról, s azt gondolta, talán az segítene rajtam. Nem tudta, már mennyit segített. 1980 decemberében elvégeztük a tanfolya­ mot. A tanfolyam még többet segített. Egészségem fantasztikus mér­ tékben javult. 1981-ben elhagyhattam a szemüveget, ma 100 %os a látásom, és tökéletesen egészséges vagyok. 1982-ben érettségiztem, s a tesztben mindössze egy hibát vé­ tettem, trigonometriából. Ez is csak azért történt, mert nem prog­ ramoztam be magam a probléma megoldására. Mindig két pár, különböző számú cipőt kellett vennem, mert bal és jobb lábam mérete nem volt azonos. Tavaly, 1983 elején, ezt a problémát is programba vettem; lábaim ma már egyformák. Egyik lábam, egy évnél rövidebb idő alatt, három számmal lett nagyobb. Múltamra már csak minimális sántításom emlékeztet. Hamaro­ san ez is elmúlik. 1984-re ez az egyik feladatom. Sikerem nem „csoda", s nem azért értem el, mert valami speci­ ális szuperlény lennék. Amit én tettem, azt hiszem bárki más is meg tudja tenni. Csak hitre, egy módszerre (Silva-féle módszer) és sok-sok gyakorlásra van szükség. Egy nap majd az emberek oly mértékben fogják uralni elméjü­ ket, hogy csupán a vágy is elég lesz elvárásaik megvalósulásá­ nak kiváltásához. Módszertanra akkor már nem lesz szükség. Bi­ zonyos, hogy a városi tisztviselő gyógyulása iránti vágyam, gyó­ gyulásába vetett hitem és gyógyulásának elvárása kulcsfontossᬠ* The Silva Mind Controll Method (New York: Simon & Schuster, 1977); Magyarországon: Agykontroll Silva módszerével (Budapest: Dr. Dómján László, 1989.) 70 gú szerepet játszott meggyógyulásában, akárcsak az, hogy kép­ zeletemben egészségesnek láttam őt. A tudósnak nehéz elfogadnia ezeket a fogalmakat. A gondola­ tok, érzések és az elme működésének egyéb formái a szokásos módon nem mérhetők, s ezért nem alkalmasak tudományos vizs­ gálatra és magyarázatra. Ha azonban a vágyat úgy elemzed, hogy először a szó jelentését vizsgálod, akkor azt már egy számítógép bekapcsolásának is tekintheted. Ha a számítógép már be van kap­ csolva, akkor az elvárás kinyilvánítja a megoldás megjövetelét, s a hit - a számítógéppel korábban szerzett valamennyi korábbi megoldás és a programozás tökéletessége révén - megszüli a kí­ vánt eredményt. Lehetséges, hogy a vágy, elvárás és hit valójá­ ban azt teszi lehetővé elménk számára, hogy úgy működjön, ahogy terveztetett. Lehetséges, hogy ezen elemek nélkül a nor­ mális szellemi működés gátolt. Naponkénti, reggeli gyakorlataid lehetővé teszik, hogy gyorsan és egyszerűen elérd kreatív tudatszintedet, mert vágysz arra az egészségügyi és egyéb problémáidat megoldó képességre, melyre ezen a szinten teszel szert. Gyakorolsz, mert elhiszed, hogy elméddel az eddigieknél többre leszel képes, s mert elvárod, hogy vágyad teljesüljön. Gyakorlásodat így valójában egyfajta számítógép-programo­ zásnak tekinthetjük. Számítógéped csatlakozóját bedugod a kon­ nektorba, majd bekapcsolod a gépet (vágy). Számítógépedben megvannak a feladat elvégzéséhez szükséges áramkörök (elvá­ rás). Komputered már bizonyított, és a jövőben is bizonyítani fog (hit). Sikerrel jársz. Vágyj a sikerre! Hidd el, hogy eléred! Számíts rá! AZ ALFA TERMÉSZETES HATÁSA A GYÓGYULÁS Ha ismered az alfába jutás módját, ugyanakkor egy másik, be­ teg ember nem ismeri azt, segíthetsz rajta. Olyasmi ez, mintha az illető kútba esett volna, s nálad lenne egy kötél, amit utánadob­ hatsz. Nevezzük a beteget X-nek, az egészséges személyt Y-nak. Te­ gyük fel, hogy Y belép X erőterébe - vagyis kb. egy méteren be­ lülre. Y alfába megy, kezét X. beteg testrésze fölé helyezi, elképzeli, hogy a betegség eltűnik, s az egészség helyreáll. Ebben a pilla­ 71 natban energiacsere zajlik. Olyan ez, mintha gyógyító energia lé­ pett volna ki Y kezéből, behatolt volna X.-be, s korrigálta volna az elváltozást. A Szovjetunióban felfedezett Kirlián-fényképezés láthatóvá is te­ szi az ilyen energiacserét. Kezünket fényérzékeny papírra helyez­ zük - általában szokványos filmpapírra. Rövid időre bekapcsolunk egy nagyfeszültségű erőteret, majd előhívjuk a filmet, s azon az ujjak és a kéz körül rajzolat jelenik meg. Közvetlenül a kézrátétellel történő gyógyítás után ez az erőtér megkisebbedik, néhány má­ sodperc múlva azonban teljesen helyreáll. Fontos, hogy Y kezei ne érjenek össze, amikor X. beteg testrésze fölé helyezi őket. Ez olyan lenne, mintha rövidre zárnánk az áramkört. ALFA-SZUGGESZTIÓK Jobb agyféltekéd erősebben működik alfában, ami fokozza vi­ zualizáló képességedet. Ha erősen vizualizálsz, energiát irányí­ tasz az ép viszonyok helyreállítására. Mesmer, Braid, Freud, Jung, Adler és Coué valamennyien hittek a szuggesztió erejében. Mesmer ezt az erőt, amit később törté­ netesen róla mesmerismusnak neveztek el, a mágnesesség meg­ nyilvánulásának vélte. Braid hipnózisnak nevezte. Közvetlen szuggesztiót azonban a francia pszichológus, Emilé Coué hasz­ nált. Betegeinek azt tanácsolta, hogy tükörben nézzenek önma­ guk szemébe, s napközben többször ismételjék el: „Napról nap­ ra, minden szempontból, egyre jobban és jobban érzem magam." A szuggesztió célja az elvárás és a hit megerősítése. Ha alfában szuggerálsz magadnak valamit, akkor mindkét agyféltekéd a cél elérésén fog fáradozni. Alfában tehát erősebb hatást válthatsz ki, és így több kreatív energia lendül munkára. Jóllehet Coué nem tudott az alfa agyfrekvenciákról, módszere mégis kapcsolatos azzal. Agyunk éber vagy béta tudatszinten is percenként harmincszor alfába merül, de csak ezredmásodper­ cekre. Ezeket a villanásnyi időket összeadva azonban percenként már egy-két másodperc jön össze. így naponta százszor elismé­ telve Coué mondatát, az előbb-utóbb alfa állapotban is éri az agyat. Célunk az alfa uralása, és nem ez a hátha talál technika. Ha már uralod, akkor tetszés szerinti ideig maradhatsz alfában, hogy ma­ ximális gyógyító energiát fókuszálhass magadra vagy másra. 72 Vággyal, hittel és elvárással mész alfába. Képszerűén megjelení­ ted a problémát, elképzeled a gyógyulást, majd a normalizálódott állapotot. Végül kijössz alfából. Coué szavakba öntött szuggesztiója remekül működik bétában. A béta-dimenzió „nyersanyaga" a szó. Alfában a „nyersanyag" a gondolati kép. Bétában az objektív, anyagi világgal foglalkozol - a hatással. Alfában a szubjektív, lelki világgal - a hatás okával. Alfá­ ban végzett gondolati tevékenységgel a fizikai világban hozod lét­ re a kívánt hatást. A vágy, a hit és az elvárás a programozás katalizálójaként lesz segítségedre, hogy hatékonyabban működhess alfa és béta szinten is, tehát az okok lelki birodalmában, és a ha­ tások fizikai birodalmában egyaránt. 73 11.GYAKORLAT AZ ELLENKEZÉS ELKERÜLÉSE 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. Elérkezett az idő, hogy 100 helyett 50-től kezdd a visszaszám­ lálást. A 2A, 3A, 3B és 3C lépést tetszésed szerint ki is hagyhatod. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 50-től 1-ig! A számok kö­ zött tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes testrészeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1 -es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, ós gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. Eugene Wigner fizikus a következőt mondta: „A külső világ ta­ nulmányozása arra a következtetésre vezet, hogy a tudat tartalma alapvető valóság." Most már tudjuk, hogy tudatunk tartalma te­ remti meg egészségünket, mely legtöbbünk számára alapvető va­ lóság. Egészség nélkül sem a családnak, sem a munkának, sem 74 az utazásnak, sem semmilyen szórakozásnak nem tudunk örülni. A betegség színe előtt ezek az örömforrások mind elhalványulnak. A tudomány vonakodva fogadta el, hogy az elmének szerepe van a valóság alakításában, az elfogadás ténye azonban egyre is­ mertebbé válik. Az orvosok közül elsőkként valószínűleg a pszi­ chiáterek vették számításba komoly egészségi tényezőként az el­ mét. Manapság az endokrinológusok* és a molekuláris biológu­ sok is színre lépnek. Az orvosi munka frontvonalában az olyan szakorvosok, mint pl. a fogorvosok és szülészek is tapasztalják a tudat hatásait. A pszichoneuro-immunológiának ma már saját folyóirata jelenik meg negyedévenként, „Haladás" (Advances) címen. Ebben tudo­ mányos alapossággal elemzik a korábban szőnyeg alá söpört té­ nyeket. Majmok vizsgálatakor pl. kiderült, hogy az anyjuktól elvá­ lasztott állatok betegségekkel szembeni ellenállása csökken, ugyanakkor immunrendszerük ereje újra nő, ha olyan állatcso­ portba helyezik őket, ahol a többiek barátságosak velük. Egy má­ sik tanulmányban rák miatt haldokló asszonyok férjeiről derült ki, hogy ugyancsak csökken a betegségekkel szembeni ellenállásuk. Ismét egy másik tanulmányban olyan személyről esik szó, aki re­ laxációs, vizuális, elképzelési technikával lassította daganata nö­ vekedését, ami a gyakorlatok abbahagyásakor felgyorsult. A Naturefolyóirat szerkesztője, John Maddox szerint egyes pszichoneuro-immunológusok úgy vélik, hogy minden lelkiállapot ala­ csonyabb vagy magasabb szintű immunitással kapcsolódik össze (Brain/Mind Bulletin, Vol. 10, No.2.). A riport olyan asztmá­ sokról számol be, akik San Fransiscó-ban, a Kaliforniai Egyetem Orvosi Karán képzeletbeli utazáson vettek részt saját szervezetük­ ben, hogy segítsék bajban levő sejtjeiket. Ezt követően csökkent gyógyszerigényük, és javult légzésük. AZ ORVOSI SZAKMA ELLENKEZÉSE Az elme egészségünkben betöltött szerepének feltárását célzó kampánynak áldozatai is voltak. Az orvosi kamarák és az anya­ szervezet, az Amerikai Orvostudományi Társaság számos olyan orvost zaklatott, aki elfogadta az elme szerepének jelentőségét. Az egészségügyi hatóságok ugyancsak nehéz napokat okoztak * belső elválasztású mirigyekkel foglalkozó szakemberek 75 pl. Carl Simonton doktornak, aki az elsők közt alkalmazta a Silvaféle módszert betegei kezelésében. Még ma is, ha a beteg jelen­ létében használod elmédet, az illető egészségének javítása céljá­ ból, ki vagy téve a veszélynek, hogy kuruzslásért perbe fognak. Kitaláltam valamit, hogy megvédjem ettől a veszélytől a Silvaféle módszert alkalmazókat. Meditáció közben egy másik ember gyógyulásának elképzelése oly közel áll az imádsághoz - ha ép­ pen nem imádság maga is -, hogy létrehoztam egy Ökumenikus Társaság elnevezésű, nem profitorientált testületet. Ennek kereté­ ben a tagok már biztonságban léphetnek be beteg emberekhez, s biztonságban alkalmazhatják a gyógyító módszereket. Az ötlet az 1953 és 1963 közti évekből származott, amikor még csak ku­ tattam a Silva-féle módszert, s különféle hivatalok zaklatásait kel­ lett elviselnem. Egyik nap a kerületi ügyész hívott fel telefonon, s megkért, menjek el hozzá. Érkezésem után titkára bevezetett az irodába, ahol az ügyész udvariasan köszöntött és hellyel kínált. Gyermekkorunk óta ismertük és keresztnevünkön szólítottuk egy­ mást. A törvényt végrehajtó tisztviselő irodájának szigorú légköre azonban valahogy feiedtette az ilyen apróságokat. - Jósé - mondta -, panaszt tettek ellened. Egy orvos arról pa­ naszkodott, hogy meggyógyítottad egyik páciensét. Azt mondja, kuruzsolsz. Mit csinálsz valójában az emberekkel? Elmagyaráztam neki, hogy amit teszek, az sokkal inkább számít imádságnak, mint bármi másnak. Az ügyész meghallgatott, majd biztosított afelől, hogy az orvos nem vádolhat be. Ha a beteg pa­ naszkodott volna, akkor bírósági ügy lett volna belőle, ezt azon­ ban a beteg nem tette. Hálás volt, hogy meggyógyult. Kiderült, hogy erről a gyógyulásról egészen addig nem is tud­ tam, amíg a kerületi ügyész be nem rendelt irodájába. Az történt, hogy az orvos heteken át tartó, heti két injekcióból álló injekciókú­ rát írt elő, hogy elmulassza páciense valamilyen baját. Eközben a beteg elhatározta, hogy eljön a péntekenként tartott gyűlésünkre. Minden összejövetel elején elmegyakorlatokat vezettem le, eze­ ken vett ő is részt, s ennek hatására panasza elmúlt. Sem tünetei­ ről, sem gyógyulásáról nem tudtam. A páciens nem ment több injekcióra, ám egy nap összefutott or­ vosával a városban. - Miért hagyta abba az injekciókat? - kérdezte az orvos. 76 - Mert odaát meggyógyítottak - válaszolta a beteg, a Silva-féle összejövetelekre utalva. Ekkor tett panaszt az orvos a kerületi ügyésznél. Magának a kerületi ügyésznek a rokonai is rendszeresen részt vettek azonban péntek esti összejöveteleinken. Beszélgetésünk végén tanácsokat adott, hogy miként tudom a jövőben elkerülni a törvénnyel való összeütközést. Gratuláltam magamnak, hogy mozgalmunk tagjai közt a város és a megye vezetőinek rokonai is előfordulnak, s kirukkoltam az Ökumenikus Társaság ötletével. AZ EGYHÁZ ELLENKEZÉSE Nemcsak az orvosok okoztak a Silva-féle módszer híveinek ne­ héz napokat, hanem a helyi egyház számos vezetője is. Még azok is, akik ismertek olyanokat, akiken segítettem. Egészen addig nem hittek módszerem hatékonyságában, míg közvetlenül maguk nem látták azt. Egyik nap felhívott egy pap, akinek egyszer korábban segítettem. Pap barátja miatt keresett, akinek emésztőrendszeri rákja volt, s emiatt már három nagy műtéten esett át. A beteg pap­ nak állandó láza és hasmenése volt. Felmentették a szolgálati kö­ telezettségek alól, nyugdíjazták, és egy szeretetotthonba küldték. Barátom annak ellenére kérte segítségemet, hogy a helyi papság óva intette híveit, nehogy elmenjenek Silva összejöveteleire, mondván, én az ördöggel cimborálok. Megkérdeztem pap baráto­ mat: - Azt mondod, be fognak engedni a papok a házba a beteg­ hez? - Úgy intézem majd, hogy senki se zavarjon - nyugtatott. Amint beléptem a beteg szobájába, a többi pap magunkra ha­ gyott. Megfogtam a pap kezét, alaposan emlékezetembe véstem arcát és hangját, s azt javasoltam, hogy igya meg egy pohár víz egyik felét este, majd másik felét reggel. Megígértem, hogy három nap múlva ellenőrzöm javulását. Otthon, éjjel, a távolból fejeztem be a programozást. (A módszert később a könyvben még részle­ tesen elmagyarázom.) Három nap múlva visszamentem hozzá, hogy ellenőrizzem ál­ lapotát. Határozott javulásról számolt be. Láza és hasmenése is megszűnt. Bélműködése normalizálódott. Hozzáállása is megvál­ tozott, akárcsak a többi papé. Gyógyításához még két, további ke­ zelésre volt szükség. A jelenlévő papok egyre szívélyesebben fo­ gadtak. 77 Egy hónap múlva a pap Spanyolországba utazott, vakációra. Visszatérve, egy templomban újra munkába állt. Jelenleg is él. „KIZÁRT!" HELYETT „TALÁN..." A kezdet óta új generáció nőtt fel, s a Silva-féle módszert az or­ vosok még mindig kételkedve fogadják. Ennek ellenére előreha­ ladtunk. A vallásban, ahelyett, hogy az „ördög cimboráinak" ne­ veznének minket, az egyház emberei és a templomba járók em­ lékeznek arra, amit Jézus rabbi tett földi tartózkodása idején, s fel­ idézik az emberi képességekről mondott szavait. Manapság meg­ kérdezik: - Feltételezhetjük, hogy Jézus igazat mondott? Az orvosi szakmában ugyan még mindig a merev allopátiás ke­ zelési elv mellett törnek lándzsát, de egyes orvosi körökben már elhangzik a kérdés: - Feltételezhető, hogy ebben az esetben az el­ me szerepe...? Volt idő, amikor feleségemet elkerülték szomszédaink, és gye­ rekeimet megszégyenítették az iskolában, de ez az idő szerencsé­ re, már a múlté. A Texas állambeli Laredo felkerült a térképre - leg­ alábbis részben azért, mert itt található a Silva-féle Agykontroll Szervezet nemzetközi központja, melyhez több millió tanfolyamot végzett hallgató tartozik. Számtalan ember - Agykontroll-tanfolyamot végzettek, azok baráti köre és családja - látta már hasznát a módszernek egészségügyi gondjával kapcsolatban. Naponkénti reggeli gyakorlataiddal felépíted a módszer haté­ konyságával kapcsolatos elvárásodat és hitedet. Minél többre számítasz, és minél jobban hiszel, annál kevésbé állsz saját utad­ ba, s annál döbbenetesebb sikereket érsz el. Walter Ftussell, a ne­ hézvíz egyik felfedezője, építész, három elnök szobrásza, zene­ szerző, író és sok más egyéb kreatív képesség birtokosa, egyszer a következő megjegyzést kapta egy csodálójától: - Magának bi­ zonyára rendkívül erős a hite. - Nem a hitem. A tudásom - válaszolta Ftussell. Te is nemsokára „tudni" fogsz. Egyre jobban tudsz majd bánni az alfa szinttel. Segíteni tudsz majd, hogy tested és mások teste gyógyuljon. Emellett másfajta problémák megoldásában is sike­ reket érsz majd el. A Silva-féle Agykontroll tanfolyamot sok száz orvos és nővér vé­ gezte már el. Vezető testületek küldték el kulcsembereiket a tan­ folyamra, hogy elméjüket jobban ki tudják használni. Könyvelők, 78 mérnökök, munkások, tanárok, a legkülönfélébb társadalmi kör­ nyezetből érkező szülők és gyermekek alkalmazzák ma már a tan­ folyamon tanultakat megérzőképességük, találékonyságuk és problémamegoldó képességük fokozására. A Silva-féle módszer segíteni fog számos problémád megoldá­ sában, de kezdetnek az egészség a legkönnyebb ügy. Agyunk idegsejtjeinek fontossági sorrendjében ugyanis első helyen sze­ repel az egészség. így amikor elménkkel az egészség javítására programozzuk be ezeket az agysejteket, készséggel engedelmes­ kednek. 12.GYAKORLAT A GYÓGYÍTÁS FELTÉTELEI 79 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. A 2A, 3A, 3B és 3C lépés tetszés szerint kihagyható. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 50-től 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1-es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1-től 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. A CUKORBETEGSÉG VISSZAFORDÍTÁSA A 25 éves T.S. cukorbetegségtől, s annak számos komplikáció­ jától szenvedett, mikor úgy döntött, részt vesz egy Silva-féle Agykontroll-tanfolyamon. Hallgassuk meg tőle a történteket. 80 - Elsősorban egészségem miatt vettem részt a Silva-féle Agykontroll-tanfoiyamon. Már 20 éve szenvedtem I típusú (inzulin-dependens) cukorbetegségben. 21 éves koromban szövődmények kezdtek jelentkezni, elsőként szemkomplikáció: diabéteszes retinopátia. A bevérzések következtében jobb szememre megvakul­ tam, s bal szemem látása is nagymértékben romlott. Mindkét sze­ memen kiterjedt lézeres szemműtétet végeztek. Jobb szemem lá­ tása így idővel valamennyire visszatért, de látásélességemet össze se lehetett hasonlítani a régivel. Orvosaim figyelmeztettek, hogy többé nem végezhetek semmi­ féle, a gyaloglásnál komolyabb testmozgást (semmi futás, hajolás, semmiféle emelés stb). Számomra ez rossz álomként hatott, mert egész életemben aktív sportoló voltam. Csak egy kérdés járt a fejemben: - Miért pont én? Hiszen még csak 21 éves vagyok! Később az év folyamán magas vérnyomásom lett, ami miatt ma­ ximális adagban kellett szednem egyfajta'vérnyomáscsökkentő gyógyszert, valamint egy vízhajtót. Az orvosok azzal biztattak, hogy mindenképp életem végéig kell szednem a magas vérnyo­ más elleni szereket. A magas vérnyomás nemcsak egyszerűen a szívemnek és érrendszeremnek jelentett veszélyt, de esetemben állandóan fenyegette szememet is. 23 éves koromban újabb szövődményre derült fény. Veséim mű­ ködése romlott. Vesefunkcióm addigra már a normális felére csök­ kent. Ma 25 éves vagyok, és hitem szerint a Silva-féle módszer ós Is­ ten mentette meg az életemet. A tanfolyam elvégzése óta inzulin­ szükségletem hétről hétre csökken. Ezt programoztam be ma­ gamnak. Inzulinpumpán vagyok, aminél naponta háromszor vál­ tozik a dózis (lépcsőzetes progresszió). Történetesen a napsza­ kot is beprogramozom, hogy mikorra csökkenjen az inzulinszük­ ségletem. És bejön! Orvosaim a vérnyomáscsökkentők adagját is redukálták. Szemem javulásáért is programozok és imádko­ zom, különösen, hogy elálljon a vérzés. Korábban már egy-egy bosszúság is bevérzést okozott. Mostanában már teniszezem és kerékpározok, persze nagyon óvatosan. Számomra a Silva-féle módszer több, mint véletlen egy­ beesés. Orvosaim képtelenek megmagyarázni a változást, s csak annyit mondanak: - Akármit is csinál, abba ne hagyja! 81 El tudod képzelni T.S.-t? Pozitívan gondolkozik? Igen. Összeroppantja a félelem, idegenkedés és bizonytalanság? Nemigen. Hisz az anyagi világ lelki alapjaiban? Igen. T.S.-t testi állapotának súlyossága ösztönözte, hogy részt ve­ gyen a tanfolyamon (vágy). Elhitte, hogy tetszése szerint be tud­ ja programozni inzulinigényét, s be is tudta. Elvárta, hogy progra­ mozása hasson - hatott is. Más szóval tökéletesen megvoltak ese­ tében a siker feltételei, s ő élt is velük. A NEGATÍV GONDOLKODÁS LEGYŐZÉSE A negatív gondolkodás problémákat okoz. A pozitív gondolkodás megoldáshoz vezet. A negatív gondolkodás olyan feltételeket teremt, melyek egész­ ségügyi problémák kialakulását teszik lehetővé. A pozitív gondolkodás olyan feltételeket teremt, melyek a jó egészség visszaszerzését és fenntartását teszik lehetővé. Hadd frissítsem fel ismereteidet a két gondolkodásmód definiá­ lásával. A negatív gondolkodás bűntudat, aggódás, bizonytalanságér­ zés, félelem, féltékenység, gyanakvás, gyűlölet, ellenkezés, ha­ rag, kétségbeesés, gyász és az önbizalom hiánya. A negatív gon­ dolkodás nincs összhangban a környezetben lévő emberekkel és dolgokkal. A pozitív gondolkodás szeretet, megbecsülés, optimizmus, biz­ tonságérzés, bátorság, együttműködés, könyörület, nagylelkű­ ség, barátságosság, türelem, segítőkészség és ambíció. A pozi­ tív gondolkodás lépést tart - összhangban van - a környezeted­ ben lévő emberekkel és dolgokkal. Ezek csak példák, nem az egész kép. Nincs is szükséged az egész képre. Csak a saját gondolkodásod képére van szükséged, különösen annak negatív elemeire. Vegyük pl. a bűntudatot. Mint a negatív gondolkodás minden eleme, a bűntudat is stresszt okoz. A bűntudat vagy a negatív gondolkodás bármelyik másik fajtája szokássá válik, s az általa okozott stressz idültté. Az idült stressz gyilkol. Ha úgy érzed nem tettél eleget, vagy rosszat tettél, vagy nem próbáltad eléggé, akkor bűntudatod támad. Ha továbbra is így ér­ zel, akkor kárt okozhatsz immunrendszeredben. Az pedig előbb vagy utóbb tönkre tesz. 82 Ha hosszú ideig tartasz fenn negatív viselkedésmódot, tested­ ben kémiai változás történik. Stresszvegyület kerül véredbe, ami meggátolja immunrendszered működését, láthatóan megzavarva és legyengítve a rendszert. Ilyen körülmények között valamilyen betegség kezd kifejlődni. Az önmagáddal és munkáddal kapcso­ latos pozitív érzések ugyanakkor optimistává és egészségesebbé tesznek. Egészséged - s hosszabb távon várható élettartamod szempontjából előnyösebb a pozitív gondolkodás. Az is előnyös, ha csak olyant teszel, amit helyesnek tartasz, különben bűntudat gyötörhet. Olyan ez, mintha a természet, vagy Isten, egy igazság­ tevő rendszerrel látott volna el minket. Tégy jót, és egészséged ja­ vul. Tégy rosszat, s egészséged megszenvedi. Ha bármikor valamilyen tevékenységed közben lelkiismeret-fur­ dalást érzel, hagyd azt abba! Menj alfa szintedre! Tisztázd, mi okozza bűntudatodat! Határozd el, hogy abbahagyod ezt a tevé­ kenységet, és nem ismétled meg! 1 -tői 5-ig számolva nyisd ki sze­ med, s figyeld meg mennyivel jobban érzed magad! A nem teljesen tisztességes, tapintatlan, erkölcstelen, törvény­ telen vagy inkorrekt tettnek puszta gondolata is stresszt okozhat. Maga a kísértés is beteggé tehet. Ha bármikor helytelen gondolat jut eszedbe, állj meg! Hunyd be szemed, végy mély lélegzetet, nézz kissé felfelé, s gondolatban mondd: „Töröld, töröld!" A stressznek ezt a forrását így csírájában elfojtottad. Jó módszer ez bármilyen negatív gondolat beindulása ellen. 13.GYAKORLAT SZÜKSÉG VAN A HITRE Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! A BETEGSÉGHEZ VEZETŐ SZÁMTALAN ÚT 83 Senki se tudja biztonsággal megválaszolni a kérdést, vajon pon­ tosan milyen lelki hozzáállás vagy érzelem okoz pl. sclerosis mul­ tiplexet, cukorbetegséget vagy Guillain-Barré szindrómát. Ezeket a kórképeket nem könnyű konkrét attitűdhöz vagy emócióhoz kapcsolni, noha sokszor elég egyértelmű az ok, ha pl. valaki azért veszíti el a hallását, mert valamit nem akar hallani, vagy azért ve­ szíti el látását, mert valamit nem akar látni. A betegség számtalan úton érkezhet. Jöhet pl. öröklődéssel; ér­ kezhet a belélegzett levegő vagy lenyelt víz útján; okozhatja vala­ milyen ételtartósító szer vagy környezeti szennyezőanyag. Szár­ mazhat kialvatlanságból, mozgáshiányból, lehet tápanyag vagy vitamin hiányának vagy egyéb oknak a következménye. Egyesek úgy vélik, talán azért betegszünk meg, hogy a beteg­ ségekből tanuljunk; ők a betegséget álruhába öltöztetett áldásnak tekintik. Nem értek velük egyet. Teremtőnk tökéletessé akar min­ ket tenni, ahogy Ő is az. A tökéletességtől való eltérés okai nem a mennyben, hanem a földön keresendők. Egészségi gondjainkat magunknak köszönhetjük. Ebben na­ gyon határozottan hiszek. Elizabeth Reis nővér, egy Silva-féle Agykontroll-oktató, más véleményen van. Megvannak rá a saját okai. Mondja el itt őket ő maga: - Guillain-Barré szindróma: egy furcsa, kivételes tapasztalat; ke­ véssé ismert „betegség" - míg be nem lép életedbe. Mi okozza? Hogyan támadja meg az embert? Mit tehetünk ellene imádság­ gal, a Silva-féle módszer technikáival, pozitív gondolkodásmód­ dal, bátorsággal, hittel vagy belső bizalommal? Augusztus 23-án érkeztem a Michigan állambeli, Port Huron-i Szűz Mária kolostorba, hogy ott nekikezdjek „Bibliai reflexiók" cí­ mű könyvem megírásának, melyben 25 év alatt összegyűrt szentírás-oktatási tapasztalataimat akartam megírni. 84 Az első és második fejezettel már megvoltam. Felmerült a kér­ dés: - Merre tovább? A bibliai igazságot vagy az egyetemes igaz­ ságot válasszam? Több volt ez egyszerű részletkérdésnél, mert keresztényként és a Silva-féle Agykontroll oktatójaként gyakran kerültem szembe a következő kihívással, illetve támadással: - Ho­ gyan illeszkedik a Silva-féle módszer Jézus tanításába? Augusztus 25-én, szerdán azért imádkoztunk, hogy választ kap­ junk a kérdésre. Csütörtök reggel kettős látással ébredtem. Déle­ lőtt 11 órakor már nem tudtam járni. Éjfélre teljesen lebénultam. Válasz az imádságra? „Kérjetek, és kaptok; keressetek, és talál­ tok!" A Port Huron-i Kegyelem Kórház ügyeletére kerültem. Este tízre egy agyscan, egy agyi CT-vizsgálat és számos diagnózis jött össze. A vizsgálatok végül is Guillain-Barré szindrómára utaltak, egy vírus okozta kórképre. A vírus a gerincvelőn keresztül támad­ ja meg az idegrendszert. Testem minden izma lebénult. Szememmel kezdődött Érdekes szimbólum - talán egy lépés a belső látás világossága felé? Hat nővér és számos Michigan államban élő barátom érkezett, hogy napi 24 órás ápoló/imádkozó stábot hozzanak létre...hat szerető, imádkozó és hívő lélek, egy kivételével mindegyikük Sil­ va-féle Agykontroll-tanfolyamot végzett, régi barát. Energiájuk és jelenlétük éltetett. Egy pillanatig se féltem. Egy pil­ lanatig se éreztem fájdalmat. Sokévi imádság és Silva-féle tréning segítségével már rég megtanultam, miként lazítsak, így vérnyomá­ som, hőmérsékletem és pulzusom mindvégig normális volt. Nem kellett külön „dolgoznom rajta". Ez nálam hétköznapi dolog, amit már rég kialakítottam: - gyakorlással, gyakorlással és megint csak gyakorlással. Egyik alkalommal a nővér megmérte vérnyomásomat és ala­ csonynak találta. Megkértem várjon egy percig, aztán mérje meg újra. Másodszorra normálértéket mért. Torkom izmai sem működtek, ami közvetve tüdőgyulladás ve­ szélyét jelentette. 24 órás szolgálatot teljesítő barátaim éjjel-nap­ pal tisztogatták torkomat, így ezt a veszélyt is elkerültem. Orvo­ som leszívatta ugyan a légutamban pangó váladékot, egyszer se kellett azonban lélegeztető készülékre kapcsolnia. Ez is nagyon szokatlan dolognak számít a Guillain-Barré szindróma természete szempontjából. Ebből a betegségből legkevesebb fél, de rend­ szerint több évig is eltart, míg fölépül a beteg. Örvendező és le- 85 nyűgözött orvosom harminc napon belül kiengedhetett... Jártam, beszéltem, futkároztam, mindezt olyan dolgok hatékonyságának bizonyságaként, melyeket Jósé Silva energiának, vizualizálásnak és relaxációnak, a keresztény/szent ember pedig hitből fakadó imádságnak nevez. A tanulásnak és gyógyulásnak ezt a csodálatos tapasztalatát ma a „30 napos lelkigyakorlatomnak" nevezem. Tíz napig teljesen béna voltam... s vártam, hogy szemeim meg­ mozduljanak. Aztán mentőkocsival Borgessbe, Kalamazooban lé­ vő kórházunkba mentünk, s ott is pont tíz napig kezeltek fizikote­ rápiával. Szeptember 5-én, vasárnap délután érkeztünk Borgessbe. Hét­ főn reggel kezdődött a kezelés; estére mozgatni tudtam karomat, és álltam. Megint csak azt mondhatom, hogy az tudja értékelni a relaxáció, az energia és az imádság erejét, aki ismeri ennek a ví­ rus okozta betegségnek a természetét. Míg Borgessben az or­ vosok döbbenetes gyógyulásomat figyelték, felkészültem názáre­ ti visszatérésemre, Fontbonne-i orvosi részlegünkbe (nyugdíjas nővéreink épületébe). Ismét a „varázslatos tíznapos" szeretet és gondozás, a napon­ kénti fizikoterápiával karöltve, visszaadta testi függetlenségemet. Szemmozgásaim még nem teljesen összerendezettek. Úgy ér­ zem magam, mint az evangéliumi ember, aki az „embereket járká­ ló fáknak" látta. De jól elvagyok ezzel, és egy kis türelemmel talán még ezt is tudom orvosolni. Azt kérdezem magamtól: - Mit tanultam, és miként tudom azt megosztani a világegyetemmel? Bizonyos, hogy könyvem nem olyan lesz, mint amilyen enélkül az esemény nélkül lett volna, mint ahogy én is megváltoztam hatására. Isten „tette rám" ezt a betegséget. Nem a sátán. Azt kértem, hadd értsem meg a testi fájdalmat. Szenvedtem már érzelmileg, lelkileg és szellemileg. Emiatt ilyen téren könnyen adtam tanácsot más­ nak. De testileg? Mindig egészséges voltam, emiatt nemegyszer arrogánsan viselkedtem a fizikailag gyengékkel. Megköszönöm Istennek ezt a különleges élményt. Lehetővé tette számomra, hogy rájöjjek, mindenki tanul. A gyógyulás nem véletlen: természetes folyamat, mely - ha iga­ zán hagyják működni - elvégzi a maga dolgát. Egyúttal egy egye­ temes folyamat a gyógyulás, melyet segíthet mások imádsága és gondolati közbenjárása is. 86 Történetem egyik tanulsága talán az, hogy egyikünk sincs egye­ dül. „Testvérünk őrizői" vagyunk; saját testvéreink vagyunk. A te energiád az enyém, mert valamennyien ugyanabból a for­ rásból merítünk! Ez adomány és valóság. Istennek nevezem, s keresztényként felismerem benne a „jó hírt". AZ EGÉSZSÉGHEZ VEZETŐ SZÁMTALAN ÚT Elizabeth Reis nővér tapasztalata sokak számára inspiráló hatá­ sú, mert azokat előadásai során megosztja hallgatóival. Az istenhit a gyógyulás és jó egészség egyik tényezője lehet. Minél inkább egyedül érezzük magunkat, annál több stressz ér minket. Bármely vallás, amelyik elismeri egy magasabb intelligen­ cia létét, stresszoldó hatású. Ugyancsak emiatt, a család szere­ tete is út a jobb egészséghez. 14.GYAKORLAT A LELKI BÉKE MEGSZERZÉSE Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! 87 Egyre ismertebbé válik a tény, hogy képesek vagyunk megbe­ tegíteni, illetve meggyógyítani magunkat. Elképzelhetetlen volt ré­ gebben, hogy a rákkutatás ne csak orvosi-kémiai vonalon folyjék. 1984 végén az Amerikai Rákkutatási Alapítvány mégis publikált egy kiadványt, mely a stressz és a rák kapcsolatát tekinti át. „Azért adtuk ki ezt a körlevelet, mert számtalan vizsgálat jelez szoros kap­ csolatot a stressz szintje és a rákos megbetegedés valószínűsé­ ge között" - írják. A körlevél három konkrét tanulmányt idéz: 1. Dr. William H. Green három ikerpár életét vizsgálta a rochesteri egyetemen. Mindhárom ikerpár egyik tagja lelki megrázkódtatást élt át, s azt követően hamarosan leukémiás (vérrákos) lett. A stressztől mentes ikertestvérek azonban egészségesek maradtak. 2. Dr.H.J.F. Baltrush arról számolt be a rák felismerésének és meg­ előzésének harmadik nemzetközi szimpóziumán, hogy nyolcezer, különböző típusú rákban megbetegedett ember kórelőzményé­ nek áttanulmányozása során kiderült, hogy az esetek többségé­ ben a rák „olyan időszakban jelentkezett, mikor az illető súlyos és intenzív stressznek volt kitéve, mely gyakran veszteséggel, elma­ gányosodással vagy gyásszal függött össze". 3. Egymástól függetlenül mutatta ki Dr. Caroline B.Thomas a Johns Hopkins egyetemen, illetve Dr. René C. Mastrovito a Me­ móriái Sloan Kettering Rákközpontban, hogy a rák leggyakrabban azokat támadja meg, akik hajlamosak érzelmeiket elfojtani, „jégre tenni". Öröm látni, hogy az orvosi szakma egyre inkább felismeri az em­ beri elme betegségokozó és betegségszürő szerepét. A haladás lassúsága azonban csalódást kelt bennünk, akik már tapasztaljuk a felismerésből eredő pozitív eredményeket. Öröm látni, hogy a pedagógusok kezdik értékelni a jobb agyfél­ teke működésének jelentőségét, de a haladás ezen a területen is elszomorítóan lassú. 88 Egyre több és több - legkülönbözőbb társadalmi réteghez tarto­ zó - ember ismeri fel az alfa kontrollálásából származó fokozott kreativitás, észlelés és megérzés értékét. Bárcsak felgyorsulna a mozgalom, és bárcsak nőne az így gon­ dolkozók száma! MIKÉNT CSÖKKENTSÜK A STRESSZT ÉS HOGYAN TEREMTSÜNK LELKI BÉKÉT? N.B.-t férje kocsival vitte munkába. Az előttük haladó autó hirte­ len leblokkolt. N.B. épp egy tál zabpelyhet evett. „A fejemet bever­ tem a szélvédőbe, szájam a tálba nyomódott. Reggelim szanaszét kenődött hajamon, táskámon és szép ruhámon..." A kocsinak nem esett baja, de a házaspárnak vissza kellett for­ dulnia, hogy otthon rendbe tegyék magukat. N.B. betelefonált hi­ vatalába, hogy jelezze a késést. Láthatóan megviselte, idegessé tette az ügy. A Silva-féle módszerrel alfa szinjjére merült. Gyorsan kitörölte így a negatív érzéseket, s helyükbe pozitív érzéseket állí­ tott: „Örülök, hogy nem esett bajom. Csak jó származhat ebből, mert azt keresem. Nagyszerű napom lesz ma. Férjemnek is nagy­ szerű napja lesz. Idegeim megnyugszanak. Egyre békésebbnek érzem magam. Amikor 5-höz érve kinyitom szememet, csodála­ tosan fogom érezni magam." Miután így 5-ig számolva visszatért alfából, azonnal másként érezte magát: „Férjem alig ismert rám. Nem kellet cipelnie táská­ mat vagy bármi más módon segítenie. Ahelyett, hogy a történte­ ken rágódtam volna, letudtam azt. Büszke volt rám." A pillanatnyi stressz elűzésére kövesd N.B. példáját! Menj alfa szintedre, és fordítsd meg a helyzetet! Életed poharára ne félig üres, hanem félig teli pohárként gondolj! Adj magadnak gondolat­ ban instrukciókat, melyekkel hasznot húzhatsz a tapasztalatból! Programozd be magadnak a lelki egyensúly fenntartását, s hogy a tapasztalatot arra használod, hogy még jobbá válj, mint amilyen voltál! Tedd szokásoddá, hogy eloszlatod a stresszt, s lelki békével he­ lyettesíted azt! Vedd végig előző napi tevékenységeidet, és vá­ lassz ki közülük lehetőleg egy olyan stresszt okozó esetet, mint pl. amikor valakivel nem voltál elég nagyvonalú, etikus, korrekt vagy könyörületes! Alfa szinteden határozd el, hogy ma valamivel 89 helyrehozod azt! Vagy ha elmulasztottál segíteni valakinek, akkor határozd el, hogy aznap valami pozitívat teszel! Este, a nap vé­ geztével ugyancsak tedd ezt! Ha ezt rendszeresen megteszed, ak­ kor lelki béke alakul ki benned, ami a hosszú élet előfeltétele. BIOFEEDBACK ÉS STRESSZKONTROLL A biofeedback műszerek a belső testi állapotot mérik. Mivel ez az állapot tükrözi a lelkiállapotot is, így a lelkiállapot megváltozta­ tására és a változás bekövetkeztének megerősítésére elterjedtté vált a biofeedback alkalmazása. Segítségével pl. megbizonyo­ sodhatsz arról, hogy eljutottál-e a stressz eloszlatásához szüksé­ ges, megfelelő relaxációs szintre. A hőmérő is a biofeedback eszköze. Nem méri ugyan a relaxá­ ció szintjét, de értékes ismeretet szolgáltat a testhőmérsékletről. Az ellazulást kétféle biofeedback eszközzel lehet mérni. Az egyik a bőr elektromos ellenállását méri, a másik az agyhullámok frek­ venciáját. Mindkét eszközt elkészítettem, s így azok a Silva-féle módszert tanulók rendelkezésére állnak. Az egyenáramú bőrvizsgáló esz­ köz az ellazulás megtanulását segíti. Két ujjúnkat kell az elektró­ dákra helyezni, majd a készüléket bekapcsolva és a hangpulzálást szabályozó gombot a gyors és lassú közti félútra állítva a ta­ nuló ellazulhat, s közben sikeréről azonnali hangvisszajelzést kap. Bár az egyenáramú bőrdetektor nem méri az agyhullámok frek­ venciáját, és a relaxációt inkább kvalitatív, semmint kvantitatív mó­ don jellemzi, azonban úgy kalibráltam be, hogy a hangjelzések ak­ kor vannak a legalacsonyabb szinten, mikor az illető mélyen ella­ zult. Az alfa valódi méréséhez elektroencefalográfra van szükség. Ez már bonyolultabb, s ezért a bőrdetektornál drágább biofeedback műszer. Az elektroencefalográf elektródáit a fejhez kell rögzíteni, majd a gép vagy látható (mutató), vagy hallható visszajelzést ad, amint az illető elérte az alfa állapotot. Az eszköz használatával a tanulók meggyőződhetnek arról, hogy alkalmazott módszerükkel valóban ellazítják-e testüket és lel­ küket. Megfigyelhetik, hogy visszaszámoláskor a számok képsze­ rű elképzelése vagy azok gondolatban történő kimondása a haté­ konyabb. Megállapíthatják, melyik békés kép a leghatásosabb, a gyönyörű tó vagy a kerti hinta. Azt is megállapíthatják, hogy me- 90 lyik számukra a progresszív relaxáció legjobb módszere. Az a jobb, ha csupán utasítják vállizmaíkat az ellazulásra, vagy ha meg is mozgatják, hogy megtalálják a legkellemesebb pózt? Az ilyen kérdésekre azonnal választ kapnak a hangjelzések sűrűségéből vagy a mutató helyzetéből. Ily módon mindenki pontosan megta­ nulhatja, hogy őt mi lazítja el leginkább. Ezeknek a biofeedback berendezéseknek talán még fontosabb hatásuk, hogy meggyőzik a tanulót arról, hogy tényleg történik va­ lami, miközben visszaszámlálással relaxál. Ennek hatására már nyugodtabb, könnyebb az ellazulás. Ha idegeskedsz amiatt, va­ jon tényleg ellazultál-e, akkor persze nem vagy laza. A biofeed­ back hozzájárul a relaxáció elsajátításához, mivel képes meg­ nyugtatóan bizonyítani az előrehaladást. A relaxáció előmozdítása elősegíti a stressz kezelését, - a stressz közömbösítését azonban nem. A biofeedback korlátait jelenti, hogy bár segít a stressz kezelésében vagy eloszlatásában, nem segíthet a stressz kialakulásának megelőzésében. Ennek érdeké­ ben alfa szintedet kell használni döntések meghozatalára és kor­ rekciókra, ahogy azt korábban már leírtam. 91 15.GYAKORLAT HOGYAN SZABADULJUNK MEG ROMBOLÓ HATÁSÚ GONDOLATOKTÓL? Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! Kimutatták, hogy az akut depresszió nagymértékben megnöve­ li a rákos és a vírusos megbetegedések - pl. herpesz - valószínű­ ségét. A depresszió elmúltával az immunrendszer újra normálisan működik, s a jelek szerint az említett kockázat csökken. A folyamat mechanizmusát biokémikusok és ímmunulógusok kutatják, akik az agy és az immunrendszer közti kapcsolatban láncreakciókat tudnak kimutatni. A Silva-féle Agykontroll szerve­ zet nem vesz ugyan részt ebben a kutatásban, de azért karba tett kézzel sem ülünk éppenséggel. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy minden testi folyamatot az elme vezérel, elménket, illetve agyunkat kontrolláljuk immunrendszerünk, létfontosságú szerve­ ink és egészségünk általános szintjének szabályozása érdeké­ ben. Igenis, legyőzhetsz betegségeket hangulatod szabályozásával. Nem kell megvárnod az agy és a szervezet védelmi rendszerének kapcsolatát feltáró tudományos felfedezéseket. Máris használha­ tod alfa szintedet, hogy közérzetedet pozitív irányba befolyásold, s így hosszabb ideig élj. Filozófiám szerint Teremtőnk azt jutalmazza, ha segítünk korri­ gálni a teremtett világ bajait. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk Is­ tennek ebben a világban. E világban csak mi lehetünk az Ő társ­ teremtői. Csak mi tudjuk jobbá tenni ezt a világot az emberek és más élőlények számára. Ezen fáradozva saját életünk is jobbá vá­ lik. Ha inkább építőén gondolkozunk, mintsem rombolóan, inkább pozitívan, mintsem negatívan, akkor annak elsősorban mi látjuk hasznát, mert így jobb egészségben és tovább élünk. Ha viszont destruktívak, depressziósak vagyunk, ha letromfo­ lunk másokat, akkor annak elsősorban mi látjuk kárát. Ilyenkor szembefordulunk a teremtéssel. Elveszítjük betegségekkel szem­ beni ellenállásunkat, megadjuk magunkat csöppnyi baktóri­ umoknak és vírusoknak. Gondolj csak a bűnnek megfelelő, mél­ tó büntetésre! A destruktív, pusztító gondolkodásmóddal éppen önmagunkat pusztítjuk. 92 A „BŰNNEK" MEGFELELŐ, MÉLTÓ „BÜNTETÉS" A romboló gondolatok természete sokszor az általuk okozott testi rombolás természetében nyilvánul meg. A gondolatok kivá­ lasztják a szavakat, s a szavaknak engedelmeskedik a test. A sza­ vakat azonban el lehet kerülni. Valójában legtöbb gondolatunk nem is szavak formájában jelentkezik. Tartós dörzsölődés - mint pl. a pipa egy régóta dohányzó em­ ber ajkán - rákot okozhat. Úgy tűnik, hogy az emberi súrlódás is okozhat rákot: pl. egy basáskodó főnök vagy egy „lehetetlen" anyós. Ha pedig hagyjuk, hogy valami elérhetetlen utáni vágy emésszen minket, akkor az elősegítheti tüdővész vagy TBC kiala­ kulását. Ennél élettanilag lokalizálhatóbb szinten, a rejtett frusztrációk pikkelysömör kialakulását segíthetik elő. Az előmenetelünkkel kapcsolatos frusztrációk térd- vagy lábpanaszt idézhetnek elő. Üzleti ügyek miatti aggodalom vagy tartós szorongás pedig „has­ ba vághat" - fekély formájában. A BOLDOGSÁG MEGGYÓGYÍTHAT! Általában nem nehéz észrevenni a kapcsolatot a negatív hozzá­ állás, illetve negatív érzelem és a negatív testi hatás között. Ha to­ vább mész ezen a nyomon, és elfogadod, hogy a „büntetés" vagy betegség - megfelel a „bűnnek" - vagy negatív gondolatnak - akkor fontos következtetéseket vonhatsz le arra vonatkozóan, hogy milyen gondolataid okozhatták testi bajodat. Ez a megköze­ lítési mód különösen kezdőknek igen hasznos. Később, ahogy egyre gyakorlottabban használod az alfa szintet, közvetlenebb módon is azonosítani tudod majd ezeket a gondolatokat, s nem­ csak magadban, de másokban is, ahogy arról még későbbi feje­ zetekben szó esik. A kellemes zene hallgatása is út lehet az egészség felé, s szint­ úgy az öröm és a nevetés is. Nem egy terapeuta „nevetőtanfolya­ mot" tart súlyos betegek részére. Azóta, hogy Norman Cousins, a Saturday Review szerkesztője meggyógyította magát az orvo­ sok által gyógyíthatatlannak tartott betegségéből azzal, hogy a kórházat elhagyva, komikus könyvekkel, kabaréfelvételekkel és egyéb, nevettető, szórakoztató anyagokkal bevette magát egy szállodai szobába, az orvosi szakma közelebbről is vizsgálja a ne- 93 vetés gyógyító hatását. Egészséghez vezető egyéb utakat is fel­ sorolhatnék itt, de az előbbiekhez - a hithez, szeretethez, meg­ nyugtató harmóniához és nevetéshez - hasonlóan azok is mind az elménkkel kapcsolatban álló dolgok. Ha a közös nevező az el­ me, s ha te alfa szintre tudsz merülni, s ott irányítani tudod azt, ugyan mi egyébre lenne még szükséged? AZ EGÉSZSÉG ÉRDEKÉBEN VÉGZETT KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSOK ÁTTEKINTÉSE Nézzük át ismét, mi teremti meg leginkább a jobb egészséghez szükséges körülményeket: Kísértés vagy más negatív hatás semlegesítése; Állj meg! Hunyd be szemed, és közben nézz kissé felfelé! Vegyél mély lélegzetet! Mondd magadnak gondolatban: - Töröld, töröld! Nyisd ki sze­ med! Negatív tevékenység abbahagyása; Ha bármikor olyan tevé­ kenységen kapod magad, ami benned konfliktust okoz, hagyd azt abba! Menj alfa szintre! Azonosítsd a kérdéses tevékenységet! Határozd el, hogy abbahagyod és nem kezded újra! A szokásos módon (1-től 5-ig számolva) „számold vissza magadat"! A napi stressz eloszlatása; Este lefekvéskor menj alfába! Vedd sorra aznapi dolgaidat! Tettél-e aznap valami nem igazán etikus vagy tapintatos dolgot, vagy bármit, ami miatt rejtett bűntudatod támadt? Állapodj meg önmagáddal, hogy holnap valahogyan kor­ rigálod azt! Hasonló módon, ha valamit elmulasztottál megtenni, határozd el, hogy másnap pótolod! Aludj el! Reggel ismételd ezt meg, majd számold vissza magad! Segíts magadnak gyógyulásodban! Menj alfába! Képzeletben menj testednek abba a részébe, ahol a baj van! Képzeld el, hogy kijavítod azt! Lásd magad tökéletesen egészségesnek! Számold vissza magad, s közben jelentsd ki, hogy jól vagy! 94 16.GYAK0RLAT FÁJDALOM ÉS HIPNÓZIS Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! Fájdalomcsillapítás, vérzéscsillapítás, a gyógyulás meggyorsí­ tása - ezekre mind képes leszel, amint megtanulod, hogyan juss alfába, és miként használd az alfa állapotot irányítottan. Tudtad-e, hogy befolyásolhatjuk azt, hogy bizonyos baktéri­ umok adott méreg hatására elpusztulnak-e vagy sem? Tudtad-e, hogy még az évek óta fennálló, makacs fájdalmat is nyomtalanul meg lehet szüntetni? Tudtad-e, hogy távolból is elő lehet idézni mások szenvedésé­ nek csökkenését vagy a sérülésből való felépülést? Ilyen képességekre teszel szert azzal, hogy elméd alfa szintjé­ nek kontrollálását tanulod, s ebben a fejezetben ezeket a képes­ ségeketfogjuk aktiválni. A további fejezetek során meglátod majd, hogy ezek a képességek döbbenetesekké válnak. Elménk meg­ betegíthet minket, de egészségessé is tehet. És ez így van. HIPNÓZIS ÉS MESMERIZMUS Manapság természetesnek vesszük, hogy megannyi fájdalom­ csillapító gyógyszert kaphatunk receptre vagy akár anélkül is. Az 1800-as évek elején azonban még nem volt ilyen készítmény A nagyobb műtétekhez egy üveg pálinkát és négy erős férfit alkal­ maztak. A páciens megitta az italt, a férfiak lefogták egy-egy vég­ tagját, a sebész pedig vágni kezdett Ekkoriban utazott Indiába egy Esdaile nevű brit orvos egy csa­ pat mesmerizálóval, hogy ott végezzenek kísérleteket a mesmeri energiaelvek alkalmazásával kapcsolatban. Esdaile doktor kimu­ tatta Indiában, hogy ha a „magnetizálók" a vizsgálati alany teste fölött 7-8 cm magasságban, tetőtől talpig végighúzták kezüket, ak­ kor az érzéstelenítő hatást váltott ki Az orvos ilyenkor nagyobb műtéteket, pl. amputációt is végezhetett, pálinka, négy erős férfi és mindenféle kemikália nélkül. A mesmeri módszer „mellékhatásaként" Esdaile doktor megfi­ gyelte, hogy annak antiszeptikus hatása is van. Mintha fertőtlení­ tene a „magnetizálás". A fertőzések gyakorisága 5% alá csökkent, 95 ami alacsonyabb szint volt minden egyéb módszerrel elértnél. Megvizsgáltam a folyamatot, és azt találtam, hogy a mesmeri moz­ dulatokat végzők agyműködésének frekvenciája a „magnetizálás" közben lelassul. Az alfa szintre jutott mesmerizáló kezéből ener­ gia jut át a beteg testébe, mely a jelek szerint az anyag elemi ré­ szecskéit ingerelve és gerjesztve, zsibbadtságot okoz. Számos műtétet láttam, melyet ily módon végeztek el a gyógyí­ tók. Az egyik során a beteg karjából egy daganatot távolítottak el, mindenféle kémiai érzéstelenítés nélkül. Fájdalomnak nyoma sem volt, sőt vérzés és fertőzés sem lépett fel, holott a beavatkozást nem steril eszközökkel végezték. A mesmerizmus több ponton is kapcsolódik a hipnózishoz. Hip­ nózisra vonatkozó tanulmányaim és kísérleteim során tapasz­ taltam, hogy azt éber állapotban alkalmazva elég erős érzéstele­ nítő hatást lehet kiváltani. Az első feljegyzett sebészeti hipnózis is Indiában történt. A szöges ágyukon fekvő fakírok megfigyelése ré­ vén egy brit orvos kifejlesztett egy hipnózist indukáló technikát, melyet aztán sikerrel alkalmazott betegein. Mikor módszerét be­ mutatta egy orvosi társaságnak, azok egyszerűen faképnél hagy­ ták, és kijelentették, hogy hipnózis nem létezik, s a szóban forgó sebészeti betegek egyszerűen csak végrehajtották mindazt, ami­ re orvosuk megkérte őket. A jelek szerint az orvosok akkor is bár­ mire inkább hajlandóak voltak, minthogy tudomásul vegyék a té­ nyeket. HIPNÓZIS, AGYUNK SPECIÁLIS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓJA A hipnotizálás tökéletes érzéstelenítő. Bármely testrészt érzés­ telenné lehet vele tenni, bármilyen allergiás vagy egyéb mellékha­ tás nélkül, ami kémiai érzéstelenítőknél gyakran előfordul. Ujjaddal a beteg testére akár kört is rajzolhatsz, és elérheted, hogy az érzéketlenség csupán a kör területén belül jelentkezzék. A hipnózis az agyon keresztül hoz létre zsibbadtságot. A hipno­ tizáló szavai az agy számára „parancsként" hatnak. Az agy enge­ delmeskedik, és a megjelölt területen zsibbadtságot hoz létre. Ezt úgy éri el, hogy a test természetes kémiai érzéstelenítőjét, endorfint küld az adott területre, mely megszünteti a fájdalmat, és eufó­ riát, jó közérzetet teremt. 96 A 32 órás Silva-féle Agykontroll-tanfolyamon kb. fél órát fordí­ tunk arra, hogy a hallgatóknak olyan hipnotikus technikát tanít­ sunk meg, mellyel egyik kezükön (jobb kezesek esetén a bal ké­ zen) zsibbadtságot hoznak létre. Képzeletükben ezt a kezüket egy feltételezett, jéghideg vizet tartalmazó vödörbe lógatják. Néhány percig így ülnek, majd a képzeletbeli vödörből újra ölükbe teszik kezüket, s vizsgálat céljából a másik kezükkel megcsípik azt. A legtöbb hallgató már első alkalommal határozott zsibbadásérze­ tet képes produkálni. Azoknak, akik csekély változást érzékelnek csak, azt javasoljuk, hogy gyakorlással javítsák eredményüket. Ha már elzsibbadt kezük, akkor azt tapasztalják, hogy ha kezüket tes­ tük valamely fájdalmas területe fölé helyezik, akkor mentálisan át tudják oda vinni a zsibbadtságot. Ez a mentális átvitel anyagi úton történik. Az agyban endorfinok jelennek meg, s a fájdalom eltűnik. A könyv használata során már begyakoroltad a mély relaxációt és a valószerű elképzelést. Képes vagy már önirányításodat arra használni, hogy a leírt módon kezedben zsibbadtságot hozz lét­ re, íme a tennivalók: 1. Ülj egyenes háttámlájú székre, hunyd le szemed, behunyt szem­ mel nézz kissé felfelé, majd számolj visszafelé, hogy alfába juss! 2. További visszaszámolással mélyítsd el relaxációdat - javaslom számolj 100-tól 1-ig! 3. Lógasd gyengébb kezedet (jobb kezeseknél a balt) a szék mel­ lett álló, képzeletbeli, jéghideg vizet tartalmazó vödörbe! Érezd a jégdarabokat; emlékezetedben idézz fel olyan esetet, mikor kezed tényleg jéghideg vízben volt! 4. Tartsd kezedet a képzeletbeli vödör jéghideg vizében, s tudd, hogy kezed így egyre hidegebb és egyre zsibbadtabb lesz! 5. Vedd ki kezed a képzeletbeli vödörből, és másik kezeddel csípd meg, hogy megítélhesd a zsibbadtság mértékét! 6. Állítsd vissza a normális érzékelést úgy, hogy zsibbadt kezedet csukló felől ujjaid irányában többször megdörzsölöd, s közben gondolatban ezt mondod: - Kezem rendben! 7. Emlékeztesd magad arra, hogy a jövőben kiválthatsz majd ugyanilyen zsibbadtságot pusztán azzal is, hogy a mostani eset­ re visszaemlékezel, s hogy át tudod vinni ezt a zsibbadtságot má­ sik kezedre vagy tested bármely fájdalmas területére is egyszerű­ en azzal, hogy zsibbadt kezedet odahelyezed a fájdalmas hely fölé! 97 8. Számold vissza magad, érezd magad remekül, és teljesen egészségesnek! A FÁJDALOM MEGSZÜNTETÉSE BÉTÁBAN Hipnózisban a théta agyhullámok kapnak szerepet, így a stan­ dard Silva-féle elsősegély módszer a théta szint elérésének előbb leírt, hipnotikus technikájának egy adaptációja. A fájdalom megszüntetésének van azonban más módja is, mely­ hez se alfába, sethétába nem kell menni. Legsikeresebben a már egy ideje fannálló, makacs, idült fájdalom esetén alkalmazható. A fájdalommal a természet jelez, hogy valamire figyelj oda. Az előbb leírt kézzsibbasztó eljárás elsősegély módszer. Arra jó, hogy megszüntesd vagy csökkentsd fájdalmad, amíg orvoshoz nem jutsz, aki majd megvizsgálja a fájdalmas testrészt. Akkor is hasz­ nálhatod, ha orvosod fájdalomcsillapítót rendel. Ha azonban orvos már megvizsgált, valamennyi vizsgálaton és kezelésen átestél, s ennek ellenére is megmaradt fájdalmad, ak­ kor alkalmazd az alábbi béta eljárást: 1. Mutass rá a fájdalom pontos helyére! 2. Ha a fájdalomnak tartályt keresnél, mekkora tartály lenne meg­ felelő (konzervdoboz, üveg, láda stb.)? 3. Ha a fájdalomnak színe lenne, milyen színe lenne? Érezd át a fájdalmat! Milyen színű? 4. Ha a fájdalomnak íze lenne, milyen íze lenne? Érezd át a fájdal­ mat! Milyen íze van? 5. Ha a fájdalomnak szaga lenne, milyen szaga lenne? Érezd át a fájdalmat! Milyen szagú? 6. Vedd végig újra az első öt lépést, s figyeld meg közben, válto­ zott-e a fájdalom helye, alakja, színe, íze és szaga! 7. Ha még mindig maradt valamennyi fájdalom, akkor szükség esetén még néhányszor ismételd meg a ciklust (az első öt lépést), amíg már se lokalizálni, se érezni nem tudod a fájdalmat. L.W. asszonynak öt éve volt bursitise (ízület közelében lévő nyálkatömlő gyulladása). Miután négyszer végigment az előbbi ciklu­ son, akárhogy mozgatta is vállát, nem érzett már fájdalmat. Hetek múlva még mindig panaszmentes volt. 98 R.B.-nek egyik reggel köszvényes rohama jelentkezett nagyláb­ ujján. A köszvényes fájdalmat az egyik legintenzívebb fájdalom­ nak tartják. Köszvényesek szerint olyan, mintha a lábujjat szoro­ san satuba fognák, majd a satun még egyet csavarnának. R.B. sántikálva jött el a tanfolyamra, ahol ezt a módszert is tanítottuk. Jelentkezett próbaalanynak, és kibicegett a csoport elé. Öt perc múlva fájdalom és sántítás nélkül ment vissza helyére. A.R.-t krónikus derékfájás kínozta. Lelkiismeretesen kétszer vé­ gigment a pontokon. Mikor az oktató a harmadik ciklus elején megkérte, mutasson újra fájdalma helyére, felkiáltott: - Elmúlt! Dr. C.D., egy ilyen bemutatón részt vevő orvos, jelentkezett, hogy kipróbálja a módszert, mert teniszkönyök kínozta. Néhány ciklus után már nem lelte fájdalmát. Nem volt hajlandó visszatérni helyé­ re. - Ez képtelenség! - mormogta, miközben megállás nélkül csa­ vargatta könyökét, hogy megtalálja a fájdalmas testtartást. Még amikor nagysokára végül csak leült, akkor is egyfolytában hitet­ lenkedve csóválta fejét. Semmi varázslat nincs a dologban. A fájdalom szubjektív érzés, a jobb agyfélteke ügye. Amint tárggyá teszed - helyet, formát, színt, ízt és szagot adsz neki - máris objektívvé vált. Agyad így már kénytelen endorfint küldeni a fájdalom megszüntetésére. Néha a fájdalom olyan régi, hogy már szinte elválaszthatatlan társunknak tekintjük. - Fájdalmam... - mondjuk. Hogy még nehe­ zebb legyen megszabadulni tőle, még külön címkével is ellátjuk: - ízületi fájdalmam - mondjuk. Az idült fájdalom szokás. Minek szenvedsz? Szabadulj meg at­ tól az elvárástól és hittől, hogy feltétlenül fájdalmadnak kell lennie! Törd meg a szokást! Ha valamid fáj, máris kezdheted a ciklust. 99 17.GYAKORLAT VÉSZHELYZETEK KEZELÉSE Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! AZ ALFA HASZNÁLATA SÜRGŐS ESETBEN A Kanada winnipegi vidékén élő Dávid Pelby rendkívüli helyzet­ be került. Két évvel korábban elvégzett egy Silva-féle Agykontrolltanfolyamot, és élete apróbb problémáinak megoldására használ­ ta is a módszert. 1980 márciusában azonban komolyabb problé­ mája támadt. Hallgassuk meg a történteket közvetlenül tőle: Olajfúrásnál dolgoztam Kanadában, Saskatchewanben, a Wollaston tó közelében. Kb. hat méter magasan voltam épp a fúrótor­ nyon, amikor szóltak, menjek a torony külső részére, s várjak, amíg egy bizonyos fúrási műveletet elvégeznek. A torony vázába kapaszkodtam, de valahogy nem vettem ész­ re, hogy ujjaim útban vannak. Még rá se eszméltem a veszélyre, bal kezem ujjvégei már mind odavoltak. A „Nyugalom, kapaszkodj!" és ,.Ne fájj!" gondolat egyszerre to­ lult agyamba. Összeszedtem magamat és lemásztam a létrán, mi­ közben ezt mormoltam magamban: - Ne fájj, nincs fájdalom, ne vérezz! Amint a földre értem, és lehetőségem nyílt rá, elkezdtem alkalmazni a Silva-féle fájdalomcsillapító technikát. Nem tudom amúgy mennyire fájt volna, de tény, hogy korábban nagyobb fáj­ dalmam és vérveszteségem volt, ha apróbb sérülés ért, vagy ha valamibe bevertem térdemet. Szintemre mentem, s újra és újra így programoztam magam: - Nincs fájdalom, elmúlt, meggyógyult! Az ezt követő nyolc óra kétségbeejt őbb volt, mint maga a bal­ eset. Körülbelül egy órába telt, míg annyira be tudták melegíteni a kis repülőgép motorját, hogy felszállhattunk. Mintegy másfél óra múlva landoltunk Lynn Laké mellett egy ideiglenes repülőtéren. Ugyan mentőkocsinak kellett volna várnia, a hírek szerint azonban csak egy óra múlva volt esedékes érkezése, így aztán magam gondoskodtam kórházba jutásomról. A kórház ügyeletén tudtam csak meg, hogy félreértették a rádióüzenetet, és nem is küldtek értem mentőautót. 100 További másfél órát kellett várnom, mire megérkezett az orvos a kórházba. Tőle csupán azt tudhattam meg, hogy nem segíthet rajtam. Winnipegbe küldtek, ami kb. ezer kilométerrel délebbre te­ szik. Előreláthatólag csak másnapra érhettem volna Winnipegbe. Beprogramoztam, hogy a lehető legjobb ellátást kapjam, s a lehe­ tő leghamarabb Winnipegbe jussak. Azt is beprogramoztam ek­ kor, hogy a lehető legjobb orvos kezébe kerüljek. Egy órán belül az orvos kerített egy Lear Jet repülőgépet, s egy nővér kíséretében azonnal feltettek a gépre. A baleset után 8 órá­ val, annak helyszínétől több mint ezer kilométernyire, a Winnipe­ gi Orvostudományi Központba érkeztem. Az egész út alatt se fájdalomcsillapítót, se ennivalót nem kap­ hattam. Mindvégig meglehetősen nyugodt és beszédes marad­ tam. Igyekeztem az adott körülményekhez képest a lehető legvi­ dámabb lenni. Műtét után, a pozitív, gyógyulási gondolatoktól, a hatalmas kór­ házban fellelhető legjobb koszttól, a szerető gondoskodástól és a H osztály egészséges légkörétől gyorsan javult állapotom. Négy nap múlva ujjvégeimnél már kb. 80-90%-ban begyógyult a hús és a bőr. Negyedik napon orvosom eltávolította a varratot, s meg­ jegyezte, hogy egyike vagyok a legsikeresebb kisplasztikái műté­ ti eseteknek, amelyet valaha is látott. Az egyik nővér azt mondta, nagy szerencsém, hogy történetesen az ilyen típusú sérülések el­ látásában legkiválóbbnak számító szakember kezébe kerültem. További hét napig maradtam még a kórházban fizioterápiás ke­ zelésekre, majd elengedtek. A műtét után három héttel már bo­ nyolultabb mozdulatokra is képes voltam: el tudtam fordítani az ajtógombot, be tudtam gombolkozni, és szívből örültem a javu­ lásnak. Igen hamar újra munkába álltam, egy másik munkakör­ ben. Megtanultam, hogy egészséges lelkülettel, egészséges gon­ dolatokkal és egészséges testtel fantasztikus eredményeket érhe­ tünk el. Dávid Pelby ekkor már két éve használta a Silva-féle Agykont­ rollt. Mondhatnánk, ő már rutinos alfázó volt. ELMÉNK LEHETŐSÉGEINEK JOBB KIHASZNÁLÁSA A HÁROM UJJ TECHNIKA SEGÍTSÉGÉVEL Alfába jutva elméd nagyobb hányada dolgozik érdekedben, mi­ vel a jobb agyfélteke is bekapcsolódik. Azonban még az 5-től 101 1-ig visszaszámlálás is nehéz pokoli fájdalom, spriccelő vérzés, vagy egy baleset utáni zűrzavar közepette. Elő kell készülnöd ar­ ra, hogy egyszerűbb módon is eljuthass alfába, s elméd nagyobb részének bekapcsolását szükséghelyzetben is kiválthasd. Ennek egyik módszere a Három Ujj Technika. Bármelyik kezed első három ujjának összeérintése jelet ad mindkét agyféltekéd idegsejtjeinek, hogy teljes csapatmunkájukra van szükséged. A technika beprogramozása után bármely kezed első három ujjának összeérintésével alfába kerülhetsz, pl. valamilyen egészségügyi gondod megoldása érdekében. Ha beprogramozod magadnak a Három Ujj Technikát, használhatod azt arra is, hogy általa elméd magasabb szinten működjék. Ezt a technikát a következő módon programozhatod be: 1. Hunyd le szemed, nézzél kissé felfelé, majd számold magad al­ fába! 2. Tedd össze bármelyik kezed első három ujját, s gondolatban mondd ezt: - Valahányszor így összeteszem bármelyik kezem há­ rom ujját, akármilyen sérülésem is legyen, annak gyógyulása ér­ dekében elmém mélyebb tudatszinten kezd el működni. 3. Számold vissza magad bétába, nyisd ki szemed, s érezd ma­ gad jól! ELŐPROGRAMOZÁS VÉSZHELYZET ESETÉRE Az említett programozást kiterjesztheted, hogy bármilyen vész­ helyzetben bekapcsoljanak gyógyító erőid. Ehhez a Három Ujj Technikát használd, valamint egy másik, új alapelvet. Az új alapelv önbeprogramozásod optimális idejének megválasztásával kapcsolatos. Nyilván nem akkor ideális be­ programozni magadat, mikor épp egy forgalmas kereszteződé­ sen mész át. Agyhullámaid frekvenciája ilyenkor magasan bétá­ ban van. A programozás legjobb időszaka az, amikor agyhullá­ maid már eleve lelassultak. Ez éjjel történik. De éjjel mikor? A kérdés megválaszolását bízd agyadra. Elalvás előtt programozd be, hogy a beprogramozás ideális időpontjában magadtól felébredj! Majd első felébredésedkor menj alfa szinted­ re, s tedd az itt leírtakat! Mély alfában leszel, s programozásod bi­ zonyosan hatékony lesz. 102 Ha készen állsz, hogy előre beprogramozd magad bármilyen esetleges egészségügyi vészhelyzet kezelésére, akkor tennivalód a következő: 1. Közvetlenül elalvás előtt menj alfa szintedre! 2. Alfában adj magadnak utasítást, hogy magadtól felébredj majd a vészhelyzetre szóló beprogramozás optimális időpontjában! 3. Aludj el alfából! 4. Éjjel felébredve, menj ismét alfába! 5. Alfában érintsd össze bármelyik kezed első hárum ujjának he­ gyét! 6. Mondd magadnak: - Ha a jövőben bármikor vészhelyzetbe ke­ rülök, mindössze révetegen magam elé kell néznem, s így afókuszálatlan nézés hatására azonnal alfa szintre fogok jutni. Ezáltal jobban fogom használni elmémet, hogy bármely vészhelyzetből a lehető legjobb egészségi állapotban kerüljek ki. 7. Aludj el újra alfából! Ez az előprogramozás lehetővé teszi, hogy a külső körülmé­ nyektől függetlenül, bármikor azonnal alfába kerülhess, s így gyó­ gyulást és egészséget programozhass magadnak. Nem lesz szükséged hosszadalmas visszaszámlálásra. Alfába kerülsz csu­ pán annak hatására, hogy révetegen magad elé nézel. 18. GYAKORLAT ELSŐSEGÉLY-ELJÁRÁSOK Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! 103 Szeretnék elmondani egy új koncepciót, mely a képi megjelení­ téssel, a vizualizálással kapcsolatos. Képzeletbeli képed elhelye­ zéséről lesz szó. Ha közvetlenül magad elé vetíted a képet, akkor a jelenben programozol. Ha ettől jobbra teszed a képet, akkor a múltba lépsz. Ha a kép középtől balra van, akkor a jövőben jársz. Képzeld el, hogy dél felé fordulsz! A lemenő nap - a múlt - jobb ol­ daladra esik, s a felkelő nap - a jövő - bal oldaladra. A Silva-féle módszer kidolgozásának kezdetén ezt saját gyer­ mekeimen próbáltam ki. A jövő beprogramozása érdekében - pl. jobb iskolai osztályzatokért - kissé balra kellett fordítanom őket. Ez megfelel a hipnotizált személyek gyakran megfigyelhető elmozdu­ lásának: a múltba utazva jobbra dőlnek, néha oly mértékben, hogy vissza kell segíteni őket eredeti testhelyzetükbe, nehogy leesse­ nek a székről. Egy sérülés felgyorsított gyógyulásának beprogramozásakor e¬ lőször a pillanatnyi állapotot jelenítjük meg képzeletünkben - köz­ vetlenül magunk előtt. Majd fontos lépés következik: a képet kis­ sé balra toljuk, s elképzeljük rajta a gyógyulás folyamatát, s ezt a képet szemléljük kb. 12 percig. Ezután még inkább balra toljuk a képet, s képzeletünkben tökéletesen egészségesnek és gyógyult­ nak látjuk magunkat. Balesetet követő gyógyuláshoz tehát a következő 15 perces gyakorlatot kell elvégezni: 1. Nézz révetegen magad elé, s merülj alfa szintedre! 2. Képzeld el magadat közvetlenül magad előtt, mintha egy nagy tükörbe néznél! 3. Szentelj két percet a probléma megvizsgálására, s közben álla­ pítsd meg, hogy mely területek a kulcsfontosságúak! 4. Az önmagádról alkotott képet told kissé balra! 5. Képzeld el, hogy javulsz! Lásd képzeletedben, ahogy vala­ mennyi sérült rész gyógyulni kezd! Fordíts erre kb. 12 percet! 6. Az önmagádról alkotott képet told még inkább balra! 7. Képzeld el magad teljesen gyógyultan! Egy percig őrizd ezt a képet, melyen teljesen ép és egészséges vagy! 104 8. Ezt a gyakorlatot is számolással fejezd be! Ismételd meg ezt a 15 perces gyakorlatot naponta háromszor: reggel, délben és este. Az elképzelt kép legyen összhangban a tényleges sérüléssel! Ha pl. súlyos égésről van szó, ami miatt bőrátültetésre van szük­ ség, akkor képzeld el az új bőrt a megégett területen, képzeld el a sérült rész nedvedzését, s ereidet, ahogy az átültetett bőr ereivel összekapcsolódnak! MIKÉNT ÁLLÍTSUNK EL ERŐS VÉRZÉST? Vérző sebet okozó balesetnél bizonyos mennyiségű vérzés hasznos, mert kimossa a sebet. Ha azonban nem áll el, akkor fon­ tos, hogy ismerd a vérzéselállítás mikéntjét. Előfordul sebészeti osztályokon, hogy az orvosi igyekezet da­ cára a vérzés nem áll el. Próbálkoztak ilyen esetekben már hipno­ tizőr alkalmazásával is. A hipnózishoz értő személy még az elal­ tatott beteget is utasítani tudja a vérzés elállítására. A sebészek (s talán maga a hipnotizőr is) döbbenten látták, hogy a vérzés szi­ várgássá szelídül, majd eláll.* Ha sérülésed erős vérzést okoz, akkor a következőt tedd: 1. Menj alfa szintedre! 2. Képzeld el, hogy a sérült terület hideggé válik! Érezd, hogy egy­ re hidegebb és hidegebb! Képzeletedben borítsd bejéggel! Tudd, hogy jég borítja azt! 3. Addig folytasd ezt, míg a vérzés el nem áll! Ezt követően fejezd be gyakorlatodat! Testünk engedelmeskedik elménknek. Gondolatunkban a hi­ degről alkotott képet őrizve, a vérző terület szövetei ténylegesen lehűlnek. Az erek összehúzódnak, elzáródnak, s a vérzés eláll. 105 A SILVA-FÉLE MÓDSZER ELSŐSEGÉLY-ELJÁRÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA A következő listák vészhelyzetek kezelésére szolgáló útmutatók, melyek a korábbi fejezetekben leírtak rövidített változatai. 1. Ülj egyenes háttámlájú székre! Menj alfába! 2. Visszaszámolással mélyítsd el relaxációdat! 3. Lógasd gyengébb kezedet képzeletbeli, jéghideg vizet tartalma­ zó vödörbe! 4. Kb. 5 percig hagyd, hogy kezed egyre hidegebbé váljon! 5. Tedd kezedet újra öledbe, s vizsgálat céljából másik kezeddel csipkedd meg! 6. Úgy szüntesd meg a zsibbadást, hogy kezedet csukló felől uj­ jaid irányába háromszor megdörzsölöd, s közben gondolatban ezt mondod: - Kezem rendben. 7. Emlékeztesd magad, hogy a jövőben kiválthatsz majd ugyan­ ilyen zsibbadtságot csupán vágyaddal is, s hogy át tudod vinni ezt a zsibbadtságot tested bármely fájdalmas területére egyszerű érintéssel is! 8. Fejezd be az alfagyakorlatot! A FÁJDALOM MEGSZÜNTETÉSE BÉTÁBAN, ILLETVE A BAL AGYFÉLTEKÉVEL 1. Mutass rá a fájdalom helyére! 2. Azonosítsd a fájdalom alakját és méretét úgy, hogy gondolat­ ban tartályt keresel, melybe az pont beleférne! 3. Azonosítsd a fájdalom színét! 4. Azonosítsd a fájdalom ízét! 5. Azonosítsd a fájdalom szagát! 6. Vedd végig újra az első öt lépést, amíg a fájdalom el nem mú­ lik! ELMÉNK LEHETŐSÉGEI JOBB KIHASZNÁLÁSÁNAK ELŐPROGRAMOZÁSA * A könyvben előrehaladva több, hasonló módszert ismertetek, ugyanis agyunk idegsejtjei mindig kommunikálni képesek egy másik agy idegsejtjeivel, ha az élet forog kockán. Az elsődleges cél azonban egyelőre az, hogy önmagadat felkészítsd saját védelmedre. 1. Menj alfába! 2. Tedd össze bármelyik kezed első három ujját! 106 3. Mondd gondolatban: - Ha bármikor így összeteszem bármely kezem három ujját, elmém, bármilyen betegségem gyógyítása ér­ dekében, mélyebb tudatszinten kezd működni. 4. Fejezd be az alfagyakorlatot! AZONNALI ALFAÁLLAPOT ELŐPROGRAMOZÁSA VÉSZHELYZET ESETÉRE 1. Elalvás előtt menj alfa szintedre! 2. Mondd magadnak gondolatban, hogy fel akarsz ébredni majd a vészhelyzetre szóló beprogramozás optimális időpontjában! 3. Aludj el alfából! 4. Éjjel magadtól felébredve, menj ismét alfába! 5. Érintsd össze bármelyik kezed első három ujjának hegyét! 6. Mondd magadnak: - A jövőben bármikor vészhelyzetbe kerül­ ve, mindössze révetegen kell magam elé néznem. így jobban fo­ gom használni elmémet, hogy egészségi állapotom a lehető leg­ jobb legyen. 7. Aludj el újra alfából! SÉRÜLÉS FELGYORSÍTOTT GYÓGYULÁSÁNAK BEPROGRAMOZÁSA 1. Szükség esetén a réveteg nézés módszerét alkalmazva, merülj alfa szintedre! 2. Képzeld el, hogy egy nagy tükörbe nézel, s fordíts így két per­ cet sérülésed megvizsgálására! 3. A képet told kissé balra, s képzeld el, hogy javulsz: a vágás be­ gyógyul, a vérzés lelassul, a szövethiány kitöltődik, a törött csont összeforr! Fordíts erre kb. 12 percet! 4. Told a képet balra, s képzeld el magad teljesen gyógyultan! Őrizd ezt a képet egy percig! 5. Fejezd be a gyakorlatot, s aznap még kétszer, majd a további napokon naponta háromszor ismételd meg, amíg meg nem gyó­ gyulsz! (Legjobb reggel, délben, ebéd után és este végezni.) ERŐS VÉRZÉS CSILLAPÍTÁSA 1. Menj alfa szintedre, esetleg a Réveteg Nézés Technika segítsé­ gével! 107 2. Képzeld el, hogy a vérző testrész egyre hidegebbé válik! Érezd, hogy hideg! Képzeletedben borítsd be jéggel! 3. Addig folytasd ezt, míg a vérzés el nem áll, majd fejezd be gya­ korlatodat! 108 19. GYAKORLAT A JOBB AGYFÉLTEKE ÉS A POZITÍV GONDOLKODÁSMÓD Végezd el ismét a 79. oldalon leírt gyakorlatot! A Silva-féle módszer kettős rendszer. Részben magad, részben mások gyógyítására használhatod. Mindkét gyógyításhoz alfa szintű, pozitív gondolkodás kell. A negatív gondolatok kb. 8 mé­ teres sugarú körön belül képesek negatív módon befolyásolni a környezetet. A pozitív gondolatok pozitív irányban befolyásolják a környezetet, hatásukat azonban a távolság nem korlátozza. A ne­ gatív gondolatok mindig gátolnak, rombolnak vagy fájdalmat okoznak. A pozitív gondolatok mindig segítenek, teremtenek és gyógyítanak. Közvetlen környezeted segítésére elég, ha pozitív lelki hozzáál­ lást alakítasz ki. Aurád megteszi hatását. Az emberi testnek ezt az energiakisugárzását egyenlő mértékben szabályozza a bal, illetve a jobb agyfélteke. Kultúránkban azonban a legtöbb ember meg­ tanulja elnyomni jobb agyféltekéjének távolba látó vagy a jövőre vonatkozó megérzéseit, mint illogikus vagy megbízhatatlan jelen­ ségeket. Jobb agyféltekénk hangja ezért szinte soha nem jut el hozzánk - egy-egy villanásnyi megérzést, ráérzést, intuíciót vagy úgynevezett pszichikus információt és érzékeken kívüli érzékelést leszámítva. Mostani tanulásod és gyakorlásod segít, hogy jobb agyféltekéd nagyobb szerepet játszhasson életedben. Vágyad, hited és elvá­ rásod lehetővé teszi, hogy intuitívabbá válj. Minél inkább szabad­ jára engeded ezt a folyamatot, annál intuitívabbá és fogékonyab­ bá válsz. Engedd meg jobb agyféltekédnek, hogy elfoglalja mél­ tó helyét a bal mellett, s így jobbá tegye világunkat! Menj alfába! Jelenítsd meg betegségedet képben, s képzeld el, ahogy az elmúlik, s te újra egészséges vagy! Agy hullámaid és gondolati képeid gyógyító eszközökként fognak funkcionálni. A gyógyítás objektív, mikor annak elvégzéséhez fizikai eszközö ket alkalmazunk. Szubjektív, mikor azt gondolati eszközökkel vé­ gezzük. A gyógyítás ideálisan mindkét, tehát a szubjektív és ob­ jektív módszer alkalmazásával történik; a szubjektív gyógyítás az anyag belső rétegei felől a külső rétegek felé, az objektív gyógyí- 109 tás az anyag külső rétegei felől a belső rétegek felé haladva zajlik. Ezért a Silva-féle módszer elsősorban kiegészíti, és nem helyette­ síti a szakszerű orvosi ellátást. A TUDATTALAN FELTÁRÁSA Az emberi tudat tanulmányozásának egyik első úttörője F.W.H. Myers volt. Egy alkalommal azt mondta, hogy elménk tudattalan része „nemcsak szemétrakás, de aranybánya is". Valóban, tudatalattink az ösztönös reakciók, allergiák és félel­ mek, akaratlan tünetek és kőkemény szokások forrása. Ugyanak­ kor a ráérzésnek, a kreatív zsenialitásnak, a testi tökéletességnek, az életünket gazdagabbá tévő teremtő és lelki impulzusoknak is forrása. Az alfa szint és a képzeletbeli képernyő együttesen képes­ sé tesz minket, hogy megcsapoljuk elménk tudattalan rétegét, s kontrolláljuk azt. Emlékezz, a képzeletbeli képernyő a szemma­ gasság szintje fölött kb. 20 foknyira, testünkön kívül, s attól távol helyezkedik el! Erre vetítjük gondolati képeinket. Mikor ellazult ál­ lapotban önmagadat képzeletbeli képernyődre vetíted, akkor fizi­ kai valódnak nem fizikai párját - annak okát, illetve annak energi­ aformáját vetíted ki. A kivetített kép utóbb aztán fizikai formában is testet ölt. Ily mó­ don képzeletedet felhasználhatod kellemetlen állapotok megvál­ toztatására, segíthetsz orvosodnak tested gyógyításában. Önma­ gadat gyógyítod. Az orvosi szakma a gyógyítás fizikai vonatkozásaira összponto­ sít. A hibás testi állapotok leküzdésére technikák hatalmas arze­ nálját hozta létre. Évekig tart, amíg egy orvos megtanulja, hogy mikor és miként alkalmazza ezeket a technikákat, s azok hogyan működnek. A Silva-féle módszer a gyógyítás lelki vonatkozásaira összpon­ tosít. Nem avatkozik az orvosi munka hatáskörébe, hiszen a nem fizikai - vagy lelki - szintet használja. S mivel az orvosok kézzelfog­ ható, fizikai módszereket alkalmaznak, így általában ők sem avat­ koznak a kézzel nem fogható vagy lelki módszerek világába. Ki­ vétel ez alól, mikor az orvos placebót, hatóanyag nélküli gyógy­ szert rendel, mert ilyenkor a páciens elméjének hatalmát használ­ ja ki. A cukortabletta gyógyszerként való bevetetésével az orvos azt a hitet és elvárást ébreszti, hogy gyógyulás várható: - s az be is következik. 110 A Silva-féle módszer hívei üdvözlik az ilyen kivételt, jó azonban tudni, hogy mi a cél eléréséhez a placebónál pontosabb és haté­ konyabb eszközökkel is rendelkezünk. MÁSOK GYÓGYÍTÁSA Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a Silva-féle módszer nem helyettesíti az orvosi ellátást, inkább kiegészíti azt. Ezt vésd jól eszedbe, különösen, amikor majd tovább haladva az alfa egyre mélyebb szintjeire jutsz, s ott képzeletbeli képernyődet használva testi hibákat fogsz korrigálni, és így mások gyógyulását is elő tu­ dod majd segíteni! Mikor a nem fizikai világban működve mások gyógyulását segí­ ted elő, nem tolakszol illetéktelenül az orvostudomány felségterü­ letére. A kuruzslás vádját azzal védheted ki, ha soha nem próbá­ lod elősegíteni jelenlévő személy gyógyulását. A mi több millió ta­ nítványunk képes gyorsan mély alfa szintre merülni, melyen má­ sok gyógyítása a távolból is lehetséges. Megérzés útján is kiderít­ hetnek testi elváltozásokat, s képzeletükben (azaz a lelki szinten) kijavíthatják azokat, ami azután fizikai szinten is megvalósul. így segített egyik tanítványunk szomszédjának megszabadulni évek óta tartó fájdalmas isiászától. Másik hallgatónk egy táncos duzzanatának lelohasztásában működött így közre - a daganat megakadályozta volna a táncos fellépését. Megint másik tanítványunk egy újszülött bélműködésének meg­ indításában segédkezett, s így el lehetett kerülni a kockázatos se­ bészeti beavatkozást. Egy egész könyvre való gyűjteményem van efféle esetekből. Amikor gyakorlásod eredményeként mély alfába merülsz, képes vagy hatékonyan működni. Gyakorlás révén az alfa hullámsávnak megfelelő tudatszintnél is mélyebbre, a théta tartományba merül­ hetsz. A másodpercenkénti 4 és 7 közötti impulzusszám a théta frekvencia. A vegetatív idegrendszer szabályozása ebbe a dimen­ zióba esik. Ezen a rendszeren keresztül küldhetjük alfában meg­ fogalmazott gondolati üzeneteinket sejtjeinknek, szöveteinknek, szerveinknek és mirigyeinknek. Ez a fontos tény azt jelenti, hogy tudatod eme mély szintjén gon­ dolatban irányíthatod tested sejtjeit és szerveit, illetve - akár távol­ ból is - egy másik ember testének sejtjeit, s akaratodtól függően 111 éppé teheted azokat. Mély alfa szinten, elvárással és hittel, gon­ dolati úton jótékony hatást fejthetsz ki tested sejtjeire. 112 20. GYAKORLAT ÉLETED MEGMENTÉSE A JOBB AGYFÉLTEKÉVEL Végezd el ismét a 79 oldalon leírt gyakorlatot! PSZICHOSZOMATIKUS, ILLETVE SZERVI BAJOK Ahogy már korábban mondtam, a negatív gondolkodás gyen­ gíti az immunrendszert. A félelem, szorongás, ellenségeskedés és fóbia éppannyira veszélyezteti az egészséget, mint a kanyaró, ko­ lera, TBC vagy a malária. Ml okoz aggódást és hasonló szavakkal jelölt tünetű negatív gondolkodást, ami egyúttal immunrendszerünket is gyengíti? Bé­ tában - 20 Hz-en - az élethelyzeten és konfliktusokon való gon­ dolkodást aggódásnak nevezzük. Az aggódás és a negatív gon­ dolkodás egyéb formái gyengítik immunrendszerünket. Az im­ munrendszer gyengülése létfontosságú szerveinket sodorja ve­ szélybe, míg végül azok kibillennek egyensúlyi állapotukból. A pszichoszomatikus elváltozásként induló problémák - melyek esetén még nem lehet testi elváltozást kimutatni - így gyakran szer­ vi elváltozássá alakulnak, melyek testi okai kimutathatóak. Vegyük Brad Koblentz esetét. Fóbiája volt, mely komoly testi problémákhoz vezethetett volna. Alfa szinten azonban kezelésbe vette problémáját, s ez eredményesnek bizonyult. íme története: Judith L. Powell csoportjában végeztem el a Silva-féle Agykont­ roll tanfolyamot. Elsősorban azért vettem részt a tanfolyamon, mert az időben már több mint 12 éve, agorafóbiában szenvedtem. Az agorafóbia a nyílt tértől való félelem. Folytonos félelemben él­ tem, hogy pánik tör ki rajtam, hogy légszomjam támad, elájulok, meghalok vagy leesek. Egyesek szorosan kötődnek valami meg­ szokott helyhez, ahol biztonságban érzik magukat. Ez lehet ottho­ nuk, udvaruk, városuk, vagy bármi egyéb, ahol úgy érzik, urai a helyzetnek, ahová szükség esetén gyorsan visszahúzódhatnak. Tizenkét évnél hosszabb ideig képtelen voltam elhagyni szülő­ városomat, Brandont, mert pánikrohamom jelentkezett volna. Nem tudtam egyedül vezetni, valaki másnak is kellett az autóban vagy teherautóban ülnie, s a kocsiban mindig vittem magammal 113 néhány tárgyat is hazulról, hogy nyugodt maradjak. Féltem a fé­ lelemtől! Sok pszichológus és behaviorista terapeuta szerint egyedül a félelemmel való szembenézéssel lehet legyőzni az ilyen félelmet. Az agorafóbia leküzdésében azonban az első lépés megtétele a legnehezebb. A Silva-féle módszer segítségével levethettem félelmeimet. Bármilyen messzire is indulok, elképzelem elmém „tükrében" az egész út képsorát, miközben magamat nyugodtnak, és bizton­ ságban látom. Gyönyörű, pihentető utat programozok be. Negatív gondolat jelentkezése esetén, vagy ha szintemen járva, pániktól való félelmeim kezdenek előlopakodni, azt mondom: „Tö­ röld, töröld!", és nyugtató hatású helyre képzelem magam. Útközben pedig, ha agyamban negatív gondolat bukkan fel, vagy belekezdek valami „Mi lenne, ha..." típusú gondolatsorba, azonnal hangosan „töröld, töröld'-et mondok, s a Három Ujj Tech­ nikát használom, hogy nyugtató hatású helyre képzeljem magam. Ez a technika bevált, és a jövőben is várhatóan minden alkalom­ mal segít majd, hogy nyugodt és laza tudjak maradni. Brad Koblentz számtalan pszichoszomatikus egészségi problé­ mát „növeszthetett" volna, s azok aztán komoly testi tüneteket okozhattak volna. Idült aggódása pl. megváltoztathatta volna gyo­ mornedve összetételét, ami idővel fekélyt okozhatott volna. Agy­ hullámfrekvencia-tartományának közepén - nevezetesen alfában - járva azonban már mindkét agyféltekéje részt vett a megoldás megtalálásában. Miért nem tanítanak meg minket erre az iskolában? Oly fontos ez az emberiség egészsége szempontjából! Oly egyszerű, anynyira hatékony és olyan gyors! A beteg számára a pszichoszomatikus betegségek nem képzel­ tek. Nagyon is valódiak. Lehet, hogy a képzeletben fogantak, de a képzelet teremtő hatása miatt valódi egészségügyi problémák­ ká válnak. Az orvos gyakran nem tudja kimutatni ezeket az egész­ ségügyi problémákat, mert azokat objektív módon, kívülről befe­ lé nézi. Mivel azonban ezek az egészségügyi problémák szubjek­ tív eredetűek, hosszú ideig megbújhatnak az anyag belső rétege­ iben, anélkül, hogy a külsőbb rétegekben is jelentkeznének. Pszi­ choszomatikus problémától szenvedő ember legjobb gyógyítója ezért kezdetben önmaga. 114 115 21. GYAKORLAT AZ ÉLETMENTŐ JOBB AGYFÉLTEKE Alapkutatási és klinikai bizonyítékok is egyre inkább azt jelzik, hogy valamennyi betegség pszichoszomatikus eredetű, s elméd megváltoztatásával egészségedet is meg tudod változtatni - job­ bá vagy rosszabbá tudod tenni. De hát a lábtörés is pszichoszo­ matikus ügy lenne? A betört koponya is pszichoszomatikus be­ tegség lenne? A kutatás több frontjáról is kapunk olyan híreket, melyek szerint ezekre a kérdésekre a válasz: igén. Egyszer majd sokkal érthetőbbé válik a dolog, de addig is szám­ talan pszichológiai, élettani és filozófiai jel alapján legalábbis gya­ nítani lehet, hogy baleset mint olyan nem létezik. Egy részeg so­ főr nekihajt a templomba tartó családnak. Öten meghalnak. A ré­ szeg vezetőt alig lehet felrázni. Nem egyszerűen balesetről van szó, s ráadásul borzasztó, tragikus balesetről? A világmindenséget mozgató Magasabb Intelligencia mögött olyan célok és távlatok húzódnak meg, melyekről nem tudhatunk. Mégis tehetünk valamit. Létezik egy „forródrót" a Magasabb Intel­ ligenciához. Ez jobb agyféltekénk. Agyunk jobb féltekéjét aktivál­ va bekapcsoljuk megérző képességünket, amit akár zsigereink belső érzéseinek is nevezhetnénk. Miért döntött úgy egy nő, hogy inkább a későbbi géppel repül el? Csak azért, hogy aztán olvashasson a korábbi gép lezuhaná­ sáról? Miért döntött úgy egy férfi, hogy aznap inkább hosszabb úton megy? Csak azért, hogy megtudja, a rövidebb úton lévő hidat el­ mosta az ár? Zsigerekbe fészkelődő megérzés. Intuíció. Jobb agyféltekei in­ put adat. Alfa szinten megnő a jobb agyfélteke aktivitása. Reggeli visszaszámlálásaiddal már aktiválod intuitív eszközei­ det, melyek segítik életben maradásodat. A gyakorlatsor végére az 5-től 1 -ig való visszaszámlálás, behunyt szemmel, kissé felfelé fordított szemmel már épp oly hatásosan visz alfába, mint a 100tól 1-ig vagy az 50-től 1-ig való számolás. Ha a korábban leírtak szerint előprogramoztad magad, akkor három ujjad összeérinté­ sével megbízhatóbb, intuitív döntéseket hozhatsz, vagy ugyanezt a Réveteg Tekintet Technikával is elérheted. Az alfa tehát életmentő lehet, mert távol tart a bajtól. A VESZÉLYES GONDOLATOK KÖZÖMBÖSÍTÉSE 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. Elérkezett az idő, hogy 50 helyett 25-től kezdd a visszaszámlá­ lást. A 2A, 3A, 3B és 3C lépés tetszés szerint kihagyható. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 25-től 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1-es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. A ROMBOLÓ GONDOLATOK NEGATÍV HATÁSA „A legtöbb ember csöndes kétségbeesésben éli életét" - írta Henry Thoreau. Férfiak és nők egyaránt olyan problémákkal és helyzetekkel néznek szembe, melyek próbára teszik élniakarásukat. Az öngyilkosságra gondolóknak szánt, telefonos lelkisegély- 116 szolgálat vonalai országszerte zsúfoltak, s egy-egy telefonhívás­ ra a csöndes kétségbeesésnek talán ezernyi hangtalan hívása is jut. Add hozzá az öngyilkossági gondolatokhoz az olyan negatív, romboló gondolatokat, melyek agyvérzéshez, szívrohamhoz, ön­ magunk által okozott sérülésekhez, rohamokhoz, sőt gyilkossá­ gokhoz vezetnek, s a kizökkent gondolkodás ijesztő mennyiségét kapod, ami mind hozzáadódik a világ tengernyi bajához. A helyreigazítás otthon kezdődik. Elmédben. Ki mondhatja magáról, hogy teljesen mentes a negatív gondo­ latoktól? Még a legkisebb romboló gondolat is jogot tart a való­ ság egy darabkájára. Az ilyen gondolatot csírájában kell elfojtani. Hogyan? Már tudod. Ha bármikor önmagádra vagy másra irányuló destruktív gondo­ latot észlelsz, abban a pillanatban, vagy amilyen hamar csak le­ hetséges, menj alfa szintedre, s tedd a következőt: 1. Azonosítsd alfában az éppen megfogant romboló gondolatot (gondolatokat)! 2. Gondolatban mondd magadnak: - Nincs szükségem ezekre a gondolatokra, nem akarom ezeket a gondolatokat, nem lesznek ilyen gondolataim. 3. Fejezd be gyakorlatodat! A módszer egy változata szerint beprogramozhatod magad, hogy visszataszító gondolat jelentkezésekor azt egy másik, kívá­ natosabb gondolat váltsa fel. A behelyettesítés érdekében azon­ ban előbb össze kell szedjél ilyen kívánatosabb gondolatokat. A kívánatosabb gondolat szellemibb, s így teremtőbb legyen! Az ideális gondolatok Jézus, Buddha vagy Isten gondolatai lehetné­ nek - attól függően, hogy vallásodban vagy filozófiai rend­ szeredben mi áll a legmagasabb szinten. A dolog menete a követ­ kező: 1. Azonosítsd alfában a romboló gondolatot (gondolatokat)! 2. Gondolatban mondd magadnak: - Nincs szükségem ezekre a gondolatokra, nem akarom ezeket a gondolatokat, mostantól fog­ va, ha ilyen gondolataim támadnának, azonnal arra gondolok, hogy... (illeszd ide a választott gondolatot!) 3. Fejezd be gyakorlatodat! 117 Bármelyik variáció megerősítésére alkalmazhatod a korábban ismertetett Három Ujj Technikát. Programozd be magadnak, hogy ha destruktív gondolataid támadnak, s te összeteszed valamelyik kezed első három ujját, akkor a nemkívánatos gondolatok eltűn­ nek. Ha a jövőben azt veszed észre, hogy gondolkodásod rom­ boló jellegűvé válik, csak tedd össze valamelyik kezed első három ujját, s gondolataid automatikusan jobbakra cserélődnek ki. íme a programozás menete: 1. Menj alfa szintedre, s mélyítsd el azt egy külön 10-től 1-ig tartó visszaszámolással! 2. Azonosítsd a megszüntetni kívánt, romboló gondolatot! 3. Tedd össze bármelyik kezed első három ujját! 4. Mondd gondolatban: - Bármikor összeérintem így valamelyik kezem három ujját, elmém egy mélyebb, egészségesebb szinten kezd működni. 5. Fejezd be gyakorlatodat! 6. Negatív gondolatok jelentkezése esetén azonnal tedd össze va­ lamelyik kezed első három ujját! Ezt a technikát ideális időpontban úgy programozhatod be, ha közvetlenül elalvás előtt alfa szintre mész, s beprogramozod, hogy magadtól felébredj, amikor elérkezett a programozás ideális ide­ je. Ezt követően első, spontán ébredésedkor menj végig az 1 -4. lépésen! Megerősítéssel is kombinálhatod ezt a variációt, ha a 4. pont vé­ géhez hozzáteszed: - s ilyen gondolatok helyett (ide illeszd válasz­ tott gondolatodat!) ...-ra gondolok. KORÁN VEDD FEL A HARCOT Az olyan negatív gondolatok, amelyek ugyan nem elég erősek ahhoz, hogy kimerítsék a romboló jelző fogalmát, ugyancsak be­ árnyékolhatnak egy kapcsolatot vagy eseményt, s tartós jelenlé­ tük vészesebb lelkiállapotot teremthet. Ennek ellensúlyozására egyszerűen alfa szintedre mehetsz, ott azonosíthatod a problé­ mát, s kijelented, hogy amikor az 5-ös számhoz érve kinyitod sze­ medet, a probléma megszűnik. Ezután visszaszámolod magad. Minél korábban érdemes ezt elvégezni. Akár fejfájásba, epilepszi­ ás rohamba, asztmás rohamba vagy enyhe depresszióba torkol- 118 lana végeredményként a folyamat, legjobb ha már ennek a lehe­ tőségét is kiküszöbölöd programozásoddal, amint az első kelle­ metlen érzés, illetve kellemetlen gondolat felbukkan. A TÍMUSZTECHNIKA Ha történetesen nincs módod alfa szintre merülni, vagy nem programoztad be előre a Három Ujj Technikát, akkor is létezik egy gyors és hatékony módszer. Érintsd meg csecsemőmirigyedet (tímusz), s mosolyogj! Ha beprogramoztad már magadnak a Három Ujj Technikát, ak­ kor egyszerűen érintsd meg tímuszodat összetett három ujjaddal. A csecsemőmirigy kb. 4 cm-rel van a szegycsont (vagy mellcsont) felső csúcsa alatt, a csont mögött. A Silva-féle Agykontroll-tanfolyam hallgatói már jó ideje tanulják ezt a módszert, még mielőtt a tudósok kiderítették volna a csecsemőmirigy pontos szerepét. Ma a tímuszt számos más mirigy, rendszer és szerv egyfajta karmes­ terének tartják. Kutatók újabban kimutatták, hogy egyszerűen a mosoly is olyan kémiai anyagok felszabadulását váltja ki agyunk útján, - mint pl. az endorfinok - melyek önmaguk is mosolygóssá tesznek. Más­ ként fogalmazva: a farok is csóválhatja a kutyát. Ha jól érzed ma­ gad, mosolyogsz. De ha mosolyogsz, jól érzed magad. íme hát egy béta állapotban azonnal ható módszer arra, hogy miként hozd magad feldobott állapotba. Itt objektív dologról, köz­ vetlen testi, ok-okozati jelenségről van szó. Fokozhatod hatékony­ ságát, ha előre beprogramozod a Három Ujj Technikát mélyebb tudatszint elérése érdekében. Akár kiegészíted a módszert ezzel a technikával, akár nem, a teendők sora a következő: 1. Amint valami negatív érzést vagy testi-lelki állapotot észlelnél, mosolyogj! 2. Tedd össze bármelyik kezed első három ujját! 3. Egyik ujjcsoportoddal kb. fél percre érintsd meg erőteljesen tí­ muszodat! Néhány problématípus, ami ellen jól alkalmazható ez az eü ^s: * Szédülés * Fáradtság * * * * * * * * Unalom Elkeseredés Depresszió Reggeli levertség, „fádság" Apátia (közöny) Türelmetlenség Zavarodottság Pesszimizmus 120 121 Elménket azonban béta szinten (14-21 Hz közti frekvencia) is fo­ lyamatosan programozza külső környezetünk. Ehhez ugyan is­ métlődő hatásokra van szükség, de így is bekövetkezik progra­ mozás. Programoznak minket az ismétlődő események, a gyakran hal­ lott állítások, a tömegtájékoztatásban ismételten megjelenő hirde­ tések és reklámok. Ismétléssel önmagadat is programozhatod, pl. az írógép billentyűinek használatakor. Eleinte mondjuk csak tíz­ húsz szót tudsz leírni egy perc alatt, némi gyakorlással azonban egyre többet és többet. Végül gépíróvá programozod magad. Ugyanígy beprogramozhatod magad kerékpározásra, tekézésre vagy autóvezetésre. A béta szinten történő programozást objek­ tív tanulásnak hívjuk. Noha nem fejezted még be reggeli gyakorlatsorozatodat, még­ is elkezdheted beprogramozni magadat, jobb egészség elérése érdekében. Ez a programozás a magas béta és az alacsony alfa közti valamilyen frekvencián fog történni, attól függően, hogy hol tartasz a gyakorlásban és mennyire tudsz lazítani. Minél maga­ sabb agyhullámaid frekvenciája, annál több ismétlésre van szük­ séged. Ehhez az egyik út, hogy kényelmes széken ülve, szemedet be­ hunyva és kissé felfelé irányítva, elismétled magadban reggeli mondatod: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. Közben lelki szemeiddel lásd magad sugárzóan egészségesnek, energikusnak és vonzónak! A másik út a „fan­ tasztikus utazás". Néhány éve vetítettek egy ilyen című filmet, ami meglehetősen nagy port kavart fel. A filmben néhány kutatóorvos miniatűr mére­ tűvé vált, hogy egy élő ember testébe juthasson. Képzeld el, hogy te is útra indulsz saját testedbe, s az „utazás" jótékony hatással lesz egészségedre! Ahová tudatunk megy, oda energia is irányul. Ha hallasz valami­ lyen betegségről, és elmélázva többször arra gondolsz, hogy ne­ tán elkapod azt a bizonyos betegséget, úgy elkezded azt vonza­ ni, sőt létrehozni. Ha ezt elég sűrűn teszed, hipochondernek fog­ nak hívni. Az önmagát állandóan betegnek képzelő hipochonder idővel létrehozhatja a rettegett betegség valódi tüneteit. Ennek ellenkezője is igaz. Képzeld magad egészségesnek! Ha ezt gyakran teszed bétá­ ban, akkor képzeletedet valóra váltod. Időbe telik ugyan, hosz- 22. GYAKORLAT FANTASZTIKUS UTAZÁS 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. A 2A, 3A, 3B és 3C lépés tetszés szerint kihagyható. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 25-től 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1 -es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. Ahogy reggelente visszaszámolásos gyakorlataidat végzed, egyre közelebb és közelebb kerülsz a mély alfához. Célunk a má­ sodpercenkénti 10 impulzusszám, a középfrekvencia-szint eléré­ se. A közép-, vagy 10 Hz-es frekvenciaszint annak az állapotnak felel meg, melyen elménk nagyobb része aktiválódik, s ahol ezért hatékonyan lehet programozni. 122 szabb időbe, mint alfában, a lelki képek azonban minden szinten teremtő hatásúak. Képzeld, hogy testedben jársz! Csodáld szívedet, a napi 24 órát dolgozó szivattyúállomást; agyadat, ezt a lenyűgöző számítógé pet; gyomrodat, a csodálatos vegyi üzemet, mely mindenféle be vitt ételt fel tud dolgozni! Csodálatoddal pozitív energiát küldesz ezeknek a szerveknek. „Megtudják", hogy jó érzéssel gondolsz rájuk, s ezt „értékelik". Erre a jó érzésre reagálnak is. Nem kell ismerned az emberi anatómia minden csínját-bínját, hogy hasznát lásd ennek a mentális gyakorlatnak. Akárhogy is képzeled el a szívet, a májat vagy a vesét, az elég lesz a szerv azo­ nosításához, s nem fogsz „téves számot tárcsázni". Utazásod élvezetesebb és hatásosabb lesz, ha nem kell közben megállnod, s azon gondolkozni, hogy mi is a következő állomás. Ennek egyik megoldási módja, ha valaki felolvassa számodra az instrukciókat (ezek a következő részben olvashatók). Magnóra is felveheted, majd ellazulva visszahallgatod az utasításokat. íme a tennivaló: 1. Ülj egy kényelmes székre, szemedet hunyd be, ós nézzél kissé felfelé, majd ugyanúgy számolj visszafelé, ahogy reggelente szok­ tál! 2. Az 1 -es számhoz érve indítsd el a magnót, vagy szólj felolva­ sódnak, hogy kezdheti! 3. Képzeletbeli belső utazásodat ugyanúgy számolással fejezd be, mint reggeli gyakorlataidat! ÚTMUTATÓ A FANTASZTIKUS UTAZÁSHOZ Lazíts! Vegyél mély lélegzetet! Kilégzés közben lazítsd el tested, és merülj mélyebbre! Figyelj fejbőrödre! Képzeld el a hajszálakat, ahogy átbújnak fej­ bőrödön! Küldd figyelmedet az egyik hajszál mentén a mélybe! Hajszálak gyökerének egész erdeje fogad. Köszönd meg hajad­ nak, hogy megkoronázza fejedet! Köszönd meg fejbőrödnek a vé­ delmet! Fejbőröd is küldjön egy köszönő szót az összes bőrsejt­ nek, amiért oly nagy szolgálatot tesznek testednek! Irányítsd fi­ gyelmedet kissé mélyebbre, s figyelj koponyádra! Köszönd meg 123 koponyád hősies munkáját! Koponyád is küldjön köszönetet va­ lamennyi csontsejtnek, amiért tested vázául szolgálnak! Menj még egy kicsit mélyebbre, az agy szintjére! Őszinte sza­ vakkal köszönd meg agyadnak, ennek a káprázatos, okos szerv­ nek, hogy számítógéphez hasonlóan irányítja testedet és ellát mindazzal, aminek révén értelmed megnyilatkozhat! Még mé­ lyebbre jutva testedben, köszönd meg szemednek a látást, orrod­ nak a légzést és szaglást, szájadnak és nyelvednek az ízlelési és azt, hogy a táplálékot előkészítik emésztésre! Miközben képzeletben torkodon át gyomrodba csúszol, kö­ szönd meg gyomrodnak az emésztést, emeld meg kalapod a tes­ tedbe bevitt mindenféle ételt feldolgozni képes, hatalmas kémiai laboratórium előtt! Gyomrod közelében van májad, léped és epehólyagod. Kö­ szönd meg nekik is, hogy közreműködnek az emésztésben és más testműködésekben! A gyomor kijáratánál a vékonybélbe lépsz át. Ez a kanyargós, hosszú út visz a vastagbélbe. Köszönd meg vékonybelednek, hogy folytatja az emésztést és felszívja a tápanyagokat! Vakbélnyúlványod közelében vastagbeledbe ér­ kezve, köszönd meg neki, hogy elszállítja a salakot, ami hálátlan, de létfontosságú feladat! Testednek ezen a vidékén járva köszönd meg veséidnek, hogy megszabadítják véredet a mérgektől és egyéb felesleges anya­ goktól; mondj köszönetet nemi szerveidnek; köszönd meg hasiz­ mod munkáját, s az fejezze ki köszönetét és elismerését az öszszes többi izomnak és testszövetnek! Most pedig lépj be egy vénába vagy ütőérbe, s haladj a vérá­ rammal! Köszönd meg vénáidnak és ütőereidnek, hogy tisztán tartják magukat, és tested valamennyi részén jó vérkeringést biz­ tosítanak! Mondj köszönetet a véráramnak, a vörösvértesteknek, és különösen a fehérvérsejteknek, akik véred rendőrei! Köszönd meg nekik, hogy megvédenek a betegségektől! A vérrel a tüdőbe érve, rövid időre hagyd el az erek alagútját! Köszönd meg tüdődnek, hogy véredet oxigénnel ellátva élteti tes­ tedet, s hogy a mérgező gázt kifújja testedből! Utazz újra a vérá­ rammal, majd a szívhez érve ismét szállj ki! Őszinte szavakkal kö­ szönd meg szívednek, hogy szivattyúként megállás nélkül pum­ pálja véredet! A véráramba visszatérve szállj partra fejbőröd alatt, mássz fel egy hajszálon, és megérkeztél, újra testeden kívül vagy. A szoká- 124 sos módon számolj 1-től 5-ig, s szemedet kinyitva érezd magad teljesen ébernek, és jobban, mint korábban! 23. GYAKORLAT ÖNMAGÁDRÓL ALKOTOTT KÉPED Végezd el ismét a 120. oldalon leírt gyakorlatot! ÉNKÉPED, TESTED ÉS VISELKEDÉSED 125 Amikor D.K. elkezdte a Silva-féle Agykontroll tanulását, komoly és szorongató hipoglikémiás (alacsony vércukorszinttel kapcso­ latos) tünetekkel kínlódott: időnként elájult, szédült és hullámok­ ban megnőtt adrenalinszintje*. Két hét múlva tünetei csökkenni kezdtek, további két hónap alatt pedig teljesen el is múltak. Ennél is fontosabb volt azonban számára, hogy megtalálta ön­ magát. „Az elmúlt tíz évben kerestem azt a kulcsot, ami kinyithat­ ná lelkem páncélszekrényét... A Silva-féle módszertől kaptam meg ehhez az útmutatást és az önbizalmat." Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot végzettek pszichológiai tesz­ telése azt jelezte, hogy a tanfolyam hatására jobban el tudják fo­ gadni testi énképüket, megjelenésüket, alakjukat. A korábbinál sokkal egészségesebbnek érzik magukat. Azt is észlelik, hogy családtagjaikkal jobban kijönnek, azokfontosabbakká válnak szá­ mukra. Megfigyelik magukon, hogy más emberekkel is jobban ki tudnak jönni. Mi történik, ha egy ember egészségesebbnek látja önmagát, ha úgy érzi, jobban tud másokkal együttműködni? Egészségesebbé válik, munkahelyén és otthon egyaránt produktívabb lesz. Mi történik, ha egy ember * * * * * többre értékeli magát, mint korábban? kevésbé kritikus és negatív? jobban elfogadja önmagát? találékonyabb lesz? memóriája javul? Mindez a hatás létrejön a Silva-féle Agykontroll elsajátításával, ahogy azt standardizált tesztek kimutatták. A tanfolyamot végzet­ tek énképe javul, s a jobb énképű emberek jobbakká is válnak. * Az adrenalin a véreloszlást szabályozó mellékvese-velő hormon. 126 127 * A „tartózkodó, visszahúzódó, bíráló, zárkózott" irányból a „szí­ vélyes, társaságot kedvelő, közösségi" vonások felé történt elto­ lódást lehetett észlelni. * A tesztek szerint a résztvevők idővel kevésbé voltak gyanak­ vók, bizalmatlanok, rivalizálók, ehelyett nagyobb együttműködési készséget mutattak. * A korábbi szorongás és belső nyugtalanság alól újra egyfajta szabadságot nyertek a résztvevők a teszt eredményei szerint: a komorság és pesszimizmus irányából a jókedv, lelkesedés és élet­ öröm irányába történt változás. Összefoglalóként a bal oldali oszlopba írtuk a Silva-féle módszer hatására csökkent, a jobb oldaliba az erősödött vonásokat: GYENGÜLT VONÁSOK: Könnyen zavarba jön Nyugtalan, félénk Önvád jellemzi Aggódó Szégyenlős Félénk Fenyegetésre érzékeny Görcsös Frusztrált Zaklatott Agyonhajszolt Tartózkodó Közönyös Bíráló Zárkózott Gyanakvó Rivalizáló Komor Pesszimista ERŐSÖDÖTT VONÁSOK: Nagy ego-erejű Érett, megfontolt Szembenéz a valósággal Nyugodt Magabiztos Higgadt Derűs Oldott Társaságban bátor Laza Békés Nem frusztrált Higgadt Szívélyes Társaságot kedvelő Együttérző Együttműködő Vidám Lelkes A SILVA-FÉLE MÓDSZER A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSBEN Egy olyan tudományos módszer esetén, mint amilyen a Silvaféle módszer, nem lehet szem elől téveszteni annak lelki vonatko­ zásait. Talán ez az oka, hogy Guam egyházi iskoláiban újabban a tantestületet és a diákokat is megtanítják a Silva-féle módszerre Az Egyesült Államok más egyházi iskoláiban végzett vizsgálatok eredményei is szerepet játszottak ebben az elhatározásban. A vizsgálatokat ezen iskolákban Dr. George T. DeSau vezette, s ahhoz a tanfolyam előtt és után is standardizált személyiségtesz­ teket írattak: a Cattell-féle 16 személyiségtényező-tesztet alkal­ mazták felnőttek, és a HSPQ tesztet középiskolások esetében. Mindkettőt a Személyiség- és Képességvizsgáló intézet adta ki. * Szinte valamennyi vizsgált csoport jelentősen távolodott a „la­ bilisától, és közelebb került a „nagy ego erejű* , érett, a valóság­ gal szembenéző, nyugodt" jellemzőkhöz. * Ezt a megnövekedett ego erőt 4 és 5 hónappal a tanfolyam után elvégzett vizsgálat is kimutatta. Ekkor az történetesen még magasabb szintűnek bizonyult. Más kutatást végeztek a Silva-féle módszerrel kapcsolatban Albuquerque-ban, Új-Mexikóban, valamint Ottawa megyében, Michiganben. Megfigyeléseik közül néhány: * Felnőtteknél jelentős mértékű eltolódást lehetett megfigyelni a „félénk, önmagát vádoló, aggódó, zavart" szélsőség felől a „ma­ gabiztos, higgadt, derűs" irányba. * A belső tudatosság fejlődése felszabadította a társasági érint­ kezés gátjait. Felnőttek vizsgált csoportjában a 16 PF teszt a „fé­ lénk, szégyenlős, félelemérzékeny" vonások felől a „spontán, tár­ saságban bátor" irányba történt változást jelzett. * A tesztek zömében jellegzetes volt a „feszült, frusztrált, zakla­ tott, agyonhajszolt" vonások felől a „laza, nyugodt, nem frusztrált, kiegyensúlyozott" irányba történt változás. Olvasd el a bal oldali oszlopot! Örülnél, ha ilyen lennél? Most olvasd el a jobb oldalit! Ez már jobban hasonlít ahhoz, amilyen lenni akarsz? * ego latinul „én'-t jelent 128 A Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot elvégzett, tesztelt hallgatók­ nál a bal oldali tulajdonságok felől a jobb oldaliak felé történő vál­ tozást lehetett kimutatni. Negyvennapos, reggelenkénti visszaszámolásaiddal fokozato­ san te is ilyen irányba változol. Minél többet használod alfa szin­ tedet, annál inkább lesznek mindennapjaidban jellemzők rád a jobb oldali tulajdonságok. 129 24. GYAKORLAT A NEM SZÁNDÉKOS GYÓGYÍTÁS Végezd el ismét a120.oldalon leírt gyakorlatot! Lehetséges, hogy már az alfába jutás megtanulása is meggyó­ gyítG.S., egy kb. hatvanéves hölgy, a következőt mondta oktatójá­ nak: - Ha a tanfolyam közben kimegyek a teremből, nem azt jelen­ ti, hogy unatkozom, csak néhány éve vastagbélhurut kínoz, s időnként sürgősen WC-re kell mennem. - Értem - felelte az oktató -, de ne lepődjön meg, ha ez most egy­ szer sem fog előfordulni! Egyszer sem fordult elő. Csupán azzal, hogy alfába ment és a kurzus során pozitív gondolatokat programozott be, ez az aszszony meggyógyította bélhurutját. Egy másik asszonynak, Louise Owennek azt mondta orvosa 1980 szeptemberében, hogy várhatóan hamarosan meghal. Az asszony több mint egy éve szenvedett májgyulladásban. Elérke­ zett az idő, mikor orvosa már tehetetlenné vált. A hepatitisz már az egész szervezetre kihatással volt, nem sikerült megfékezni. Egy könyv került kezébe, ami felkeltette érdeklődését a Silva-féle módszer iránt. Elolvasása után kikereste a telefonkönyvből a szá­ mot, és jelentkezett egy egymásutáni két hét végén tartott tanfo­ lyamra. Olvassuk együtt Louise Owen levelét: „A tanfolyam két része közti héten orvosomnál kellett jelentkez­ nem felülvizsgálatra. Vérvizsgálatot végzett, és nem hitt a szemé­ nek: a lelet teljesen jó volt! Megismételte a vizsgálatot, ami ugyanazt az eredményt adta. Képtelen volt megérteni, hogy miként gyógyulhat meg valaki egy hét alatt májgyulladás végső stádiumából. Be kellett azonban lát­ nia, hogy rendbe jöttem. Most, több mint egy évvel ezután, még mindig egészséges va­ gyok." A Silva-féle Agykontroll-tanfolyam elsőfelében tucatnyi alfa szin­ tű gyakorlat szerepel, melyek mindegyike kb. 15 percig tart. Az al- 130 fa mélyítése és a problémamegoldó technikák begyakorlása mel­ lett ezen „kondicionáló ciklusok" külön foglalkoznak az álmatlan­ sággal, fejfájással és fáradtsággal. De vajon hogyan segítettek Louise Owen májgyulladásán ezek a kondicionáló ciklusok? A ciklusokban pozitív kijelentések szerepelnek, melyek segíte­ nek megtanulni egyes betegségek elkerülését, viszont a májgyul­ ladás nem fordul elő közöttük. Szerepel ugyanakkor a ciklusok­ ban az az általános jellegű, pozitív kijelentés, hogy: „Mindig töké­ letes állapotban fogom tartani testemet és elmémet." Azért emelem ezt ki, hogy hangsúlyozzam az alfa szint és a po­ zitív gondolatok légkörének fontosságát. A tanfolyam közben ezernyi esetben múlnak el kisebb kellemetlenségek és panaszok, anélkül, hogy bármilyen célzott technikát alkalmazna az illető. Az idült arcideg-neuralgiával (idegfájdalommal) kínlódó nő arról számol be hallgatótársainak a tanfolyam félidejében, hogy fájdal­ ma elmúlt. A biztosítási ügynök, aki folyton az iránt érdeklődik oktatójától, hogy miként szabadulhatna meg kézízületi bántalmától, egyszer csak felkiált: - Elmúlt a reumám! - ós mutatja kezét a többieknek, hogy ők is lássák. Ez nem jelenti azt, hogy felesleges a módszertannal foglalkoz­ ni, s elég csupán alfában elidőzni. Különösképp ne add fel a mód­ szertan alkalmazását valamilyen speciális egészségügyi problé­ ma kapcsán csak azért, mert a betegség komplikáltnak tűnik, vagy mert annak lélektani vonatkozásai nem teljesen világosak! Ugorj fejest! Rajta! Tedd azt, ami tennivalóként eszedbe ötlik! Tölts 15 percet alfában! Jelenítsd meg képzeletedben jelenlegi magadat! Told el a képet balra, s hozd rendbe magad! Told a ké­ pet újra balra, s képzeld el magad tökéletesen egészségesnek! 131 25. GYAKORLAT A KÉPI MEGJELENÍTÉS JAVÍTÁSA Végezd el ismét a 120^ oldalon leírt gyakorlatot! A KÉPI MEGJELENÍTÉS JAVÍTÁSA Nemrég a Humanisztikus Pszichológiai Társaság vizualizálásról ós gyógyításról tartott előadásán megkérdezték Robin Casarjiant, a Massechusetsi Kórház harvardi részlegének stresszkezeléssel foglalkozó pszichoterapeutáját, hogy a vizualizálás vajon kapcso­ latban áll-e az önhipnózissal. Válasza az volt, hogy vizualizáláskor éppen hogy a hipnózistól szabadítjuk meg magunkat. Milyen igaz! Lazításkor aktiváljuk agyunk jobb felét. Vizualizáláskor egyaránt hasznosítjuk jobb és bal agyféltekénket. Éberebbé, okosabbá válunk, s így nagyobb mértékben vagyunk urai önma­ gunknak is. A hipnotizált állapot jellemzőinek ezek éppenséggel ellenkezői. Minél jobban ellazulunk és minél jobban vizualizálunk, annál jobban gyógyulunk. Ne felejtsd el, hogy nem kell színes, szélesvásznú vagy a legki­ sebb részletekig élethű képi megjelenítésre törekedni! Akármilyen mélyen tudsz ellazulni, akármilyen mértékben sikerül vizualizál­ nod, fogadd el azt, és haladj tovább a gyógyításban! Idővel mé­ lyebben ellazulsz. Idővel részletesebb képet fogsz látni. De addig is, ugyan miért ne használnád ki az egészség javításának lehető­ ségét azzal, hogy elért szinteden máris alkalmazod a módszere­ ket? Állapotod egyre jobb és jobb lesz. Bizonyos gyakorlatok elősegítik vizualizálási képességed fejlő­ dését. Mivel önmagad képi megjelenítése kulcsfontosságú saját gyógyításodban, ezért érdemes gyakorolnod az úgynevezett tü­ körgyakorlatot. Nézd meg magad tükörben, majd hunyd be a sze­ med, s idézd fel arcvonásaidat! Ezután nyisd ki a szemed, és el­ lenőrizd magad! Ha az orr, az ajak, a szemhéj nem volt tökéletes, vedd azokat szemügyre közelről a tükörben! Majd újra hunyd be szemed, és jelenítsd meg arcképedet! Nyisd ki szemed! Ellenő­ rizd arcodat! Ezúttal bizonyára jobban ment. Egy másik, általánosabb gyakorlatban képzelj el valamit, amiről egy beszélgetésben esik szó, vagy amiről épp valami könyvben 132 olvasol! Például barátod éppen kocsiját emlegeti. Képzeld el ko­ csiját! Gondold el, vajon hogy nézhet ki! Ez nem zavarja meg be­ szélgetéseteket. Az író bemutat egy házat. Képzeld el hogyan néz­ het ki! Ez nem zavarja meg olvasásodat. Minél többet vizualizálsz és képzelődsz, annál jártasabb leszel a kreatív létben. Esetünkben te magad vagy a létrehozó, a teremtő. Amit pedig megteremtesz, az saját egészséged. MIKÉNT INDÍTJA MEG A VIZUALIZÁLÁS A GYÓGYÍTÓ ENERGIÁT Ha arra gondolsz, hogy az ajtóhoz mész, a gondolat nem sza­ vakban ölt először testet. Van egy pillanat, mikor az eseményt el­ médben tartod. Elképzeled magad, ahogy az ajtóhoz mész. A pillanatnyi kép igényként hat számítógépedre. A számítógép­ től, agyadtól, azt kéred, hogy fejtesse ki testeddel pillanatnyi test­ súlyod bizonyos távolságra történő elmozdításához, és az ese­ ményt elvégző lábmozdulatokhoz szükséges erőt. Ehhez agyad elrendeli testedben a szükséges kémiai változást s a szükséges izommozgást. Ha egy kicsit elgondolkozol egy ilyen egyszerű mozgáson, rájössz, hogy micsoda bámulatos képességről van valójában szó. A gyógyulás sem nagyobb csoda. Az is csak egy egyszerű ké­ rés agyszámítógépedtől, s a folyamatot itt is egy gondolati kép in­ dítja be. A gyógyítás képét fejedben tartva, az agyszámítógép lét­ rehozza az ahhoz szükséges testi változásokat, s az esemény megvalósul. Tudod, hogyan kell az ajtóhoz menni. Egyszerűen, a gondolati kép megváltoztatásával, az ehhez szükséges energiát átirányítha­ tod egy másik feladatra, pl. hogy az ajtó elérése helyett az egész­ ségeddel kapcsolatos tennivalót végezze el. A párhuzam azon­ ban tovább is folytatható. Amikor az ajtóhoz akarsz menni, eldön­ tőd, hogy azt most megteszed. Biztosra veszed, hogy a lépések eljuttatnak az ajtóhoz. Mész, odajutsz. Egészséges akarsz lenni. Eldöntőd, hogy újra egészséges leszel. Biztosra veszed, hogy az alfában történő elképzelés segíteni fog abban, hogy egész­ ségessé válj. Alfába mész, és elképzelsz. Egészségessé válsz. Hogy pontosan milyen ok-okozati láncszemek vannak aközött, hogy elképzeljük a támadó baktériumokat legyőző immunrend- 133 szert, s aközött, hogy az esemény végül is bekövetkezik? Hagy­ juk a kérdés megválaszolását a pszichoneuro-immunológusokra! Menj alfa szintedre! Képszerűén jelenítsd meg magadat problé­ máddal egyetemben! A képszerű megjelenítés, a vizualizálás azt jelenti, hogy elméddel emlékszel arra, amit szemeddel láttál vagy elméddel elképzeltél (különbözik tehát az elképzeléstől, melynek során elméddel azt látod, amit szemed még nem látott, vagy amit még nem képzeltél el). Láttad mártestedet és annak baját, így nem lesz nehéz vizualizálni - azaz olyasmire emlékezni, ami hasonlít valamire, amit már láttál. Következő lépés a problematikus terület gondolatbeli kijavítása. Ha ebben olyan dolgok is szerepet kapnak, amiket még sose lát­ tál, pl. égés esetén az átültetendő bőrdarab, az elporlasztott vese­ kő vagy harcba szálló fehérvérsejtek serege, akkor egyszerűen csak képzeld el, hogy miként nézhetnek ki ezek. A vizualizálás he­ lyett most elképzelést mondok, mert a kérdéses jelenséget sze­ med még nem látta, és azt még nem is képzelted el soha. Úgy kell tenned, mintha tudnád, hogy az hogy néz ki. Ki kell alakítanod a képet. Mi történik, ha a kép anatómiailag nem helyes? Nem számít. Agyad így is megkapja az üzenetet, mert az elgondolás jelen van, s a programozást a gyógyulás elgondolása hajtja végre. A lelki ké­ pek alkotják az elgondolások nyelvét. Képtelenség a könyvben sorra venni az összes betegségre al­ kalmazható, valamennyi lelki képet. Ha azonban megérted a lelki képekkel történő testi gyógyítás egyszerű alapelvét, bármely hely­ zetben boldogulsz magad is. VIZUALIZÁLÁS, ILLETVE ELKÉPZELÉS A GYÓGYÍTÁSBAN Egyesek szívesebben vizualizálnak, mint képzelődnek. Számuk­ ra a képzelődés olyan, mintha csak találgatnának, s félnek, hogy a találgatáskor melléfognak. A gyógyítás során nem számít, ha a találgatásban melléfogsz, agyad így is érti, hogy mire gondolsz. Számít azonban, hogy szí­ vesen teszed-e azt, amit teszel. Ha idegenkedsz az elképzeléstől, akkor azzal kétségeidet is jel­ zed, s a kételkedés aláássa az ügyet. Fontos ezért, hogy szíve­ sen, jó érzéssel tedd, amit teszel. 134 Most pedig valami olyasmit fogsz megtudni képzeletedről, amin valószínűleg ugyancsak megdöbbensz. A KÉPZELET SZOKATLAN KÉPESSÉGE Kiderült, hogy ha képzeletünk olyan dologról alkot képet, amit még sose láttunk, a képzelt kép mégis jelentős mértékben hason­ lít a valóságoshoz. Hadd mondjam más szavakkal: képzeletünk­ kel látóterünkön kívüli dolgokról is tudunk ismeretet szerezni. Ha ez nagyon „vadnak'' tűnik, akkor hadd említsem meg a „távészlelésser kapcsolatos kutatást, mely a kaliforniai, Menlo Park-i, SRI International intézetben több mint tíz évig folyt. Ez a sok millió dolláros program, melyet az Egyesült Államok kor­ mánya finanszírozott, olyan technikákat dolgozott ki, melyek pon­ tosabbá és megbízhatóbbá teszik ezt az érzékelési képességet. A kutatásban részt vevők - akárcsak a húsznál több, egyéb helyen folyó hasonló kutatás résztvevői - megtanulták, hogy több ezer ki­ lométerre lévő tárgyakat és épületeket leírjanak, illetve, hogy több ezer kilométerre történő eseményekről beszámoljanak. Leírásuk pontossága sokszor a 80%-ot is elérte, még azok között is, akik korábban ilyen gyakorlattal nem rendelkeztek. A kutatásból levonható fő következtetés az, hogy a gyakorlás növeli a pontosságot. A gyakorlás visszajelzést szolgáltat. Ember még nem tanult meg semmit visszajelzés nélkül. Járni is próbál­ kozva és hibázva tanulunk. A hiba - egy elesés - információt ad az agykéregnek, s agyunk megtanulja, hogy a jövőben elkerülje a hi­ bát. A beszéd tanulásában fülünk adja a visszajelzést. Ugyanígy, hangszeren is csak gyakorlással tanulhatunk megjátszani, miköz­ ben hangvisszajelzést kapunk. A gyógyító elme a visszajelzéstől megerősödik. Ellazítod magad és pozitív képet jelenítesz meg. Nem sikerül kiváltani a gyógyu­ lást. Újra ellazítod magad, és újra pozitív képet jelenítesz meg. Gyógyításod ez alkalommal sikerrel jár. Visszajelzés révén tanul­ tál. Másodszor talán másként lazítottál, vagy esetleg élesebben tudtál elképzelni, vagy több időt fordítottál a dologra. Bármit is tet­ tél ezúttal másként, az képességed részévé vált, hála a gyakorlás által biztosított visszajelzésnek. A döbbenetes igazság az, hogy te is, én is, mindannyian képe­ sek vagyunk értelmünket akaratlagosan tetszés szerinti távolság­ ra kivetíteni, s így megtudhatunk olyan dolgokat, amiket érzékszer- 135 veinkkel nem tudhatnánk meg. A kulcs ehhez egyszerű: lazíts és használd képzeleted. A magyarázat: a jobb agyfélteke aktiválása a jelek szerint segít, hogy átlépjük a tér és idő objektív korlátait. Nem használjuk képzeletünk eme speciális sajátosságát önma­ gunk gyógyításában, hasznosnak bizonyul azonban ez más em­ berek gyógyításakor. A BELSŐ „MOZI" LÉTREHOZÁSA S.M. 14 éves volt. Több mint tíz éve kínozta már asztma. Mivel anyja ápolónő volt, apja pedig röntgenműszerészként dolgozott, tarthattak otthon adrenalint, roham esetére. Ennek ellenére gyak­ ran kellett a kislányt kórházi ügyeletre vinni. Apja olvasott a Silvaféle módszerről, és elhatározta, maga próbál lányának segíteni. A mama szkeptikus volt ugyan, de nem szólt bele. A legközelebbi roham jelentkezésekor a férfi a következőt mond­ ta lányának: Képzeld el, hogy saját testedben vagy! Képzeld el tüdődet! Most szürkés-rózsaszínű, ahelyett, hogy szép, fénylő rózsaszín lenne. Nem kap elég levegőt. Nézd csak, ott egy kis emberke a tüdőd­ ben! Kezét egy szabályozókaron tartja. Az egyik oldalra az van ír­ va, hogy „beteg", a másikra pedig az, hogy „egészséges". Most a beteg oldal felé áll a kar. Ez az emberke egy játékos manó. Játsszunk vele! Vegyél mély lélegzetet, és nézd meg mi történik! (A mély lélegzettől S.M. köhögni kezdett.) Remek! A levegő meg­ csiklandozta. Nézd csak! Egy kicsit az „egészséges" jel felé fordí­ totta el a fogantyút! Látod, a tüdőd máris kissé rózsaszínűbb lett. Nézzük mi történik, ha három mély lélegzetet veszel? (A mély lé­ legzettől S.M. megint köhögött.) Látod?! Megint az egészség felé fordította el a fogantyút! Nézd meg a tüdődet, most még rózsaszí­ nűbb! Apja ekkor kiment a szobából, s meghagyta lányának, hogy foly­ tassa egyedül. Kb. negyed óra múlva visszanézett, s megkérdez­ te, hol áll a kar. S.M. azt válaszolta, hogy a fogantyú az út három­ negyed részét már megtette a „beteg" felirattól az „egészséges" felé. 45 percnyi ilyen lélegezgetés és képzelődés után S.M. jelen- 136 tette, hogy a mutató egészséget jelez. Ekkor ágyba bújt, és gyor­ san elaludt. így sikerült megúszni a kórházba menetelt. Ettől kezdve S.M. maga használta a vizualizálást és elképzelést. Bármikor azt érezte, hogy roham készülődik, félrevonult, pl. a szo­ bájába, s elkezdte alkalmazni vizualizáló és elképzelő technikáját. Elmondása szerint általában 5-10 perc elég már ahhoz, hogy rendbejöjjön. A cél tehát egy olyan képzeletbeli film kitalálása, ami képekben jeleníti meg a problémát, annak kijavítását és a happy endet. Egy asszony híres rögbicsapatot, a Radio City Rockettest vetítette kép­ zeletbeli képernyőjére. A játékosok minden rúgással baktéri­ umokat űztek el. Egy férfi a haditengerészet békaembereinek áb­ rázolta fehérvérsejtjeit, akik elfogják a támadó baktériumokat. Te vagy az író, a filmrendező és a gyártásvezető. Amit belső, lelki mo­ zidban látsz, azt létrehozod. Ehhez a lépések: 1. Menj alfa szintedre! 2. Képzeld el, hogy saját testedben vagy, épp a problémás hely­ nél! 3. Cselekedj! Hozd helyre az elváltozást! 4. A probléma nincs többé. 5. Fejezd be a gyakorlatot! 137 26. GYAKORLAT NEM KÍVÁNT SZOKÁSOK ELHAGYÁSA Végezd el ismét a 120.oldalon leírt gyakorlatot? REMÉNY AZ ALKOHOLISTÁK SZÁMÁRA Nemrég vizsgálatot végeztek 15, gyógyulófélben lévő alkoho­ lista részvételével. A 13 férfi és 2 nő először kitöltött egy standar­ dizált személyiségteszt kérdőívet (16 PF Cattel), majd elvégezte a Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot, s utána ismét kitöltötte a teszt­ lapot. A tesztelést pszichológus végezte, aki az alkoholistákkal együtt maga is részt vett a tanfolyamon. A teszt 16 személyiségvonást vizsgált. Az eredmények arra utaltak, hogy a bekövetkezett személyiség­ változás a résztvevők ego erejével áll kapcsolatban. Ez nagyon jelentős tényező, mert összefügg azzal, hogy milyen sikeresen vagy sikertelenül birkózunk meg életünk helyzeteivel. A kis ego erő gyakran személyiségzavart tükröz. A résztvevők ismételt tesztelése a nagyobb ego erő irányában lezajlott változást jelzett - vagyis az alkoholisták magukat belsővezérlésűbbnek látták, ami a mentális egészség és érzelmi stabilitás jele. A belsővezérlésű emberek a jelek szerint nagyobb mértékben képesek uralni viselkedésüket és életüket, mert saját elvárásaik­ nak megfelelően képesek dönteni. Más változást is meg lehetett figyelni: a befolyásoló, önérdeket érvényesítő viselkedésminta fe­ lől elmozdulás történt az őszinte, szerény, nem manipuláló visel­ kedés irányába. Emellett a részvevőknél szinte gyermeki intenzi­ tású érzelmi hitelesség, teljes közvetlenség és spontán szókimon­ dás mutatkozott. A résztvevők önbizalma és önirányítása is megerősödött. A bel­ ső bizonyosságérzésre hagyatkozás, úgy látszik, helyettesíti a kül­ ső megerősítéstől való függést. A csoport tagjai arról számoltak be, hogy magabiztosabban képesek kezelni bármilyen felbukka­ nó élethelyzetet. Ezzel a változással együtt énképük is módosult a „szégyenlős, gátlásos, félős" irányból a „kockázatot vállaló, tár­ saságban merész" jellemzők felé. 138 Az alkoholisták viselkedésének megértésében nagy jelentősé­ ge lehet a félelemérzékenységnek. Nagyon könnyen lehetséges, hogy az alkoholisták azért isznak, hogy az alkohollal próbálják egyensúlyba visszabillenteni lelküket, illetve testüket. A jobb én­ kép és a szorongás befolyásolásának új lehetősége jelentős alter­ natívát nyújthat az alkohollal szemben. A személyiség más területén a vizsgálat szignifikáns változást mutatott a „laza, nyugodt, nem frusztrált, kiegyensúlyozott" álla­ pot irányába, szemben a „feszült, frusztrált" állapottal. A csoport kérdésekre adott válaszaiból kitűnő csökkent belső küzdelem ta­ lán azt jelzi, hogy az egyének önmagukat úgy ítélik meg, hogy már nagyobb mértékben uralják a bennük lejátszódó folyamatokat. Fél évvel a Silva-féle Agykontroll-tanfolyam befejezése után is­ mét ellenőrizték a 15, gyógyulófélben lévő alkoholistát. Közülük 12 egy kortyot sem ivott a tanfolyam óta. Egyikük egyszer ivott egy pohár bort, de többet semmit; másikuk kétszer kezdett inni, de meg tudott állni, mielőtt annyit ivott volna, hogy kórházba kel­ lett volna szállítani. A 15 résztvevő közül csak egy ember szorult alkoholizálás miatti kórházi kezelésre. Az alkoholizmus kezeléséhez nem elég csupán kupica nélkül elképzelni a kezet. Hozzátartozik a gyenge személyiségvonások megerősítése, amelyek kiváltották a kupicák iránti igényt. Ez ön­ magad pozitív beprogramozását jelenti, hogy ezáltal megerősítsd önbizalmadat és magabiztosságodat, és javítsd önmagádról al­ kotott véleményedet. Gondolatban kimondhatod ezeket a pozitív parancsokat, mi­ közben elképzelsz egy másik képet. Vizualizáld, miként fogadod ezeket a pozitív utasításokat. Egyenesen állsz. Új határozottság sugárzik belőled. Az ital szagától is elfintorodsz. Szemedből új fény sugárzik. Most már készen állsz a harmadik képre: normális, alkoholmen­ tes életet élsz. Nem akarom mindezt könnyű dolognak lefesteni. Nagyon is nem az. Inkább javasolnám az alkoholistának, hogy vegyen részt egy komplett tanfolyamon, s így merüljön el egész embert érintő, összetett problémájának holisztikus megközelítésében. Sokuk azonban a leírt módon is képes leszokni az italról. Kezdd el még ma! A GONDOLATI ELKÉPZELÉS, NEM OBJEKTÍV HELYZETEKBEN 139 Könnyebb lehet elképzelni a vesekövet, noha sose láttad még, mint az alkoholizmust, amitől régóta szenvedsz. Ennek ellenére ugyanazt a programozási folyamatot - a Három Kép Technikát alkalmazzuk az alkoholizmus és a vesekő ellen is. Az alkoholiz­ mus képe lehet pl. az alkohollal telített vér megjelenítése, vagy a beteg máj képe. Legkönnyebben azonban olyan képet tudunk magunk elé vetíteni, melyet már saját szemünkkel láttunk - ahogy tántorgunk, mert forog körülöttünk a világ, vagy ahogy egy kocs­ mában ülve egymás után hajtjuk fel a teli poharakat. Ez a kép azonosítja a problémát. Ezt látod egyenesen, magad előtt. Majd csúsztasd el a képet kissé balra, és kezdd korrigálni rajta a bajt! Most mit látsz? A harmadik és egyúttal utolsó képen józannak látod magad egy stabil világban, ahol kocsmának már nyoma sincs. De hogyan juss el ide? Mi legyen a második kép? Nincs két egyforma alkoholista Ami beválik az egyiknek, az nem feltétlenül jó a másik esetében. Az előbbiekben említett vizs­ gálatban az alkoholisták az egész Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot elvégezték, ami nemcsak az ebben a könyvben szereplő egészségügyi vonatkozásokkal foglalkozik, hanem az egész sze­ mélyiség fejlesztésének sok más kellékével is, melyekről itt nem esik szó. SEGÍTSÉG DOHÁNYZÁS ÉS TÚLZOTT EVÉS ELLEN Ahogy az ivás szokása fokozatosan alááshatja egészségünket ós vesztünket okozhatja, a mértéktelenség ugyanígy más terüle­ ten is hasonló hatású. Ténykérdés, hogy nemdohányzóként hosszabb életre van esélyed, mint dohányzóként. Lássuk, hogy használhatod alfa szintedet a dohányzás csök­ kentésére vagy abbahagyására. Az alapeljárás azonos lesz, de megismertetlek egy olyan kiváltómechanizmussal is, ami a Három Ujj Technikához hasonló. Egyszerűen fogalmazva a kiváltó tech­ nika annak beprogramozása, hogy egy speciális cselekedet ha­ tására létrejöjjön a kívánt hatás. Ha emlékszel, a Három Ujj Technika elméd nagyobb részének bekapcsolását váltotta ki. 140 Emlékszel még a papra, akin segítettem? Megígértem, elma­ gyarázom, miért itattam vele vizet. A vízivás kiváltó technika volt Azt programoztam be, hogy minden alkalommal, mikor vizet kor­ tyint, gyógyulni fog, s egyre jobban és jobban lesz. Beprogramoz­ hatod, hogy minden alkalommal, mikor vizet iszol, elmúlik pillanat­ nyi vágyad, hogy cigarettára gyújts vagy hogy nassolj. Beprogramozhatod magadnak, hogy minden alkalommal, ami­ kor egymás után háromszor mély lélegzetet veszel, az ugyanilyen hatású lesz - elmulasztja pillanatnyi vágyadat, hogy a cigarettatar­ tóhoz vagy a hűtőszekrényhez lépj. Ennél azért többről van szó. A túlzott dohányzás vagy evés, akárcsak a túlzott ivás, az egész személyiség problémája, s ezért holisztikus megoldást igényel. A megoldás egyes lépései nem azonosak mindenkinél. így a legtöbb, amit tehetek az, hogy felso­ rolok közülük néhányat. Próbáld ki! Használd bármelyik, neked megfelelőnek tűnőt! Az első két lépés a legfontosabb, ezek az összes többinek előfeltételei. DOHÁNYZÁS 1. Menj alfa szintedre, s elemezd szokásodat. Mikor engedsz a kívánságnak? Hogy érzed magad ilyenkor? 2. Naponta programozd magad, hogy legyőzd személyiséged­ nek azt a gyenge vonását, amit az I. lépésben kiderítettél! 3. Alkalmazz egy kiváltómechanizmust - pl. három mély lélegzet­ tel vagy kis víz ivásával szüntesd meg a pillanatnyi, cigaretta utá­ ni vágyadat! 4. Alkalmazd a Három Kép Technikát! Dohányzás ellen: 1. kép: Dohányos vagy. 2. kép: Használod személyiségerősítő technikáidat és kiváltó­ mechanizmusaidat. 3. kép: Már nem vagy dohányos. A falon egy naptárt látsz, ami jelzi a napot (kb. egy hónapnyira a kezdethez képest). 5. Programozd be, hogy aznap később gyújtasz rá, vagy hoszszabb szüneteket tartasz két cigaretta között! Az egyes lépcső­ szintek elérésével egyre nagyobb lépésekkel haladj ebben! 141 TÚLZOTT EVÉS 1. Menj alfa szintedre, s elemzd szokásodat! Mikor engedsz a csá­ bításnak? Hogy érzed magad ilyenkor? 2. Naponta programozd magad, hogy legyőzd személyiséged­ nek azt a gyenge vonását, amit az I. lépésben kiderítettél! 3. Alkalmazz egy kiváltómechanizmust - pl. három mély lélegzet­ tel, kis víz ivásával vagy kis répa vagy zeller evésével szüntesd meg pillanatnyi, evés utáni vágyadat! 4. Alkalmazd a Három Kép Technikát! Túlzott evés ellen: 1. kép: Lásd lelki szemeiddel magadat és problémádat! 2. kép: Használd személyiségerősítő technikáidat és kiváltóme­ chanizmusaidat. 3. kép: Súlyod a megfelelő. Képzeld el a mérleg skáláját! Kép­ zelj el a falon egy naptárt, ami a tervbe vett időpontot mutatja! Kép­ zeld el az elvárt méretű ruhákat! 5. Programozd be, hogy hizlaló ételek (zsír, cukor, édesség) töb­ bé nem vonzanak, s az egészségesebb ételek teljesen kielégíte­ nek! 142 27. GYAKORLAT A JOBB AGYFÉLTEKEI GYÓGYÍTÁS: ÁTTEKINTÉS Végezd el ismét a 120.oldalon leírt gyakorlatot!, A SOKOLDALÚ JOBB AGYFÉLTEKE Bármire is használod jobb agyféltekédet, az hatékonynak bizo­ nyul. Sokoldalú szerv. Nem destruktív, hanem kreatív, s így műkö­ désbe hozva megoldásokat hoz létre A zene gyógyíthat. A művészet gyógyíthat. A nevetés gyógyíthat. A szeretet gyógyíthat. A képzelet gyógyíthat. Ezek ugyanis mind aktiválják a jobb agyféltekét. A Silva-féle módszer csak egy lehetőség arra, hogy agyad jobb felét kreatív gyógyításra sarkalld. A gyógyításhoz á vizualizálás és elképzelés egyszerű módszertanát adja kezedbe, ám ez a mód­ szer működik. A jobb agyfélteke még a Silva-féle módszerrel kap­ csolatban is sokoldalúnak bizonyul. Eltérhetsz a konkrét, javasolt lépésektől, mégis hasznodra válik a gyakorlat. Az alapkövek: az alfa szint, s a gyógyításra vonatkozó vágy, hit és elvárás. AZ ALAPVETŐ SILVA-FÉLE GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁS 1. Jelenítsd meg önmagadat lelki szemeid előtt, egyenesen ma­ gad előtt, az egészségi problémát azonosítva! (Egy-két perc). 2. A gondolati képet told kissé balra, és képzeld el, hogy valami­ lyen korrigáló folyamat megkezdődött! (Kb. 12 perc). 3. A gondolati képet ismét told kissé balra és képzeld el magad most már bajodtól mentesen, tökéletesen egészségesnek! (Egy­ két perc). A KÉPI MEGJELENÍTÉS JAVÍTÁSA A gondolati képalkotás szükséges, de nem kell feltétlenül éles és részletes képet látni, még ha az előnyös is. Néhány tipp: 143 1. Önmagad jobb vizualizálásához gyakorolj tükörrel! Jegyezd meg arcvonásaidat, majd hunyd be szemed, és vizualizáld arcod! Nyisd ki szemed, hogy ellenőrizhesd magad! Addig ismételd, míg elégedett nem vagy eredményeddel! 2. A jobb vizualizálás érdekében gyakorolj napközben! Állj meg egy-egy pillanatra, hogy vizualizáld vagy elképzeld a tárgyat, ami­ ről olvasol vagy amiről hallasz! 3. Ha sose láttad a szóban forgó egészségi problémát, mert az testen belüli, akkor képzeld el, hogyan nézhet ki, és bízzál képze­ letedben! Példa a vizualizálás segítésére: VIZUALIZÁLÁS ÉS ELKÉPZELÉS EGY SZÍVÉR ELVÁLTOZÁS JAVÍTÁSÁHOZ 1. Menj alfába! 2. Gondolatban lásd magad előtt a szívbetegséget! Olyan jelleg­ zetes helyzetet vetíts magad elé, amikor érezni szoktad a mellka­ si fájdalmat! 3. A gondolati képet told kissé balra és képzeld el, hogy valami­ lyen korrigáló folyamat zajlik le! Koszorúeredből a lerakódás ki­ tisztul, vagy feloldódik. 4. A képet ismét told kissé balra, és képzeld el magad tökéletesen egészségesen! Használhatod a2. pontban megjelenített képet, de most mellkasi fájdalom nélkül lásd magad! 5. Fejezd be alfa gyakorlatodat! 6. Ismételd meg a gyakorlatot naponta háromszor! KÁROS SZOKÁSOK ELHAGYÁSÁNAK GYORS ÁTTEKINTÉSE Az előző fejezetben tárgyaltak rövid áttekintése három részben: AZ EGO ERŐ NÖVELÉSE ALKOHOLIZMUS ESETÉN 1. Menj alfa szintedre, s elemezd ivási szokásodat! 2. Naponkénti alfa szintű gyakorlatokban mondj magadnak pozi­ tív kijelentéseket, hogy megerősítsd személyiségednek azon 144 gyenge pontjait (biztonságérzet hiánya, önmagad leértékelése stb), melyek az 1. lépésben a felszínre kerültek! 3. Alkalmazd az előbbiekben kivonatolt, alapvető Silva-féle gyó­ gyító eljárást! Először képzeld el testedet alkohol nélkül! Utána lásd, amint reagálsz a 2. pontban említett, ego erőt növelő (több­ ször elismételt) kijelentéseidre! Megjelenésed megváltozik. A har­ madik képen már absztinens vagy, remekül nézel ki, és remekül érzed magad. LESZOKÁS DOHÁNYZÁSRÓL 1. Menj alfa szintedre, s elemezd dohányzási szokásodat! Mikoi veszel elő cigarettát? Hogy érzed magad, amikor rágyújtasz? 2. Mondj magadnak alfában olyan kijelentéseket, melyekkel legyő­ zöd személyiséged gyenge vonását, amit az I. lépésben kiderítet­ tél! 3. Programozd be alfában, hogy három mély lélegzet megszünte­ ti cigaretta utáni, pillanatnyi vágyadat! 4. Alkalmazd az alapvető Silva-féle gyógyító eljárást! Az első ké­ pen dohányos vagy. A második képen a 2. és 3. lépést hajtod vég­ re. A harmadik képen egy dátumot látsz, a kezdettől számítva kb egy hónappal későbbi napot, s akkor már nem dohányzói. 5. Programozd be, hogy napközben később gyújtasz rá, és hosszabb szüneteket tartasz két cigaretta között! Lépésről lépés­ re haladj! A TÚLZOTT EVÉS ABBAHAGYÁSA 1. Menj alfa szintedre, s elemezd étkezési szokásodat! Mikor eszel először, két főétkezés között? Hogy érzed magad olyankor? 2. Mondj magadnak alfában olyan kijelentéseket, melyekkel legyő­ zöd személyiségednek azt a gyenge vonását, amit az I. lépésben kiderítettél! Például: - Napról napra, egyre magabiztosabbá és ma­ gabiztosabbá válok. 3. Programozd be magadnak alfában, hogy valamilyen kiváltóme­ chanizmus megszüntesse pillanatnyi, evés utáni vágyadat - pl. há­ rom mély lélegzet, egy szelet alma vagy egy darab répa! 4. Alkalmazd az alapvető Silva-féle gyógyító eljárást! Az első ké­ pen olyan kövér vagy, mint most. A második képen a 2. és 3. lé- 145 pest hajtod végre. A harmadik képen sovány vagy. Figyeld meg ruhaméretedet és a dátumot a naptáron! 5. Programozd be, hogy hizlaló ételek (zsír, cukor, édesség) töb­ bé nem csábítanak, s az egészségesebb ételek teljesen kielégíte­ nek! KÉPZELETBELI „MOZI" A GYÓGYÍTÁSHOZ Ha nehéz képekben megjeleníteni, vagy elképzelni a belső, szer­ vi, vagy lelki problémát, alkalmazd az alapvető Silva-féle gyógyí­ tó eljárás egyik változatát: 1. Menj alfába! 2. Képzeld el, hogy testedben jársz, a beteg belső résznél/vagy lelki probléma esetén valamilyen nem kívánatos jelenetben szere­ pelsz! 3. Folytatódjék a film! Olyan képeket vetíts lelki mozidban, melye­ ken már jobb helyzet látható! Fantáziádban hozz létre teljes gyó­ gyulást! 4. Fejezd be az alfa gyakorlatot! Mindezt naponta háromszor tedd! 146 28. GYAKORLAT HOGYAN SEGÍTHETSZ MAGADON, MÁSOK MEGSEGÍTÉSE RÉVÉN Végezd el ismét a 120-oldalon leírt gyakorlatot! A színhely Hawaii, egy ház Honolulu közelében. Mintegy har­ minc, Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot végzett ember jött itt össze szokásos, kéthavonként tartott találkozójukra, ahol először meghallgatnak egy vendégelőadót, majd csoportos gyógyítást végeznek olyan távollévőn, akinek nevét egyikük megadja. Edward E. Kenney, aki a kanadai Ontarióban lévő Thunder Bayben lakik, és jelenleg a hawaii egyetemre jár, saját testvérének, Colle ennek a nevét adja meg, aki Thunder Bayben lakik. Colleen évek óta Crohn-betegségben (más néven ileitis terminális) szenved, mely a vékonybél gyulladásos betegsége. Gyógyítása nem meg­ oldott. Ha megoperálják a beteget, 50%-os az esély a kór tovább­ terjedésére. Öt évvel korábban kioperálták a lány vékonybelének egy szaka­ szát, a betegség azonban továbbterjedt. Időszakosan rohamsze­ rű rosszullétei jelentkeztek, melyek a vakbélgyulladáséhoz hason­ ló állapotot jelentenek. Újra és újra kórházba került. Ismét műtét előtt állt. - Colleen Marié Kenney, 31 éves, Rossportban él, Ontarióban, Kanadában. Crohn-betegség - mindössze ennyit mondott Kenney ajelenlevőknek. Azok szintjükre mentek, elmélyítették azt, egy per­ cig hangtalanul imádkoztak, majd valamennyien saját, külön mód­ szerükkel „kijavították" Colleent. Kevesebb, mint három perc múl­ va már egy másik eseten dolgoztak. Néhány hét múlva Colleen elutazott Honoluluba, hogy megláto­ gassa bátyját. - Tudod mi történt, Ed? - kérdezte egy nap. - Elmúlt a Crohnom! Ed Kenney ránézett és elmosolyodott. - Egyszerűen úgy érzem, hogy elmúlt a Crohnom - folytatta. - Egészen biztos vagyok benne. Tudom, hogy elmúlt! Kenney ekkor mesélt nővérének a Silva-összejövetelről. - Nem lenne kedved találkozni velük a következő összejövetelen? Colle­ en beleegyezett. 147 Néhány nap múlva a csoport tagjai élő bizonyságot szereztek erejükről - egy olyan egyetemes erőről, melyhez mindnyájan hoz­ zájuthatunk. Egy évvel később írta meg nekünk esetét Kenney Laredóba. „Nővérem jelenleg is kitűnő egészségnek örvend. Korábban nem tudott dolgozni, állami segélyből kellett élnie. Múlt évben teljes munkaidőben dolgozott, méghozzá a szabadban, igen hideg vi­ déken. Nemrég pedig aligazgatóként alkalmazták egy új szállodá­ ban." A Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot végzettek közt a távgyógyí­ tás mindennapos dolog. Gyakoribb, hogy egyvalaki, s nem egy egész csoport segít egy betegen, s természetesen az előbbinél gyakoribb betegségekkel is foglalkoznak. Ha már elsajátítottad az alfa szintet, akkor te is használni tudod elmédet, hogy másoknak segíts, akár nagy távolságból is. Azt is lehet talán mondani, hogy szinte könnyebb más gyógyulását e¬ lősegíteni, mint sajátunkét. Az öngyógyítás kicsit olyan, mintha bű­ nözők lennénk, és saját bűnünket próbálnánk helyrehozni. Ami­ kor másnak segítünk, legalább semleges helyzetből indulunk. Ugyanazt az alapformulát alkalmazzuk, de nem kell annyi időt el­ töltenünk. Önmagunk gyógyítására 15 perces gyakorlatokat vég­ zünk. Mások gyógyítására 3 perceseket, s azokból is kevesebbre van szükség. Egy tényező azonban bonyolítja a képet: a tudomány az ilyen­ fajta gyógyítás megértésének még nagyon a kezdetén tart, így a folyamat mechanizmusát kevéssé ismerjük. Elmém működteti testemet, s ezért beteggé és egészségessé is tehetem magamat. De mi köze az én elmémnek a te testedhez? Ez a kérdés remekül leblokkolhatja logikus bal agyféltekédet, s az leblokkolhatja jobb agyféltekéd működését, mivel kitartóan azt mondja: - Képtelen­ ség, nem tudom megtenni. Persze, ha már segítettél valakinek a gyógyulásban, akkor már tudod, hogy képes vagy erre is. Kezdetnek azonban hasznos lesz, ha kapsz egy logikus, bár nyilvánvalóan nem bizonyított magya­ rázatot arra, hogy miként lehetsz errre képes. íme: Vegyük Marge Wolcott esetét, aki Port Isabelben, Texas állam­ ban lakik. Mások gyógyulásának elősegítésére használta a Silvaféle módszert, s eközben maga is megszabadult egy megnyomo­ rító betegségtől: 148 Tizenöt éve volt sclerosis multiplexem (SM). Amikor jelentkez­ tem a Silva-féle Agykontroll-tanfolyamra, testemen még fűzőt és nyaktartót hordtam. Speciális széken tudtam csak ülni. Hitem már eleve erős volt, de az alaptanfolyam végére szinte megduplázó­ dott. Két hónappal a tanfolyam vége után, 1970 márciusában, meg­ váltam nyaktámaszomtól. Két hónappal később, májusban, a test­ fűző eltört, hátul, a váll tájékán. Lányom, aki velem együtt vett részt a Silva-féle Agykontroll-tanfolyamon, azt javasolta, hogy tegyem le azt is. Tudta, hogy amúgy is ezzel a gondolattal játszom. Megpróbáltam, és azóta se hordom. Történetesen egy orvos, akinek súlyos betegsége támadt, s emiatt be kellett zárnia rende­ lőjét, eljött hozzám Daliásból. Akkor ezt ugyan nem tudtam, de ő rengeteget tudott az SM-ről, s később elmondta, hogy a beteg­ ségnek semmi jelét nem látta rajtam. Hallottam, hogy azóta már ő is elvégezte az Agykontroll-tanfolyamot, felépült, s újra megnyitot­ ta rendelőjét. Miután kigyógyultam az SM-ből, felkerestem orvosomat. Egyet­ len megjegyzése az volt, hogy hallott ugyan már ilyesmiről, de éle­ tében először lát ilyent. Korábban nem reménykedett gyógyulá­ somban. Hét-nyolc éve hordtam akkor már fűzőt, illetve nyaktá­ maszt. A következőt tettem: a Silva-féle módszert használva, naponta háromszor programoztam. Sokan hívtak telefonon, kérték segít­ ségemet, ezért naponta háromszor mentem szintemre, hogy se­ gítsek másokon. Mivel programoztam nekik, így annak befejezé­ se után még magamnak is programoztam. Tudtam, hogy orvosaim nem látnak reményt gyógyulásomra, ezért nekem se voltak vérmes reményeim. Vágy persze élt ben­ nem, s nem töltöttem volna időt a programozással, ha nem lett volna bennem valamennyi elvárás is. De nem nagyon foglalkoz­ tam vele. Ha jobban leszek, nagyszerű! De ha nem, hát azt is el­ fogadom. A Biblia azt tanítja, hogy a másoknak nyújtott segítség tízszere­ sen megtérül. Kétségtelen, hogy amikor másoknak programoz­ tam, akkor magamon is segítettem. A gyógyító gondolatok a jelek szerint befolyásolták saját agyamat is, hogy testemen korrekciót végezzen. Már 12 éve, hogy elvégeztem a Silva-féle tanfolyamot, és azóta nyoma sincs életemben az SM-nek. 149 Az időben egyik gondom arcom, arcizmom intenzív fájdalma volt. A fejfájás elleni technikáról tanulva (ez a könyvben később szerepel) úgy éreztem, mintha valaki kezét tenné a vállamra. Arc­ fájásom megszűnt, s azóta sem újult ki. Hogy Marge gyógyulása mennyiben köszönhető öngyógyító, il­ letve mennyiben gyógyító munkájának, azt képtelenség megmon­ dani. Alfa szinten, a teljesség szintjén, az én és a másik közti kü­ lönbség - ha egyáltalán van ilyen - elmosódik. Jelek szerint jobb agyféltekénk köt össze bennünket a teremtés forrásával, az okság birodalmával, melyből átér, idő és az anyagi világ a fizikai létbe, vagyis a hatás birodalmába emelkedik. Az ok­ ság birodalmában nem létezik tér és idő. Hogyan létezhetne elkü­ lönítés, ha egyszer tér sincs? Gyógyíts meg valakit, s meggyógyítod magad! Fogd fel mások gyógyítását önző cselekedetnek, olyasminek, aminek elsősorban te magad látod hasznát! Az egész emberisé­ get segíted - s az emberiség részeként, te magad is busás hasz­ nát veszed ennek. 150 29. GYAKORLAT GYÓGYÍTÁS TÁVOLBÓL Végezd el ismét a120:oldalon leírt gyakorlatot! ÖT ESETISMERTETÉS N.S.-t másodszor operálták rosszindulatú béldaganat miatt, mi­ kor esetét egy agykontrollosra bízták. Alfa szinten dolgozva, az képzeletbeli lézersugárral tisztította meg N.S. testét minden daga­ natsejttől. Hónapokkal később N.S.-ben nyoma sem volt korábbi betegségének. Kettejük közt a távolság 4800 km volt. LE. aggódva mesélte egy Agykontroll-hallgatónak, hogy négy­ napos, újszülött fiának nem mozdult még meg a bele, s a kórház nem adja haza. Ha 24 órán belül ez nem következik be, komo­ lyabb vizsgálatoknak vetik alá a gyereket. - Tudsz segíteni? - kérdezte a hallgatót. - Hívj vissza tíz perc múlva! - válaszolta az. Szintjére ment, és elképzelte a csecsemőt. Megjelenítette annak emésztőrendszerét, érzett egy eltérést, s azt korrigálta. Néhány perc múlva L.E. visszahívta, s ő elmesélte, hogy mit végzett. - A vékonybél rendben volt, de a vékony- és vastagbél határán olyasfajta szűkületet láttam, mint egy léggömb nyílása. Felpum­ páltam, hogy kinyíljon. Minden rendben lesz. Másnap reggel L.E. felesége telefonált a kórházból, hogy a nő­ vérek éjjel „hatalmas bélmozgásf észleltek a gyereknél. Mama és fia együtt mehettek haza a kórházból. Ez esetben a távolság csu­ pán 3 km volt. Egy New York-i házaspár 10 0 0 0 km-re járt otthonuktól, mikor tudomást szereztek egy helyi Silva-féle csoportról. Megkérték őket, segítsenek az asszony anyján, aki a rák végső stádiumában járt. - Hetek óta már csak egy hajszálon múlik az élete. - Másnap hazatelefonált az asszony, s megtudta, hogy néhány órával az­ után, hogy a csoport foglalkozott vele, anyja kilehelte lelkét. Fel­ hívta a csoport vezetőjét, hogy megköszönje segítségüket. - Isten akarata beteljesedett - mondta. Gyógyító segítség küldésekor a Silva-féle módszer első része egy rövid ima. Bár nincs erre instrukció, a legtöbben ezt mondják: - Legyen meg Isten akarata. 151 L.S.-nek gyorsan emelkedett a láza. Férjével éppen vendégség­ ben voltak, ahol az elme gyógyító erejéről beszélgettek. L.S. lehet­ séges esetként jött szóba. A tíz jelenlévő, mindnyájan gyakorlat­ lanok, elhatározták, hogy kipróbálják képességüket. Ellazultak, és gondolatban képet alkottak magukban L.S.-ről, amint épp gyó­ gyul. Reggelre hőmérséklete 40 fokról normalizálódott. Ez alka­ lommal a távolság nem volt nagy, L.S. a szomszéd szobában fe­ küdt. Egy Silva-hallgató meglátogatta prosztatabetegség miatt kezelt barátját a kórházban. Mikor késő délután a kórházba ért, barátja azzal fogadta, hogy eredetileg másnapra tervezték hazabocsátá­ sát, s a vizelést biztosító katétert ezért már eltávolították. Ő ugyan azt hitte, hogy napközben eredményesen üríti ki hólyagját, kide­ rült azonban, hogy tévedett. Nagyon el volt keseredve. A nővér képtelen volt elérni az orvost, hogy engedélyt kérjen tőle a katéter visszahelyezésére. A betegnek bánatában könnyek folytak arcán. - Nem emlékszem, hogy gyerekkorom óta valaha is sírtam mondta - de ez nagy baj nekem. A Silva-hallgató ugyan tudta, hogy valószínűleg a beteg jelenlé­ tében törvényellenes dolgozni esetén, de hát csak nem hagyja ilyenkor magára barátját?! Réveteg nézéssel szintjére ment, s kép­ zeletében a hólyagba fájdalomcsillapítót adott, és megnövelte be­ fogadóképességét. Mikor újra fókuszálva nézett, barátját félig alvó állapotban látta. Nemsokára bejött a nővér. Sikerült végül elérnie az orvost, aki en­ gedélyt adott a katéter visszahelyezésére. Ez esetben a távolság 3 méter volt. Három métertől 10 0 0 0 km-ig elméd gyógyítóként működik. A távolság nem akadály. 152 30. GYAKORLAT ENERGIAMEZŐK Végezd el ismét a I20joldalon leírt gyakorlatot! A világmindenség energia, és nem csak szilárd fizikai anyag, ezért nagy távolságból is hathatunk másokra. Még amit az univerzum szilárd fizikai anyagának tekintünk, va­ lójában az is energia. A tudatosság is energia. Az ember is ener­ gia, és gyakorlással észlelhetjük ennek az energiának az alakját és jelentését. Továbbá változást is okozhatunk ebben az energiá­ ban. Említettem már az emberi aurát, s hogy miként lehet azt Kirliánfényképezessel fotografálni. Valójában az csupán töredéke az em­ beri testből és tudatból kiáradó és/vagy azokat körülvevő energi­ ának. Energiamező számos szinten létezhet. Az elektromos ener­ gia pl. lehet egyenáramú vagy váltóáramú, 60 Hz frekvenciájú, an­ nál lassúbb vagy gyorsabb. Ez mind elektromosság. Az elektromosság objektív energia. Összhangban mozgó elekt­ ronok sokasága. Észlelni és mérni lehet. Az elektromos energiá­ tól a tudat és az élet energiája felé haladva, az objektív energiától a szubjektív energiák felé haladsz. Mondhatnád, hogy a szubjek­ tív energiák „kifinomultabbak", kevésbé fizikaiak, inkább lelkiek. Közelebb állnak magának a teremtésnek az elsődleges, primer energiájához. Mi, emberek objektív és szubjektív energiát is kisugárzunk. Úgy vélik, hogy az objektív energiamező az emberi test körül 7¬ 8 méterre terjed. Az energia kimutathatóságának távolsága termé­ szetesen függ az észlelő berendezés érzékenységétől. Ilyen mű­ szer többek közt az infravörös detektor, mely észlelni képes az egyébként érezhető emberi aurakisugárzás egy részét, vagy az infravörös fényképezőgép. Az objektív testi sugárzást korlátozza a távolság, a test kisugár­ zásának szubjektív részét azonban nem. Egyesek képesek az ob­ jektív testkisugárzás egy részét puszta szemmel észlelni. Az ilyen embereket auraolvasóknak nevezzük. Az ő látásuk észlelni képes a látható fényspektrum alsó hullámsávját is, a 7 0 0 0 Angström körüli hullámhossz táján. Némelyikük kifejlesztette magában a ké­ 153 pességet, hogy az aurából következtessen az illető lelki vagy tes­ ti bajára. A Silva-féle módszer kifejlesztése előtt foglalkoztam auralátás ta­ nításával, hogy az illetők így ismerhessék fel mások problémáit, de ehhez a vizsgált személynek jelen kell lennie. A Silva-féle mód­ szer kifejlesztése után felhagytam az auralátás oktatásával, mert a Silva-féle módszer technikáinak alkalmazásával látnokként lehet felismerni az illető problémáját, akár lelki, akár testi bajról van szó, akár jelen van az illető, akár nincs. A Silva-féle módszerrel képzet­ tek a tartózkodási helyüktől függetlenül is képesek azonosítani az illető baját. Az emberi test aurájáról azt mondják, hogy hét sugárzó „dimen­ zióból" tevődik össze, melyek mindegyike egy lelki azaz nem tes­ ti forráshoz kapcsolódik. Azt a pontot, ahol egy-egy dimenzió a testhez csatlakozik, szanszkrit szóval chakrának nevezik. Az em­ beri testben az életenergiának hét központja van, melyeket a ge­ rinc aljától a fejtetőig terjedően sorszámoznak. A hét sugárzó dimenzió fele fizikai természetű, s a test látható vi­ lágába esik. Másik fele lelki természetű, s a lélek láthatatlan vilá­ gába esik (feltételezések szerint ezeket kontrollálja a jobb agyfél­ teke). Az első a tisztán lelki, szubjektív, anyagtalan energiamező. A második a szubatomi energiamező. A harmadik az atomi ener­ giamező. A negyedik a molekuláris energiamező, félig testi, félig lelki, s ezt mindkét agyfélteke befolyásolja. Az ötödik, hatodik és hetedik a test látható világa, s ezek körébe tartozik a sejtek ener­ giamezője, a szervenkénti energiamező, s a szervrendszerek energiamezői (pl. keringési, légző-vagy emésztőrendszer). Felte­ vések szerint utóbbiakat a bal agyfélteke irányítja. Mindenegyes energiamező egyénenként eltérően sugároz. Min­ denegyes energiamező számos változó hatásának - mint pl. egy ember őseinek vagy a gének és kromoszómák által átvitt hatás­ nak -, valamint az anya és apa objektív és szubjektív testsugárzá­ sának az utódra gyakorolt hatásának együttese, összegzett ere­ dője. A bal agyfélteke által szabályozott testi energiamezőket és a bal agyfélteke által szabályzott lelki energiamezőket egyaránt korlá­ tozza a távolság. A jobb agyfélteke által szabályozott lelki energi­ amezőket azonban nem. Ezeket az energiamezőket aktiváljuk, amikor távolból gyógyítunk. 154 A testi energiamezők működési módja épp ellentétes a lelki ener­ giamezőkével. A testi energiamezők az anyagot taszítás útján be­ folyásolják, az anyag külső szintjei felől a belső szintek felé hatva. A lelki energiamezők az anyagot vonzás útján befolyásolják, az anyag belső szintjei felől a külső szintek felé hatva. Az emberi in­ telligencia által irányított elménk, alfa szinten, befolyásolni képes mindezeket az energiamezőket, akár a bal akár a jobb agyféltekén keresztül. Az alfa szinten zajló vizualizálás és elképzelés megváltoztatja az agyműködést, mely ennek következtében kihat az aurának neve­ zett testenergia kisugárzásra. A változtatás jellege az energiát kibocsátó személy lelki és testi állapotától függ. Mindössze őszinte vágyadra van szükség, hogy valóban segíteni akarj a másik embernek egészségi problémája megoldásában, valamint az elvárásra és hitre, hogy alfa szinten őrzött gondolati képed tényleges hatást kifejtő, tényleges energia. És ez így van. VISZONYÍTÁSI PONTOK KIALAKÍTÁSA A JOBB AGYFÉLTEKE SZÁMÁRA A 32 órás Silva-féle Agykontroll-tanfolyam második részében a jobb agyféltekét aktiváló folyamaton visszük végig a hallgatókat, hogy így jobban tudjanak segíteni távoli embereken. Ebben a fo­ lyamatban a jobb agyfélteke számára hasonló viszonyítási ponto­ kat hozunk létre, mint amilyenek a bal agyféltekében folytonosan kialakulnak. A fizikai világhoz való viszonyuláshoz a bal agyfélteke ezernyi viszonyítási ponttal rendelkezik. Akkor kezdenek ezek kialakulni, mikor az újszülött különböző arcokat lát maga körül. Folytatódik, amikor a következő napokon különféle ízeket, hangokat, szago­ kat és érintéseket tapasztal. Felnőttkorban is folytatódik mindez, ahogy az illető új helyeket ismer meg, új embereket, új műsoro­ kat, új éttermeket, új ruhákat, új tananyagot és tevékenységeket. Mindezek új bal agyféltekei, vagy fizikai-világi viszonyítási pontok. Néhány kivételtől eltekintve azonban, mint pl. a zene és a művé­ szet, a jobb agyfélteke kimarad. A jobb agyféltekét nem képezzük Olyan, mint egy puszta, ahol nincs utcanév, jelzőtábla, nincs tájé­ kozódási vagy viszonyítási pont. Ezt korrigáljuk a Silva-féle Agy­ kontroll-tanfolyam második felében. Tájékozódási pontokkal lát- 155 juk el a jobb agyféltekét. Nyolc elmetréningciklusban, amelyek mindegyike közel fél óráig tart, a Silva-oktató olyan vizualizáló gya­ korlatokon viszi végig a hallgatókat, melyek a jobb agyféltekében sok száz viszonyítási pontot alakítanak ki az anyag minden szint­ jén, az élettelentől az emberig terjedően Egy könyv lapjain keresz­ tül ezt nem lehet kellő hatékonysággal elérni. Ennek ellenére segíteni fogsz tudni másokon. Van jobb agyfél­ tekéd. Ahogy segítesz magadon, majd elkezdesz másoknak is se­ gíteni, jobb agyféltekei viszonyítási pontokat állítasz fel. A korábbi pusztában tájékozódási pontok jelennek meg, a gyakorlással biz­ tosított visszajelzésnek köszönhetően. Minél többet gyakorlód, hogy segíts magadon és másokon, annál több jobb agyféltekei viszonyítási pontra teszel szert, s annál jobban tudod majd azo­ kat használni. Éppúgy, ahogy több időre volt szükséged, hogy reggeli vissza­ számlálásaiddal uralni tudd alfa szintedet, ugyanúgy ahhoz is több időre lesz szükséged, hogy egyre jobban elő tudd segíteni mások jó egészségét. De sikerülni fog. A PSZICHIKUS VAGY LÁTNOKI KÉPESSÉG TERMÉSZETE Hadd vigyelek be egy Silva-féle Agykontroll-tanfolyam utolsó óráira! A hallgatók hármas csoportokban ülnek. Felváltva dolgoz­ nak eseteken. Az eset egy meglehetősen beteg vagy bajban lévő személyt jelent. A beteg embert ismerő hallgató papírra felírja az illető nevét, cí­ mét, életkorát és nemét. A papír túloldalára feljegyzi betegségét vagy betegségeit, és az illető személyleírását. A közvetítő ezek után megkér egy másik hallgatót, hogy menjen alfa szintjére. Az esetet prezentáló, közvetítő hallgatót pszichikus irányítónak vagy röviden pszichikusnak nevezzük. A harmadik hallgató mindent le­ ír, amit a pszichikus végrehajtó* mond, hogy aztán az számára ellenőrzéskor viszonyítási pontként szolgálhasson. * Az angol eredetiben a „pszichorientológus" szó szerepel. Ezt a kifejezést Jósé Silva alkotta, és a pszichikusán orientáló funkcióra utal. A pszichikus végrehajtó eredetije „pszichikus operátor' vagyis pszichikusán működő, (ford.megj.) 156 Alfa szintet elérve a pszichikus végrehajtó szól: - Készen állok Az irányító ekkor megadja a beteg ember nevét, címét, korát és nemét, akit a pszichikus végrehajtó nem ismer. A pszichikus vég­ rehajtó ezután folyamatosan végigpásztázza képzeletében a tes­ tet, hogy felismerje annak elváltozásait, majd összeveti azt az irá­ nyító adataival. A pszichikus végrehajtó ezt követően kijavítja a be­ teg emberben talált elváltozásokat, amihez a szokásos pozitív el­ képzelés eljárást használja, majd befejezi az alfagyakorlatot. Ez­ után megvitatják az esetet. Az irányító rendre elképed a pszichikus végrehajtó találati pon­ tosságán, azonban a szerepek felcserélése után ő is hasonló pon­ tosságot produkál, ami a Silva-hallgatók közt átlagosan 80 szá­ zalék. Te is éppily pontossá válhatsz, ha használod ezt a könyvet és gyakorolsz. A Silva-féle módszer olyan képességeket hoz elő, me­ lyek mindannyiunkban ott szunnyadnak. Pszichikus képességed van. Információt szerezhetsz távolról. Gyógyíthatsz távolról. 157 31. GYAKORLAT TÁVGYÓGYÍTÁS MENETE 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. A 2A, 3A, 3B és 3C lépés tetszés szerint kihagyható. Elérkezett az idő, hogy 25 helyett 10-től kezdd a visszaszámlálást. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé! A számok között tarts kb. egy má­ sodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1-es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1-től 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. Tegyük fel, hogy egyik barátod, tudván, hogy a Silva-féle mód­ szerrelfoglalkozol, odamegy hozzád és megkér, segíts valamilyen egészségi problémáján. - Szívesen - feleled készségesen -, mi a gond? -Találd ki! - feleli. 158 Felháborító válasz. Valószínűleg sose fog megtörténni - bizo­ nyos értelemben azonban állandóan ez történik. - Állandóan lerobban a hátam - válaszolja esetleg, ezzel azon­ ban valójában azt mondja: - Találd ki! Vagy azt válaszolja: - Az orvos szerint ízületi gyulladásom van. - Ez lefordítva megint csak azt jelenti: - Találd ki! Egy egészségi probléma nem mindig az, aminek mondják vagy aminek kezdetben tűnik. Az orvosi diagnózis épp annyira művé­ szet, mint tudomány. A gyomorszáját fájlaló beteg valódi betegsé­ ge esetleg sérv, ami a fájdalom helyénél jóval lejjebb található. Kü­ lönböző betegségek sokszor okoznak azonos tüneteket. A probléma valódi okának egyetlen biztos megismerési módja, ha első kézből szerzed az információt, vagyis látnoki úton. Jobb agyféltekéd tudja ennek mikéntjét. Mindössze vágynod kell a probléma természetének megismerésére, annak kijavítására, és aktiválnod kell az agyféltekét. Bontsuk ezt lépésekre: 1. Alfa szintre mész, újabb visszaszámlálással elmélyíted azt, s el­ mondasz egy rövid imát. 2. A probléma azonosítására vágyva pásztázd végig képzeleted­ ben a testet, fel és le, a lehetséges problémákra gondolva, s várd el, hogy figyelmedet megragadja a beteg terület! 3. Ha tudatodat megragadta valamelyik régió, akkor azt a koráb­ biak szerint gyógyítsd meg! A 2. lépést végezve olyan érzésed lesz, mintha csak találgatnál. Végül is nem kapsz objektíven érzékelhető információt, amely alapján következtetést vonhatnál le, ugyanakkor életed legna­ gyobb részében arra tanítottak, hogy az objektíven érzékelhető in­ formáció az egyetlen járható út, és minden egyéb csupán találga­ tás. Akik erre tanítottak, azok bal agyféltekés emberek. Ne hibáz­ tasd őket! Ők is bal agyféltekés tanároktól tanultak. HOGYAN GYÓGYÍTS MÁSOKAT TÁVOLBÓL Ismered már az öngyógyítás módját. Ugyanezt kell használnod, ha távolból akarsz valaki másnak segíteni: 1. Menj alfába! 159 2. Használd a három képet: 1. kép: Vizualizáld a problémát! 2. kép: Képzeld el a gyógyulás folyamatát! 3. kép: Képzeld el, hogy a gyógyulás megtörtént! 3. Fejezd be a gyakorlatot! Távgyógyítással kapcsolatban azonban néhány egyéb tényező és változat is szerepet kap. Mások gyógyításához mélyebb tudat­ szint kell, mint önmagad gyógyításához. Ezért az 5-től 1 -ig számo­ lás után még tanácsos egy 10-től 1 -ig tartó, kiegészítő visszaszámolást is végezni szinted elérése után. A mélyebb tudatszint kre­ atívabb, így minél mélyebbre jutsz, annál hatékonyabban tudsz ki­ javítani kóros elváltozásokat. Szándékosan késleltettem a távgyógyítás módszertani leírását, hogy időd legyen gyakorolni a relaxációt, a vizualizálást és az el­ képzelést. Aki kezdő a relaxációban, vizualizálásban és elképzelésben, az még nem szerezhette meg azt a magabiztosságot, ami ahhoz kell, hogy az elvárás és a hit működtesse ezt a mentális tevékenysé­ get. Mikor már magadon dolgozva pozitív visszajelzést szereztél, akkor kezdheted el mások gyógyítását. Ennek megkezdését ez a könyv is segíti, de a sikeres eredményekhez vezető úton a gya­ korlást semmi sem helyettesítheti. Ahhoz, hogy másokon segíts nem kell 15 perceket töltened al­ fa szinteden. A három gondolati képhez mindössze egy-egy perc kell. A másokon dolgozáshoz ugyanakkor létezik egy optimális időpont. Magadon dolgozni legjobb naponta háromszor 15 per­ cig, s ezt reggel, ébredéskor, délben, ebéd után és este, elalvás előtt ideális tenni. Ilyenkor vagy ugyanis a leglazább és ajobb agy­ féltekei működésre a legnyitottabb. A másik ember ébredésének, ebédelésének és lefekvésének időpontját azonban nem ismered. A legjobb eredményt ezért éj­ szakai programozással éred el. Az illető agyhullámainak szintje még éjszaka közben is változik. Lesz jobb és rosszabb időszak a programozáshoz. A dilemma megoldásának mikéntjét már isme­ red. Közvetlenül elalvás előtt programozd be, hogy akkor ébredj fel éjjel, amikor eljött a másik programozásának optimális ideje! Ezt követően első felébredésedkor menj alfa szintedre, és hozd létre a három gondolati képet! 160 Az említett lépéseket összefűzve, íme a gyógyulás elősegítésé­ nek háromlépéses menete: 1. Elalvás előtt menj alfa szintedre és add magadnak azt az utasí­ tást, hogy az illető programozásának optimális időpontjában fel­ ébredj! Aludj el szintedről! 2. Éjjel felébredve menj alfa szintedre 5-től 1-ig történő visszaszámolással! Kreatívabb, mélyebb szintre jutás érdekében ezután még számolj visszafelé 10-től 1-ig! 3. Ahogy így közelebb kerültél a Teremtőhöz, mondj egy rövid imát, vagy élvezd egy pillanatig az áhítatos csendet! 4. Jelenítsd meg az illető képét közvetlenül magad előtt! Ha isme­ red a konkrét problémát, gondolatban képszerűén azonosítsd, ha nem ismered, akkor képzeld, hogy keresed, s ehhez ai58pldalon leírt eljárást alkalmazd! Egy percet fordíts erre! 5. Told a képet kissé balra, majd képzeld el a baj kijavítását! Egy­ két percet fordíts erre! 6. Told a képet ismét kissé balra, és képzeld el az illetőt a beteg­ ség nélkül, teljesen egészségesen! 7. Aludj el szintedről! Legjobb, ha a leírt módon beprogramozod a felébredést, de ter­ mészetesen nappal is lehet gyógyítani. Ha azonban élet-halál kér­ désről van szó, vagy a beteg nem reagál a távgyógyításra, akkor ismételd meg azt az optimális éjjeli időpontban! VISSZAJELZÉSEK Ha egy elváltozást szubjektív módon, szintünkön korrigálunk, akkor feltételezzük, hogy a beteg gyógyul. Ha azonban élet-halál kérdésről van szó, akkor az alfagyakorlatot naponta ismeteljük. Makacs, krónikus betegség esetén napi három távkezelésre is szükség lehet. Ilyen esetben legjobb, ha a gyógyító naponta kap visszajelzést. Mi változott az élet-halál helyzeten? Milyen változás történt a krónikus állapotban? Ha visszajelzést kapsz, meg kell változtatnod az első három ké­ pet, hogy azokat összhangba hozd a megváltozott helyzettel. Ha a beteg tud a gyógyításról, és hajlandó együttműködni, alkalmaz­ hatsz egy erősítő hatású technikát is, mint pl. a vízivást. Ennek módja: 161 1. Mondd a betegnek, hogy közvetlenül lefekvés előtt igya meg egy pohár víz felét, s a másik felét hagyja meg reggelre! 2. Amikor alfa szintedről gyógyulást küldesz, a második gondola­ ti képen jelenítsd meg a beteget vízivás közben, s hogy attól egy­ re jobban lesz! Bal és jobb agyféltekés ember vagy. Működésbe hoztad intelli­ genciádnak azt a részét, melyet intuíciónak, megérzésnek, zsige­ ri érzésnek vagy megnövekedett észlelési képességnek nevez­ nek. Mély alfában megbízhatóan „találgathatsz". Kiterjesztheted ezt a találgatást üzleti ügyeidre, fontos döntésekre, emberi kap­ csolatokra és az egészségen kívül még sok egyébre is, hogy vi­ lágunkat az élet jobb helyévé tedd önmagad és mások számára. Mások gyógyítása tehát több, mint az elváltozások korrigálása. Azok felismerését is jelenti. 162 163 Ennek során össze kell zavarni a beteget. A megzavart ember fo­ gékonyabb a programozásra. Beszélgetés közben könnyen össze lehet zavarni a másikat. Például így. - Tegnap esett az eső. Ha viszont nem sütött volna olyan erősen a nap, akkor nem áz­ tam volna bőrig. Persze lehet, hogy tegnapelőtt majd jobb idő lesz. Borzasztóan izzadok, amikor ilyen hideg van. Bármi, teljesen logikátlan beszéd gyorsan összezavarja a bete­ get, ahhoz mindenesetre eléggé, hogy hatékonnyan programoz­ zuk. A beteg összezavarása után aztán a gyógyító, szintjére me­ rülve, alkalmazza a Három Kép Módszert, melynek során megerő­ sítő eljárást is használ. A legnépszerűbb megerősítő eljárás a Po­ hár Víz Módszer, melyet az előző fejezetben ismertettem. Ehhez a módszerhez a gyógyítónak gyakorlottnak kell lennie a nyitott szemmel, réveteg tekintettel történő szintre merülésben. Ha a beteg már kellően összezavarodott, a gyógyító nyitott szemmel, réveteg tekintettel vizualizálja maga előtt a beteget problémájával együtt, majd a második képben elképzeli, amint az éppen vizet iszik, és egyre jobban lesz. Ezt követően a gyógyító teljesen egészségesnek képzeli el a beteget. Utána megmondja a páciensnek, hogy igya meg a vizet gyógyu­ lása érdekében. A gyógyító folytathatja a beszélgetést, és a meg­ erősítés érdekében ismét programozhatja a beteget összezavarás segítségével. Ha a beteg kérdezősködni kezd, hogy eloszlat­ hassa zavarát, kérd meg, hogy a foglalkozás végéig maradjon csendben. AZ ELVÁRÁSOS MÓDSZER A 4E gyógyító módszer inkább a beteg elvárását hasznosítja, mintsem a zavarát. A 3C és 4E módszer között az a különbség, hogy amíg az előbbiben a beszélgetés során a gyógyító összeza­ varja, majd ilyen zavarodott állapotában programozza be a bete­ get, addig az utóbbiban a gyógyító a betegben egyfajta elvárást ébreszt, és ezen állapotában programozza őt. Elvárást úgy lehet teremteni, hogy a gyógyító valami rendkívül érdekes dologról kezd beszélni, majd a legizgalmasabb ponton szünetet tart, s a beteg így az elvárás állapotában marad. Ekkor a gyógyító révetegen, fókuszálatlanul néz maga elé, s a már koráb­ ban ismertetett, Három Kép Módszert alkalmazza. 32. GYAKORLAT GYÓGYÍTÁST ELŐSEGÍTŐ MECHANIZMUSOK 1. Hunyd le szemed, és behunyt szemmel nézzél kissé felfelé! 2. A 2A, 3A, 3B és 3C lépés tetszés szerint kihagyható. Lassan, hangtalanul számolj visszafelé 10-től 1-ig! A számok között tarts kb. egy másodperces szüneteket! A. Fejbőröddel kezdve, irányítsd tudatos figyelmedet egyes test­ részeidre, fejed búbjától lábujjadig, s közben lazítsd el azokat! 3. Amikor elérsz az 1 -es számhoz, lelki szemeiddel lásd magad fiatalnak, sugárzóan egészségesnek és vonzónak! A. Tedd fel a kérdést önmagadnak, gondolatban: - Miért van ez a testi bajom? Majd hagyd elkalandozni gondolataidat! B. Ha felbukkan gondolataidban egy személy, képzeld őt ma­ gad elé! C. Lásd képzeletedben, hogy megbocsátotok egymásnak! Kép­ zelj el egy ölelést vagy kézfogást, mosolyt, s hogy fejetekkel egyet­ értően bólintotok! Mindezt jó érzéssel tedd! 4. Mondd gondolatban magadnak: - Mindig tökéletes állapotban fogom tartani testemet és elmémet. 5. Majd mondd magadnak gondolatban a következőt: - Számolni fogok 1 -tői 5-ig. Az 5-ös számhoz érve kinyitom szememet, reme­ kül, és teljesen egészségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 6. Kezdj el számolni! A 3-as számhoz érve ismételd meg: - Az 5ös számhoz érve kinyitom szememet, remekül, és teljesen egész­ ségesnek fogom magamat érezni, jobban, mint korábban. 7. Számolj tovább 5-ig! Az 5-ös számhoz érve nyisd ki szemed, és gondolatban újra jelentsd ki: - Szemem nyitva van, teljesen éb­ ren vagyok, remekül, és teljesen egészségesnek érzem magamat, jobban, mint korábban. És ez így van. MEGZAVARÁST ALKALMAZÓ, FEJLETTEBB GYÓGYÍTÓ ELJÁRÁSOK A gyógyítás egy fejlettebb módszere, amit egyébként 3C gyó­ gyító módszernek nevezek, a beteg jelenlétében zajlik. Az álla­ modban vagy országodban fennálló törvények miatt lehetséges, hogy jobb, ha csak családtagjaidon alkalmazod ezt a módszert. 164 165 a leszokásra. Ha igazán le akar szokni, akkor segítség után néz. Vágya könnyebbé teszi majd a probléma megoldását, mert haj­ landó lesz együttműködni (mások ösztönzésének részletes mód­ szeréről a 42. fejezetben olvashatsz, mely a rendellenes viselke­ dés korrigálására tett ösztönzéssel és a szubjektív kommunikáci­ óval foglalkozik). Érzelmi vagy lelki zavar korrigálásakor vizualizáld az első képen azt, hogy az illető hogyan viselkedik! A második képen azt lásd, hogy a beteg a javasolt megerősítő mechanizmus cselekvését végzi, s eközben képzeld el azt is, hogy gondja csökken! Végül a harmadik képen lásd őt képzeletedben gondtalannak és normá­ lisnak! MÁSOK GYÓGYULÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ ELJÁRÁSOK ÁTTEKINTÉSE Mások gyógyításához, gyors tájékozódásul használd ezeket az összefoglalókat! AZ ALAPMÓDSZER Ezt az eljárást csak akkor használd, mikor már 40 napja végzed a reggeli visszaszámolásos gyakorlatot, hogy alfába tudj menni, s csak azután, hogy az alfa szintet már sikeresen alkalmaztad ön­ magad gyógyítására. Ekkor már másoknak is segíthetsz ugyan­ azzal az alapmódszerrel, amit önmagad megsegítésére alkalmaz­ tál. 1. Menj alfába! 2. Vizualizáld az első képet, majd képzeld el a másik kettőt - az il­ letőt és betegségét, a betegség gyógyulását, majd a teljesen egészséges személyt! 3. Fejezd be az alfa gyakorlatot! A RÉSZLETES ELJÁRÁS Mások gyógyításakor az alapvető módszert néhány részletében egészítsd ki vagy módosítsd: 1. Este menj alfa szintre, és programozd be, hogy az illető beprog­ ramozásának optimális időpontjában felébredj! A TÚLÉLÉSI MECHANIZMUS FELHASZNÁLÁSA Az 5-ESM jelű gyógyító módszer során a gyógyító a beteg túlé­ lést biztosító mechanizmusára hat. A beteg túlélést biztosító me­ chanizmusának aktiválása programozhatóbbá teszi őt, ha a gyó­ gyító használni tudja látnoki szintjét, s a Három Kép Módszert. A túlélést biztosító mechanizmust az ijedtség aktiválja: sérülés, szú­ rás - pl. akupunktúra alkalmazásakor, vagy injekció beadásakor -, sőt egyesekből már a vér látványa is ilyen hatást vált ki. A 6-SBA jelű gyógyító módszer akkor hatásos, ha a gyógyító le tudja lassítani a beteg agyhullámainak frekvenciáját. Ilyenkor ugyanis objektív és szubjektív úton is programozhatóvá válik. Agykontrollosoknak tartott továbbképző tanfolyamon erre a célra egy speciális relaxációs módszert oktatunk. Ha a beteg nem reagál gyógyító erőfeszítéseidre, úgy kiegészít­ heted azokat megerősítő hatású mechanizmussal, vagy ha már beprogramoztál ilyent, akkor alkalmazz helyette másikat. Életve­ szély esetén minden éjjel, kevésbé kritikus állapotban, 72 órán­ ként érdemes kezelést végezni. Ha három ilyen kezelés sem hoz eredményt, akkor nézz megerősítő mechanizmus után! Ha még egyet sem alkalmaztál a betegnél, egészítsd ki egy ilyennel a ke­ zelést, ha már beépítettél a gyógyításodba egyet, akkor változtasd meg azt: - pl. a vízivásról térj át valami olyan más ételre vagy ital­ ra, amit a beteg naponta többször fogyaszt! Egy esetben például a víz helyett a teaivást választva - amit a beteg gyakrabban ivott óriási változást lehetett elérni. HOGYAN SEGÍTSÜNK MÁSOKNAK MEGVÁLNI KÁROS SZOKÁSAIKTÓL ÉS MAGVÁLTOZTATNI DESTRUKTÍV MAGATARTÁSUKAT Egészségi probléma elmulasztásához bármi olyan étel vagy ital megfelel a megerősítő mechanizmushoz, amit az illető napjában többször fogyaszt. Másfajta problémák megoldása - pl. egész­ ségtelen szokásoktól való megválás elősegítése - azonban már roppant nehéz lehet, ha a beteg nem kooperál. Válassz ki bármi olyan cselekvést, amit az illető naponta többször végez - pl. lám­ pa felgyújtása, újságolvasás vagy akár a járkálás! Az illető káros szokásával kapcsolatban nem azt programozod be, hogy szokjon le róla, hanem hogy ébredjen fel benne a vágy 166 2. Felébredve menj alfába, majd külön, 10-től 1-ig történő visszaszámolással, mélyítsd el alfa szintedet! 3. Az első kép megjelenítése előtt tölts egy percet imádsággal! 4. Jelenítsd meg a beteget gondjával együtt! (Ha nem ismered a problémát, akkor annak tisztázására szolgáló eljárásról a későb­ bi részben olvashatsz.) Tartsd a képet egy percig! 5. Told el a képet kissé balra! Egy-két percig képzeld el, hogy a probléma megoldódik! 6. Told el a képet ismét kissé balra, és képzeld el az illetőt baja nél­ kül, teljesen egészségesen! EGY MÁSIK EMBER BAJÁNAK KIDERÍTÉSE 1. Menj alfába, mélyítsd azt el, és mondj egy rövid imát! 2. Kérdezd meg magadtól: - Hol a baj? Majd pásztázd végig a tes­ tet, föl és le, amíg figyelmedet meg nem ragadja egy terület! 3. Tételezd fel, hogy megérzésed helyes, és a korábbiak szerint folytasd a gyógyítást! A GYÓGYÍTÁS FOLYAMATA: * Életveszély esetén minden éjjel, kevésbé súlyos esetben háromnaponta ismételd meg a gyógyítást! * Súlyos esetben, vagy ha a beteg nem reagál azonnal, alkal­ mazz olyan megerősítő mechanizmust, mint pl. egy pohár víz ivása. Programozd be az illetőt, hogy minden ivá» elősegítse gyó­ gyulását! * Ha az illető a megerősítő mechanizmusra sem reagál, változ­ tasd meg azt, térj át a vízivásról valamilyen étel evésére, vagy tea, vagy kávé ivására, valami olyanra, amit az illető naponta többször tesz! * A gyógyulás előrehaladtával mindig igazítsd a negatív képet a pillanatnyi, már valamelyest javult állapothoz! HOGYAN SEGÍTSÜNK MÁSOKNAK MEGVÁLNI KÁROS SZOKÁSAIKTÓL ÉS MAGVÁLTOZTATNI DESTRUKTÍV GONDOLATAIKAT? Programozz be egy megerősítő mechanizmust, valami gyakori cselekvést, amit az illető naponta többször végez! Majd a követ­ kező eltérésekkel menj végig ugyanazon a folyamaton, mint a be­ teg esetében: 1. Az illető szokásával kapcsolatban ne a leszokásról szóljon há­ rom képed, hanem arról, hogy felébred az illetőben a vágy a le­ szokásra! 2. Érzelmi vagy lelki zavarral küzdőnek a Három Kép Módszerrel segíthetünk. A következő képeket képzeld el: 1. Az illető normálistól eltérően viselkedik. 2. A probléma csökken. 3. Az illető megszabadul érzelmi vagy lelki zavarától. 168 169 anyját, hónapok óta először. Lányának mindez egy jobb életvitel kezdetét jelentette. A SZUBJEKTÍV SZAVAK HATALMA Vajon hogyan jutott el ez a képzeletbeli beszélgetés a lányhoz? Vajon mit hallott meg belőle? Lássuk a bal és jobb agyfélteke működése közötti néhány kü­ lönbséget, melyeket vezető kutatóintézetek újabb kutatásai derí­ tettek ki! A vizsgálatok során gyakran alkalmaztak érzéstelenítőt, általában az amelobarbitánt, ami kikapcsolja a jobb vagy bal agy­ féltekét, attól függően, hogy a jobb vagy bal oldali ütőérbe fecs­ kendezik be. Azoknak az embereknek a megfigyeléséből, akiknek egyik vagy másik agyféltekéjét kikapcsolták, a kutatók következtetéseket vontak le a két agyfélteke funkciójára vonatkozóan. Nézzünk há­ rom ellentétes jellemvonást! 1. A bal agyfélteke az anyagi világra, az érzékekre, a fizikai való­ ságra irányul. A jobb agyfélteke a gondolatok, érzések és észlelé­ sek világa felé fordul. 2. A bal agyfélteke a részletekkel, részletkérdésekkel foglalkozik, a hangya szemszögéből vizsgálódik. A jobb agyfélteke nem tűri a részleteket. Inkább az egész képet látja, madártávlatból nézi a vi­ lágot. 3. A bal agyfélteke a kettéválasztásra, sarkításra és szembefordí­ tásra tör. A különbségeket látja meg. A jobb agyfélteke figyelmen kívül hagyja a különbségeket, helyette az azonosságot ragadja meg. A legkisebb közös többszöröst, az „egy-séget", a teljessé­ get látja. Az egyes agyféltekék számos további tulajdonsága is hozzájá­ rul óriási emberi intelligenciánkhoz. A felsorolt három azonban kü­ lönösen nagy figyelmet érdemel. Valójában ez a három gondol­ kodási mód a sikeres szubjektív kommunikáció előfeltétele. Az első azt jelenti, hogy kikapcsoljuk a fizikai világot, s a képze­ let világába, alfába megyünk át. A második, hogy valamenyi em­ bert egynek látjuk, felülemelkedünk a hétköznapi különbségeken, és minden egyes egyedet egyfajta Magasabb Lénynek tekintünk, aki összekapcsolódik a mi Magasabb Lényünkkel. A harmadik pe- 33. GYAKORLAT A SZUBJEKTÍV KOMMUNIKÁCIÓ Végezd el ismét a 162oldalon leírt gyakorlatot! A SZUBJEKTÍV KOMMUNIKÁCIÓ A jobb agyfélteke-bal agyfélteke kérdéskör kutatásának egyik legjelentősebb eddigi eredménye az a felismerés, hogy jobb agy­ féltekénk egy tér és idő nélküli világban működik. Az időtlenség ugyancsak döbbenetes, a térnélküliség viszont szinte teljesen el­ képzelhetetlen. Jobb agyféltekénknek ez a képessége, vagyis, hogy úgy tud funkcionálni, mintha tér nem is létezne, azt jelenti, hogy nem csak annyi a kapcsolat közted és köztem, hogy mindketten az emberi­ ség családjába tartozunk. Ennél jóval több: - ezáltal valamennyi­ en egyek vagyunk. Ha nincs a jobb agyféltekében, vagyis az ok­ ság birodalmában elkülönültség, akkor mindnyájan ugyanazon az okságforráson osztozunk. Különálló testeink az objektív, fizikai vi­ lágban ugyan nem kapcsolódnak össze, de látszólag szeparált el­ méink a szubjektív, nem fizikai világban valójában összekapcso­ lódnak. Megmutattam, miként használja ki a Silva-féle módszer ezt a kapcsolatot mások betegségének meggy ógyítására. A továbbiak­ ban arról szeretnék beszélni, hogy miként lehet felhasználni ezt a kapcsolatot más emberek egyéb jellegű eltéréseinek korrigálásá­ ra. Vegyük pl. J.T asszony esetét, akinek a lánya egy éve ment férj­ hez. Ez alatt az év alatt új barátokra tett szert - de kifejezetten rossz barátokra. Egyre távolabb és távolabb sodródott családjától ab­ ban a könnyű erkölcsű tömegben, melyhez férje is tartozott. J.T. minden szava lepergett lányáról Az anya próbálkozásai törté­ netesen még jobban eltávolították kettejüket egymástól. A mama ez időben végezte el a Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot, és az ott tanultakat azonnal alkalmazta lánya problémájára. Alfa szintjére ment. Képzeletbeli beszélgetést folytatott lányával, majd befejezte a gyakorlatot. Másnap reggel elhatározta, hogy meglátogatja lányát. Mikor az ajtót nyitott neki, forrón megölelte 170 dig azt jelenti, hogy leteszünk a „Nekem igazam van, neked nincs igazad" típusú, kétértékű logikán alapuló megközelítésről, s ehe­ lyett úgy kommunikálunk, hogy az igazságot - a kölcsönösen ki­ egészítő megoldást - közöljük egymással. Ez a három agyműkö­ dés ugyan elég egyszerűnek tűnik, valójában azonban a kommu­ nikáció, az érintkezés szokásos, tanult módjával éppenséggel el­ lentétes felfogást tükröz. Képzeletbeli beszélgetés során mindvégig nagyon ügyelnünk kell erre a három gondolkodásmódra, hogy fenntarthassuk abban a jobb agyfélteke folyamatos részvételét. Jobb agyféltekei részvé­ tel nélkül az üzenet nem jut el a címzetthez. SIKERES KAPCSOLATFELVÉTEL MÁSOK ELMÉJÉVEL Vegyünk egy jellegzetes példát! Hároméves gyereked éjszakánként még rendre bepisil. Akár­ mennyit beszélsz a gyereknek, nem használ. Megpróbálod a szubjektív kommunikációt. Alfa szintedre mész. Vizualizálod a gyereket. Gondolatban azt mondod neki: - Rohadt kölyök! Ha még egy­ szer bepisilsz, belenyomom az orrod a pisibe! Használni fog? Kizárt! Mindhárom szabályt megszegted. Egye­ dül odáig csináltad jól, hogy alfa szintre mentél, de valószínűleg nem sokáig maradtál ott, mert ahogy hangot adtál bosszúságod­ nak, máris kibillentél béta felé. A „rohadt kölyök" kimondásával már megszakítottad a kapcsolatot. Fölérendelt-alárendelt viszonyt teremtettél, ami elkerülhetetlenül kikapcsolja a jobb agyféltekét. Végül a büntetés beígérésével elkülönítést fogalmaztál meg, hi­ szen ezáltal büntetőre és büntetettre váltok ketté, s ez a ketté vá­ lás a bal agyfélteke jellemzője. Ennél a pontnál a jobb agyfélteke kiszállna. Az alfa szinten történő gondolkodásnak építőnek, nem pedig rombolónak kell lennie. A szubjektív kommunikáció csak akkor működik, ha a másikat egyenlő partnernek fogadjuk el. A felajánlott szubjektív megoldásoknak olyan materiális megoldá­ soknak kell lenniük, melyek a küldőnek es a fogadónak is előnyé­ re szolgálnak. A szubjektív kommunikáció egy másik szabálya, hogy kerülni kell a túl sok részletet. A részlet a bal agyfélteke ..nyersanyaga". A kölcsönösen kielégítő megoldás legyen egyszerű, kerüld el a „ha", „és", „de" szavakat! 171 Ha meg akarsz felelni ezeknek az előfeltételeknek, akkor az ágybavizelést pl. a következő módon intézed el: Alfa szintedre mész. Megjeleníted magad előtt gyermeked ké­ pét. Gondolatban azt mondod: - Drágám, nem lenne jobb, hogy ha pisilned kell, akkor felkelsz és kimész a WC-re? Kényelmesebb maradna az ágyad. Jobban aludnál. Nekem pedig nem kellene annyiszor lepedőt mosnom. Egyszerű. Közös. Kölcsönös. És főleg hatékony. 172 173 séged javításával s végül mások jobb egészségének elősegítésé­ vel -, úgy válsz egyre emberibbé, úgy leszel egyre jobb ember. Immunrendszered elevenebbé válik. Nemiszerv-rendszered ele­ venebbé válik. Kreatív elméd elevenebbé válik. Megérzésed ele­ venebbé válik. És így egészségesebb, vonzóbb, leleményesebb és sikeresebb ember leszel. E dolgok folyamatával összhangba kerülve egyre bizton­ ságosabbá is válsz. Kisebb lesz esélyed közlekedési balesetre, mint egy excentrikus embernek, s kevésbé valószínű, hogy torz, aberrált, abnormális valóságot hozol létre BELSŐ VILÁG, KÜLSŐ VILÁG Mivel ez egy fizikai világ, s abban az életben maradás mindene­ kelőtt való szempont, természetesen sokkal nagyobb mértékben fejlődött ki logikus, racionális gondolkodásmódunk, mint a fantá­ ziáló és vizualizáló gondolkodásmód. A külső világnak a belsővel szemben abszolút elsődlegességet adtunk, s ebben a külső, fizi­ kai világban elmélyedve nagyménékben háttérbe szorultak belső­ világi képességeink. A Silva-féle módszerben a belső világ felé fordítjuk a figyelmet. Nem azt javasoljuk, hogy teljesen változtassuk meg a hangsúlyt, és a belső világot helyezzük a külső elé, hanem megpróbálunk egyenlőséget teremteni a külső és belső világ között. Agyunk jobb féltekéjének, belső világunk intelligens szervének aktiválásán fá­ radozunk, hogy azt ugyanannyit használjuk, mint bal agyféltekén­ ket, mely külső világunk intelligens szerve. Egyes bírálók szerint a külső világ az egyetlen valóság, s a bel­ ső világot valótlannak nevezik. Nem veszik tudomásul a tényt, hogy a történelemben és a kultúrában minden jelentős dolog a belső világból származott. A művész képzeletében képet alkot, majd lefesti azt. A zeneszer­ ző lelki füleivel egész kompozíciót hall, s azután csak kottapapír­ ra veti azt. A világ szent, lelki írásai íróik belső világán keresztül ve­ tődtek papírra. A feltalálók elméjükben alkották meg először talál­ mányaikat, a fizikusok megálmodták felfedezéseiket, s a tudóso­ kat az intuíció és az ösztönös megérzés felvillanásai ajándékoz­ ták meg felismeréseikkel. Az emberi elme kreatív, teremtő képes­ sége kapcsol minket Teremtőnkhöz. Bírálóink így közvetve végül is azt mondják: „Rossz Istenhez kapcsolódni.'' 34. GYAKORLAT CENTRÁLÁS ÉS EGÉSZSÉG Végezd el ismét a 162.oldalon leírt gyakorlatot! CENTRÁLÁS Az emberi civilizáció fejlődésében a kerék feltalálása hatalmas előrelépést jelentett. De a kerék feltalálása még nem ért véget. Az emberek még mindig tanulják, miként legyenek olyan centráltak, mint a kerék. Ha a kerékagy nem pontosan középütt van, a kerék nem gurul olyan simán, mint kellene. A gurulásból ugrándozás lesz. Azt mondjuk, hogy a kerék excentrikus ilyenkor. A nem centrált, nem központosított emberek excentrikusak. Nem gurulnak simán az élet országútján. Szenvednek saját ki­ egyensúlyozatlanságuktól. Gondolkodásuk csapongó. Könnyen kifarolnak. Néha kreatívak, máskor meg éppenséggel destruktí­ vak. A centrált gondolkodás alfa gondolkodás. Az alfa az emberi agyhullám-frekvenciasáv közepe. Tudósok felfedezték, hogy a földgolyó és a magasan felette lé­ vő ionoszféra közötti tér rezonáló üreget képez, melyben másod­ percenkénti tízes frekvenciával - az emberi agyhullámok alfafrekvencia-sávja közepének megfelelő frekvenciával - elektromágne­ ses vibráció észlelhető. A tudósok gyanítják, hogy a rezgés gene­ rátora valahol az univerzum mélyén rejlik. Lehetséges, hogy ez a frekvencia a lenn, a földön élő több milliárd ember pulzáló agyá­ nak átlag frekvenciája? A centrált ember agya többet van alfa frekvencián, mint az ex­ centrikusé. Felismered a centrált embert, mert emberibb, azaz em­ berségesebb. Emberibbnek lenni egészségesebb és szellemibb létet is jelent. Az ilyen előnyös változás magától bekövetkezik, ahogy az illető centráltabbá válik azáltal, hogy többet gondolko­ zik agyhullám-spektrumának közepén - vagyis a 10 Hz-es alfa di­ menzióban, ami megfelel a földet körülvevő elektromágneses erő­ tér frekvenciájának. Ahogy gondolkodásod centráltabbá válik - először a reggeli visszaszámolasokkal való alfába menetellel, aztán saját egész- 174 175 Az igazi hiba az lenne, ha megszakítanánk ezt a kapcsolatot. Ha ezt tennénk, az azzal járna, hogy * lemondunk hatalmunkról, amellyel megteremthetjük saját va­ lóságunkat; * lemondunk képességünkről, amely révén kezelni tudjuk a stresszt, a fájdalmat és számos betegségünket, * lemondunk a negatív gondolkodást feloldó, azt pozitív gondol­ kodással helyettesítő képességünkről; * lemondunk kreatív, intuitív és pszichikus képességeinkről. Kettős tagolású vagy két féltekés aggyal születtünk. Bizonyos értelemben azonban ez a birodalom meghasonlott önmagával, a bal agyfélteke „cenzúrázza a jobb agyféltekét, s annak terméke­ it legtöbbször kiszűri. Azáltal, hogy aktiváljuk a jobb agyféltekét, és bemutatjuk annak képességeit a domináns, bal agyféltekének, zseniálisabbak, egészségesebbek és hatékonyabbak leszünk, mert így már egész agyunk szolgál minket. Mindkét agyféltekéd működtetésével centrálttá, központosítottá válsz - összhangba kerülsz a világminden­ séggel. 35. GYAKORLAT A MÉLY ALFA ALKALMAZÁSA Végezd el ismét a 162.oldalon leírt gyakorlatot! MÉLY, ILLETVE SEKÉLY ALFA Biztosan feltűnt, hogy a könyvben leírt néhány gyakorlatnál kü­ lön visszaszámolást is javasoltam, hogy elmélyítsed alfa szinte­ det. Nem minden esetben javasoltam ezt az extra visszaszámo­ lást, bár az sok esetben hasznos. Az olvasó érdeke ugyanis az, hogy az egyes gyakorlatok a lehető legrövidebbek és legegysze­ rűbbek legyenek. Az egyik Silva-féle oktató nemrég kutatást végzett egy közeli egyetemen. Tizennyolc, Silva-féle Agykontroll-tanfolyamot vég­ zett személy vett részt ebben a kísérletben. Közülük tízen alfába menetel előtt a relaxációt elmélyítő különfolyamaton mentek ke­ resztül. Nyolcan a szokásos módszert alkalmazták. Ezután vala­ mennyien nyitott szemmel ültek alfa állapotban, s így egytized má­ sodpercre egy-egy tárgy képét vetítették eléjük. Észre kellett ven­ niük, és meg kellett nevezniük a tárgyakat, s valamennyiüknél összevetették eredményeiket a béta állapotban elértekkel. A kü­ lön relaxációs folyamattal mélyebb alfa szintre merültek kevesebb tárgyat ismertek fel alfában, mint bétában. A szintmélyítő gyakor­ latot nem alkalmazók azonban több tárgyat ismertek fel alfában, mint bétában. Ez a kísérlet, úgy tűnik, alátámasztja más kutatás eredményét és sejtésemet, miszerint mély alfában levők hajlamosak időlegesen félretenni felismerő kontrolijukat és önműködő érzékszervi érzé­ kelésüket, s figyelmük sokkal inkább befelé irányul. A sekélyebb alfa megnöveli a kifelé irányuló figyelmet. A sekélyebb alfa ezért inkább a testen és lelken kívüli problémák megoldására javasol­ ható - pl. üzleti gondok, pénzgondok, anyagi tulajdonnal kapcso­ latos ügyek. A mélyebb alfa, melyhez külön visszaszámolás vagy progresszív relaxáció kell, a 10 Hz-es frekvenciaszint alá juttat, s csökkenti a külső információk tudatosulását, ugyanakkor megnö­ veli a jó egészség megtartásának képességét. Mindez azonban nem annyira szimpla és egyértelmű. Nem iga­ zán lehet szabályhoz kötni a jelenségeket. Mindenesetre menj 176 mindig alfába, ha magadon vagy máson akarsz segíteni! Nézzfókuszálatlanul (révetegen), ha abban a pillanatban csak erre van lehetőséged, és tudd, hogy a Silva-féle módszerrel ez is elég! Használd a Három Ujj Technikát, ha már beprogramoztad, s az is elegendő lesz. Számolj visszafelé, akárhol is tartasz 40 napos visszaszámolá­ sos gyakorlatsorozatodban! Ha már elvégezted azt, akkor az 5-től 1 -ig való visszaszámlálás is elég lesz, hogy kellően mély alfa szint­ re juss ahhoz, hogy magad és mások egészsége érdekében te­ vékenykedj. Számolj még egyszer 10-től 1-ig, és még mélyebb al­ fába merülsz. Mélyebb alfában még hatásosabb gyógyítója leszel magadnak és másoknak. Komoly egészségi problémák esetén mindig mély alfát javaso­ lok. Ha ez bármi miatt nem lehetséges, akkor olyan mélyre menj alfában, amilyen mélyre csak tudsz. Az is gyógyító hatású szint lesz. 36. GYAKORLAT A KÖRNYEZETI VESZÉLYEK KONTROLLÁLÁSA Végezd el ismét a l62.oldalon leírt gyakorlatot! 177 Egy szó sem esett még a könyvben a szennyezett levegő, víz vagy étel egészségügyi hatásáról, s hogy a Silva-féle módszerrel miként észlelhetjük és korrigálhatjuk az ilyen problémákat. Ez az alkalmas hely, hogy erről is beszéljünk, hiszen épp most esett szó arról, hogy nem túl mély alfában jobban tudunk bánni a fizikai vi­ lággal. Először is egy figyelmeztetés: a negatív gondolkodás fel­ erősíti a negatív hatásokat. Esetleg több bajt okozol magadnak aggódásoddal, ha a csirké­ nek adott vegyszerinjekciók miatt nyugtalankodsz, mint a csirke megevésével. Esetleg több bajt okozol magadnak bűntudatoddal, amit a fagylaltban lévő cukor elfogyasztása miatt érzel, mint a cu­ kor megevésével. Az aggódás és a bűntudat stresszt jelent. A stressz a legtöbb környezeti tényezőnél hamarabb okoz ártalmat. Célszerűbb elmédet jobban használni, hogy választási helyzetben értelmesen válassz, mint aggódni. Ha az ABC-ben azon morfondírozol, hogy marhahúst vagy disz­ nóhúst vegyél inkább, akkor állj meg, nézz révetegen és kérdezd meg magadtól: - Mi jobb most nekem, a marhahús vagy a disz­ nóhús? Tisztítsd meg gondolataidat, térj vissza dolgodhoz - az egyik csomag kiválasztásához -, s azt látod, hogy kezed automa­ tikusan nyúl majd az egyik áru felé, pl. a sovány marhahús felé. Ha előre beprogramoztad a Három Ujj Technikát, akkor vásárlás közben tartsd három ujjadat összeérintve! Minél többet gyakorlód a Silva-féle módszert, annál centráltabb, annál központosítottabb leszel. Ahogy arról már korábban beszéltünk, a centrált ember na­ gyobb eséllyel hoz helyes döntéseket. Néha fontossá válik mérgek, irritáló vagy szennyező anyagok felismerése. Ilyenkor hasznos alfába menni, és egy problémameg­ oldó eljárást alkalmazni. Mivel ekkor a jelennel és a fizikai világ­ gal foglalkozol, nem szükséges alfa szintedet elmélyíteni. 178 179 ALLERGIA Ha bőrkiütésed, emésztési zavarod vagy valami újra és újra ki­ újuló allergiás reakciód van, legbölcsebb megelőzni azt, s nem­ csak egyszerűen a tünetet kezelni. Kezdheted ugyan a tünetek megszüntetésével, amihez a Három Kép Módszert alkalmazha­ tod, de a fő cél a megelőzés. Tartós megoldás érdekében legjobb kideríteni, hogy mi okozza az allergiás reakciót, s aztán elkerülni azt az ételt vagy anyagot. Ennek a következő a módja: 1. Menj alfa szintedre, s képzeletben lásd magadat allergiásán! A háttérben láss egy naptárt is! 2. Kérdezd meg magadtól, hogy allergiád mikor és miért kezdő­ dött! Lassan lapozz vissza a naptárban, lapról lapra, s közben las­ san figyeld a jobb oldali képeket (a múltat)! 3. Ha beugrik egy jelenet, hagyd végig lejátszódni! 4. Fejezd be az alfa-gyakorlatot, és elemezd felszínre került emlé­ keidet! Próbáld azokat mai eszeddel megérteni! Az esemény mai eszeddel történő megértése könnyen véget vet­ het az allergiának. Ha a tünetek továbbra is megmaradnak, akkor atünetek megszüntetésének beprogramozása valószínűleg véget vet a problémának is, anélkül hogy más tünetek jelennének meg. Az allergiák kezelésének részleteiről a 49. fejezetben olvashatsz. AZ ALLERGIA OKÁNAK MEGTALÁLÁSA Ha több étel vagy vegyszer közül kell megtalálni az allergiát oko­ zót, akkor: 1. Alfában vizualizáld orvosodat vagy más tekintélyes szakembert, s az álljon veled szemben! 2. Válassz ki két ételt vagy vegyszert, és kérdezd meg orvosod­ tól, hogy a kettő közül melyik allergiád valószínűbb oka! 3. Gyere ki alfából és gondolkozz el a problémán; a válasz eszed­ be fog ötleni. 4. Az előbbi módon hasonlítsd össze ezt az anyagot egy másik­ kal a sorból, amíg meg nem leled a bűnöst! SZENNYEZŐ ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZÉS Centráltabbá válva (Id. korábban), megérzések útján eljutsz a helyes választásokhoz. Akkor is mehetsz alfába, ha bizonytalan vagy, s ilyenkor kérdezz! Az először jelentkező benyomás általá­ ban a legerősebb és a legmegbízhatóbb. GYÓGYSZER- VAGY KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG MEGSZÜNTETÉSE Erre a problémára nincs egyszerű válasz. Ha valaki gyógy- vagy kábítószer után nyúl, akkor az múltbeli tapasztalatain alapuló lelki döntésének eredménye. Ilyen esetben számos, máshol leírt út jár­ ható: 1. A 32 órás Silva-féle Agykontroll-tanfolyam 2. Valaki szubjektív módon kommunikál a beteggel, hogy annak hozzáállása megváltozzék. 3. Orvosi segítség igénybevétele (lehet a 2. lépés eredménye is). 180 37. GYAKORLAT MIÉRT GYÓGYÍTSUNK? Végezd el ismét a 162,oldalon leírt gyakorlatot! Egy orvos a következőt írta: „Megérzésem határozottan azt súg­ ja, hogy az ember az élet kezdetétől tudatában van a gyógyítás valódi természetének, hogy az nem gép- vagy gyógyszercentri­ kus... Jellegzetes eset a gyógyíthatatlan rákos spontán gyógyulá­ sa, az úgynevezett spontán remisszió. Ezt a magától bekövetke­ ző eseményt én inkább kreatív vagy önindukált gyógyításnak, vagy kemény munkával elért csodának nevezném." Én is, doktor úr. Az író dr. Bemard S. Siegel, aki feleségével, Barbara H. Siegellel írta ezt a „A gyógyítás művészetének lelki vonatkozásai" (Spiritual Aspects of Healing Aris című, The American Theosophist fo­ lyóiratban megjelent) cikkében. Siegel doktor később megírta „Szeretet, orvostudomány és csodák (Love, Medicine, and Miracles * című könyvét, ami hosszú ideig bestsellernek számított. Dr. Siegel egy magánrendelést folytató sebész, aki a Yale Orvos­ tudományi Egyetem kémiai tanszékének professzora, 1978-ban hozta létre a „Kivételes Rákos Betegek' csoportterápiáját, mely a betegek képzeletét és rajzait használja Nem hisz abban, hogy az orvosnak egyszerűen csak gyógyító „szerelőnek kéne lennie. Az orvost tanítónak is tekinti, aki segít a betegnek, hogy az felelős­ séget vállaljon saját problémáiért, és részt vegyen a gyógyítás munkájában. Újra csak azt mondom, egyetértünk, doktor úr. De ennél sokkal tovább kell mennünk. Miért számítana újdonságnak, hogy lelki úton beteggé és egész­ ségessé is tehetjük magunkat? Hát tudásunk nem olyan alapvető részének kellene ennek lennie, mint mondjuk az egyszeregynek? Kétségkívül meg kell tanítanunk gyermekeinket arra, hogy agyuk segítségével el tudjanak osztani kilenc csokoládét három gyerek között. De arra is meg kell tanítanunk őket, hogy miként jussanak el egy képzelt világba, s ott miként korrigálják a fizikai világot - pl. ROSSZ DOLOG GYÓGYÍTANI? 181 azért, hogy megszabaduljanak a hasfájástól, amit a túl sok cso­ koládé evése okozott. Van, aki az ilyenfajta gyógyítást magánügyekbe való beavatko­ zásnak tartja. Vannak, akik azzal vádolják meg a Silva-féle mód­ szer használóit, hogy meggátolják, miszerint az illető maga dol­ gozza ki saját karmáját*.- Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten nem akarja, hogy beleavatkozzunk az ő dolgaiba. Véleményem szerint felelősek vagyunk egymásért. Ha megtud­ juk valakiről, hogy betegségtől szenved, s emiatt nem tudja dol­ gát elvégezni, felelősségünk segíteni baján, akár tud róla az illető, akár nem. Ami pedig a karmát illeti, szerintem az az életünkben elkövetett rossz tettekre vonatkozik, s a miattuk elszenvedett büntetésre. Sok keleti filozófus azt tanítja, hogy a karmát az ember magával viszi új életébe. Úgy hiszem, a büntetésnek csak akkor van értelme, ha tudjuk, vagy tudatják velünk, hogy mit vétettünk. Az lenne a célja, hogy korrigálhassuk életünket, és megtanuljuk elkerülni ugyanazt a hibát. Nincs hatása, nincs értelme a büntetésnek, amit olyan bű­ nért kapunk, melynek nem vagyunk tudatában. A Silva-féle mód­ szerrel megkísérlem kimutatni az emberek gondolkodása és éle­ te közti ok-okozati kapcsolatot, hogy így megérthessék, mit kell megváltoztatniuk, ha tökéletesen egészségesek, jómódúak és boldogok akarnak lenni. Isten akaratának megzavarásával kapcsolatban az a vélemé­ nyem, hogy ha Isten nem akarná, hogy cselekedjünk, akkor tette­ ink és erőfeszítéseink sose lennének hatékonyak. De nem így van. Így annak lehetősége, hogy Isten nem akarja beavatkozásunkat, nem ment fel minket a kötelezettség alól, hogy megpróbáljuk kija­ vítani a hibákat. Segítenünk kell egymáson. A dzsungelben, ahol az „ölj vagy té­ ged ölnek meg" törvénye uralkodik, még ott is segítenek egymá­ son az állatok. Nekünk elsősegélyhelyeink, mentőszolgálatunk, kórházaink, ápolónőink, asszisztenseink, orvosaink, specialistá­ ink és mindenféle gyógyítóink vannak, a lelki gyógyítókat is ide­ értve. Álláspontom a következő: kötelességünk kifejleszteni el* A hinduizmus tétele: az élőlények jó vagy rossz sorsát a megelőző életükben elkövetett tettek határozzák meg. * New York: Harper & Row, 1986. 182 ménk gyógyító képességét, és szükség esetén használni azt. Hi­ tem szerint egy cél érdekében élünk a földön: hogy elősegítsük a teremtés folytatódását. AZ EMBERISÉG SZEREPE A TEREMTÉSBEN Teremtőknek és nem rombolóknak kell lennünk, hogy segíteni tudjuk a teremtést. Azért kell küzdenünk, hogy a megoldásban ré­ szesedjünk, s ne a problémában. Éreznünk kell, hogy jó teremte­ ni és rossz pusztítani. Ha küldetésünk ezen a bolygón a rombo­ lás lenne, akkor ennek ellenkezőjét éreznénk. Jó érzéssel vernénk szét, és robbantanánk fel dolgokat, és rossz érzést okozna az épí­ tés, a feltalálás vagy a tökéletesítés. Állítólag Isten képére teremtettünk. Teremtőnknek bizonyára nincs két karja, vagy két lába. A Teremtőnek nem testi képmásá­ ra készültünk. Nem fizikai - vagy szellemi és lelki - képe az, amit tükrözünk. A teremtés folytatásához, a Teremtő társteremtőiként kapcsolatban kell lennünk a „főnökkel". Ha egy építkezésen a munkások elveszítik kapcsolatukat főnökükkel és irányítójukkal, hamarosan egymás tevékenységét akadályozzák csak. Az emberiség fennmaradása attól függ, hogy kapcsolatot tu­ dunk-e tartani Istennel - méghozzá nem testünk, hanem szelle­ münk útján. Meg kell tanulnunk kiaknázni istenadta elménk min­ den lehetőségét. Elménk az emberi intelligencia érzékelőképessjége. Tudjuk, az emberi intelligencia az agytól távol is működhet, s az agy vagy az idő és tér fizikai határai fizikailag nem korlátozzák tudatunkat. Amikor tudatunkat a fizikai dimenzióról a nem fizikai vagy lelki dimenziók felé fordítjuk, kapcsolatba kerülünk Istennel. Amikor „ki­ kapcsoljuk" a külső világot - szemünket behunyva vagy fókuszálatlanul nézve, meditálva, a „belső birodalomba lépve -, akkor „bekapcsoljuk" a minket Istennel összekötő vonalat. Istenien ihle­ tettek leszünk. Helyes úton járunk. Jól választunk. Jövendölhetünk is. Gyógyíthatunk. Az élet jobb helyévé tehetjük világunkat. 183 38. GYAKORLAT A LÁTNOKI KÉPESSÉGEK Végezd el ismét a 162.oldalon leírt gyakorlatot! Gratulálok! Már csak két nap, és befejezed a kurzust. Ml TESZ LÁTNOKKÁ? Uralni tudod alfa szintedet. Magad és mások megsegítésére használod. Elhatározod, hogy segítesz bátyádnak, akinek epekö­ ve van. Bár ezer kilométerre él, alfa szintedre mész, magad elé képzeled, s lelki szemeiddel megjeleníted a köveket epehólyagjában. Két követ látsz. Ujjaddal összemorzsolod őket. Befejezed al­ fa gyakorlatodat. Másnap felhív. - Képzeld, ma reggel a széklettel kiürítettem az epekövemet! Megszabadultam tőle! - Lehet - mondod -, de azt hiszem van még egy köved, és az is el fog menni. Másnap újra felhív: - Tökéletesen igazad volt. El tudod képzelni, milyen örömet érzel? Emberfeletti módon használtad elmédet! Meg tudod tenni! Többet tudsz meg magad­ ról. Mi történik? Látnók vagy? A szótár meghatározása a clairvoyance-ról* , más szóval látnokságról. „feltételezett képesség az em­ beri érzékelés természetes határain kívüli dolgok érzékelésére". Valójában azonban nem egy érzékszerv végzi el a feladatot, ha­ nem az elme. Először vágyad támad, hogy megtudj valamit bátyádról. Majd működésbe hozod elméd nagyobb részét. Egy ötleted támad ar­ ról, amit meg akarsz tudni. Lelki képekben, szavakban és érzések­ ben fejezed ki ezt az ötletet. Gondolatban megjeleníted a két epe­ követ. A „tisztánhalló" gondolatban választ hall. A „tisztánérző" lel­ kileg megérzi az információt. Az információgyűjtést azonban nem a szem, a fül vagy az érzés végzi, hanem az elme. * a clairvoyance szó szerint tisztánlátást jelent 184 Az elme valamennyi érzékelést összefogja. A valamennyi szó alatt nemcsak a szokásosan emlegetett ötöt értem, hanem sokkal több érzékelési rendszert is, melyeket még nem ismertünk fel, s még kevésbé adtunk nekik nevet. A látnók valamennyi szubjektív érzékelési módot képes használni. Látnokként ESP-d van, vagyis extraszenzoros érzékelésed (érzékeken kívüli érzékelés). A Silvaféle módszer szóhasználatában mi ezt hatékony érzékelési kivetí­ tésnek (HÉK) nevezzük. Az ESP-t nem érezzük extrának. Mindenki rendelkezik ezzel a képességgel. Érzékeken kívülinek se nevezném, mert ekkor is ér­ zékelés történik. A szubjektív dimenzióból az úgynevezett általá­ nos ESP útján szerzünk információt, mely mindezen érzékelések­ nek a kombinációja. Nehezebbé válik számodra a probléma meg­ jelenítése vagy megérzése, ha az érzékelésnek csak egyik mód­ jára koncentrálsz. Vágyjál a tudásra, s az információt megkapod. Megjelenítheted lelki képként, vagy szavakba, érzésekbe öntheted - amilyen for­ mában a legegyszerűbben tudsz figyelni rá, s ahogy a legmélyeb­ ben meg tudod érteni, úgy áll majd előtted. Az információ azon­ ban először a tudás érzéseként jelentkezik - úgy érzed, mintha tud­ nád. KÜLÖNLEGES EMBERRÉ VÁLSZ-E AZZAL, HOGY KÉPES LESZEL ESP-RE? Az alfa szintedre menés és mindkét agyféltekéd használatának megtanulásával az emberiség fokozatos fejlődésének élvonalába kerülsz. Sok embert megelőzöl. Sokan arctalanná válnak a tömeg­ ben. Amikor a többség előtt jársz, feltűnővé válsz. Sok embernek inkább megfelel, hogy belemosódjék a szürke tömegbe, semmint, hogy feltűnő legyen, mert a feltűnő a furcsaság bélyegét is magán hordja. Számos nagy zsenit tartottak furcsa figurának a maga ko­ rában. Ha képes vagy ESP-re, akkor attól valójában nem vagy kiugró képességű. Mindenki képes rá. Csupán egy vagy a több milliárd­ ból. A különbség az, hogy tudod az ESP-t kontrollálni és problé­ mák megoldására használni. Ebben az értelemben kiugró képes­ ségű vagy. Ha kellemetlen érzés számodra kiugró képességűnek, feltűnőnek lenni, akkor ne mondd el másoknak, hogy mit csinálsz. Ne dicsekedj, hogy miként mulasztottad el néhány másodperc 185 alatt fájdalmadat, vagy hogyan vetettél véget egy légzési problé­ mának. Tartsd meg magadnek ezeket a dolgokat. Ha megkérde­ zik mit tettél, add kölcsön ezt a könyvet, vagy küldd el az illetőt egy Silva-féle tanfolyamra! Ne híreszteld el, ha segítettél valakinek a gyógyulásban! Légy elégedett, de tartsd meg elégedettségedet önmagadnak: tudd, hogy elősegítetted a teremtést! Az elégedettségérzés a jutalmazásnak csupán felszínes formá­ ja. Ennél többet érdemelsz. És Isten úgy fizeti meg társteremtőit, hogy a fizetség messze felülmúlja a minimálbéreket. Kahlil Gibran, a „A próféta" (The Prophet) írója emlékeztet, hogy gazdag embert ne hívjunk házunkba vacsorára. Akkor viszonzásul ő is meg fog hívni minket magához. Hívjunk meg egy szegény embert. Ő nem tudja viszonozni a meghívást, így helyette az univerzum viszonoz­ za azt. Az univerzum pedig bőkezűen „fizet". 186 187 felhalmozásának vágya egybeesik azzal a céllal, hogy a bajokat orvosolni tudjuk a világban. A teremtés mely részét akarod felfog­ ni? Megfogalmaztad már /kérdésedet? Az ilyen kérdésekre alfa szinten kaphatsz választ: 1. Menj alfa szintre! Mélyítsd el szintedet! 2. Lásd magad lelki szemeiddel! 3. Kérdezd meg, hogy mi a célod ezen a földön! 4. Hagyd, hogy ekörül kalandozzanak gondolataid! 5. Fejezd be alfa-gyakorlatodat! Később is gondolkodj el az ötle­ ten, ami eszedbe jutott! Álmodozásaidban talán közelebb jársz ahhoz, amivel foglalkoz­ nod kellene, mint amivel valójában foglalkozol. Mikor mást teszel, mint amit kellene, munkádat unalmasnak ta­ lálod, úgy érzed nem elégít ki, nem teljesít ki. Ezek mind feszült­ séggel járó állapotok, melyek hatással lehetnek egészségedre. Még a legjobb esetben is azt jelenti ez, hogy nem leszel olyan élénk, energikus és vonzó, mint amilyen lehetnél. 39. GYAKORLAT ÉLETCÉLOD MEGTALÁLÁSA Végezd el ismét a 162.oldalon leírt gyakorlatot! Gratulálok! Már csak egy nap, és befejezed a kurzust. Nemso­ kára be tudod vetni a Silva-féle módszer összes fegyverét, hogy azok segítsenek rajtad, szeretteiden és barátaidon. FEDEZD FEL ÉLETCÉLODAT! Vajon mi egészségesebb: ha a hullámok ide-oda dobálnak, éle­ ted céltalan, vagy ha találsz egy célt, feladatokat tűzöl magad elé, véghez is viszed őket és aztán újabb és újabb célok felé törsz? A tapasztalat azt mutatja, hogy akiket csak ide-oda vet a sors, azokat kevésbé érdekli az élet, kevésbé is akarnak élni, és na­ gyobb az esélyük a reménytelenség, boldogtalanság és dep­ resszió érzésére, mint azoknak, akik célokat tűznek maguk elé. A sodródók azért élnek, hogy elmeneküljenek, legtöbbször az italon keresztül, amíg végül a végső menekülés el nem éri őket. Aki éle­ tében értelmet érez, az energikusabb, lendületesebb, lelkesebb és egészségesebb. Nem fontos, hogy mi ez a cél, ha bizalommal és türelemmel tekintünk felé. Mindenkinek jót tesz, ha néha megáll, és elgondolkodik, mi is élete értelme. Ha a jobb agyfélteke használatát már begyakorolt ember kezdi el elemezni a világ eseményeit, arra a következtetésre jut, hogy az emberiség sok-sok területen elvesztette érzékét az értékek iránt. Úgy viselkedünk, mintha vakációra küldtek volna bennünket erre a bolygóra. Mintha állandó kávészünetet tartanánk. Érdekes és nyilvánvaló válaszokat kapnak azok, akik pszichikus szinten ilyen kérdésekkel foglalkoznak, mint: honnan jöttünk? Mi­ ért vagyunk itt? Mi a célunk? Azt érezzük ilyenkor, hogy Teremtőnk azért küldött minket a földre, hogy a teremtést vigyázzuk. A termé­ szet által erősen belénk oltott programot elemezve - párválasztás, család létrehozása - azt látjuk, hogy így gondoskodik a Teremtő arról, hogy egyre több emberi lény kerüljön erre a bolygóra. Ugyanígy az a vágyunk, hogy egészségesek legyünk, s elkerül­ jük a fájdalmat és kellemetlenségeket, azt biztosítja, hogy jó álla­ potban legyünk a magas színvonalú munkához. Az anyagi javak 188 189 40. GYAKORLAT LELKI BÉKE Kiképzésed utolsó reggeléhez érkeztél. Az ismert módszerrel számolj visszafelé 10-től 1-ig! Gratulálok! Elvégezted a tanfolyamot. Mostantól kezdve bármi­ kor használhatod a standard 5-től 1-ig módszert az alfa szint el­ érésére. Ahhoz a ponthoz érkeztél, amelytől kezdve orvosok egész karát ejtheted majd bámulatba képességeddel, hogy bár­ mely betegségből vagy sebesülésből hihetetlen gyorsasággal tudsz felgyógyulni, vagy ami még fontosabb, hogy távol tudod tar­ tani magadtól a betegséget, és folyamatosan jó erőben és egész­ ségben vagy képes élni. MILYEN EMBER VAGY? A United Press International folyóiratban megjelent egyszer egy cikk a következő címmel: „A rákos kisfiú meggyógyult a nagyma­ ma látogatásától". A kilencéves kisfiút válságos állapotban vették fel a kórházba. Az orvosok agydaganatot állapítottak meg, és bármelyik pillanat­ ban számítani lehetett halálára. Egy alapítvány adott rá pénzt, hogy a gyerek nagymamája Los Angelesbe repülhessen. Kétséges volt, vajon a kisfiú megéri-e érkezését, de szerencsére így történt. A nagymama pénteken érkezett, s a gyerek már aznap jobban lett. Vasárnap már kikerült az intenzív osztályról. Hamarosan megálla­ pították, hogy daganata visszafejlődőben van. A gyereknek feltehetően valami miatt sok szeretetre volt szüksé­ ge. Amint megérkezett a szeretet, megindult a gyógyulás. 1959-ben Meyer Friedman és Ray Rosenman szívgyógyászok szenzációs kutatási eredményt tettek közzé. Kiderült, hogy az em­ berek alapvetően két típusra oszthatók. Ezek közül az egyik haj­ lamosabb szívinfarktusra. Őket „A típusú embereknek nevezték, akik türelmetlenek, ambiciózusak, szeretik a versenyt és könnyen jönnek dühbe. A másikat „B" típusnak nevezték. Ezek könnye­ debb, lazább emberek. Természetesen az A típushoz tartozóknak van nagyobb esélyük szívbetegségre. Azóta az eredményeket még tovább finomították, és arra a következtetésre jutottak, hogy az A típusú ember legfontosabb megkülönböztető személyiség­ jegye az ellenségesség. Ennek gyökere pedig a cinizmusban ke­ resendő. Ez utóbbi lényege az, hogy az ilyen ember nem bízik az emberi természetben és megvetéssel fordul az emberek belső in­ dítékai felé. Az A típusú személyiségnek tehát ezek kulcsfontos­ ságú jegyei. Személyiséged hatással van egészségedre. Képes vagy-e dol­ gozni a Teremtő „csapatában", és vele együtt teremteni? Képes vagy-e harmonikusan együtt dolgozni társaiddal? Ha válaszod „nem" vagy „talán", akkor nem talán, hanem egészen bizonyosan szükséged van arra, hogy alfa szinted segítségével pozitívabb hozzáállást programozz be a többi ember iránt. Most néhány olyan mondat következik, melyek segítségedre le­ hetnek, hogy az ellenségességet és a cinizmust a bizalom és az együttműködés érzésévé változtasd: * Egyre megértőbb, együttérzőbb és türelmesebb vagyok mások­ kal. * Egyre jobban bízom magamban és másokban. * Egyre könnyebbé válik, hogy másokkal együtt dolgozzak. Ezek mögött a szavak mögött egy másik tudatalatti program is megbújik. Mikor ezeket a szavakat alfa szinten mondogatod, egyúttal ezt is mondod: - Minden nap és mindenhogyan, egyre egészségesebb és egészségesebb vagyok. Azt mondod, „mindenhogyan ... egészségesebb", mivel nem­ csak a szív- és érrendszer tükrözi vissza az A és a B típusú jellem­ vonásokat, íme néhány kérdés, melyeket egy, a rákkal és stresszel foglalkozó felmérésben tettek fel: Van-e valamilyen hob­ bija? Elrejti-e mások elől érzéseit? Az elmúlt három évben történt¬ e haláleset vagy válás a családban? El kellett-e valakitől szakad­ nia? Kűzdött-e pénzügyi vagy munkahelyi nehézségekkel? Te, kedves olvasó, már tudod a felmérés eredményét. Tudod, hogy mindezek megbetegíthetnek bennünket. Az eredmény nem feltét­ lenül rák. Lehet, hogy csak immunrendszerünk gyengül meg, ami viszont szinte bármilyen betegségnek ajtót nyithat. Aki magába roskadtan és belenyugvóan így sóhajtozik: - Hát, ilyen vagyok, mit is tehetnék? -, az talán saját halálos ítéletét írja alá. De te, aki már elvégezted ezt a tanfolyamot, tudod, hogy mi­ ként lehet mindezt megváltoztatni. 190 191 LELKI BÉKE Határozd el, hogy lemész alfa szintedre, s ott pozitívan beprog­ ramozod magad, hogy megváltoztasd magadat, s így tovább élj! A szalamandra, ha farkát levágják, új farkat tud növeszteni. Az emberek még nem tanulták meg, hogyan növeszthetnek új szer­ vet vagy új végtagot. Még sok tanulnivalónk van arról, hogyan uralkodhatunk testünk fölött. De egyet már most megtanulhatunk, azt, hogy a szembenállás, a keserűség, a düh és a kétségbeesés gondolatát elkerülve megelőzhetünk betegségeket, és megsza­ badulhatunk a daganatok növesztésének rossz szokásától. Ha az ilyen gondolatok maguktól nem távoznak, akkor közömbösíthet­ jük őket a megbocsátás és a szeretet gondolataival. Ekkor fogjuk felfedezni a lelki békét. Tested minden egyes sejtje érezni fogja a hatalmas különbséget, amint te is megteszed ezt a felfedezést. Olyan érzésed lesz, mintha a sötét felhők hirtelen eltűnnének, és a fénylő nap újra sütni kezdene. Az egészséges növekedéshez szükséges környezet helyreáll. Teilhard de Chardin így írt: „Egyszer, ha majd urai leszünk a sze­ leknek, hullámoknak, árnak és nehézségi erőnek, akkor majd megzabolázzuk a szeretet energiáit, akkor majd másodszorra fog­ ja az ember felfedezni a tüzet a történelem folyamán." Az orvosok, ha végigtekintenek a rendelésre várakozókon, jobbára csak be­ tegségeket látnak, nem pedig férfiakat, nőket és gyerekeket. Hogy is szerethetnék a betegséget? Munkájában az ilyen orvos inkább hasonlítható szerelőhöz, mint az embert szerető segítőhöz. Neked és családodnak kell ellátni az embereket azzal a szere­ tettel és megbocsátással, ami életüket táplálja. Neked és csalá­ dodnak kell létrehoznod azt a szeretetet, megbocsátást, nevetést, örömöt, zenét, reményt és imádságot, ami oly fontos lelkünk gyó­ gyító erejéhez. Ha ezeket létrehozod, meglátod, a gyógyulás cso­ dája is bekövetkezik. A Silva-féle módszer technikái - melyek hozzássegítenek a stressz feloldásához, helyreállítják az önbizalmat és derűlátást, szubjektíven megbocsátást küldenek, pozitív gondolatokat és hozzáállást programoznak be - olyan konkrét lépések, melyeket már most megtehetsz annak érdekében, hogy ilyen gyógyulást idézz elő. A GYÓGYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS GONDOLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA * A gyógyítás a helyes dolog; kevésbé helyes, ha nem vállalod azt a szerepet, amit saját magad és mások gyógyulásában játszhatsz. * A Teremtő társteremtőiként feladataink közé tartozik a gyógyítás is. * Megerősíthetjük magunkban társteremtői képességünket, ha al­ fa szintre megyünk, és ott mozgósítjuk jobb agyféltekénket. * Ebben a folyamatban jobb emberekké válunk, nagyobb lelki bé­ kére teszünk szert, és javítjuk egészségünket. * Távoli bajok felderítése természetes, jobb agyféltekei (pszichi­ kus) képességünk. * A világ lassan kezdi felfedezni, hogy az emberi agy képes a gyó­ gyításra. * Életednek célja van. Békésebb lesz életed, ha megtalálod ezt a célt, és annak elérésén munkálkodsz. 192 193 intuícióink. Eszerint az elképzelés szerint, amelyet „formatív kauzációnak" nevez, az élet minden egyes megjelenési formájához egy tágabb tudat tartozik, és az élet minden megjelenési formája programozza ezt a tágabb tudatot. Életünk során, ahogy egyre több és több ismeretre teszünk szert, betápláljuk ezeket az isme­ reteket ebbe a tágabb tudatba. Dr. Sheldrake ezt a tudatot morfogenetikus mezőnek nevezi, ami némileg emlékeztet dr. Carl Jung kollektív tudatalattijára. Ugyanígy Péter Russell nézeteiben is sze­ repel egy bizonyos globális agy. Szerinte bolygónk, a Föld, vala­ milyen hatalmas intelligencián keresztül képes irányítani magát. Fritjof Capra szerint pedig a legújabb fizikai kutatások eredményei az ókori kínai filozófusok bölcsességét támasztják alá, akik az anyagi világot szellemi alapokon nyugvónak képzelték el. A természettudósok mostanában egy új világot próbálnak meg­ hódítani: a belső teret. Elfogadják, hogy a fizikai világban fontos szerepet játszik a tudat. Nem is olyan régen a természettudósok mechanikusan látták a világot. Világnézetük materiális, anyagi volt. Visszautasították, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyták a tudat hatalmát. Sok természettudós még most is ragaszkodik ehhez a kiindulási ponthoz, bár példák mutatják, hogy a tudat ha­ tással lehet az anyagra. Más tudósok, akik bátran kiállnak meg­ győződésük mellett, egy szép, új világ felfedezésére indulnak, egy olyan világéra, amelyben a lét több, mint egy nagy robbanás vé­ letlenszerű eredménye. Új fényben kezdjük látni a világot: a tudat és az intelligencia fé­ nyében. Igencsak elképzelhető, hogy ez lesz a mi végső megvi­ lágosodásunk. Hogyan használhatjuk fel életünkben ezt a megvi­ lágosodást? Mielőtt elmondanám véleményemet arról, hogy milyen irányban is haladunk, hadd említsem meg, hogy ma még jószerével csak sötétben tapogatódzunk. Nagy dolgokat vittünk végbe az objek­ tív, fizikai dimenzióban. Valósággal veterán felfedezői vagyunk a földnek, az égnek, a tengereknek, sőt még a világűrnek is. De a szubjektív dimenzióban még mindig csak csecsemőknek számí­ tunk. Legtehetségesebb látnokaink is csupán apró gyerekeknek mondhatók azokhoz képest, akik eztán fognak csak megszületni. Ha majd jobb és bal agyféltekés emberekké válunk, olyan képes­ ségekre fogunk szert tenni, melyek a tudományos fantasztikum határait is túlszárnyalhatják. MÁSODIK RÉSZ A SILVA-FÉLE JÖVŐKÉP 4 1 . FEJEZET A VILÁG HOLNAP El tudod képzelni, milyen lenne az élet a földön, ha minden em­ ber használná mindkét agyféltekéjét? Mekkora hatással lehetne a világbékére, ha - a világ vezetőit is ideértve - az egyének közötti véleményeltéréseket a Magasabb Lények közötti szubjektív esz­ mecserék döntenék el, és nem az lenne a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem, hogy mi az igazság? Milyen is volna, ha a geoló­ gusok és a többi tudós képes lenne arra, hogy pszichikusán talál­ jon rá energiahordozókra és ásványkincsekre? Milyen lenne a két agyféltekés üzleti élet olyan üzletemberekkel, akik megérzéseik alapján hoznák meg legfontosabb, méghozzá helyes döntései­ ket? Milyen lenne az egészségügyi ellátás, ha az orvosok a beteg­ ségek kezeléséről arra helyeznék át a hangsúlyt, hogy miként tart­ sák betegeiket jó egészségben, és ha az orvosok a vegyszerek és orvosságok helyett inkább elméjük erejét használnák a gyógyí­ tásra? Azt hiszem, jobb világ lenne. Sőt, azt hiszem, az evilági menny­ ország építésének útjára lépnénk. Úgy tűnik, az orwelli jóslat, mi­ szerint 1984-re az állam kezébe kerül minden hatalom, végül is nem más, mint aminek készült: irodalom, a képzelet szüleménye. Nem a „Nagy Testvér" hajt uralma alá minket, hanem azzal, hogy mindannyian saját megérzéseinkre hagyatkozunk, a nála sokkal­ ta nagyobb hatalmú Atyánknak országa kerül közelebb hozzánk. Ez a fejezet személyes világszemléletemről árulkodik, és arról, hogy megérzéseim alapján milyennek látom a jövőt. ÚJ VILÁG: A BELSŐ TÉR Rupert Sheldrake fizikus* kidolgozott egy koncepciót, mely ma­ gyarázatot adna arra, hogy miképpen működnek megérzéseink, * "A múlt jelene" (The Presence of the Past) címú könyv írója (New York: Time books, 1988) 194 195 tatógép. Ez a szerkezet automatikusan bekapcsolja az oktató­ programot, amint a diák eléri a lazítás és koncentrálás kívánt szint­ jét, és kikapcsol, amint a tanuló elhagyja ezt a szintet. Ahogy egyre több és több ember tanulja meg mindkét agyfélte­ kéjének használatát, a morfogenetikus mező két agyféltekés szel­ lemi működésre fog átprogramozódni, ami idővel mindennapi éle­ tünk részévé válik majd. Már nem egy bal agyféltekés világban fo­ gunk élni, hanem egy bal és jobb agyféltekét egyaránt használó világban. Az evolúciónak egy újabb fázisa megy végbe majd boly­ gónkon. Mindannyian képesek leszünk felismerni és megváltoz­ tatni a bennünk lévő olyan attitűdöket és érzelmeket, melyek be­ tegségeket okozhatnak. Mindannyian tudni fogjuk, hogy miként ismerjük fel a stresszt, és miként használjuk az alfa szintet, hogy elszigeteljük magunkat attól. Ha mégis megbetegednénk, tudni fogjuk, hogyan hozzuk rendbe a dolgot agyunk segítségével, és ha orvosi segítségre lesz szükségünk, akkor tudni fogjuk, miként vegyünk mi is részt a gyógyító munkában, ezáltal is biztosítva a sikert és lerövidítve a gyógykezelést. A két agyféltekés orvosok gyorsabban és pontosabban fognak diagnosztizálni. A legtöbb drága és gyakran kockázatos vizsgála­ tot egyszerűen el lehet majd hagyni, ahogy a látnoki képessége­ ket megtanuljuk egyre jobban felhasználni a betegségek termé­ szetének meghatározásában. A közeli jövőben, mivel kiképzésük során megtanulják az egész agy használatát, az orvosok a hipnó­ zis és a hipnoanalízis módszerében is járatosak lesznek, melyek ahhoz szükségesek, hogy a testi problémák mentális okait meg­ találják. A látnók pszichiáterek belevetítik majd magukat pácienseik ál­ maiba vagy hallucinációiba, hogy jobban megértsék nehézsége­ iket, akár lelki, akár biológiai természetűek is azok. Ezek az orvo­ sok képesek lesznek belépni a beteg múltjába, akár jelen van az illető, akár nincs. Orvosok és betegeik együtt fognak működni a gyógyításban. Az orvosok képszerűén elmagyarázzák majd a problémát, hogy a be­ teg alfa szintjén vizualizálhassa azt gyógyulása érdekében. Ennek eredményeként a jelenleginél sokszorta gyorsabban fogunk majd gyógyulni. Az egészségügyi kiadások jelentősen lecsökkennek. Olcsóbbá válik a kórházi kezelés. Ahogy az emberek megtanul­ nak jobban védekezni a stressz ellen, úgy válnak egyre egész­ ségesebbé és hosszabb életűvé. MINDENKI MEG FOGJA TANULNI AZ ALFA SZINT HASZNÁLATÁT Mivel a föld lakóinak csak 10%-a képes agyának mindkét félte­ kéjét használni, a status quonak, a világ jelenlegi állapotának fenn­ tartására vagyunk kárhoztatva. A Rupert Sheldrake által morfogenetikus mezőnek nevezett közös intelligenciánk feltárása közben Sheldrake arra a következtetésre jutott, hogy valamely új tudás el­ sajátításában el kell érni egy kritikus mennyiséget. Ha azon túlju­ tunk, akkor már mindenki birtokában lesz a „tudásnak" vagy „ké­ pességnek". Nem ismerjük az emberek esetében ezt a kritikus számot, de az biztos, hogy fel kell gyorsítanunk a kiképzést, hogy egyre többen és többen legyenek képesek intuitíven, perceptíven, kreatívan és látnoki módon működni az emberiség azon 90%-ából is, akik egyelőre még nem ismerik jobb agyféltekéjük hatalmát. Ki kell ké­ peznünk az összes szülőt, illetve azokat, akik szülőkké fognak vál­ ni, hogy ők aztán majd saját gyermekeiket taníthassák tovább. Ha ez megtörténik, gyakorlatilag minden ember két agyféltekés lesz gondolkodásában. A vallásoknak és az egyházaknak magukévá kell tenniük ezt az elképzelést, hogy ők is elősegítsék és bátorít­ sák a jobb agyfélteke használatát. Hiszen már így is 2 0 0 0 évet veszítettünk, mert figyelmen kívül hagytuk Krisztus tanácsát. Azt a tanácsot ugyanis, hogy bemenjünk az Isten országába, és prófé­ tákká, bölcsekké váljunk, ami által aztán minden megadatik ne­ künk. Az oktatás feladata, hogy a jobb agyféltekét mind jobban bevon­ ja a tanulás folyamatába. Ha a diákok megtanulják, hogyan hasz­ nálják az agyi frekvenciaspektrum középső részét (alfa), tökélete­ sen kiegyensúlyozottá válik gondolkodásuk, mivel mindkét agy­ féltekéjüket harcba tudják vetni a könnyebb és gyorsabb tanulás érdekében, illetve a feladatok megoldásában, így valóságos zse­ nikké válhatnak. A zene és a természettudományok összekapcsolódnak majd, ugyanígy a művészetek a matematikával. Az iskolai tanórák mind­ két agyfélteke képességeivel foglalkoznak majd. Az emlékezőte­ hetséget fejlesztő tanfolyamoknak része lesz a vizualizálást és képzelőerőt fejlesztő gyakorlatsor. A gyorsolvasási és gyorstanu­ lási rendszerek teljesen elfogadott módszerekké válnak, akár az olyan biofeedback berendezés is, mint amilyen pl. a Silva-féle ok- 1% Mi, akik járművekkel közlekedünk, felhasználjuk majd azt a ké­ pességünket, hogy intelligenciánkkal téren és időn áthatolhatunk, így elkerülhetjük a baleseteket. Jobb agyféltekénk aktiválásával megerősítjük megérző képességünket. Az intuitív emberek tuda­ tosan mozognak, funkcionálnak és tevékenykednek a megfelelő időben, hogy elkerüljék a veszélyt. Az erős életben maradási prog­ ramozás mindkét agyféltekénken keresztül hat majd ránk, s így in­ tuitív módon leszokunk a cigarettázásról, kábítószerekről és más, romboló hatású szokásokról. Hosszú életünket még jobban be­ biztosítja megerősödött immunrendszerünk, természetes vá­ gyunk a testmozgásra, és a megfelelő étel, ital, levegő, víz és al­ vásmennyiség utáni vágyunk. Örökké fogunk élni? Nem. De valamennyien leépülés, fájdalom és az öregkor egészségi gondjai nélkül hagyjuk majd el ezt a vilá­ got. MILYEN LEHET AZ ÉLET? Jó egészségünkön kívül más jelentős változást is tapasztalunk majd azáltal, hogy megtanulunk alfába menni, és megtanuljuk mindkét agyféltekénket kontrolláltan használni. Az üzleti élet na­ gyon eltér majd a jelenlegitől. Üzletemberek aktivált intuíciójukat és látnoki képességüket használják majd a helyes döntések meg­ hozatalához. Kevesebb üzleti tévedés történik majd, ha ugyan egyáltalán lesz még tévedés. A megfelelő áru a megfelelő helyen, a megfelelő időben lesz, mert a döntéshozók és a gyártók képe­ sek lesznek pontosan felbecsülni az igényeket. Személyzeti vezetők mindig megfelelő embereket választanak majd ki egy-egy posztra. A termelésirányítók a minőséget látnoki úton és szubjektív kommunikáció révén irányítják majd. Munká­ sok és vezetőik összhangban dolgoznak közös érdekeiknek meg­ felelően. Pénzügyi szakemberek látnoki képességeiket használva hozzák meg befektetési döntéseiket. Az ipari vezetők tisztában lesznek azzal, hogy mit gyártsanak, ami nem veszélyezteti a kör­ nyezetet, s ugyanakkor legjobban szolgálja az emberiséget. A végzős diákok intuitív úton választják ki a nekik legjobban megfe­ lelő munkahelyet. A fiatalembereket kevésbé vonzza majd a ká­ bulat, csillogás és hírnév, annál inkább saját tehetségük és ráter­ mettségük. 197 Természeti forrásaink elegendőnek bizonyulnak majd, mert megtanuljuk jól használni a rendelkezésünkre álló mennyiséget, s azok elérhetőbbé válnak, mert megtanuljuk intuitív módon fellelni őket. Az alternatív források felismerését is megtanuljuk. Olajmér­ nökeink és geológusaink elméjük segítségével találják majd meg az olaj és ásványi nyersanyag lelőhelyeket. Megérzik a mélységet, minőséget és mennyiséget, s így nem kell majd drága, sokszor eredménytelen fúrásokat végezni. A földművesek és állattenyésztők, akik az emberek életben ma­ radását lehetővé teszik, látnoki képességeik révén választják ki a termelendő növényt és a szaporítandó állatokat. Ahogy gondol­ kodásuk centrálttá válik, munkájuk összhangba kerül az anyaföld­ del - megfelelő időben és helyen, a megfelelő növényeket ter­ mesztik, megfelelő módon kezelve azokat. A jognak érvényt szer­ ző szervezet is kihasználja majd ezeket a képességeket, hogy ki­ nyomozzon bűntetteket és letartóztassa a bűnösöket. Ennek ered­ ményeként csökkeni fog a bűnözés. A bűnözésre hajlamos em­ bereket megtanítják, hogy miként változzanak előnyükre. Az országok kormányai nyíltabbak és őszintébbek lesznek. Ké­ pesek lesznek gondolatban a jövőbe nézni, s felismerni népeik igényét, s a szomszéd népek tetteit. A később súlyossá válható nézeteltérések még idejekorán kiderülnek, és szubjektív kommu­ nikáció révén elsimulnak. Az országok közötti háborúk is talajukat vesztik, hiszen meglepetésszerű támadás lehetetlenné válik, s a bizalmatlanságból adódó feszültség megszüntethető lesz. Az emberek emberségesebbé válnak. Az élet minden formáját nagyobb megbecsülés övezi majd. Az emberek könnyebben ér­ tenek majd meg másokat, s könnyebben bocsátanak meg egy­ másnak, ahogy a kizárólagosság csökken, s az egység növek­ szik. Béke, egészség és boldogság lesz a földön. Elég ennyi fizetség a 40 reggelen keresztül eltöltött néhány per­ cért, amikor megtanultad az alfába menést céljaid elérése érdeké­ ben? AZ ÚT, VISSZA, AZ ATYÁHOZ Az emberiség elvesztette az utat. Oly mélyen elmerült az anya­ giban, a bal agyfélteke világában, hogy kapcsolatunk a lelki, jobb agyféltekei világgal megszakadt. Az első hibás lépés talán az Édenkertben történt, mikor az emberiség először evett a jó és 198 rossz tudásának fájáról. Ez olyan materiális kettéválasztása a dol­ goknak, ami a bal agyféltekére jellemző. Talán Bábel tornyának napjaiban folytatódott, ahol annyi nyelvet beszéltek - ami további bal agyféltekei specializálódást jelent. Bárhogy is jutottunk mai helyzetünkbe, a tény tény marad, vagyis hogy manapság bal agy­ féltekés emberek vagyunk, süketek Atyánk bensőnkből szóló sza­ vára. Mikor minden idők legnagyobb gyógyítóját, Jézust megkérdez­ ték, hogy honnan származik tudása, azt felelte: „Az Atyától". Ő so­ ha nem vesztette el kapcsolatát az Atyával. A Silva-féle módszer kifejlesztésének évtizedeiben életemben számos, Jézussal kap­ csolatos „egybeesés" történt. A kezdeti években ezek nyugtattak meg, hogy jó úton haladok. Megfigyeltem, hogy a jobb agyfélte­ kéjüket aktiválók lelkiekben gazdagabbak, emberibbek lettek. Nem az az ember, akinek egyszerűen ember külseje van. Az az ember, aki emberként cselekszik. „Gyümölcseiről ismeritek meg őket". Az alfa a lelki dimenzió. A megérzés, intuíció forrása. Az intuíció a miénknél magasabb intelligencia hangja. A megbocsátásnak, szeretetnek és bizalomnak a forrása, azoknak a tulajdonságok­ nak, melyekre Jézus tanított minket. Arra buzdított minket, hogy ezeknek megfelelően éljünk. De hogyan tudnánk így élni, amikor megengedjük, hogy bal agyféltekénk irányítsa életünket? A bal agyfélteke az elkülönítésre, konfliktusra és az önérdek érvényesí­ tésére törekszik. Jézus arra biztatott, hogy magunkban (az alfában) keressük a mennyek országát, és isteni jósággal éljünk, megbocsátással, szeretettel és bizalommal forduljunk Isten többi teremtménye felé. Megígérte, hogy ha ezt tesszük, minden rendben lesz. „És min­ den egyéb megadatik majd nektek". Különösen a jó egészség. Mert az alfában Istennel kerülünk kapcsolatba. El tudod képzelni, mi történhetett volna földünkön, ha már an­ nak idején megértettük volna Jézus üzenetét? Ma már paradi­ csomban élnénk. Tíz Herz frekvencián gondolkoznánk, s vala­ mennyien nemcsak közelebb lennénk Istenhez, de jobban is ha­ sonlítanánk rá. Még nincs túl késő. Kezedben a kulcs. Használd, és minden egyéb megadatik majd. Öt ...négy ...három ...kettő ...egy ... 199 HARMADIK RÉSZ SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK A könyvnek ez a része gyors útmutatóként szolgál speciális al­ kalmazások esetére. Néhány esetben, a jobb tájékozódás kedvé­ ért, megismétlődik a szövegben már előfordult szakasz. 42. FEJEZET AZ ABNORMÁLIS VISELKEDÉS KORRIGÁLÁSA Ha szubjektív kommunikációt alkalmazol a normálistól eltérő vi­ selkedés módosítására, az üzenetet vevő szinte azonnal megvál­ tozik. A hangoskodó szomszéd elviselhetőbbé, az állandóan kel­ lemetlenkedő dolgozó együttműködőbbé válik, s a vonakodó vá­ sárló is kötélnek áll. Azt tapasztalod, hogy a lázongó családtag beilleszkedik, a dohányos segítséget keres a leszokáshoz. Amikor szubjektív kommunikációt alkalmazunk egy másik em­ ber romboló hatású vagy életveszélyes viselkedésének megvál­ toztatására, az a jelek szerint hatékonyabbban működik, mintha kevésbé fontos dolgokra használnánk. Agysejtjeink sokfélekép­ pen programozódtak, de elsődleges szempontjuk az életben ma­ radás. Az objektív módon küldött életben maradási üzenetet azon­ nal elfogadják. Amikor arról van szó, hogy alfában jobb agyfélte­ kédet aktiválod, mely a forrással tart fenn kapcsolatot, akkor felis­ mered, hogy az üzenetet Magasabb Éned küldi. Az üzenet a Ma­ gasabb Énedtől indul és a Magasabb Énedhez érkezik. Vajon fi­ gyelmen kívül hagyhatnak-e ilyen üzenetet az agy idegsejtjei? A szubjektív kommunikáció segítségével az említettek közül bár­ mit el tudsz érni, sőt, azoknál sokkal többet is. De nehogy azt hidd, hogy itt a kulcsa annak, hogy miként történhet minden akaratod szerint, akár otthon, akár munkahelyeden! Ne felejtsd el, hogy a kölcsönösség alapvető követelmény. Nem találhatsz saját ma­ gadnak megoldást úgy, hogy valaki másnak nehézséget okozol. Csak abban az esetben hathatsz bizonyos irányban egy másik emberre, ha az a helyes irány. Bizonyára helyes irány az, amely a dohányzót rossz szokásá­ nak abbahagyására akarja rávenni. 200 Tudod már, miként programozd be saját magad a dohányzásról való leszokáshoz, s azt is tudod, hogy ezeket a lépéseket nem le­ het egy másik emberre ráerőszakolni. Saját magának kell meg­ hoznia a személyes döntést, és ösztönzést kell éreznie ahhoz, hogy minden további lépést is megtegyen. Bemutattam, hogyan lehet a képzeletbeli mozit felhasználni ah­ hoz, hogy megszabadulj rossz szokásodtól. Szubjektív kommu­ nikációval másnál is ki lehet váltani hasonló késztetést. Az eljárás a következő: 1. Menj alfába! 2. Vizualizáld az illetőt! 3. Gondolatban szeretetteljesen beszélj neki szokásáról. Magya­ rázd el, milyen jót tenne neki és családjának, munkatársainak - kö­ zöttük magadat is megemlítve -, ha abbahagyná ezt a szokását (pl. a cigarettázást). 4. Fejezd be az alfa-gyakorlatot! HOGYAN HASSUNK VALAKIRE, HOGY ABBAHAGYJA A DOHÁNYZÁST A harmadik lépésben használt szavak a siker letéteményesei. Nem adhatom szájadba ezeket a szavakat, mert saját szavaidra van szükség. Őszintén át kell érezned, amit mondasz. Személyes lelkesedésedtől függ, hogy milyen „teljesítménnyel" tudod üzene­ tedet „sugározni". Gondolatébresztőül hadd soroljak fel mégis néhány ilyesféle mondatot a szubjektív beszélgetés céljára. Pl. ilyeneket mond­ hatsz: * Tovább fogsz élni, ha leszoksz a cigarettáról. Mindannyian sze­ retünk, s azt szeretnénk, ha hosszú, egészséges életed lenne. * Tisztábbá válik majd leheleted, engem se fog zavarni bagószag többé. * Jobban fog ízleni az étel, ahogy visszatér ízlelésed. Ez neked lesz jó. * Még pénzt is megtakaríthasz. Nem fogsz lyukakat égetni a bú­ torokba. Családoddal jobban fogtok élni. * Nem lesz fekete a fogad, nem lesz sárga az ujjad. Vonzóbbá válsz mások számára. 201 * Ha leszoksz a cigarettáról, nem leszel többé szenvedélyed rab­ szolgája. Társaságban is jobban el fognak fogadni. Mindezt szeretetteljesen kell mondani is és átérezni. De mi van, ha történetesen nem kedveled az illetőt? Mi van, ha valósággal életed megrontója? Ebben az esetben a kapcsolat megszakad. Mindenféle ellenségesség, előítélet, harag, rivalizálás vagy más negatív érzés szétválaszt. Ha bármilyen módon elválasztod ma­ gadat az illetőtől, megszakítod a kapcsolatot. Tiszta lapot kell nyitnod. Ezt megbocsátásnak nevezik. Tudod, hogy a megbocsátás kölcsönös dolog. Kölcsönösen és szubjek­ tíven kell történnie. Ezzel a lépéssel kell kezdened képzeletbeli be­ szélgetésedet. Például így: „Megbocsátok neked minden régi félreértésünkért, és arra kérlek, cserébe te is bocsáss meg nekem!" Majd képzelj el egy kézfogást, ölelést, vagy a „tiszta lapot" kife­ jező bármilyen egyéb szimbólumot, ami a konkrét kapcsolatban megállja a helyét. Hamarosan meglátod, hogy szubjektív kommunikációd ered­ ményt hoz: - az illető fel akar hagyni rossz szokásával. Lehet, hogy beszélni fog erről, vagy vesz magának egy könyvet vagy magnó­ kazettát, ami hozzássegíti a leszokáshoz. Lehet, hogy orvoshoz fordul, az is lehet, hogy beiratkozik egy Agykontroll-tanfolyamra. KÉSZTETÉS BÁRMELY SZOKÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE Bármilyen szokás, amitől meg akarunk szabadulni - legyen az alkoholizmus, túlzott evés, lóverseny, körömrágás, hajcsavargatás -, tehát bármilyen szokás ellen felléphetünk ily módon. Egy szubjektív beszélgetésben késztesd az illetőt, hogy abbahagyja rossz szokását. Ha már meg akar szabadulni szokásától, akkor biztos meg is találja annak módját. J.A. 1961 és 1981 között sokszor volt börtönben. Tizenöt évig szenvedett a heroin rabságában. „Mindent megpróbáltam - írta nekem, - egyéni pszichoterápiát, csoportterápiát, encounter csoportokat, aztán megint egyéni terá­ piát, akár börtönben voltam, akár szabadlábon. Egyik sem segí­ tett. Sokat megtudtam magamról, de a csapás nem múlt el rólam." 202 J.A, ekkor részt vett a Silva-féle Agykontroll-tanfolyamon. Né­ hány héttel később így írt: „Egészen eddig a hónapig egyáltalán nem láttam reményt arra, hogy kigyógyulhatok bajomból. Az első hét vége óta legkevésbé sem éreztem vágyat heroinra vagy más kábítószerre. Talán úgy gondolja, túl korán dicsérem a módszert, hiszen még csak néhány hete végeztem el a tanfolyamot. De amikor az ember már 15 éve él az önpusztítás árnyékában, mint én, és azokon a szörnyűsége­ ken és fájdalmakon megy keresztül, amelyekbe én vittem maga­ mat, akkor már nem kell egy-két évet várnia, hogy biztos legyen a dolgában. Mostantól kezdve életcélomnak tekintem, hogy minden kábítószeresnek, akinek segítségre van szüksége és hajlandó meghallgatni, beszéljek a Silva-féle módszerről. Tudom, hogy az életemet ez mentette meg, és tudom, hogy sok más, hozzám ha­ sonló ember életét is meg tudja menteni." A kábítószerre nincs könnyű megoldás. Egy alapigazság alól azonban ez se kivétel: változtasd meg tudatodat, és a valóság is megváltozik. J.A. a Silva-féle tanfolyam hatására megváltoztatta véleményét saját magáról. így aztán a valóság is megváltozott. - A kábítószer azonban testi függőséget okoz - mondhatod. - Mi lesz a megvonási tünetekkel? Ha megváltoztatod elmédet, meg­ változtatod tested vegyi folyamatait is. Ezt tudjuk. Ez mind közül a legkönnyebben érthető állítás. Mégis, minden ember valósága túllép saját testén: a többi ember testéig, azoknak tudatáig; saját közvetlen környezetétől a közösségig, az országig, a világig, a vi­ lágmindenségig, egészen a Forrásig tart minden ember valóságá­ nak hatása. A szélsőséges viselkedés magvai bárhol gyökeret ereszthetnek ezen az úton. Nem csoda, ha nincs könnyű megol­ dás a heroinproblémára, vagy bármely, más rászokással kapcso­ latos problémára - tudatunk megváltoztatását leszámítva. A Silvaféle tanfolyam elvezethet ehhez a tudati változáshoz, ahogy ez J.A.-val is történt. A szubjektív kommunikáció is megteheti ugyan­ ezt, ha az a kábítószereshez egy őszinte embertől érkezik. Ennek a kommunikációnak célja az kell hogy legyen, hogy az il­ letőben tudati változást hozzon létre, és arra késztesse, hogy se­ gítséget keressen. A beszélgetés során lelkiismeretesen be kell tartani az eredményes jobb agyféltekei kommunikációhoz szük­ séges alapvető feltételeket. Mondani is felesleges, hogy kisebb 203 szokásokra is lehet így, ezekkel az alapvető lépésekkel hatni. Ezek a szokások, ha nincsenek is kapcsolatban addiktív anyagokkal, azért igencsak idegesítőek, közösségellenesek lehetnek. Menj al­ fa szintre, és egy képzelt beszélgetésben biztasd az illetőt, hogy változtassa meg tudatát! Ezáltal arra készteted, hogy megtegye, amit meg kell tennie annak érdekében, hogy elhagyja rossz szo­ kását. 204 2. Azonosítsd a problémát! 3. Jelentsd ki az ellenkezőjét - a megoldást! 4. Képzeld el a megoldás folyamatát! 5. Fejezd be az alfa-gyakorlatot! 205 43. FEJEZET ÁLMATLANSÁG, FEJFÁJÁS ÉS FÁRADTSÁG Hogyha a sors feszültségből eredő fejfájással vert meg, akkor a recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók elég hatásosan segíthet­ nek rajtad. Emberek milliói szednek ilyeneket. A rendszeresen Aszpirint szedők közül azonban sokan egy másik problémával ta­ lálják magukat szemben. Gyomruk nem tűri a gyógyszert. Az Asz­ pirin hatására apró kimaródások keletkezhetnek gyomrunk belső felszínén, melyekből később fekélyek alakulhatnak ki. Más, ha­ sonló tabletták pedig májelváltozást okozhatnak. Ha lehangolt vagy, élénkítőket szedhetsz, ha ideges, nyugtató­ kat. Ha nem tudsz aludni, arra is van tabletta. Becslések szerint 25 milliónál több ember szenved álmatlanságban az Egyesült Álla­ mokban, s jóval több mint 1 0 0 millió dollárt költenek receptre kap­ ható altatókra. Pedig egy 1976-ban New Yorkban tartott alvásza­ varral foglalkozó szimpóziumon az orvosok megállapították, hogy a legtöbb ilyen gyógyszer tiszta pénzkidobás, és közülük sok va­ lójában inkább okozója, semmint gyógyítója az álmatlanságnak. Az alvászavarok klinikáján, a Stanford Egyetemen, az orvosok arra a következtetésre jutottak, hogy álmatlansággal küzdő páci­ enseiknek kb. 40%-a valójában kevesebbet alszik, mióta gyógy­ szereket szed, mert azok hatására gyógyszerfüggőség alakul ki. Miután fokozatosan leszoktatták őket ezekről a gyógyszerekről, a betegek átlagban 20%-kal többet aludtak, és sokuk alvászavara egyszerűen megszűnt. A szubjektív okoknak köszönhető problémák szubjektív megkö­ zelítése direktebb módszer, s még mellékhatásai sincsenek. Ál­ matlanság esetén először alfában programozd be magad, hogy amikor alfába merülsz, és lassan visszafelé számolsz, akkor a nor­ mális, természetes alvás felé közelítesz. Ezek után, ha bármikor éberen fekszel, és nem tudsz elaludni, csak menj alfába. Kezdj el visszafelé számolni 200-tól! Valószínűleg nem is jutsz nagyon messzire. Lelassítod agyhullámaidat thétáig, majd deltáig - a mély alvásig. Ismétlésképpen összefoglalom, miként szabadulhatunk meg zavaró attitűdöktől és állapotoktól: 1. Menj alfába! Vegyünk néhány példát! Kezdjük pl. a feszültségből eredő fejfájások problémájával! A kö­ vetkező, öt lépésből álló eljárást javaslom: 1. Számold magad alfába! Esetleg további visszaszámlálással vagy progresszív relaxációval mélyítsd el szintedet! 2. Gondolatban mondott szavakkal azonosítsd a problémát: - Fáj a fejem. Nem akarom, hogy fájjon. 3. Gondolatban jelentsd ki a megoldást: - Amikor befejezem ezt a gyakorlatot, és 5-höz érve kinyitom szememet, már nem fog fájni a fejem. Jól fogom érezni magamat. 4. Képzeld el, mintha tükörben látnád magadat, s éppen fejfájós­ nak látszol. Told ezt a képet kissé balra, s képeden már múlik is a fejfájás. Told még egy kicsit balra, s képzeld el, hogy már meg is szabadultál a fejfájástól! 5. Számolj 5-ig! Amikor 3-hoz érsz, emlékeztesd magadat, hogy 5-nél, mikor szemedet kinyitod, már nem fog fájni a fejed, jól fo­ god érezni magadat. 5-höz érve ismét emlékeztesd erre magad, és nyisd ki szemedet. Ha maradt valamennyi a fejfájásból, várj öt percig, és ismételd meg az eljárást! Néha, nagyon erős, migrénes fejfájás esetén, esetleg három körre is szükség lehet, köztük öt-öt perces időközökkel. Másik példa lehetne a fáradtság. Ugyanezt az alapvető módszert használhatod: 1. A megszokott módon menj alfába, majd mélyítsd el szintedet! 2. Azonosítsd a problémát, azáltal, hogy gondolatban megneve­ zed: - Fáradt és kimerült vagyok. Nam akarok fáradt és kimerült lenni. Energikus akarok lenni és éber. Azt akarom, hogy tettvágy töltsön el. 3. Erősítsd meg a megoldást azzal, hogy gondolatban így szólsz: - Mikor a számolásban 5-höz érve kinyitom szememet, már nem leszek fáradt. Tele leszek friss energiával. 4. Képzeld el magadat fáradtan! Told balra a képet és képzeld el, hogy felfrissülsz! Told még egy kicsit balra a képet, és képzeld el, 206 hogy energikus és aktív vagy! Számolj 5-ig! A számolás megkez­ dése előtt, majd 3-hoz, illetve 5-höz érve emlékeztesd magad így: - éber és energikus vagyok. Nagyszerűen érzem magam. Lehangoltság esetén is használhatod ezt az eljárást. Ilyenkor a következő 5 lépést végezd: 1. Menj alfába! Mélyítsd el szintedet! 2. Mondd: - Lehangolt vagyok, el vagyok keseredve. Nem akarok lehangolt és elkeseredett lenni. Lelkes, energikus és derűlátó aka­ rok lenni. 3. - Mire a számolásban 5-höz érek és kinyitom szememet, nem leszek lehangolt. Nagyszerűen fogom érezni magamat. 4. Képszerűén jelenítsd meg magadat jelenlegi állapotodban, majd a képet kissé balra tolva, lásd magad némileg vidámabbnak! Megint told kissé balra a képet, és lásd, ahogy kihúzod válladat, fejedet felemeled, élénk és lelkes vagy! 5. Mondd: - Mire a számolásban 5-höz érek és kinyitom szeme­ met, nagyszerűen fogom érezni magamat. Ismételd ezt meg, ami­ kor a számolásban 3-hoz, illetve 5-höz érsz, majd nyisd ki sze­ med! 207 44. FEJEZET SÚLYOS, KRÓNIKUS DEPRESSZIÓ A depresszió olyan súlyos probléma, ami a világtól való elzár­ kózáshoz, sőt öngyilkossághoz is vezethet. Minél mélyebb a dep­ resszió, megszüntetéséhez annál mélyebb alfa szintre van szük­ ség, annál gyakrabban, és annál pozitívabb programozási techni­ kákat kell használni. Ezenkívül a depresszió kezeléséhez az ob­ jektív és szubjektív megközelítési módokat egyaránt be kell vetni. Néhány olyan lépés következik mindkét kategóriában, ami se­ gíthet. OBJEKTÍV MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK 1. Menj orvoshoz, aki esetleg étrended módosítását javasolja, vagy orvosságot ír fel! 2. Mozogj többet! Tornázz! Tégy hosszú sétákat! 3. Munkádban légy kreatív! Munkádat végiggondolva talán rá­ jössz bizonyos okokra, melyek depressziódhoz vezettek. SZUBJEKTÍV MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK 1. Menj alfába, és meditálj depressziódon! Találj egy okot! 2. A 43. fejezetben leírtak szerint végezd el az alapvető, öt lépéses gyakorlatot! Az útmutató megfelelő helyére helyettesítsd be a dep­ resszió szót! Naponta háromszor végezd a gyakorlatot! 3. Este, elalvás előtt, menj alfába, tedd össze első három ujjadat bármelyik kezeden, és mondd magadnak: - Holnap egész nap jó hangulatom lesz. 4. Ha fizikailag kimerültnek érzed magad, jót tesz, ha egy kicsit adsz magadból másoknak. Ez ugyan ellentmondásnak tűnhet, a szubjektív világban azonban sok minden gyakran fordítva műkö­ dik, mint az objektív világban. A szubjektív világban minél többet adsz, annál több jut magadnak is. Mikor másoknak segítesz, ma­ gadon is segítesz. Depresszió esetén jót tesz, ha másokkal együtt végzendő fel­ adatba kezdesz, még akkor is, ha ez önkéntes, anyagi viszonzás 208 nélküli munka lesz. Amikor építő jellegű, kreatív tevékenységben veszel részt, ami segít világunkat jobbá tenni, saját világodat is kezded majd rózsásabb színben látni. 209 45. FEJEZET GERINCPROBLÉMÁK Az orvosoknak sok gondot okoznak bizonyos gerinctáji problé­ mák, amelyek nem reagálnak semmiféle kezelésre. Egy ilyen, tipi­ kusnak nevezhető eset következik, Barbara G. Parkertől, Oklahoma Cityből: 1983 augusztusának végén elmentem egy kiropraktorhoz*, mi­ vel addigra már minden egyebet kipróbáltam. Két év alatt semmi sem segített. Az orvosok vagy ágynyugalmat javasoltak, vagy mankóztattak és orvosságokat rendeltek, de fájdalmam nem vál­ tozott. Jobb csípőmben, jobb vállamban és nyakamban erős fáj­ dalmat éreztem, illetve gyakori fejfájás és álmatlanság kínzott. A kiropraktor röntgenfelvételeket készített augusztusban, amelyek porckorongelváltozást, a nyakgerinc görbületének jelentős csök­ kenését, a nyaki csigolyák rotációs rendellenességét és a hátge­ rinc görbeségét jelezték. Egyszerűbb szavakkal: porckorongbántalmat, ami miatt a kilépő idegek nyomás alá kerültek, s ez lábba kisugárzó fájdalmat is okozott. Két hónapi kezelés után a kiro r praktor a Silva-féle Agykontroll-tanfolyam elvégzését javasolta. Né­ hány évvel korábban maga is elvégezte, s remélte, hogy az segít rajtam. Igaza volt! Oktatóm néhány igazán remek ötletet adott arra, hogy miként képzeljem el az egészséges gerincet. Naponta háromszor mentem szintemre programozni, s egyre jobban lettem. Novem­ berben végeztem el a tanfolyamot. Januári röntgenvizsgálatom teljesen ép porckorongokat mutatott. Átalszom az egész éjszakát, és sokkal jobban érzem magam... Milyenfajta vizualizációt és elképzelést használhatott Barbara Parker, hogy segítsen orvosának gerincfájdalmát meggyógyítani? A válasz: a hibátlan testet vizualizálta. Ebben a konkrét esetben: elképzelte, hogy a csigolyák kissé távolabbra kerülnek egymás­ tól. • "csontkovács", vagyis a manuálterápia néven is ismert tudományosan megalapozott kezelést alkalmazó szakember (ford.megi) 210 Eszembe jut az Alexander-féle módszer, melyet egy ausztrál szí­ nész, F. Matthias Alexander talált ki 1894-ben. Előadás közben né­ ha elment a hangja. Azt tapasztalta, hogy amikor gondolatban és a valóságban is kiegyenesítette nyakát és felemelte fejét, hangja visszatért. Később felfedezte, hogy ha hasonló gondolatbeli és tényleges testtartásbeli változást javasol másoknak, azzal számos betegséget meg tud gyógyítani. Több kontinensen tanítják ma is Alexander módszerét. A módszer mentális részében arról van szó, hogy a nyakat szabadnak képzeljük el, a fejet gondolatban ma­ gasra emeljük, s így lehetővé válik a hát megnyúlása és kiszéle­ sedése. Ha valaki jól maga elé tudja ezt képzelni, és a megfelelő szavakat mondja hozzá, a test követi az útmutatást. Mások is használnak mentális képeket testünk megsegítésére, de a Silva-féle módszer az első, amely ezeket a képeket az alfa szinttel hozta kapcsolatba. Ez az újítás lehetővé tette, hogy a mód­ szert gyakorlók elméjük nagyobb részét aktiválják, s így sokszo­ rosára növeljék az egyéb vizualizációs módszerek hatékonysá­ gát. Az alfával való összekapcsolás ráadásul szélesíti is ezen módszerek használhatósági körét. Ha gondjaid vannak gerinceddel, menj alfa szintedre, s képzeld el, hogy rendbe jössz! Használj fel a gyógyulás elképzelésében mindent, amit csak tudsz a betegségről! Ha orvosod azt mondja, hogy porckorongjaid lelapultak, mint ahogy Barbara Parker ese­ tében történt, képzeld magad elé a csigolyákat, amint eltávolod­ nak egymástól! Sőt, még jobb, ha azt képzeled, hogy te magad tolod őket széjjel. Lásd magad gondolatban, tetőtől talpig, mintha tükörbe néznél! Majd kissé balra képzelj el egy másik tükröt, s lásd, ahogy bele­ nyúlsz gerincedbe, és széthúzod a csigolyákat! Képzeletedben bármilyen módon rendbehozhatod gerincedet. Szakembereknek természetesen anatómiai hűséggel kell ma­ guk elé képzelniük a részleteket, hiszen tudják, hogy miként néz­ nek ki a csigolyák, tehát használniuk kell tudásukat. Te azonban nem vagy orvos. Egyáltalán nem muszáj anatómiai részletesség­ gel elképzelned bármit is. A problémát saját agyad idegsejtjei ré­ szére azonosítod, ahogy te magad látod azt. Az idegsejteknek agyadban nincs is másra szükségük ahhoz, hogy megtudják, mi­ re is gondolsz. Hasonlóképpen, a szakembereknek olyan módon kell elképzel­ niük a gyógyítást, mint ahogy például az a műtőben folyna le. Te 211 azonban akárhogyan elképzelheted, mert agyad idegsejtjei meg fogják érteni üzenetedet így is. Ha szükséged van segítségre, hogy el tudd képzelni gerincedet, nézd meg valamilyen könyvben! Egyébként ez bármelyik testrész esetében hasznos segítség lehet. De ne gondold, hogy tökéletes képre van szükséged! A mentális képek arra valók, hogy gondo­ lati fogalmakat jelenítsenek meg, és valójában a gerinc fogalma az, ami beindítja az öngyógyító folyamatot. A mentális képeknek tehát nem kell éles, színes, szélesvásznú mozi képeihez hasonlí­ taniuk. Fogadd el vizualizációdat! Egyeseknek élesebb képeik lesznek, másoknak életlenebbek. De mindenki, függetlenül attól, hogy miként vizualizál és képzel el, besegíthet a gyógyulás folya­ matába. Ennek egyetlen feltétele, hogy ezeket a gondolati müve­ leteket alfa szinten végezze. Gerincprobléma esetén a következő lépeseket tanácsolom: 1. Menj alfa szintedre! 2. Gondolatban jelenítsd meg saját képedet! Nézz keresztül teste­ den a gerincedig, és részletesen képzeld magad elé a bajt! 3. Képzeld el, hogy rendbe hozod, széthúzod a csigolyákat vagy kiegyenesíted gerincedet - már ami éppen szükséges! 4. Told a képet kissé balra, s képzeld el, hogy a gyógyítás hatni kezd! 5. Ismét told a képet kissé balra, s képzeld magad teljesen gyó­ gyultnak! 6. Fejezd be gyakorlatodat! 212 213 * Képzeld, hogy utazásra indulsz testeden belül, vagy képzeld ön­ magadat magad elé! * További, szóbeli megerősítést is használhatsz, gondolatban azt mondva, hogy egyre „jobban és jobban' érzed magad. Ezeknek az ötleteknek attól függően veheted hasznát, hogy ho­ gyan érzed magad, s mennyi időd jut a gyakorlatokra. Az előző fejezetekben megnézheted, hogy pontosan miként is kell ezeket a lépéseket megtenni. Ha már az időről beszélünk, az optimális idő ezekre a gyakorla­ tokra 15 perc. Az idő legnagyobb részét a probléma helyrehoza­ talárafordítsad, arra, hogy elképzeled, megérkezik a megoldás! 46. FEJEZET VESEKÖVEK ÉS EPEKÖVEK Hogyan kell elképzelni a vesekövet? Nincs jelentősége, hogy pontosan miként vizualizálod. Képzeld elvesédet! Képzelj el egy akármilyen vesekövet! Szabadulj meg tőle, és fejezd be a gyakor­ latot! Na de hogy szabadulhatnánk meg egy kőtől? Például ujjaddal összemorzsolhatod, és elképzelheted, ahogy a törmelék feloldó­ dik a vizeletben. Elképzelhetsz egy lézersugarat, amint a vékony fénysugár elporlasztja a követ. Éppenséggel ultrahangos beavat­ kozást is elképzelhetsz. Képzeld el, hogy a magas, nagy energiá­ jú hang porrá rázza szét a követ, s a por feloldódik a vizeletben, és fájdalom nélkül kiürül! íme tennivalód lépésenként: 1. Menj alfa szintedre! 2. Vizualizáld önmagad! Lásd a köveket, testednek bármely részé­ ben is vannak. Képzeletben törd össze őket ujjaiddal! 3. Told a képet kissé balra, és morzsold tovább a köveket! Kép­ zeld el, ahogy az illető szerv váladékában feloldódik a por és el­ hagyja testedet! 4. Told a képet még inkább balra, s képzeld el, hogy a kövek nyom­ talanul eltűntek, s te újra teljesen egészséges vagy! 5. Fejezd be gyakorlatodat! Ismételd meg reggel, délben és este! Az alapvető lépesek mindig azonosak: szintedre mész, vizualizálással azonosítod a problémát, elképzeled, hogyan gyógyítod meg magad, miközben a képet kissé balra tolod. Újra magad elé képzeled önmagad bal oldalt, most már teljesen épen. Ezután be­ fejezed a gyakorlatot. Íme néhány lehetőség: * Alfába tudsz menni visszaszámlálással, vagy réveteg nézéssel. * Elmélyítheted alfa szintedet újabb visszaszámlálással vagy progresszív relaxációval. * Rákérdezhetsz betegséged okára, s ha azt találod, hogy az kap­ csolatos egy másik személlyel, akkor végezd el a szubjektív meg­ bocsátás lépéseit! 214 215 gálni. A gyomor nyálkahártyáján keletkező sebet, illetve annak gyógyulását is könnyű vizualizálni, amivel fekélyektől szabadulha­ tunk meg. Sok olyan betegség van azonban, amely esetén, a scle­ rosis multiplexhez hasonlóan, nem könnyű a problémát vizualizál­ ni. Ilyenkor tanácsos AJ példáját követni: képzeljük magunk elé acélt! A cél általában az, hogy visszajussunk az élet normális folyásá­ ba, megszabaduljunk a betegség okozta zavaró hatásoktól. Ezért ahelyett, hogy magad elé képzelnéd tested beteg területét, kép­ zeld inkább el, ahogy felkelsz az ágyból! Nagyszerűen érzed ma­ gad, pompásan nézel ki, és visszatérsz a gyönyörű életbe. Eb­ ben az esetben a többi lépés - az említett egy eltérést leszámítva - ugyanúgy zajlik, mint a korábban leírtaknál 47. FEJEZET ISMERETLEN EREDETŰ BETEGSÉGEK Hogyan korrigálhatunk olyan problémát, ami oly kevéssé ismert, hogy emiatt a vizualizálás nehéz vagy szinte lehetetlen? AJ. 18 éven keresztül volt tetraplég, vagyis mind a négy végtag­ jára béna. Egyik oldala teljesen béna volt, másik oldala 8%-ban. Az orvosok sclerosis multiplexet (SM) állapítottak meg, egy gyó­ gyíthatatlan, progrediáló betegséget, mely néhány éven belül vár­ hatóan halálát okozta volna. AJ. részt vett a Silva-féle tanfolya­ mon. Mikor az első napon alfába ment, azt vette észre, hogy egyik ujjának érzékelőképessége visszatér. A tanfolyam félideje táján határozottan úgy érezte, hogy abba kell hagynia orvosságai sze­ dését. A tanfolyam végére bal karja tökéletesen rendbejött. Hozzákezdett ahhoz, hogy alfa szinten beprogramozza magát bizonyos célok elérésére. Először azt akarta elérni, hogy ki tudjon szállni a tolószékből, és képes legyen beszállni egy járműbe, s hogy képes legyen azt vezetni is. Naponta kétszer, néhány perc­ re alfába ment, és lelki mozijában azt látta, amint éppen járművet vezet. Nyolc hónap alatt el is érte célját. Vett egy kis furgont, amely­ hez egy szerkezet tartozott. Ennek segítségével fel tudta emelni tolókocsiját a járdáról olyan magasra, ahonnét már át tudott lódul­ ni a vezetőülésbe. A következő cél, amit maga elé tűzött, az volt, hogy képes le­ gyen menni és lépcsőn járni. Megint beült lelki mozijába, ahol azt átta, hogy a helyi sportstadionban felfele megy a lépcsőn. 14 hó­ nappal a Silva-féle tanfolyam után már valóban fel is tudott men­ ni azokon a lépcsőkön. Más SM-ben szenvedő betegek is segí­ tettek magukon alfában, vagy úgy, hogy visszafordították beteg­ ségüket, de legalábbis megállították annak terjedését. Ám nem kell ehhez feltételenül az anatómiai elváltozást képszerűén meg­ jeleníteni. Nagyon keveset tudunk erről a betegségről, s ami ke­ veset tudunk, az is egy átlagos, hozzá nem értő ember számára túl nehezen megragadható, illetve vizualizálható. Tüdőn lévő fol­ tot könnyű elképzelni, könnyű onnan képezeletben letörölni, és helyette az egészséges tüdőt vizualizálni. így meg tudunk szaba­ dulni pl. köhögéstől. Vagy pl. a hasnyálmirigyen is viszonylag könnyű világos szigetecskéket magunk elé képzelni, és képzelet­ ben eltüntetni azokat, s ezáltal az alacsony vércukorszintet korri- 216 217 48. FEJEZET ÉRBETEGSÉGEK Ha érrendszerrel vagy szívvel kapcsolatos bajokat szeretnél megszüntetni, a következőt tanácsolom: 1. Menj alfába! 2. Vizualizáld magadat, amint éppen nehézséget okoz szíved! Pél­ dául éppen most mentél fel sok-sok lépcsőn, s kezdesz mellkasi fájdalmat érezni. Képzeld magadat, kezedet szíveden tartva, a lép­ cső tetejére! Egy-két percig tartson mindez! 3. Kicsit told balra a képet, kb. 15 fokra, s képzelj el javulást! Mi­ vel a gyógyuláshoz az kell, hogy az erek belső falán összegyűlt lerakódást, plakkot eltávolítsd, képzeld magad elé, ahogy az fel­ oldódik! Képzeld el, ahogy a vérben végbemenő vegyi folyama­ tok feloldják ezt a lepedéket! Azt is elképzelheted, hogy egy kép­ zeletbeli vízvezetékszerelő tisztogatja ereid falát. Esetleg lézersu­ gár teszi ugyanezt. Bárhogy elképzelheted a gyógyítást. Ez kb. 12 percig társon! 4. Megint told kissé balra a képet, ismét kb. 15 foknyit, majd kép­ zeld el, hogy keringési rendszered hibátlanul működik, illetve hogy megszűnt mellkasi fájdalmad! Felszaladsz lépcsőn, futsz, min­ denféle tevékenységben részt tudsz venni, nem fáj a szíved tája. Egy-két percet fordíts erre! 5. Fejezd be a gyakorlatot! A 2. lépésben a vizualizál szót használtam, a 3. és 4. lépésben viszont az elképzelés szót. Mivel nem vagyunk orvosok, a gyógyí­ tási lépést még nem láttuk, tehát elképzeljük. 49. FEJEZET ALLERGIÁK AZONOSÍTÁSA Agyad tudja, hogy mi okozza bőröd elváltozását. Azt is tudja, hogy arcüregeid mitől dugulnak el. Annak oka is ismeretes előtte, hogy miért kezdesz köhögni, de magától nem mondja meg. Rá­ vetteted elmédet, hogy elárulja allergiád okát. íme néhány lehet­ séges megközelítés. Vegyünk három helyzetet: A. Az ok egy ismert anyag. B. Az ok egy ismeretlen anyag. C. Az ok lehet, hogy egy anyag, lehet, hogy valami más. A. Ha az allergia megjelenésének ideje és helye egyértelművé teszi, hogy annak oka bizonyos ismert étel vagy anyag, akkor a következő módszert javaslom: 1. Menj alfába! 2. Képzeld magad elé orvosodat, vagy ha úgy tetszik, egy olyan szakembert, akit tisztelsz! 3. Kérdezd meg tőle, vajon allergiádat inkább az első anyag vagy étel okozza (nevezd meg azt), vagy inkább a második étel vagy anyag (ezt is nevezd meg)! 4. Figyelmedet most fordítsd az elképzelt személyről a két étel vagy anyag felé! Választ fogsz kapni. Fogadd el! 5. Az így kapott anyagot most egy harmadik étellel vagy anyaggal hasonlítsd össze, s ugyanúgy, mint az előbb, kérdezd meg az il­ lető, tekintélyes személyt, majd fordulj az anyagok felé, és fogadd el azt a választ, ami eszedbe jut! 6. Mikor az összes ételt és anyagot összehasonlítottad, lesz egy, amelyik kiemelkedik közülük. így megtalálod a „tettest". 7. Fejezd be alfagyakorlatodat! B. Kb. 7 0 0 kiló ételt eszünk meg évente. Ebből legalább 5 kilónyi a vegyi adalék. Közöttük több ezer tartósítószer, ízesítő- és szí­ nezőanyag, stabilizáló- és rovarirtó szer szerepel. Bármelyikük okozhat allergiás reakciót. Hasznosabb azonosítani és aztán el­ kerülni az irritáló szert vagy az azt tartalmazó ételt, mint kiprogra- 218 mozni magunkból az allergiás tüneteket, melyek aztán még kelle­ metlenebb formában bukkanhatnak újra elő. Ha nem tudod, hogy milyen ételek vagy anyagok jöhetnek szá­ mításba, a következő módszert javaslom: 1. Menj alfába! 2. Képzeld magad elé orvosodat, vagy egy ismert vegyészt, vagy tudóst! 3. Kérdezd meg tőle, hogy milyen étel vagy anyag okozza allergi­ ádat! 4. Most figyelmedet fordítsd el róla, ami azt jelenti, hogy próbálj meg rájönni allergiád okára! 5. Kapni fogsz egy választ. Fogadd el! Lehet, hogy más benyo­ mások is érkeznek, de általában az első benyomás a legerősebb és a legmegbízhatóbb. C. Elképzelhető, hogy az allergén nem étel vagy anyag. Példá­ ul évek hosszú során keresztül V.M. mindig könnyezni kezdett, amint olyan szobába lépett, ahol rózsa volt. Orra is folyni kezdett, s arcüregei eldugultak. Végül is orvoshoz fordult. Az orvos ezt mondta: - Igen, ez a szénanáthához hasonló rózsanátha, vagyis ön aller­ giás a rózsára. - De, doktor úr - felelte V.M. -, én akkor is ugyanígy reagálok, ha műrózsát látok! Az orvos kicsit hallgatott. - Idegi alapon van - mondta végül. V.M. később részt vett egy Silva-féle tanfolyamon. Elhatározta, hogy alfa szinten visszamegy az időben, hátha talál életében olyan eseményt, ami a rózsákhoz kapcsolódik, s aminek következmé­ nye allergiája. Egy naptár mellé képzelte magát, s megkérdezte, hogy mikor is kezdődtek nehézségei a rózsákkal. Ezek után el­ kezdte visszafelé pergetni a naptár lapjait. Hónapról hónapra, év­ ről évre. Mikor annak az évnek a februárjához érkezett, amikor né­ gyéves volt, egy kép jelent meg szeme előtt. Édesanyja éppen kiment kinyitni az ajtót. Virágot hoztak részé­ re. Anyja a virágokat legszebb vázájába tette, a zongora tetejére, majd kiment a konyhába. V.M. addig még nem látott rózsát. Kis széket húzott a zongorához, felmászott rá, és elkezdte tapogatni a gyönyörű szirmokat, beszívta az édes illatot. A váza hirtelen el- 219 dőlt. Bumm! Édesanyja bejött a szobába, meglátta mi történt, és elkezdett vele kiabálni. V.M. alfa szinten tökéletesen átérezte, amit annak idején érzett. Pánikba esett. Anyukája többé már nem szereti! Ki fog vigyázni rá? Ki fogja megetetni, öltöztetni? Elkeseredetten sírni kezdett. Amíg édesanyja felmosta a kiömlött vizet és a rózsákat másik vá­ zába tette, egyfolytában folyt a könnye. Mamája végül megsajnálta és odament hozzá: - Többé ilyet ne csináljál! Megsimogatta fejét és megpuszilta. Erre a kisfiú abbahagyta a sírást, és a képsornak vége is szakadt. Amikor bétába visszatért, V.M. megértette, mi játszódott le ben­ ne. Négyéves korában édesanyja volt egész életének alapja. Ami­ kor az anya megszűnt szeretni őt, az élete került veszélybe. A ró­ zsákkal kapcsolatos egész eseménysor agyának a túléléssel kap­ csolatos fiókjába került így aztán, ha rózsákkal találkozott, még évekkel később is, megszólalt a vészcsengő, s az agy idegsejtjei az életben maradási részlegen munkába léptek Talán valahogy így: - Életveszély - rózsák! - Mit is tettünk ilyenkor korábban? - Sírtunk - s az megmentette életünket. - Nosza, tegyük újra ugyanazt! S így az üzenet elindult a szemek és az orr felé, illetve a sírás mechanizmusának többi részéhez is. Minden ilyen ..életmentő' al­ kalom csak megerősítette az életben maradási mechanizmus (al­ lergia) tüneteit. V.M. elhatározta, elmegy egy virágüzletbe, hogy megfigyelje ma­ gán, hogyan is zajlik ez a folyamat. Most, hogy már tudta a dolog hátterét, odament a rózsákhoz, kinyitotta a hűtőláda üvegajtaját, beszippantotta a rózsaillatot és várta a könnyzuhatagot. De az el­ maradt. V.M. később rájött az okra. Mikor kiderült, hogy mi okoz­ ta az egészet, elképedve megrázta a fejét és azt gondolta: - Milyen nevetséges! Édesanyám mindig is szeretett! Életem nem volt ve­ szélyben! Mindenki így viselkedett volna, ha ez történik a rózsái­ val. Ez az új hozzáállás rendbehozta a zavaró programot. Talán így intézték el egymás közt az idegsejtek: - Hé, fiúk! Rossz fiókba tettük a rózsákat! Nem is a túlélési rész­ legen van a helyük. S az allergia megszűnt. 220 50. FEJEZET PÁRVÁLASZTÁS A férfiak és nők közötti kapcsolatok jelentősen megjavulnak, ha mindkét résztvevő kiegyensúlyozottan tudja használni mindkét agyféltekéjét. Két centrált kerék simábban gurul, mint két excent­ rikus. Az embereknek ilyen állapotba kéne kerülniük, mielőtt tár­ sat választanak maguknak. Azt mondják, általában 20%-os pon­ tossággal találunk rá az igazira. Ezért is oly gyakori a válás. A látnokokok ezzel szemben kb. 80%-os biztonsággal dolgoznak. Az előzetes együttélés nem adja meg az igazi választ. Az ilyen elhatározás nem az agyra, egyedül csak a testre alapoz. Sokan addig váltogatják partenreiket, amíg, ha szerencséjük van, ráakad­ nak az igazira. Ennél a legtöbb állatnak is jobb módszere van. Már akkor is nagyobb eséllyel indul egy pár, ha csak egyikük vett részt Agykontroll-tanfolyamon, illetve végezte el ennek a könyvnek gya­ korlatait, mert akkor legalább ő fel tudja használni alfa szintjét vá­ lasztásának értékelésére. Itt következnek az ehhez szükséges lé­ pések: 1. Menj alfába és mélyítsd el azt! 2. Érintsd össze bármelyik kezed első három ujját! 3. Képzeld el magadat társaddal, amint éppen összeházasodtok. Képzelj el egy naptárat is! 4. Told a képet kissé balra! Állítsd a naptárt három évvel későbbi dátumra! Figyeld meg, hogy ekkor milyen kapcsolatotok! 5. Végül told még egy kicsit balra a képet, és állítsd a naptárt 10 évvel későbbi időpontra! Újra figyeld meg kapcsolatotokat! Kezedbe kerül így a „bizonyíték', ami segít eldönteni, hogy összeházasodjatok-e vagy sem. Az esküvő persze az alfa szint használatának csak a kezdetét jelenti. 221 5 1 . FEJEZET A SZÜLŐI FELADATKÖR SIKERES ELLÁTÁSA Minden házaspár egészséges, ép gyerekeket szeretne. A Silvaféle módszer centrált, és a világmindenség fejlődési irányával egy­ beesik; szélsőséges viselkedéstől, a környezetszennyező szoká­ soktól és a negatív gondolatoktól mentes, illetve kreativitásra irá­ nyul. Akik ilyen feltételekkel találnak egymásra, gyakorlatilag biz­ tosak lehetnek abban, hogy gyermekük egészséges és ép lesz. Azok a szülők, akik a Silva-féle módszert gyakorolják, ennél to­ vább is mehetnek. Beprogramozhatják, hogy gyermekük sikeres legyen. Mikor elhatározzák, hogy gyereket akarnak, külön-külön menjenek alfába, s mindketten keressék a választ arra, hogy föl­ dünknek milyen szükségletei lesznek! Ha megegyeznek valami­ ben, mondjuk hogy egy orvosra vagy tudósra, vagy bármilyen szakterületű specialistára van szükség, akkor a két leendő szülő menjen együtt alfába, és kérje a Teremtőt (Magasabb Intelligenci­ át, Istent), hogy az ennek megfelelő intelligenciát küldje a világba rajtuk kérészül, olyan intelligenciát, aki majd segít, hogy földünk gondjait a jövőben könnyebben megoldjuk! íme a lépések: 1. Különböző időben menjen férj és feleség mély alfába! 2. Képzeld magad elé a Földet, és kérdezd meg: - Mire lesz a Föld­ nek a jövőben leginkább szüksége? 3. Told a képet kissé balra! Képzel] el egy naptárt, amelyen jól lát­ ható az évszám, ami húsz évvel későbbi időpontot mutat! Jegyezd meg, ami megjelenik a Földön vagy ami eszedbe jut. 4. Még egyszer kérdezd meg ugyanezt, és told kissé balra a ké­ pet! Most a naptár harminc évvel későbbi időpontot mutasson! Is­ mét jegyezd meg, ami megjelenik vagy eszedbejut! 5. Fejezd be az alfagyakorlatot! Ha több próbálkozás után sem sikerül a szülőknek egyetértésre jutniuk a foglalkozást illetően, akkor végezzenek külön-külön egy többválasztásos - az allergiánál leírthoz hasonló - alfagyakorlatot, azokkal a foglalkozásokkal, amelyek az előző meditációk során eszükbe jutottak, és így határozzák meg a legjobb választást! Ha 222 ez megtörtént, mindketten menjenek szintjükre, s ilyen gyereket kérjenek. A kérés módja egyszerű: 1. Menjetek együtt alfába, és mélyítsétek azt el! 2. Ha készen álltok, mondjátok mindketten: - Készen vagyok. 3. Mondjátok gondolatban: - Küldd a Földre rajtunk keresztül a megfelelő intelligenciát, aki hozzájárul ahhoz, hogy a Föld gond­ ja (ide helyettesítsétek be a megfelelő szót) megoldódjon a jövő­ ben, ha ezt Te is így akarod! Úgy legyen! 4. Külön-külön, a szükséges időt rászánva fejezzétek be a gyakor­ latot! 52. FEJEZET 223 KEZDJÜK EL A GYERMEK NEVELÉSÉT MÉG SZÜLETÉSE ELŐTT! Ha a gyermek megfogant, a látnók anya olyan olvasmányokat kezd összeválogatni, amelyeket majd felolvas a magzatnak. Az új­ szülött leendő foglalkozásához kapcsolódó olvasmányokat ke­ res. A látnók anya beprogramozza a magzatot, hogy tudat alatt rög­ zítse a felolvasott információt. Ezután következik a választott anyag hangos felolvasása. Életének későbbi időszakában a gye­ rek automatikusan tudni fogja ezt az ismeretanyagot. A programo­ zás menete a következő: 1. Mikor a magzat már legalább egy hónapos, anyja alfa szintre megy, és ott beprogramozza magát, hogy a magzat programozá­ sához legmegfelelőbb időben felébredjen. 2. Éjjel felébredva ismét alfa szintre megy, és maga elé képzeli a magzatot. Képzeletben így szól hozzá: - Később, amikor majd szükség lesz rá, emlékezni fogsz arra, amit most elmondok ne­ ked. Képzeletben látja magát, amint épp hangosan felolvas a mag­ zatnak. 3. Kissé balra tolja a képet. A magzat és annak feje most már na­ gyobb. Az anya a tudás egész tárházát képzeli bele. 4. Még jobban balra tolja a képet. Itt már a gyerek meg is szüle­ tett, sőt fel is nőtt. Mindent tud, amit az anyaméhben hallott. Ez­ után az anya alfa szintről elalszik. Ezek után az anya bármilyen, neki megfelelő időben olvashat még meg nem született gyermekének. Az anya szülés után, még az iskola előtt is folytathatja ezt. Minden gyerek legjobb tanítója és programozója az anyja. A nő, akiben természeténél fogva több a szubjektivitás és az intuíció, ezen a szinten jól tud kommunikálni a gyerekkel. Ezen a szinten bármely korban gyorsabban és könnyebben lehet tanulni, mint béta szinten. Remélhetőleg erre az iskolák is rá fognak jönni, és elfogadottá válik majd ez a fiatalkori képzés, melynek keretében a gyerekek gyorsítva teszik majd magukévá a különféle ismereteket. Egyálta- 224 Ián nem elképzelhetetlen, hogy az így programozott gyerekek már 15 éves korukra megszerezhetik a doktorátust. Vannak, akik ellenérzéssel viseltetnek a korai tanulás iránt, mi­ vel azt látják, hogy sokan még a középiskola elvégzése után sem tudják, hogy mit is akarnak magukkal kezdeni. Nekik megnyugta­ tásul azt tudom mondani, hogy az intuitív anya tudja már, hogy mi­ lyen foglalkozást fog a gyerek választani a jövőben. Az a gyermek, akit már fogantatása előtt beprogramoztak, élvez­ ni fogja, ha a szülők által választott témával foglalkozhat. Ezeket a dolgokat könnyebben is fogja megérteni, mint mást. Ráadásul az a gyerek, aki 15 éves korában már ledoktorál, még mindig annyira fiatal, hogy ha úgy akarja, akár más pályát is választhat. 225 53. FEJEZET AZ IDŐJÁRÁS BEFOLYÁSOLÁSA A mentális „ködöt" szubjektíven könnyebben el lehet oszlatni, mint a fizikai ködöt objektíven, de még ez utóbbi se lehetetlen. Lás­ suk Lucille V. King, idahói Agykontroll-oktató esetét: Rengeteg hó esett, és szinte állandóan ködben élünk itt, észa­ kon, Idahóban. Erről eszembe jutott egy reggel, mikor 1970-ben férjemmel, Johnnal Texasba, Dallasba akartunk repülni. Coeur d'Alane ötven kilométerre van a spokane-i nemzetközi re­ pülőtértől, amelyet mellesleg nemrég a világ legködösebb repülő­ terének minősítettek. Február utolsó napjaiban történt. Nagyon óvatosan hajtottunk, végig az l-90-es úton, és végül szerencsésen elértük a repülőte­ ret. És mi várt ott minket? A repülőtér sűrű ködbe borult. Felszállhattunk a gépre, s aztán lassan elindultunk a kifutópálya elejére. Ott ellenben hosszú-hosszú ideig csak vártunk, hátha fel­ száll a köd. Abban az időben épp csak megismertem még a Silva-féle mód­ szert, de elhatároztam, ha már úgyis ott unatkozom, kipróbálom, így szóltam férjemhez: - Alfába megyek segítségért. így is tettem. Megszólítottam a ködöt, azt mondtam: - Emelkedj fel! Néhány perc múlva a kapitány szólt hozzánk: - A köd fölszállt, indulunk. Amint a felhők fölé értünk, a pilóta jelentette: - A spokane-i repü­ lőtér újra ködbe borult. Ennek a könyvnek társszerzője, dr.Róbert B. Stone, Kauaira vit­ te el barátait. - Amikor a Kokee csúcsára értünk, ahonnan cso­ dálatos kilátás nyílik a Kalalau völgybe, főzelék sűrűségű köd bo­ rította be az egész tájat. Javasoltam barátaimnak, hogy igyanak meg egy kávét a presszóban, majd jöjjenek hozzám vissza. Ez­ után alfa szintre mentem, s elképzeltem, hogy elmém energiája felmelegíti és elolvasztja a ködöt. Amikor barátaim 10 perc múlva visszatértek, a köd eloszlott. Nekik pedig lélegzetük is elállt a gyö­ nyörű kilátástól. Mi teremtjük világunkat. Ha akarod, alfába mehetsz, és eloszlat­ hatod a ködöt. TARTALOMJEGYZÉK Előszó Előszó a magyar kiadáshoz Bevezetés Hogyan használd ezt a könyvet? A NEGYVEN, NAPONKÉNTI GYAKORLAT 1. A kulcsfontosságú ellazulás 2. Tested irányítása elméd irányításán keresztül 3. Kezdesz segíteni magadon 4. Egy kis megelőzés 5. Segítesz orvosodnak 6. A stressz legyőzése 7. Mások gyógyítása 8. A gyógyító ember 9. Gyógyító energia 10. Vágy, elvárás és hit 1 1 . Az ellenkezés kikerülése 12. A gyógyítás feltételei 13. Szükség van a hitre 14. A lelki béke megszerzése 15. Hogyan szabaduljunk meg romboló hatású gondolatoktól? 16. Fájdalom és hipnózis 17. Vészhelyzetek kezelése 18. Elsősegély-eljárások 19. A jobb agyfélteke és a pozitív gondolkodásmód 20. Életed megmentése a jobb agyféltekével 2 1 . A veszélyes gondolatok közömbösítése 22. Fantasztikus utazás .., 23. Önmagadrót alkotott képed 24. A nem szándékos gyógyítás 25. A képi megjelenítés javítása 26. Nem kívánt szokások elhagyása 27. A jobb agyféltekei gyógyítás: áttekintés 28. Hogyan segíthetsz magadon, mások megsegítése révén? . 29. Gyógyítás távolból 30. Energiamezők 3 1 . A távgyógyítás menete 32. Gyógyítást elősegítő mechanizmusok 33. A szubjektív kommunikáció 34. Centrálás és egészség 35. A mély alfa alkalmazása 36. A környezett veszélyek kontrollálása 37. Miért gyógyítsunk? 38. A látnoki képességek 39. Életcélod megtalálása 40. Lelki béke A SILVA-FÉLE JÖVŐKÉP 4 1 . A világ holnap SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOK 42. Az abnormális viselkedés korrigálása 43. Álmatlanság, tejfájás és fáradtság 44. Súlyos, krónikus depresszió 45. Gerinc problémák 46. Vesekövek és epekövek 47. Ismeretlen eredetű betegségek 48. Érbetegségek 49. Allergiák azonosítása 50. Párválasztás 5 1 . A szülői feladatkör jó ellátása 52. Kezdjük el a gyermek nevelését még születése előtt! 53. Az időjárás befolyásolása „A fájdalom nem örökségünk, mint ahogy semmilyen betegség sem az. Tökéletes egészséget örököltünk, az a mi jussunk. Mindenkinek meg kell tudnia, hogy képes meggyógyítani önma­ gát és másokat." Jósé Silva AZ „AGYKONTROLL' CÍMŰ, NAGY SIKERŰ KÖNYV AMERIKAI ÍRÓJA ÚJ KÖNYVÉVEL 40 NAP ALATT TANÍTJA MEG AZ OLVA­ SÓT AZ ÖNGYÓGYÍTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS EGYSZERŰ ÉS HATÁ­ SOS MÓDSZEREIRE. TÖBBEK KÖZÖTT A KÉZRÁTÉTELLEL VALÓ GYÓGYÍTÁST IS ISMERTETI. DE NEMCSAK A GYÓGYULNI ÉS GYÓGYÍTANI VÁGYÓK KIN­ CSE LESZ EZ A KÖNYV, HANEM AZOKÉ IS, AKIK MÁS CÉLBÓL AKARJÁK ELSAJÁTÍTANI A VILÁGHÍRŰ SILVA-FÉLE AGYKONT­ ROLLT, MERT MŰVÉBEN A SZERZŐ RÉSZLETES ÚTMUTATÁST AD EHHEZ. „Mindig két pár, különböző számú cipőt kellett vennem, mert bal és jobb lábam mérete nem volt azonos. Lábaim ma már egyfor­ mák. Egyik lábam egy évnél rövidebb idő alatt, három számmal lett nagyobb. Sikerem nem „csoda". Amit én tettem, azt hiszem, bárki más is meg tudja tenni." Ed Thiessen 1450,- Ft

Share & Embed

More from this user

Add a Comment